[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren โ€” 21 April 2018Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Steun kabinet voor kapitaalverhoging Wereldbank

Het kabinet stemt in met de voorstellen van de Wereldbank voor een stevige kapitaalverhoging. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft dat in Washington DC bekend gemaakt op de voorjaarsvergadering van de bank. ‘Hierdoor krijgt de bank meer armslag om de armste landen met financiering en expertise te ondersteunen. Deze zijn cruciaal zijn om vele miljoenen mensen uit de armoede te tillen, zoals internationaal is afgesproken in de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs),’ aldus Kaag.

 • 21 April 2018 om 21:59

Cybersecurity: het fundament onder economische en maatschappelijke kansen

De nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. Nederland is een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie. De economische en maatschappelijke kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is.

 • 21 April 2018 om 09:01
OuderRijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Blok voor meer en betere samenwerking met Marokko

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) besprak vandaag in Rabat hoe Nederland en Marokko meer en beter kunnen samenwerken. ‘Marokko is een buurland van de EU en een belangrijke partner voor Nederland op veel gebieden zoals terreurbestrijding en migratie. We hebben elkaar nodig. Daarom vond ik het belangrijk snel naar Rabat af te reizen’, aldus Blok.

 • 20 April 2018 om 18:50

Blokhuis: aan de slag met stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft drie voorzitters aangesteld voor de gesprekken over het Nationaal Preventieakkoord en hen de opdracht meegegeven om met alle partijen in drie thematafels te komen tot stevige ambities en concrete maatregelen voor een gezonder Nederland. De gesprekken waaraan zo’n 40 organisaties deelnemen zijn vandaag gestart en moeten na de zomer leiden tot het Nationaal Preventieakkoord. Voorzitters Jolande Sap, Erik van der Burg en Leon Meijer gaan zich richten op respectievelijk roken, het tegengaan van overgewicht en stimuleren van gezond eten, en problematisch alcoholgebruik.

 • 20 April 2018 om 15:00

Benoeming secretaris-generaal bij LNV

Drs. J.C. (Jan-Kees) Goet wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 juni 2018.

 • 20 April 2018 om 14:15

Experimenteerruimte stimuleert vernieuwingskracht rechterlijke macht

Mensen hebben behoefte aan snelle en eenvoudige procedures om conflicten duurzaam op te lossen. Juridische procedures zijn echter vaak complex, duren lang en kunnen leiden tot uitkomsten die voor alle partijen onbevredigend zijn. Daarom krijgt de rechterlijke macht meer ruimte om te experimenteren met flexibele vormen van rechtsspraak. Daarbij ligt de nadruk niet op het vonnis, maar op het vinden van een oplossing voor het geschil. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

 • 20 April 2018 om 14:15

Kabinet schrapt fusietoets voor primair en voortgezet onderwijs

Het wordt voor scholen gemakkelijker om te gaan fuseren. Het kabinet heeft besloten de fusietoets voor basis- en middelbare scholen af te schaffen. Wel moeten de betrokken medezeggenschapsraden instemmen met de voorgenomen fusie en moet er een rapport worden opgesteld waarin de keuze voor de fusie wordt onderbouwd.

 • 20 April 2018 om 14:15

Fiscale regeling voor buitenlandse werknemers verkort van acht naar vijf jaar

Het kabinet is van plan om de looptijd van een fiscale regeling voor werknemers uit het buitenland, de zogenoemde 30%-regeling, per 1 januari 2019 te verkorten van acht naar vijf jaar. Hiermee heeft de ministerraad op voorstel van de staatssecretaris van Financiën ingestemd. Het kabinet volgt hiermee een aanbeveling op uit de evaluatie van de 30%-regeling. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen.

 • 20 April 2018 om 14:15

Wetgeving voor inperking boetes OV-studentenkaart

De ministerraad heeft ingestemd met wetgeving die het aantal boetes voor studenten flink moet inperken. Studenten krijgen die boetes als ze het studentenreisproduct op hun OV-chipkaart te laat stopzetten. Momenteel komt het geregeld voor dat studenten tegen een OV-boete aanlopen, bijvoorbeeld omdat zij onvoldoende scherp hebben wanneer ze dat product stop moeten zetten, of omdat ze het vergeten. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een set van maatregelen aangekondigd om OV-boetes zoveel mogelijk te voorkomen.

 • 20 April 2018 om 13:53

Verklaring minister-president Rutte na afloop van gesprek met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg op het Catshuis

In aanloop naar de NAVO-top van 11 en 12 juli heb ik vanmiddag in het Catshuis met secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg gesproken over de uitdagingen waar de NAVO voor staat. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie waren daarbij aanwezig.

 • 19 April 2018 om 15:18

Kabinet pakt fouten en fraude in zorg aan

Het kabinet komt met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Jaarlijks kosten deze onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. De aanpak concentreert zich met name op 5 specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget. Dat schrijven de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

 • 19 April 2018 om 10:00

Meldplicht voor overnames in Nederlandse telecomsector

Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit vooraf melden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat hierbij om het verkrijgen van invloed op bedrijven van vitaal belang zoals aanbieders van telefonie, internet of datacenters. Dit staat in het Wetsvoorstel Ongewenste zeggenschap telecommunicatie dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) vandaag heeft gestuurd naar de Raad van State.

 • 19 April 2018 om 06:30

Minister Blok naar Marokko

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) bezoekt vrijdag 20 april Marokko. In Rabat ontmoet hij diverse vertegenwoordigers van de Marokkaanse regering. Hij zal onder andere spreken met de Marokkaanse premier Saad Eddine El Othmani, zijn ambtsgenoot Nasser Bourita, minister van Binnenlandse Zaken Abdelouafi Laftit en minister van Justitie Mohammed Auajjar.

 • 18 April 2018 om 20:19

Schoolbestuur moet leraren en ouders advies vragen over groepsgrootte

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Op die manier kunnen leraren en ouders meepraten over de grootte van de klassen op hun school. 

 • 18 April 2018 om 14:05

Minister-president ontvangt SG NAVO

Minister-president Rutte ontvangt donderdag 19 april 2018 secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg voor een werklunch op het Catshuis. De ontmoeting vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel.

 • 17 April 2018 om 12:49

Werknemers werken vaak ongezond en onveilig

Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. 'Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers,' zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

 • 17 April 2018 om 09:11

Officieel bezoek president Mexico

De president van Mexico, Enrique Peña Nieto, brengt dinsdag 24 april een officieel bezoek aan Nederland. De president wordt vergezeld door zijn echtgenote, Angélica Rivera de Peña. Het bezoek staat in het teken van het bestendigen en verbreden van de politieke betrekkingen en het vergroten van de economische samenwerking op de terreinen energie & offshore, maritiem, water, agro-food en infrastructuur.

 • 16 April 2018 om 18:20

Start Trustfund voor Wederopbouw Sint-Maarten

Staatssecretaris Knops tekent maandag 16 april namens het kabinet in Washington de overeenkomst met de Wereldbank voor de oprichting en het beheer van het Trustfund voor de Nederlandse bijdrage aan de wederopbouw van Sint-Maarten. Staatssecretaris Knops: 'Ik ben blij dat we van start kunnen met de volgende fase. We startten de eerste noodhulp direct na de orkaan. Vervolgens initieerde en ondersteunde Nederland early recovery projecten, die inwoners van Sint Maarten helpen het 'normale' leven zoveel als mogelijk weer op te pakken. En nu vervolgen we met het operationeel worden van het Trustfund de zo noodzakelijke wederopbouw van Sint Maarten. Zo kan de vitale infrastructuur worden hersteld en de weerbaarheid van het land tegen (natuur)rampen worden vergroot.'

 • 16 April 2018 om 16:30

De asielinstroom van week 15 bedroeg ongeveer 600

De asielinstroom van week 15, bestaande uit 1e asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers, bedroeg ongeveer 600..

 • 16 April 2018 om 12:01

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn 18e. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd.

 • 16 April 2018 om 12:00
โŒ