[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 22 Januari 2019EVMI Nieuws

Lamb Weston / Meijer gaat telers scoren op bodemgezondheid

Door Dominique Vrouwenvelder
Beeld: Lamb Weston / Meijer

De producent van aardappelproducten gaat telers een score te geven op een schaal van ‘basis’ tot ‘expert’. Het doel hiervan is om telers van elkaar te laten leren en om de bodemgezondheid te stimuleren. Het bedrijf wil op deze manier de gevolgen van klimaatveranderingen te bestrijden.

Een gezonde bodem is voor de aardappeltelers van Lamb Weston / Meijer van levensbelang, dat mag duidelijk zijn. Maar de gezondheid van die bodem staat onder steeds grotere druk, bijvoorbeeld door intensieve landbouw en door klimaatverandering. In het duurzaamheidsverslag over 2017-2018 dat Lamb Weston / Meijer begin januari publiceerde, vertelt het bedrijf over haar strategie om dit probleem aan te pakken.

Leren en stimuleren

Bodemgezondheid wordt beïnvloedt door veel verschillende factoren, zoals water, broeikasgassen, gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit. Voor deze vijf thema’s heeft Lamb Weston / Meijer kritieke prestatie indicatoren opgesteld om de impact van individuele telers te meten en te vergelijken. Telers krijgen vervolgens een score op basis van de genomen maatregelen om bodemgezondheid te verbeteren. Het totaal aantal punten bepaalt de score van een individuele teler, die kan variëren van ‘basis’ tot ‘expert’. Het doel van dit systeem is om telers van elkaar te laten leren en de bodemgezondheid te stimuleren.

Van elkaar leren lijkt extra belangrijk nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds groter worden. Telers werden in 2018 bijvoorbeeld geconfronteerd met extreme droogte, maar door de inzet van water-efficiënte irrigatie kon de oogstkwaliteit en het grondwaterniveau op peil blijven. Bovendien kunnen gezonde bodems beter tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Duurzaamheid

Lamb Weston / Meijer heeft een duurzaamheidsstrategie met zeven pijlers. De meest recente (duurzame teelt) is in 2018 toegevoegd. Binnen deze focusgebieden probeert het bedrijf impact te maken om duurzamer te produceren. Daarnaast investeren ze in grondstofefficiëntie en circulariteit; 97% van de bijproducten en afvalstromen wordt hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen.


Plastics recycling hoofdthema tijdens verpakkingsbeurs Empack

Door Dominique Vrouwenvelder
Beeld: Empack/easyfairs

Plastic recycling is een van de drie hoofdthema’s tijdens de verpakkingsbeurs Empack. Op woensdag 3 en donderdag 4 april 2019 zal deze beurs plaatsvinden in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

De drie hoofdthema’s van de verpakkingsbeurs Empack zijn Plastic Recycling, Ketensamenwerking en E-packaging. Deze thema’s zijn met elkaar verbonden door het onderwerp duurzaamheid. Vooral het gebruik van recyclebaar plastic is een hot topic op dit moment; grote A-merk fabrikanten zoeken nieuwe samenwerkingen met innovators om het gebruik van plastic te reduceren, te hergebruiken of recyclen.

Miniconferentie

Tijdens Empack wordt een miniconferentie gehouden met als thema ‘Gerecycled plastic voor voedselcontactmaterialen’. In samenwerking met de NRK (de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie) wordt de recycling van plastic uitvoerig besproken. Vier experts zullen de laatste ontwikkelingen delen op het gebied van recycleerbare materialen die ingezet kunnen worden voor verpakkingen in de voedingsindustrie.

Tijdens de inhoudelijke conferentie en de aansluitende paneldiscussie worden onder andere antwoorden gegeven op de volgende vragen: Welke wetgevingen komen kijken bij het gebruik van gerecycleerd plastic? Waar dien je rekening mee te houden bij het testen van deze materialen? En is het nog altijd voedselveilig wanneer gerecycleerd plastic wordt ingezet in de voedingsindustrie?

Verpakken, logistiek, distributie en automatisering

Empack wordt tegelijkertijd gehouden met de vakbeurzen Automation en Logistics & Distribution. Zo komen verpakken, logistiek, distributie en automatisering samen onder één dak. Voor de overzichtelijkheid heeft Empack routes gemaakt om relevante exposanten snel en makkelijk te vinden; zo kun je de food route, e-commerce route, circulaire route, of de tech route volgen. Naar verwachting zullen er 320 exposanten en 6500 bezoekers aanwezig zijn.


Response to Listeria monocytogenes Outbreak in Frozen Vegetables from HungaryΒ 

Door Mark IJsendoorn
Neogen advertorial pic

In summer 2018, it was announced that frozen corn was the likely source of a widespread Listeria monocytogenes outbreak that has been affecting many European countries, dating as far back as 2015.

Source: Microbiology Insider magazine

Whole genome sequencing was able to trace the same strains of L. mono in frozen vegetables processed by a Hungarian company over a three year period; suggesting that the strains have persisted in the processing plant despite cleaning and disinfection procedures.

Increase in Environmental Monitoring  

In response to this, frozen vegetable manufacturers have taken a systematic approach in reviewing their sites including zone segregation, factory layout, process flow and cleaning practices to assess and reduce the risk of Listeria within their sites. The frequency of monitoring the factory environment and finished products for Listeria was also increased significantly.

Auditing Service Implemented  

To determine the efficiencies of these improved control measures, Campden BRI Hungary, a founding member of the Hungarian Freezing and Canning Industry Association (MHKSZ), were appointed to perform factory audits; based on their extensive industry knowledge and experience in frozen food technology. Following initial ‘fact finding’ audits during the 2018 production season, non-conformities were reported and further corrective actions deployed.

Best Practice to Avoid Cross Contamination

As there are so many possible routes of pathogen transmission within a food processing site, it is important for manufacturers to be aware of potential cross contamination risks. “Best practice to avoid cross contamination issues include frequent testing of the environmental samples and finished products” says Dr. Sebõk, “The speed, accuracy and reliability of the testing methods is also important for basing timely corrective actions, as well as regular internal audits by the companies”.

Continuous Improvement  

For the 2019 processing season, Campden, supported by MHKSZ, are leading a working group of participating companies to create a voluntary standard for the ‘Control of Listeria monocytogenes in Frozen Vegetables and Fruit Products’. This joint bid brings together industry partners, and gives processors the opportunity to share experiences of both failures and successful practices within their sites, to continually improve conformity and reduce the risk for future outbreaks.

Read more microbiology news in our Microbiology Insider magazine


Chr. Hansen verkozen tot duurzaamste bedrijf ter wereld

Door Mark IJsendoorn
G100RankingImage-1024x513

Het Deense Biotech-bedrijf Chr. Hansen is op het World Economic Forum in Zwitserland uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf ter wereld.

Vandaag werd op het World Economic Forum de jaarlijkse Global 100 gepresenteerd, een lijst van de honderd duurzaamste bedrijven die wordt samengesteld door het Canadese magazine Corporate Knights. Ieder jaar vergelijkt Corporate Knights meer dan 7500 bedrijven op basis van een aantal KPI’s op het gebied van duurzaamheid.

“We zijn enorm trots op deze eer,” laat CEO Mauricio Graber van Chr. Hansen weten in een persbericht. “Ons bedrijf zet zich in voor bredere adoptie van natuurlijke oplossingen. Ik geloof dat een van de redenen dat we op nummer 1 staan is dat de wereld de kracht van goede bacteriën begint te begrijpen, evenals hun belang bij enkele van de grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Denk aan voedselverspilling en overmatig gebruik van antibiotica. Ook worden we erkend voor onze inspanning om onze impact op de VN Werelddoelen te meten. 82% van onze omzet ondersteunt die doelen direct.”

Food in de Global 100

Chr. Hansen is het enige bedrijf uit de food branche dat de top 10 heeft gehaald. Unilever, vaak gezien als de vooroplopende multinational in de branche, staat op plaats 65. Verder is het Amerikaanse Campbell Soup Company de enige grote voedingsmiddelenproducent die de lijst heeft gehaald.


OuderEVMI Nieuws

BEUC: voedingsprofielen na 10 jaar nog steeds niet ingevoerd

Door Dominique Vrouwenvelder
beuc

Afgelopen zaterdag was het 10 jaar geleden dat de Europese Commissie voedingsprofielen zou publiceren om misleidende gezondheidsclaims op voedingsmiddelen aan te pakken. Vandaag de dag wachten we nog steeds op de invoering van dit systeem. Europese consumentenorganisatie BEUC laat van zich horen.

In 2006 heeft de EU een wet ondertekend die de invoering van voedingsprofielen goedkeurde. Deze profielen zijn destijds bedacht om consumenten te beschermen tegen misleidende claims van voedingsproducenten. In januari 2009 zouden deze voedingsprofielen door de Europese Commissie gepubliceerd worden, maar de EUC heeft tot op heden geen actie ondernomen. In plaats daarvan is ze wel een evaluatie gestart, om te onderzoeken of er nog steeds behoefte is aan voedingsprofielen.

Misleidend

De BEUC maakt zich ernstige zorgen om misleidende gezondheidsclaims die sommige voedingsmiddelenproducenten op verpakkingen plaatsen om hun product aantrekkelijker te laten lijken. Veelvoorkomende spreuken zijn bijvoorbeeld “goed voor de botten” of “hoog in voedingsvezels”. Volgens de BEUC krijgen producten daardoor een gezonder imago, terwijl het niet altijd gezonde producten zijn. Er zit namelijk ook vaak veel vet, zout en/of suiker in.

Volgens de BEUC is het van belang dat consumenten op een eerlijke manier worden geïnformeerd over de producten. Consumenten laten zich makkelijk beïnvloeden door de misleidende claims, en dat is een groot probleem. Meer dan de helft van de Europeanen heeft overgewicht, en welvaartsziektes als diabetes liggen op de loer, aldus de BEUC. Consumenten moeten de kans krijgen om gezonde beslissingen te maken, en de voedingsprofielen kunnen daar bij helpen.

Voedingsprofielen

Er bestaan twee soorten claims: gezondheidsclaims en voedingsclaims. Voorbeelden van gezondheidsclaims zijn bijvoorbeeld ‘goed voor de botten’ of ‘goed voor het hart’, en voorbeelden van voedingsclaims zijn ‘bevat veel vezels’ of ‘laag in vetten’.

Als de voedingsprofielen worden ingevoerd mag een product alleen nog maar een gezondheidsclaim dragen als het niet te veel vet, zout en/of suiker bevat. Voor voedingsclaims geldt dat het is toegestaan om een “misleidende claim” te plaatsen, mits deze samen gaat met een disclaimer dat het product ook een hoog gehalte vet, zout en/of suiker bevat. Het invoeren van de voedingsprofielen zorgt ervoor dat de consument een gezonde keuze kan maken.

Nutriscore

Ook individuele landen pogen om hun inwoners gezonde keuzes te laten maken op het gebied van voeding. Nederlandse supermarkten pleitten afgelopen november nog voor een nieuw voedselkeuzelogo. Na afschaffing van het ‘bewuste keuze’-vinkje is er behoefte aan een nieuw systeem om de consument te helpen met het maken van gezonde keuzes. Supermarkten zetten een stap richting het voedselstoplicht Nutriscore, dat producten categoriseert op een schaal van groen (A) tot rood (E) op basis van de voedingswaarde van het product als geheel.


Toch CRISPR-cas in Europa via handelsverdrag Canada

Door Mark IJsendoorn
appel-rrjah

Binnen de EU willen we van genetisch gemanipuleerd voedsel niet weten. Toch zou het best kunnen dat we het ongemerkt op ons bord krijgen. Via het CETA-handelsakkoord bijvoorbeeld. Nederlandse veredelaars en telers voelen zich op achterstand gezet. “Voedsel met genetisch gemanipuleerde ingrediënten kan in Nederland worden geïmporteerd zonder dat iemand dat weet,” ontdekte het Financieele Dagblad. 

Cécile Janssen – Foodlog

Er blijken namelijk (nog) geen geschikte laboratoriumanalyses te bestaan waarmee de nieuwe DNA-techniek CRISPR-Cas opgespoord kan worden. In juli 2018 besloot het Europees Hof van Justitie – onverwacht – dat de nieuwe gentech-techniek CRISPR-Cas net zo streng gereguleerd moest worden als ‘gewone’ genetische modificatie.

In andere landen, zoals Canada, de VS of China, geldt geen specifieke regulering voor CRISPR-Cas. Of gewassen die daarmee ‘gemaakt’ zijn, worden niet als genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) beschouwd. Zo zijn in Canada voedselproducenten niet verplicht te melden dat zij CRISPR-Cas toepassen.

CETA

De EU sloot in 2016 het CETA-handelsakkoord met Canada. Het is nog niet door alle parlementen van de lidstaten goedgekeurd – ook nog niet door het Nederlandse parlement – maar officieus is het al wel in werking getreden. Dat biedt ruimte voor CRISPR-Cas in de Nederlandse supermarkt.

Waar Canadese producenten melden dat zij CRISPR-Cas gebruiken, zoals de producent van de Arctic Apple, kunnen de controlerende instanties zoals de NVWA de producten buitensluiten. In de gevallen dat dat niet gebeurt, is de genmutatie niet te onderscheppen. “Daardoor is ook niet bekend hoeveel ‘gemuteerd’ voedsel via Canada in Nederland geïmporteerd zal worden”, aldus de krant.

Tegenvaller

Het besluit om de CRISPR-Cas-techniek binnen de EU net zo streng aan banden te leggen als overige ggo’s, was een forse streep door de rekening van bijvoorbeeld de Nederlandse veredelaars. Zij zagen zich de mogelijkheid door de neus geboord worden om de klassieke veredelingsmethoden te versnellen en te verfijnen. Maar ook Nederlandse boeren voelden zich op achterstand gezet.

Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, verwoordt het zo: “Het is alsof ze tegen ons zeggen: je mag wel voorrijden met het paard, maar niet met de trekker. [..] Zolang het bij ons verboden is, spelen we een wedstrijd met twee spelregels. Wij worden op concurrentieachterstand gezet.”

 


KIDV presenteert resultaten onderzoeksprogramma Design for Circularity

Door Mark IJsendoorn
kidv

Donderdag 17 januari presenteerde het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) samen met het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) de resultaten van een ambitieus vierjarig onderzoeksprogramma. Het doel: antwoorden vinden op een breed scala aan kwesties en vragen in de verpakkingsketen op het gebied van duurzaamheid.

Het onderzoek, dat is uitgevoerd in samenwerking met TNO en de universiteiten van Wageningen, Twente en Groningen, gaat in op alle thema’s die met verduurzaming van verpakkingen te maken hebben. Zo is gekeken naar de effecten van product-verpakkingscombinaties, consumentengedrag, grondstof uit gerecycled materiaal en businessmodellen in de keten.

Conclusies

De algemene conclusies laten zich raden: er zijn geen simpele antwoorden voor complexe kwesties, die altijd een interdisciplinaire aanpak vereisen. Er wordt dan ook gepleit voor betere samenwerking in alle opzichten, zowel binnen bedrijven als door de hele keten. Een van de stokpaardjes van de avond was het pleidooi voor een ‘Sustainability Guardian’ op het gebied van verpakkingen in ieder bedrijf. Niet iemand die grootse campagnes uitvoert die mooi klinken in de media (over x-jaar y procent minder verpakkingsmateriaal) maar iemand die op het niveau van productontwikkeling het proces mag aansturen met oog op duurzaamheid. Vaak liggen de prioriteiten binnen een bedrijf elders, zo blijkt nog eens wanneer iemand uit de zaal haar ervaringen als duurzaamheidsmanager deelt: “ik wacht al een half jaar op testruimte op de lijn.”

Rekenmodellen

De meer tastbare waarde van het onderzoek zit hem in de resultaten van de deelonderwerpen, die hier en daar concrete hulpmiddelen opleveren voor het bedrijfsleven. Onderzoekers die het vraagstuk van migratie van minerale oliën in verpakkingen onderzochten, kwamen bijvoorbeeld met een helder overzicht van de status en potentiële waarde van alle technologieën die dit probleem aan kunnen pakken. Een ander voorbeeld: Wageningen Food & Biobased Research ontwikkelde een aantal rekenmodellen waarmee de effecten van beleid op het gebied van inzamelen en recyclen van afval beter kunnen worden berekend.

De resultaten van alle deelonderzoeken zijn te lezen op de website van het KIDV.


Albert Heijns Instock gaat zelfstandig verder

Door Mark IJsendoorn
Bron: Albert Heijn

Het initiatief Instock van vier medewerkers van Albert Heijn, dat voedselverspilling op de kaart zet, gaat zelfstandig verder. De onderneming die vierenhalf jaar geleden begon met een pop-up restaurant waar werd gekookt met ‘afdankertjes’ is inmiddels uitgegroeid tot een succesvolle organisatie met drie volwaardige restaurants en een aantal eigen producten.

Als zelfstandig bedrijf zet Instock de deur open voor samenwerking met andere bedrijven die reststromen hebben. Op deze manier hopen ze meer mensen en bedrijven te motiveren om mee te helpen tegen voedselverspilling door een bestemming te geven aan onverkochte producten. Ondanks dat Instock zelfstandig verder gaat, zal de samenwerking met Albert Heijn blijven bestaan. De bruikbare onverkochte producten van de supermarkt zullen nog steeds terug te vinden zijn op het menu van de restaurants.

Samen tegen verspilling

Om voedselverspilling nog verder te bestrijden wil Instock door eigen producten aan te bieden ook andere horecabedrijven stimuleren om met reststromen te werken. Telers kunnen middels de nieuwe opzet hun groente en fruit rechtstreeks aanbieden aan horecabedrijven. Doordat restaurateurs de buitenbeentjes kunnen inkopen tegen lagere prijzen, wordt het interessant voor hen om zo bij te dragen aan de vermindering van voedselverspilling. Telers hoeven op deze manier hun minder mooie producten niet weg te gooien.

Snacktomaatjes

Afgelopen zomer heeft Instock nog zo’n 500.000 snacktomaatjes gered van verspilling. Deze waren onverkoopbaar omdat ze door aanhoudende hitte lichte rimpeltjes en deukjes hadden gekregen. Via een berichtje op sociale media werden consumenten uitgenodigd om een bakje of zakje tomaatjes te komen ophalen. Hier is massaal op gereageerd en alle tomaatjes hadden in een mum van tijd een goede bestemming.

Ontstaan

Het initiatief Instock ontstond in 2014 tijdens een interne competitie van Young Ahold. Vier Albert Heijn medewerkers bedachten een goede bestemming voor onverkochte AGF producten. De overgebleven versproducten, eventueel met schoonheidsfoutjes, werden gebruikt in gerechten in het succesvolle Instock pop-up restaurant. Met de hulp van Albert Heijn is het initiatief doorgegroeid tot een onderneming die op dit moment drie succesvolle restaurants (Amsterdam, Utrecht en Den Haag) runt en verschillende producten en kookboeken op de markt heeft gebracht.


Europese Rekenkamer: β€˜Voedselveiligheidssysteem EU is te ambitieus’

Door Mark IJsendoorn
Europese Comissie

Het systeem van de EU voor de bescherming van consumenten tegen chemische gevaren in levensmiddelen is te ambitieus. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een recent gepubliceerd rapport. Daarin staat dat publieke en particuliere controles beter op elkaar afgestemd moeten worden.

De Europese Commissie en de lidstaten hebben niet de capaciteit om alle controles juist uit te voeren, zegt de Rekenkamer. De Europese Autoriteit voor de voedselveiligheid (EFSA) heeft een flinke achterstand opgebouwd in het opstellen van adviezen over chemicaliën. In controles van lidstaten komen bepaalde chemicaliën vaker aan bod dan anderen. Zo wordt vaker gecontroleerd op pesticiden en antibiotica dan op additieven.

Dubbel werk

Voedselveiligheid wordt binnen de EU op drie verschillende niveaus getoetst: eigen controles door de producenten van levensmiddelen, officiële controles door de overheidsinstanties van lidstaten, en monitoring door de Europese Commissie. Het rapport van de Europese Rekenkamer wijst uit dat de door overheidsinstanties uitgevoerde controles vaak ook al zijn uitgevoerd door de producenten.

Samenwerken

De Europese Rekenkamer pleit daarom voor betere afstemming tussen de controles van overheidsinstanties en producenten. Wanneer controlesystemen van de publieke en private sector elkaar beter zouden aanvullen, kunnen meer verschillende chemische stoffen worden gecontroleerd en neemt de voedselveiligheid (en de kennis over chemicaliën) toe.

NVWA

De Rekenkamer benadrukt dat de Europese voedselveiligheid ondanks deze problemen op een van de hoogste niveaus ter wereld ligt. In Nederland wordt de voedselveiligheid gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), welke vanaf 1 juni 2019 samen met de WUR een nieuw instituut voor de voedselveiligheid zal vormen: Wageningen Food Safety Research (WFSR).


EU voor strengere toelatingsregels glyfosaat

Door Mark IJsendoorn
agriculture-landbouw-pesticiden-glysofaat

Met 526 stemmen voor en 66 tegen adopteerde ook het Europees Parlement woensdag enthousiast de aanbevelingen van de bijzondere onderzoekscommissie PEST van het Europees parlement. Die commissie was een jaar geleden in het leven geroepen om, na de ophef rondom de verlenging van de toelating van glyfosaat, de Europese toelatingsregels voor gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Cécile Janssen – Foodlog

Volgens rapporteur Bart Staes pakt het rapport 3 probleemgebieden aan. In de eerste plaats dat bedrijven niet langer zelf mogen bepalen in welke lidstaat ze een aanvraag voor toelating van hun product doen om daar de wetenschappelijke toetsing te laten doen. Die verantwoordelijkheid moet de Europese Commissie nemen.

Een tweede pijnpunt is dat aanvragers nu nog alle gegevens aanleveren, maar dat die vervolgens niet openbaar toegankelijk zijn. Een openbaar register en beschikbaarheid van de ruwe data moet daar verbetering in brengen. Ook moeten belangenconflicten bekend gemaakt worden, ‘peer reviewed’ onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken meer gewicht krijgen dan industrie-eigen onderzoeken en moet naast de actieve stof zelf ook de productenmix die burgers gebruiken beter onderzocht worden.

Tenslotte draagt PEST aan dat “alle aanvragen, geneesmiddelen, autostandaarden, pesticiden, ggo’s en meer” gescreend worden op onafhankelijke beoordeling, transparante procedures en objectiviteit. Op die manier valt het vertrouwen van de burger te herwinnen. Dat die burger zich zorgen maakt, bleek bijvoorbeeld uit het burgerinitiatief tegen glyfosaat, dat meer dan 1,3 miljoen handtekeningen wist te verzamelen.

Plagiaat in de glyfosaatprocedure

PEST houdt zich niet bezig met de werking van een product, maar wil “vervalsing, misbruik of verdachtmaking van wetenschappelijke gegevens, plagiaat van lobbyteksten onmogelijk maken,” aldus Knack.

Want plagiaat komt echt voor, blijkt uit een onderzoeksrapport naar de verlenging van de toelating van glyfosaat. Het Duitse Bundesinsititut für Risikobewertung (BfR) blijkt belangrijke delen uit een evaluatie van de vernieuwing van de glyfosaatvergunning te hebben overgenomen uit analyses van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie – lees in dit geval Monsanto – zelf. Dat stellen de Oostenrijks-Duitse onderzoekers Stefan Weber en Helmut Burtscher vast in opdracht van de Groenen, de sociaaldemocraten en Verenigd Links in het Europees Parlement. “De Duitse beoordeling liet in veel gevallen de bronvermelding weg, als conclusies letterlijk werden overgenomen. Daarmee maakte het instituut de conclusies van de industrie tot de hare, zonder daarbij naar de bron te verwijzen,” schrijft Boerderij.

Daarmee is niet gezegd dat de conclusies niet zouden kloppen of dat glyfosaat onveilig (of zelfs kankerverwekkend) zou zijn. Maar het roept vraagtekens op over de “onafhankelijke, transparante beoordeling van de risico’s door het Duitse onderzoeksinstituut.” Reden voor Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) een debat en een brief te vragen over het onderzoek, “waarbij ook de positie van het Nederlandse instituut voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt bekeken.”


Arla zet nieuwe β€˜product en innovatie’-afdeling op

Door Mark IJsendoorn
Beeld: Arla

Arla Foods herstructureert de afdelingen voor product management, onderzoek en ontwikkeling tot één nieuwe ‘product en innovatie’ organisatie. Lars Dalgaard gaat als nieuwe senior vice president leiding geven aan de nieuwe afdeling.

De nieuwe afdeling zal verantwoordelijk worden voor alle productgerelateerde activiteiten, van onderzoek naar nieuwe technologieën en productontwikkeling tot het management van alle producten en verpakkingen. Door product management en R&D samen te voegen hoopt Arla nieuw ontwikkelde technieken en producten sneller bij de consument te krijgen.

Nieuwe SVP

Om dit team succesvol te maken stelt Arla een nieuwe senior vice president aan: Lars Dalsgaard. Op dit moment is Dalsgaard nog werkzaam als hoofd van de productieketens kaas, boter en poeders. Vanaf 1 april 2019 zal hij zich richten het ‘product en innovatie’-team.

Onderzoeksfaciliteiten

Arla zet sterk in op innovatie. De helft van de groei van het bedrijf moet in de toekomst voortkomen uit innovaties, zegt CMO Hanne Søndergaard. In mei 2017 opende Arla al een nieuwe onderzoeksfaciliteit in Denemarken waar producten ontwikkeld en onderzocht worden. Afgelopen zomer werd bekendgemaakt dat er een tweede onderzoeksfaciliteit gebouwd gaat worden waar vooral onderzoek zal worden gedaan naar melkwei en ingrediënten uit melk.


Pittige tomaten mogelijk met kleine genetische aanpassing

Door Mark IJsendoorn
tomatoes-1561565_1280

Met gebruikmaking van de door de EU als genetische manipulatie beschouwde CRISPR-Cas9 techniek zouden Braziliaanse wetenschappers een pittige tomaat kunnen ontwikkelen. Dat schrijft The Guardian naar aanleiding van een recent onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Trends in Plant Science

De wetenschappers van de Federal University of Visçosa zeggen dat pittige tomaten een efficiëntere manier zijn om capsaïcine te verbouwen, het stofje dat het gevoel van pittigheid in je mond veroorzaakt. Chilipepers zijn moeilijker te telen, aldus de wetenschappers.

Pittige genen

Tomaten en chilipepers hebben een gemeenschappelijke voorouder. De genetische informatie voor de capsaïcine is daarom aanwezig in het genoom van de tomaat, maar alleen niet actief. Met hulp van CRISPR-Cas9 zouden de wetenschappers de capsaïcinegenen kunnen activeren. Zoetere aardbeien, niet-bruinende paddenstoelen en smaakvolle kersen zijn al eerder gemaakt met CRISPR-Cas9.

Verboden

Vorig jaar besloot het Europees Hof dat CRISPR-CAS9 onder dezelfde strenge Europese wetgeving valt als waaraan genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) gebonden is. Dat beperkt het gebruik van de techniek voor specifieke veredelingsdoeleinden. In Nederlandse supermarkten zullen de pittige tomaten dan ook niet snel te vinden zijn.

Bron: Foodlog


RIKILT in Wageningen fuseert met NVWA-lab

Door Mark IJsendoorn
Beeld: Ondertekening fusiedocumenten, WUR

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research.

Het lab van de NVWA zit al geruime tijd in hetzelfde gebouw als het RIKILT, dat op opdracht analyses uitvoert op het gebied van voedselveiligheid. Samenwerking tussen de twee organisaties is dus niet ongekend. Volgens een kamerbrief die over de fusie is verstuurd, is de fusie noodzakelijk omdat het NVWA-lab in zijn huidige omvang moeilijk kan innoveren en niet de capaciteit heeft om voldoende inzetbaar te zijn bij grote incidenten en crises.

Voor de overheid

Door de fusie wordt de kennis op het terrein van voedsel- en voederveiligheid en voedselfraude vergroot. De belangrijkste opdrachtgever van Wageningen Food Safety Research wordt de overheid en met name de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de ministeries van LNV en VWS. WFSR zal de overheid ondersteunen bij incidenten rondom voedselveiligheid en milieu. Daarnaast zal de organisatie gaan functioneren als nationaal en Europees referentielaboratorium.


Cargill lanceert nieuw chocoladeconcept in Nederland

Door Mark IJsendoorn
HyperFocal: 0

Cargill heeft het chocolademerk Veliche Gourmet, gericht op ambachtelijke afnemers, vorige week gelanceerd in Nederland. Op de Horecava-beurs in Amsterdam presenteerde het bedrijf voor het eerst diens Belgische chocolade aan het Nederlandse publiek.

Veliche Gourmet

Cargill maakt al langer Belgische chocolade onder het merk. Tot dusver was het beschikbaar in België, Groot Brittannië, Ierland en een aantal geselecteerde landen in Azië. De introductie in Nederland is de volgende stap naar uitbreiding in heel Europa.

Webshop

Ook lanceert het bedrijf een webshop waar afnemers de chocolade rechtstreeks kunnen bestellen, zonder minimaal bestelbedrag en met voorraadgarantie. Voor wie de voorkeur geeft aan kopen via de meer traditionele route, is Veliche Gourmet een samenwerking aangegaan met Bidfood.

Cargill

Eerder deze maand moest Cargill met ietwat teleurstellende cijfers komen; de omzet was in het tweede kwartaal van boekjaar 2018/2019 vier procent lager dan een jaar eerder. De nettowinst van het Amerikaanse concern daalde zelfs met twintig procent tot €741 miljoen. De chocoladedivisie is een van de onderdelen van Cargill die het minder goed deed door dalende verkopen en hogere kosten in de VS.


Struik sluit fabriek en doekt Belgische tak op

Door Mark IJsendoorn
struik

Soepen- en sauzenproducent Struik is van plan zijn vestiging in het Belgische Schoten te sluiten. Dit meldde moederbedrijf Struik Foods Europe afgelopen donderdag. Door de sluiting zullen 78 banen verdwijnen.

De fabriek die gesloten dreigt te worden is van de dochteronderneming Chillfis, welke als onderdeel van Struik Foods Europe verse maaltijden produceert voor onder andere Lidl en Albert Heijn. De productie hiervan is niet rendabel genoeg, mede door de competitieve markt van verse maaltijden en de lage prijzen waarvoor de maaltijden in de supermarkt worden aangeboden. Struik Foods Europe is van plan alle activiteiten op het gebied van verse maaltijden te staken.

Negatieve cijfers

Het gaat al meerdere jaren slecht met Struik. De omzet was in 2016 met 11% gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Ook werd een schuld van €10,5 miljoen beschreven, die de laatste jaren alleen maar is toegenomen.

Ondanks verschillende pogingen om het bedrijf er weer bovenop te helpen, zoals een investering van €20 miljoen van de familie Van Drie in 2016, is het Struik Foods Europe niet gelukt uit de negatieve cijfers te komen. In 2017 werden al de operationele processen in de naastgelegen Struik-fabriek in Schoten beëindigd, en de aankomende sluiting van de Chillfis fabriek zou het einde betekenen van Struik Foods Belgium.

Familiebedrijf

De onderneming Struik Foods Europe is een Nederlands familiebedrijf dat sinds 1950 soepen, sauzen en verse maaltijden produceert. Ze leveren hun producten aan retailers en consumenten in meerdere Europese landen.


Ben & Jerry’s toch voor de rechter vanwege glyfosaat

Door Mark IJsendoorn
ben-jerrys315

Ben & Jerry’s moet zich toch gaan verdedigen tegenover de Amerikaanse rechtbank. Een verzoek van de ijsproducent om de zaak niet te behandelen is door de rechter verworpen.

Afgelopen zomer werd Ben & Jerry’s een dochterbedrijf van Unilever, aangeklaagd door de consumentenorganisatie Organic Consumers Association. De organisatie vindt dat de ijsmaker consumenten misleidt door te beweren dat hun ijs milieuvriendelijk geproduceerd wordt. Het ijs zou namelijk sporen van het bestrijdingsmiddel glyfosaat bevatten.

Glyfosaat

Glyfosaat wordt door sommige studies in verband gebracht met verschillende ziekten, al is er nog veel onduidelijk over de gevaren van de kleine concentraties van de stof in voedingsmiddelen.

Ben & Jerry’s

De rechtszaak is een flinke klap voor Ben & Jerry’s, dat zich altijd heeft geprofileerd als ‘activistisch’ merk dat zich inzet voor duurzaamheid. Volgens de fabrikant komt het glyfosaat niet uit de eigen keten, en moet het onderzoeken waar het dan wel vandaan komt. Unilever heeft benadrukt dat sporen van het bestrijdingsmiddel ook in biologische voedingsmiddelen en zelfs in regenwater gemeten zijn.


ABN AMRO: β€˜Exportwaarde van zuivel en vlees daalde in 2018’

Door Marieke Pols
zuivel

Het afgelopen jaar, 2018, groeide de waarde van de Nederlandse export aan landbouw- en voedingsproducten 1,3 procent. Deze groei is een stuk minder dan in 2017, toen groeide exportwaarde 6 procent. Dit blijkt uit cijfers van ABN AMRO.

De Nederlandse export van vlees en zuivel namen in 2018 af, waarbij vooral de export naar landen buiten de EU daalde. De uitvoer van vlees en vleesproducten daalde met 1 procent, bij zuivel en zuivelproducten was dit 2 procent. De zuivelexport naar landen buiten de Europese Unie daalde met 12 procent, terwijl export naar landen binnen de Europese Unie met 2 procent toenam.

Volgens ABN AMRO zijn de lagere prijzen voor zuivelproducten in 2018 de belangrijkste reden voor de daling van de exportwaarde van zuivel. Er was wel verschil tussen producten. Zo was Nederlandse boter relatief duur en nam de vraag naar dit product vanuit landen buiten de Europese Unie af.

Over heel 2018 daalden de afzetprijzen voor veel voedingsmiddelen. Dit had onder meer te maken met de lagere inputprijzen, waarvan de daling van de zuivelprijs de belangrijkste was. Ook de prijs van varkensvlees daalde sterk in 2018. De warme zomer zorgde voor slechte oogsten voor een aantal gewassen, waardoor in 2019 de prijzen van producten als tarwe en aardappelen zullen stijgen. Daarnaast verwacht ABN AMRO een stijging van de zuivelprijs in de eerste helft van 2019.

Meer informatie is te vinden in de publicatie Stand van Food januari 2019 op de website van ABN AMRO.


Amster-Damhertenrookworst categoriewinnaar Horecava Innovation Award

Door Marieke Pols
Horecava Innovation Awards

Op de eerste dag van de Horecava won Poelier Pieter van Meel met de Amster-Damhertenrookworst de categorie Food &Beverage van de Horecava Innovation Awards. De overall titel ging naar Deliverect, een tool die verschillende bezorgsystemen als Deliveroo en Thuisbezorgd in één POS integreert.

“Met een geringe investering verlaagt Deliverect, dankzij slimme software en handige koppelingen, de bedrijfskosten en vergroot de efficiëntie,” aldus de jury. “Daarom terechte winnaar in de categorie Digital, Apps & Social media en Overall Winnaar van de Horecava Innovation Award 2019.”

Amster-Damhertenrookworst

De Amster-Damhertenrookworst, winnaar categorie Food & Beverage, wordt op ambachtelijke wijze geproduceerd met vlees van damherten uit de Amsterdamse Waterleidingenduinen. Volgens de jury is het een tot in de puntjes goed doordacht product. “Inhakend op de actualiteit van het grote-grazers-overschot, maatschappelijk betrokken (20 procent naar de voedselbank), lokaal, goede smaak, zout gereduceerd, halal. En dan ook nog ambachtelijk én traditioneel én vernieuwend”, aldus de enthousiaste jury.

Daarnaast waren in de categorie Food & Beverage Aard, De Balletjes en Kukki Cocktails genomineerd. Aard van Nevel Artisan Ales is een blend van houtgerijpt wild bier met kvass gemaakt van oud zuurdesembrood van Streekbakker Jorrit en de biologische rode bieten en absintalsem van kwekerij De Ommuurde Tuin. Friethoes gebruikt het restafval van hun friet voor de nieuwe snack De Balletjes. Naast het restafval bevat deze snack IPA Bier en kaas. Kukki Cocktails zijn cocktails met ijsblokjes en vers fruit in een fles. De cocktail is 18 maanden houdbaar en bevat geen chemische toevoegingen en kleurstoffen.

In de categorie Concepts, Interior & Design ging de prijs naar de 100% composteerbare Snack bakjes van suikerriet van Natureko uit Waddinxveen. Glazenwasmachine Topdry van Hobart won de categorie Equipment & Services. De Karel Doorman Duurzaamheid award ging naar Groenesternederland. Volgens de jury een waardevol podium voor restaurants die bewust, duurzaam én lekker bezig zijn.

Horecava

De Horecava startte vandaag (7 januari) en duurt nog tot en met 10 januari. Deze vakbeurs biedt vier dagen lang inspiratie voor professionals in de foodservice branche. De Horecava 2019 heeft een beursoppervlakte van 12.000m2 waar meer dan 700 bedrijven de laatste trends en innovaties tonen. Daarnaast zijn er workshops, demonstraties en wedstrijden.

Bron: Vlees+


Burgerspecialist Ter Marsch lanceert plantaardige burger

Door Marieke Pols
Plantaardige burger

Ter Marsch & Co viert het vijfjarig bestaan met de introductie van hun eerste 100 procent plantaardige burger. De burgerspecialist ontwikkelde de burger in samenwerking met het Britse bedrijf ‘Moving Mountains’. De nieuwe burger heeft de naam Natural Happiness gekregen. Eerder bracht Ter Marsh al een vegaburger op de markt.

Plantaardige burger

 

De basis is van de nieuwe burger is de speciale burger-patty, die de specialisten van Moving Mountains. Deze burger-patty bestaat uit plantaardige proteïnen, champignons, rode biet, kokosolie en verschillende kruiden en specerijen. Ter Marsch & Co maakte hier een menu-waardige burger van. Het is een combinatie van voornamelijk Nederlandse ingrediënten als gepofte rode biet, honingtomaat van Looye, Zaanse grove mosterd, komkommer, Remekerkaas en een crumble van hazelnoot en boekweit. Er omheen zit een briochebol uit eigen bakkerij.

Natural Happiness

“Ook wij krijgen steeds meer de vraag of onze burgers vega of zelfs vegan zijn” vertelt Pim de Lange van Ter Marsh. “Als echte vleesliefhebbers was de introductie van onze vegaburger al een hele strijd. Willen we dit echt op ons menu? Kunnen we dit bereiden? En hoe maken we die Ter Marsch waardig, hij moet écht lekker worden want dat is wat gasten van ons verwachten”. Na de goede ontvangst van de vegaburger ging culinair brein Olaf Oldenburg op onderzoek uit in de wereld van de plantaardige voeding. De nieuwe plantaardige burger is het resultaat.

Moving Mountains

Moving Mountains is een specialist op het gebied van plantaardige voeding. Het Britse bedrijf is al zeventien jaar actief op plantaardig gebied en streeft naar een gezondere voedselketen.

Ter Marsch

Het burgerconcept Ter Marsch & Co werd begin 2014 gelanceerd in de Witte de Withstraat in Rotterdam. De naam is afkomstig van de ambachtelijke vleeshouwerij die ooit in het pand was gevestigd. In maart 2016 opende de tweede locatie in hartje Amsterdam, gevolgt door de opening van een eigen bakkerij.


Nieuw strategisch plan voor Wageningen University & Research

Door Marieke Pols
Strategisch Plan WUR

Finding answers together. Met dit nieuwe strategische plan roept Wageningen University & Research (WUR) bestaande en nieuwe (inter)nationale partners op tot meer samenwerking. Uitbreiding en intensivering van die samenwerking is noodzakelijk om oplossingen te vinden voor cruciale mondiale uitdagingen. “Meer dan ooit zullen we kennis van verschillende vakgebieden nodig hebben,” zegt bestuursvoorzitter Louise Fresco.

“Overal in de wereld zie je interessante oplossingen ontstaan wanneer bijvoorbeeld voedingswetenschappers, voedseltechnologen, eiwitspecialisten en economen de handen ineen slaan. Ook de samenwerking tussen IT en landbouw leidt tot boeiende innovaties. We kunnen nog zoveel meer wanneer we die kennis bij elkaar kunnen brengen. Daar zullen we ons de komende jaren op gaan richten.”

Strategisch Plan

In het Strategisch Plan (2019-2022) beschrijft WUR de wereldwijde uitdagingen in het Wageningse domein van voedsel en leefomgeving. De wereldbevolking groeit en er is een steeds grotere behoefte aan gezond, veelzijdig, veilig en duurzaam voedsel. Daarnaast verandert het klimaat en worden fossiele brandstoffen schaarser. Als leidende organisatie op het gebied van landbouw, voedsel en milieu levert WUR kennis, onderzoek en onderwijs van het hoogste niveau. ‘Maar’, zo staat in het Strategisch Plan, ‘we kunnen dit niet alleen. We hebben zowel onze bestaande als nieuwe partners, studenten, alumni en burgers nodig om een oplossing te vinden voor deze wereldwijde uitdagingen’.

Onderzoek

Met haar onderzoeksteams wil WUR haar toppositie in het domein van gezonde voeding en leefomgeving handhaven. Duidelijk is dat binnen dit domein complexe, mondiale vraagstukken bestaan onder meer op het terrein van ondervoeding, aantasting van natuur en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, omgevingskwaliteit in stedelijke gebieden en klimaatverandering. WUR ziet vier belangrijke transities die nodig zijn: circulaire agri-food systemen, consumptie van eiwitten uit diverse bronnen, circulaire biobased economie, disruptieve technologie & digitale connectiviteit. De complexiteit van dit soort vraagstukken maakt dat WUR komende jaren extra wil gaan investeren in drie thema’s: Verbonden circulariteit, Eiwittransitie en Digital Twins.

Onderwijs

WUR is recent voor de 14e keer op rij uitgeroepen tot beste onderwijsuniversiteit van Nederland. Ook met de groeiende studentenaantallen en het teruglopende overheidsbudget per student wil WUR de onderwijskwaliteit behouden. Maatregelen zijn onder meer een nieuw onderwijsgebouw, extra docenten en focus op nieuwe onderwijsvormen. Het onderwijsaanbod voor professionals zal verder worden uitgebreid. Ook wordt ingespeeld op de vraag van studenten en professionals naar meer gepersonaliseerde en flexibele leertrajecten. WUR stimuleert verder het ‘internationale’ klaslokaal door integratie van internationale studenten in de Wageningse gemeenschap, door verbetering van de taalvaardigheid van studenten en personeel, en door internationale stages voor studenten. Om stress en isolement van studenten te voorkomen wordt bovendien extra ingezet op zorg om dit soort zaken te voorkomen.

Waardecreatie en innovatie

Op het gebied van onderzoek werkt WUR al sinds haar oprichting samen met – nationale en internationale – kennisinstanties, overheidsorganisaties en bedrijven. Zo vindt wetenschappelijke kennis een weg naar de samenleving. Meer dan 50.000 Wageningse alumni zorgen inmiddels dat wereldwijd actuele kennis en inzichten worden vertaald naar de praktijk. In de nieuwe strategieperiode wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om studenten uit opkomende en ontwikkelingslanden in Wageningen te laten studeren. WUR wil ook ondernemerschap stimuleren via onderwijs door studenteninitiatieven, student challenges, bedrijfsontwikkelingen en door het promoten van belangrijke start-ups en spin-offs. Ook komende jaren blijft WUR bijdragen leveren aan (inter)nationale maatschappelijke agenda’s en het maatschappelijk debat rondom onder meer de Klimaatagenda van de Nederlandse overheid, Topsectoren maar ook Europese doelstellingen. WUR deelt graag haar onderzoeksfaciliteiten en infrastructuren met andere partners en op de Campus wordt een Dialoogcentrum geopend om nog beter het maatschappelijk debat te kunnen voeren.

Organisatie

De impact van WUR wordt tot stand gebracht door haar medewerkers. Er worden ontwikkel-, trainee-, talent- en partnerprogramma’s aangeboden. Ook wordt de interne mobiliteit van medewerkers aangemoedigd en zal er meer aandacht zijn voor aantrekken van meer jonge medewerkers en diversiteit. Om werkdruk te bestrijden neemt WUR maatregelen zoals onder meer het rekruteren van extra docenten, vereenvoudiging van procedures en harmonisering van systemen. Daarnaast blijft WUR haar voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen invulling geven en is er aandacht voor het aanbieden van gezonder en meer duurzaam geproduceerd voedsel in kantines en het terugdringen van voedselverspilling.

*Foto: Wikimedia


❌