[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 21 November 2017Politiek

Google's Android verzamelt altijd je locatiegegevens zelfs zonder SIM in het toestel

Google verzamelt sinds het begin van 2017 locatiegegevens van Android-smartphones, zelfs als gebruikers de locatiediensten op hun toestel hadden uitgeschakeld en geen SIM-kaart in hun toestel hebben zitten. Het gaat hierbij om gegevens van telefoonmasten.

...De data wordt verzonden via het systeem dat Google gebruikt om push notificaties en berichten te sturen naar Android-toestellen. Het systeem dat Google gebruikt om push notificaties en berichten te verzenden, de Firebase Cloud Messaging service, draait standaard op elk Android-apparaat en kan niet door gebruikers worden uitgeschakeld waardoor het verzamelen van locatiegegevens niet kan worden stopgezet. Google heeft in januari een wijziging doorgevoerd die het verzamelen van de data mogelijk maakt.

Quartz ontdekte dat deze informatie wordt doorgestuurd zodra de apparaten verbinding maken met een nieuwe telefoonmast. Mocht het apparaat geen SIM-kaart bevatten, dan wordt de informatie opgespaard totdat er verbinding wordt gemaakt met een Wifi-netwerk en via dat netwerk naar Google gestuurd.

Alles bij de bron; WebWereld


 

Senaat akkoord met 28 dagen opslag van alle kentekengegevens

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om door de politie geregistreerde kentekens 28 dagen lang te bewaren. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om kentekengegevens - kenteken, locatie, tijdstip en foto - van voertuigen in een kentekenregister vast te leggen en op te slaan. De wet treedt waarschijnlijk op 1 januari 2018 in werking.

Privacyorganisaties zijn fel tegenstander van de wet, omdat ook gegevens van niet-verdachte burgers worden opgeslagen. "Wat je hier ziet, is iets dat we veel vaker zien. Iets dat hoogleraren Koops en Leenes jaren geleden al eens "de graduele erosie van privacy" noemden. Steeds weer geven we een klein beetje van onze privacy, van onze vrijheid, op", reageert Bits of Freedom.

Volgens Privacy First voldoet het voorstel niet aan de vereisten die het Europees Hof van Justitie. De organisatie laat weten dat het een rechtszaak zal beginnen, omdat de wet volgens de organisatie in strijd met het Europees privacyrecht is.

De Raad van State en Autoriteit Persoonsgegevens waren eerder al kritisch over het wetsvoorstel, omdat er veel privacyrisico's aan het voorstel kleven en noch de noodzaak noch de proportionaliteit is aangetoond. 

Alles bij de bron; Security


 

OuderPolitiek

..het is nog erger....Ook slachtoffers en getuigen van misdrijven herkenbaar in beeld

Niet alleen verdachten maar ook slachtoffers en getuigen van een misdrijf kunnen zonder dat ze dat weten herkenbaar in opsporingsberichten van de politie in beeld worden gebracht. Dat is vanaf 1 december geregeld in de nieuwe Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden van het Openbaar Ministerie...

...Waar in de oude aanwijzing niets staat vermeld over deze groep, spreekt de nieuwe aanwijzing er nadrukkelijk wel over. Als de identiteit van een slachtoffer of getuige die zichtbaar is op videobeelden niet bekend is, kan de officier van justitie besluiten hem of haar herkenbaar in beeld te brengen om de opsporing vlot te trekken. Persofficier Ernst Pols, belast met de Landelijke portefeuille opsporingsberichtgeving, erkent de nieuwe passage in de aanwijzing. 

Alles bij de bron; AD [Thnx-2-Luc]


 

Privacy weer geofferd; Politie gaat sneller foto's tonen van gezochten .... zaak of niet !

Hoofdofficier van justitie en landelijk portefeuillehouder opsporingsberichtgeving Diederik Greive laat weten dat de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving per 1 december verandert. Het recht op privacy van verdachten wordt in de nieuwe Aanwijzing verder ingeperkt.
 

In de aanwijzing staan de regels rond het tonen van beelden en het melden van de identiteit van een voortvluchtige aan burgers. "Zelfs als we geen zaak hebben, kunnen we voor een goede en slagvaardige opsporing de identiteit van iemand prijsgeven, ter voorkoming van een misdrijf of nieuw misdrijf. Een alertering bijvoorbeeld", zegt Greive. Alle mogelijke kanalen worden daarvoor ingezet.

Greive verwacht geen problemen met privacywaakhonden. "We zetten al jaren opsporingsberichtgeving in als instrument. De inzet leidt niet vaak tot een klacht. En bovendien: criminelen die ’on the run’ zijn, gaan ons niet bellen met een klacht." Wel geeft hij aan dat ieder besluit goed moet worden onderbouwd.

Alles bij de bron; NU


 

Vingerafdruk in paspoort nutteloos en peperduur

Vingerafdrukken zijn sinds 2009 verplicht in paspoorten, maar er wordt eigenlijk nooit op gecontroleerd. Zo kan de marechaussee op Schiphol niet eens controleren op vingerafdrukken omdat de dienst daar geen werkende apparatuur voor heeft.

In het buitenland worden ook geen Nederlandse vingerafdrukken gecontroleerd. Het ministerie van Justitie geeft toe aan de NOS dat Nederland de sleutel om de vingerafdrukken te ontcijferen nog met geen enkel ander land heeft gedeeld. 

Het idee van de vingerafdruk in het paspoort is dat kwaadwillenden niet meer het paspoort kunnen gebruiken van iemand die op hen lijkt. Dit als een reactie op de aanslagen van 11 september 2001 in de VS.

De invoering van de vingerafdruk in het paspoort kostte tientallen miljoenen euro's, berekent de NOS. Alleen al de scanners die de gemeenten moesten hebben, zouden meer dan 30 miljoen euro hebben gekost.

Alles bij de bron; RTL


 

D66 houdt vast aan ’sleepwet’ die een D66'r geen 'aftapwet' mag noemen

Op het partijcongres in Leeuwarden heeft D66 besloten geen campagne te voeren tegen de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV). De ’sleepwet’ is onder D66’ers omstreden, met name vanwege privacy van burgers die geschonden zou kunnen worden als de overheid via de kabel breed aftapt.

Tegenstanders waren verbolgen over de draai van de fractie, want in februari stemde die nog tegen de wet. „We zijn eerst tegen, nu zitten we op het pluche en is alles weer goed”, verklaarde een boos D66-lid.

Ook is er besloten dat de D66-fractie zich gaat inzetten voor correctieve referenda, ook al heeft de partij in de formatie de handen afgetrokken van het raadgevend referendum. Dat referendum gold lang juist als opmaat naar de invoering van een correctief referendum. De fractie mag de pogingen niet staken om alsnog een correctief referendum ingevoerd te krijgen, vindt het congres. In de partijtop valt echter al te horen dat er nier veel haast zal worden gemaakt met deze wens.

Kamerlid Verhoeven riep zijn partijgenoten op om vooral niet over de ’aftapwet’ te spreken, omdat daarmee ’het frame van de ander’ zou worden overgenomen.

Alles bij de bron; Telegraaf


 

Sleepnet misschien soms achteraf nuttig...maar tegen welke prijs?

Volgens Brits onderzoek is een ‘sleepnet’ essentieel voor een geheime dienst. Nederlandse experts maken ook kanttekeningen.

David Korteweg van privacyorganisatie Bits of Freedom bestrijdt niet dat zo’n sleepnet nuttige informatie kan opleveren. Maar reserves heeft hij wel: „Bij ons gaat het om beginselen als proportionaliteit en noodzakelijkheid.” Het sleepnet, vindt Korteweg, is een zwaar middel. „Daarbij kunnen heel gemakkelijk gegevens van onschuldige burgers worden meegenomen. Wij vragen ons af of er geen lichtere middelen kunnen worden ingezet, zoals gerichte interceptie op internet, wat nu ook al kan.”

Bovendien blijkt na een aanslag vaak dat veiligheidsdiensten of opsporingsinstanties al relevante informatie over de plegers hadden, maar dat er onvoldoende mee is gedaan. Korteweg: „Daar moet je iets aan doen voordat je op grote schaal nog meer gegevens gaat vergaren.”

Terrorisme-expert Teun van Dongen is beduidend positiever over de bevindingen van Anderson. Hij publiceerde dit jaar het boek Radicalisering ontrafeld (pdf) over terrorisme, hoopt dat het rapport een rol gaat spelen in de referendumcampagne. Van Dongen weet nog niet of hij in maart voor of tegen de nieuwe wet gaat stemmen. „Wat zou helpen vóór te stemmen, is een bepaling in de nieuwe wet die stelt dat het sleepnet alleen wordt ingezet voor lopend onderzoek, en dus niet om nieuwe verdachten op het spoor te komen.”

Alles bij de bron; NRC


 

 

Referendumwet; Over speeltuinen meepraten kan wel

Kees van der Staaij is geen fan van referenda. Zijn partij is altijd tegen het houden van volksraadplegingen geweest, die zouden volgens de SGP niet passen bij de vertegenwoordigende democratie. Toch is Van der Staaij bijzonder kritisch over de beslissing van Rutte III om het raadgevende referendum, na één experiment met het Oekraïneverdrag, maar rigoureus te schrappen. Met deze „lange neus” naar de kiezer loopt de politiek het risico een „tevreden technocratie te creëren waarin burgers zich niet meer vertegenwoordigd voelen”, zegt hij.

Vrijwel de gehele oppositie keert zich tegen dat voornemen. SP, PVV, PvdD, 50Plus en FvD willen bindende referenda. GroenLinks, PvdA en Denk willen de raadgevende versie houden. Verschillende groepen zijn al steunbetuigingen aan het verzamelen om, zodra de afschaffing door de senaat is, een referendum af te dwingen over het referendum.

Onderzoeken laten al sinds de jaren zeventig zien dat een flinke meerderheid van de bevolking voorstander is van het houden van volksstemmingen – al dan niet bindend. Frank Hendriks is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg en deed onderzoek naar referenda in binnen- en buitenland. „Aan de behoefte aan meestemmen via referenda kun je niet voldoen door mensen te laten meepraten of een burgemeester te laten kiezen.” Hij vindt dat het raadgevend referendum meer tijd had moeten krijgen om te rijpen.

„In fatsoenlijke democratieën als Denemarken en Ierland vormen referenda een prima aanvulling op de representatieve democratie. Als het instrument langer bestaat, wordt er minder vaak naar gegrepen. Maar de wetenschap dat elk besluit tegenover een breed publiek verantwoord moet kunnen worden, houdt de politieke elite wel scherp.” Politieke tegenstanders van het afschaffen zien het als een elitaire schoffering van de burgers die blijkbaar te dom worden geacht om verstandig te stemmen.

De vraag is hoe en wanneer het referendum wordt afgeschaft, onzeker is of een eerder beloofde evaluatie van de wet er nog komt. En het is onduidelijk of het kabinet de intrekkingswet via een achterdeurtje onreferendabel zal maken. Technisch is dit mogelijk, bevestigde de Raad van State vorige maand.

Hoogleraar Hendriks lijkt dat onverstandig. „De vraag is of ze daarmee wegkomen: juridisch, politiek en vooral maatschappelijk.” Want het kan de woede over de afschaffing ook vergroten. „Ook zonder referenda kan de bevolking de politiek ‘adviseren’. Kijk maar naar volksraadpleging die de ANWB en De Telegraaf [in 2010] organiseerden tegen rekeningrijden of de actie tegen het idee van het vorige kabinet om bebouwing aan de kust toe te staan.” Die plannen werden onder maatschappelijke druk ingetrokken. „Terwijl dat soort stemmingen onbetrouwbaarder en kwetsbaarder zijn dan fatsoenlijk georganiseerde referenda. Ik weet niet of de Haagse politiek daarmee beter af is ”, zegt Hendriks.

Alles bij de bron; NRC


 

Alleen DDR schafte eerder het referendum af

Het plan van het nieuwe kabinet om het raadgevend referendum af te schaffen leidt tot veel debat, zeker nadat CDA-leider Sybrand Buma zei dat hij de uitslag over het volgende referendum over de inlichtingendiensten wil negeren. Voormalig PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer, een van de initiatiefnemers van het raadgevend referendum, is ongelukkig met het voornemen van het kabinet om de referendumwet na één referendum alweer af te schaffen. In Nieuwsuur zei hij op zaterdag 28 oktober dat „er nog nooit een staat in de wereld is geweest die het referendum nadat het is ingevoerd weer heeft afgeschaft”. Met één uitzondering, volgens Dubbelboer: de DDR.

Dubbelboer, tegenwoordig actief bij de beweging Meer Democratie, zegt in een telefonische toelichting dat hij zich heeft gebaseerd op het boek Directe democratie. Feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum uit 2007. Het boek van Nijeboer en Verhulst beschrijft de geschiedenis en werking van referenda in bijvoorbeeld Zwitserland, Californië, België en Duitse deelstaten tot 2007. Bij geen van de beschreven landen of staten, waar het referendum meer of minder succesvol uitwerkte, zijn voorbeelden te vinden van referenda die na invoering weer werden afgeschaft. 

Toen de Duitse Democratische Republiek (DDR) in 1949 werd opgericht, werd de mogelijkheid voor referenda in de grondwet opgenomen. In 1967 was er een referendum over een nieuwe grondwet, die werd goedgekeurd door de bevolking. Een referendum in de DDR betekende volgens de site van het Duitsland Instituut „intimidatie van de bevolking, ideologische propaganda en een vervalste uitslag”. In 1968 werd de bepaling over het referendum volgens Nijeboer en Verhulst „in alle stilte geëlimineerd”. Nijeboer zegt ook nog navraag te hebben gedaan bij Andreas Gross, een Zwitserse politicoloog en oud-parlementslid die volgens hem geldt als de bekendste referendum-expert ter wereld. Gross zegt per mail dat hij inderdaad naast de DDR „geen ander geval” kent waarbij het referendum na invoering weer werd afgeschaft. 

Naast de DDR zijn er uit boeken over, en wetenschappelijk onderzoek naar, het referendum geen voorbeelden bekend van staten die het referendum na invoering weer hebben afgeschaft. Hoewel een vergelijking tussen de DDR en Nederland problematisch is, beoordelen we de stelling als waar.

Alles bij de bron; NRC


 

Pentagon lekte inlichtingendata via Amazon S3-buckets

Inlichtingendata die het Pentagon de afgelopen jaren verzamelde was voor iedereen op internet toegankelijk, zo meldt securitybedrijf UpGuard in een analyse vandaag. Het gaat om 1,8 miljard berichten, reacties en artikelen van het internet die gedurende een periode van 8 jaar werden verzameld.

De data was verzameld door CENTCOM (US Central Command), dat verantwoordelijk is voor militaire operaties van Oost-Afrika tot Centraal-Azië, waaronder de oorlogen in Irak en Afghanistan, en PACOM (US Pacific Command), verantwoordelijk voor Oost-, Zuid- en Zuidoost-Azië, alsmede Australië. Waarvoor de gegevens verzameld waren is onduidelijk. Het Pentagon werd halverwege september ingelicht, waarna de data op 1 oktober was beveiligd.

De data is afkomstig van nieuwssites, fora en socialmediasites zoals Facebook en betreft websites van over de hele wereld, aldus UpGuard. Onderzoeker Chris Vickery van het bedrijf ontdekte op 6 september dat drie Amazon S3-buckets voor iedereen toegankelijk waren.

Alles bij de bron; Security


 

Duitsland verbiedt verkoop kinderhorloges met afluisterfunctie

De Duitse overheid heeft de verkoop van kinderhorloges verboden waarmee kinderen en hun omgeving kunnen worden afgeluisterd. Het gaat om smartwatches die over een simkaart beschikken. Ouders kunnen via een app verbinding met de smartwatch maken en zo ongemerkt voor het kind meeluisteren.

Ouders zouden de apparaten ook gebruiken om leraren in de klas van hun kind af te luisteren, aldus de toezichthouder Bundesnetzagentur. Die stelt dat dergelijke afluisterfuncties in Duitsland verboden zijn. De horloges mogen dan ook niet meer in Duitsland worden verkocht. De toezichthouder adviseert met name scholen om te controleren dat kinderen niet met dergelijke horloges rondlopen.

Personen die de horloges hebben gekocht en bij de toezichthouder bekend zijn kunnen worden opgedragen de horloges te vernietigen en het bewijs hiervan naar de Bundesnetzagentur te sturen. 

Alles bij de bron; Security


 

Klantgericht onze data stelen

Laatst hoorde ik een privacy-consultant stellen dat de AVG in essentie neerkomt op 'administratieve klantgerichtheid'. Als dat zo is, dan verwordt de AVG tot de ISO 9001 standaard voor kwaliteitsmanagement: je hebt een certificaat waarmee je bewijst dat je de grootst mogelijke bagger fabriceert, maar wel volgens een netjes beschreven proces dat je nauwgezet volgt.

De AVG zou meer moeten zijn dan een manier om klantgericht (‘excellent’) onze privacy te schenden...

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor een ‘gerechtvaardigd’ doel. Het belang dat jij bij de verwerking hebt - als bedrijf of instelling - moet gerechtvaardigd zijn. Bovendien moet de verwerking (dus welke persoonsgegevens je verzamelt en wat je daar vervolgens mee doet) ‘proportioneel’ en ‘subsidiair’ zijn. Proportioneel betekent dat de mate van inbreuk die je pleegt op de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming moet zijn met het belang dat hier mee gemoeid is. Subsidiair betekent dat je doel niet kunt bereiken met een minder ingrijpende inbreuk. Het moet dus ‘ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk’ zijn.

Het probleem is dat slechts summier beschreven wordt wat 'gerechtvaardigd, proportioneel of subsidiair' is. En bedrijven vinden al gauw dat hún doel volledig gerechtvaardigd is. En dat het verzamelen van nóg meer gegevens per definitie proportioneel is, omdat hun systemen dan nog efficiënter werken. En dat het subsidiair is omdat op een andere manier werken simpelweg duurder is. Bedrijven redeneren nu eenmaal van nature vanuit hun eigen belang, terwijl privacy nu juist gaat om óns belang: het belang van de burgers, de klanten, de individuen.

Alles bij de bron; FD [gratis registratie noodzakelijk]


 

Senatoren CDA, PVV en VVD positief over opslag kentekengegevens

Senatoren van CDA, PVV en VVD zijn positief over het wetsvoorstel om alle door de politie geregistreerde kentekens 28 dagen lang te bewaren. Dat blijkt uit het debat over het wetsvoorstel dat afgelopen dinsdag in de Eerste Kamer plaatsvond. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om kentekengegevens - kenteken, locatie, tijdstip en foto - van voertuigen in een kentekenregister vast te leggen en te bewaren.

Het gaat hierbij ook om data van onverdachte personen. Privacyorganisaties zijn tegen het wetsvoorstel en stuurden de Eerste Kamer deze week brieven waarin werd opgeroepen het wetsvoorstel te verwerpen. Volgens de privacyorganisaties is de noodzaak nooit aangetoond en is de maatregel niet proportioneel. Ook zijn er zorgen dat de toegang tot de opgeslagen kentekengegevens niet voldoende is ingeperkt.

Verder wordt er gewezen naar de waarschuwing van de Raad van State dat dit wetsvoorstel vergelijkbaar is met de bewaarplicht voor telecomgegevens. Ook hier gaat het om een massale registratie van gegevens van onverdachte burgers. De bewaarplicht is door de rechter in 2015 ongeldig verklaard omdat de overheid ook daar de noodzaak niet kon onderbouwen. De Raad van State waarschuwt dat de rechter over de massale registratie van reisgegevens een vergelijkbaar oordeel zal vellen.

Op dinsdag 21 november stemt de Eerste Kamer over het voorstel.

Alles bij de bron; Security


 

Geheime DNA databank, als onderbelicht aspect van de nieuwe Wiv toegelicht

‘Nieuw in wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten is de bevoegdheid tot het optuigen van een geheime DNA databank. Zie Wiv34.588 punt 33.444.  De veiligheids-en inlichtingendiensten diensten mogen daarvoor zelf DNA materiaal verzamelen of gebruik maken van elders reeds verzamelde gegevens...

...De geheime DNA databank zal in de praktijk dan uiteraard gevuld worden met alle reeds aanwezige DNA-profielen uit de strafrechtelijke DNA databank.  Deze gegevens van iedereen die sinds de invoering van de wet ‘DNA voor veroordeelden’ sinds  juni 2005 verplicht  DNA heeft moeten afstaan omdat men ooit veroordeeld werden voor een delict waar voorlopige hechtenis voor gegeven kan worden of maximaal 4 jaar gevangenisstraf.  

Daarnaast komen er in de nabije toekomst nog meer mogelijkheden bij om DNA uit andere bronnen toe te voegen. Zoals:

  • Data die bij invoering van de voorliggende wetswijziging 33.980 beschikbaar kunnen komen via de toegang die de zorgverzekeraars hiermee beoogd worden te krijgen tot alle medische dossiers van iedereen in Nederland die voor ziektekosten verzekerd is. Zie: 33.980 wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten i.v.m. het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht
  • Data die bij invoering van de voorliggende wetswijziging 33.980 beschikbaar kunnen komen via de route van een getapte DNA-datagrabbing via politie- en justitiediensten, die via deze wetswijziging eveneens worden ontheven van het respecteren van het medisch beroepsgeheim. Zie: 33.980 wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten i.v.m. het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980_verbeteren_van_toezicht

Data die van alle instanties die over DNA profielen of over zogenaamd ’lichaamseigen materiaal’ beschikken als het voorstel tot wetswijziging’ zelfbeschikking eigen lichaamsmateriaal‘ van kracht zou worden.  Waarbij wederom sprake is van een rechtstreekse toegangsmogelijkheid als via de U-bocht constructie om gebruik te maken van de te verruimen bevoegdheden voor politie-en justitiediensten in de opzet van deze wet. Waarbij hoe dan ook alvast, ook als dit voorstel het niet haalt, als voorwerk behulpzaam door het ministerie van VWS overzichtelijk in kaart zijn gebracht bij welke instanties deze data te halen vallen...

...Al met al mag men met recht stellen dat in de nieuwe sleepnetwet het aspect van de DNA databank zwaar onderbelicht is gebleven. De Tweede Kamer vond het niet nodig hierover in debat te gaan, in het Eerste Kamer debat werd er met geen woord over gerept en de mainstream pers heeft hierover pas bericht toen de wet al lang en breed was aangenomen en onder de aandacht werd gebracht door de initiatiefnemers van het referendum over de wet.

De regering heeft op deze wijze  een wettelijk kader gecreëerd waarin de potentiële DNA registratie van iedere burger kan worden verwezenlijkt als aanvulling op de administratievepersoonsregistratie middels het Burgerservicenummer(BSN), de Basisadministratie(GAB) en de (in 2006 en 2009 al eerder ingevoerde biometrische persoonsregistratie in de reisdocumentenadministratie en paspoort/IDkaart documenten.

Alles bij de bron; BurgerrechtenverenigingVrijbit

Lees ook eens; https://privacynieuws.nl/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/19432-beantwoording-vragen-inzake-het-ontwerp-besluit-dna-onderzoek-wiv-2017.html


 

wet Computercriminaliteit III; Politie mag geen auto's hacken om ze stil te zetten

Met de wet Computercriminaliteit III zou de politie verdachten in strafrechtonderzoeken mogen hacken. Hierbij kan het gaan om verdachten van cybercriminaliteit, maar ook mensen die verdacht worden van andere misdaden waar minstens vier jaar celstraf voor kan worden gegeven.

Gert Wibbelink, chef van de Dienst Infrastructuur, suggereerde in oktober tegenover de Telegraaf dat ook rijdende auto's gehackt kunnen worden. "Straks kunnen we op afstand inbreken in de software van een rijdende wagen en de motor uitzetten." 

Volgens minister Grapperhaus valt dat niet onder de bevoegdheden die de politie met de nieuwe wet zou krijgen. "Volgens het wetsvoorstel is het niet toegestaan binnen te dringen in het computersysteem van een auto om deze te stoppen."

Alles bij de bron; NU


 

VVD: privacy geschonden in rapport tippelzone

De gemeente Utrecht onderzoekt of ze een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoongegevens over het per ongeluk publiceren van adressen van inwoners van de stad. Het lek werd ontdekt door de Utrechtse VVD, die zich ernstig zorgen zegt te maken over de publicatie. De gemeente onderzocht in september of de straatprostituees op de Europalaan naar Lage Weide of De Meern konden. Het plan stuitte op felle protesten van bewoners en ondernemers en werd daarop van tafel gehaald.

De gemeente publiceerde een rapport om inzicht te geven in de reacties van burgers van de stad op het plan om de tippelzone te verplaatsen. In het consultatierapport staan adresgegevens van mensen die inspraakreacties hebben gegeven en namen van bedrijven en werkgevers. In het stuk worden bovendien persoonlijke zaken vermeld, zoals: "Mijn dochter van 16 fietst regelmatig 's avonds laat over de Gele Brug". Twee uur na de publicatie van de privacyschending door RTV Utrecht is het bestand offline gehaald. 

Alles bij de bron; RTVU


 

Ik ging op datadieet en ontdekte hoe gemakkelijk ik mijzelf te grabbel gooide

Zelfs als technologiejournalist is het lastig om je aandacht erbij te houden wanneer iemand begint te preken over het delen van je persoonlijke gegevens. Ik weet het, iedereen weet het: we vertellen onze diepste geheimen gratis aan megabedrijven. Met listige algoritmen bepalen ze daaruit onze diepste verlangens en gebruiken deze vervolgens om ons advertenties aan te smeren. Een geniepige praktijk, maar de meesten van ons maken zich daar totaal niet druk om.

Zo zou het natuurlijk niet moeten zijn. We zouden op z’n minst scherp op onze eigen gegevens moeten passen. Ik besloot mezelf daarom te dwingen dat eindelijk eens te doen, ging een week lang in dataretraite en probeerde mijn eigen digitale sporen uit te wissen.

Ik gebruikte daarvoor een gemakkelijke methode: de data detox kit van de Tactical Technology Collective in Berlijn. Die detoxkit bestaat uit een kartonnen kaart met instructies voor acht dagen succesvol dataminderen.

Dag 1: ontsnap aan Google

Dag 2 en 3: wie ben ik?

Dag 4: kijken naar het krimpen van m’n digitale voetafdruk

Dag 5-7: mijn datametabolisme aanpassen

Dag 8: schoon

Wanneer de achtste dag eindelijk aanbreekt, voel ik me verlost van mijn datazonden. Natuurlijk deel ik nog wel wat gegevens met grote bedrijven. Het is bijvoorbeeld wel heel handig om dingen te kunnen synchroniseren tussen m’n telefoon en andere apparaten. Maar nu is het delen van die informatie wel een bewuste keuze. Tegelijk blokkeer ik alle maffe dingen die ze van me willen weten.

Alles bij de bron; NewScientist


 

Na afblazen landelijk epd wordt aan vervanger gewerkt waarbij patiΓ«nt bepaalt welke informatie gedeeld wordt

Zes jaar na het afblazen van het Landelijk Elektronisch Patiëntendossier wordt in betrekkelijke stilte toch gewerkt aan een systeem voor digitale uitwisseling van medische data. MedMij moet mogelijk maken dat patiënten zelf hun gegevens verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving. Anders dan bij het landelijk EPD bepaalt de patiënt welke informatie gedeeld mag worden.

Via een persoonlijke digitale toegangspoort, waarop je inlogt met DigiD, moeten patiënten grip krijgen op al hun medische gegevens, zoals labuitslagen, scans en medicatieoverzichten. MedMij, een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, patiëntorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars, stelt daarvoor spelregels op. Zo moet de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en patiënten mogelijk worden en veilig gebeuren. Het is de bedoeling dat iedereen die dat wil in 2020 een persoonlijke gezondheidsomgeving kan hebben.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Persoonlijke gegevens niet privΓ© bij gemeente Vlaardingen

 ,,Via de gemeente hebben we namen en adressen ontvangen van ouders van jonge kinderen, waaronder die van u’’. Een Vlaardinger stond er wel even van te kijken toen hij kort geleden een brief kreeg van de Universiteit Leiden met deze boodschap. Verstrekt de gemeente Vlaardingen ongevraagd gegevens van haar inwoners aan anderen zonder hier toestemming voor te vragen? Dat verstrekken van gegevens gebeurt inderdaad, zo bleek bij navraag op het stadhuis. 

 ,,Het is een gemeente toegestaan om persoonsgegevens te verstrekken als de gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Mensen worden bij de eerste registratie in de BRP (Basis Registratie personen, ofwel de burgerlijke stand) geattendeerd op het recht van geheimhouding van hun persoonsgegevens. Dit staat vermeld op het inlichtingenformulier. Verder informeren wij inwoners over dit recht door erover te berichten op onze website, en herhaaldelijke publicaties in onder andere het katern Gemeentenieuws en via social media.'' 

Ouders die de geboorte van een kind aangeven, geven dus bijna ongemerkt toestemming aan de gemeente om deze gegevens te delen met anderen, tenzij zij expliciet aangeven dat zij dat niet willen. Bij de gemeente moet je dus een extra formulier invullen waarin je aangeeft dat je gegevens niet met anderen gedeeld mogen worden. Een werkwijze die niet meer van deze tijd lijkt en waarbij uw gegevens gewoon door anderen ingezien en gebruikt worden.

Alles bij de bron; Vlaardingen24


 

Bescherm je privacy met app-permissies: alles dat je moet weten

Vrijwel iedere app die gedownload wordt vraagt om toestemming tot bepaalde gegevens als je deze voor de eerste keer opstart. Dit noemen we app-permissies. Hierbij geef je toestemming aan de app tot bijvoorbeeld de contactenlijst, afbeeldingen, de locatie, de camera en microfoon of smsjes op de telefoon. Veel mensen geven overal toestemming voor, want anders is de app meestal niet te gebruiken. Wat gebeurt er eigenlijk met onze gegevens en is het wel zo verstandig dat we overal maar toestemming voor geven?

Soms is er geen noodzakelijk verband aan te wijzen waarom een app toegang nodig heeft tot jouw persoonsgegevens of een ander deel van de smartphone of tablet. Dat wil niet zeggen dat deze app kwade bedoelingen heeft, maar het is wel aan te raden om extra voorzichtig te zijn. Bij het opstarten van een pas geïnstalleerde app vraagt jouw smartphone of tablet om toestemming om bepaalde delen van je telefoon in te zien.

Wees extra voorzichtig met machtigingen die vragen om smsjes te mogen verzenden, telefoongesprekken mogen voeren of inhoud mogen wijzigen. Kijk niet alleen naar enkele permissies, maar ook in combinatie met andere gevraagde machtigingen. Het gaat om het totaalpakket van gevraagde machtigingen. Is er geen verband aan te wijzen en twijfel je over de privacy? Gebruik de app dan liever niet.

Alles bij de bron; TabletsMagazine


 

❌