[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 24 November 2017Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Politiecapaciteit wordt versterkt

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat investeren in het werven en opleiden van nieuwe medewerkers om de capaciteit bij de politie te versterken. Dit blijkt uit een tweede nota van wijziging bij de begroting 2018 van Justitie en Veiligheid die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

 • 24 November 2017 om 17:30

Nieuwe wet maakt testen auto’s met bestuurders op afstand mogelijk

Nederland is weer een stukje dichterbij de introductie op de openbare weg van zelfrijdende auto’s. De Tweede Kamer ontving het wetsvoorstel Experimenteerwet zelfrijdende auto’s van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Als deze wet in werking treedt, kan de minister van Infrastructuur en Waterstaat vergunningen afgeven voor tests op de openbare weg met bestuurders op afstand.

 • 24 November 2017 om 16:30

Kabinet investeert in 2018 al extra in voorschoolse educatie

Het kabinet gaat komend jaar al extra geld investeren in voorschoolse educatie. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn. Bovendien kunnen gemeenten zich voorbereiden op het geven van meer taaltraining aan kinderen met een risico op een achterstand.

 • 24 November 2017 om 16:30

Benoeming hoofdofficier van justitie in Sint Maarten

De heer mr. J.H.A. Steenbrink wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie van Sint Maarten. De Rijksministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, mede namens zijn ambtsgenoot Boasman van Sint Maarten. De benoeming gaat in op 1 januari 2018.

 • 24 November 2017 om 15:30

Najaarsnota 2017: begrotingsoverschot bedraagt 0,4% en schuld van 57,3%

Het begrotingsoverschot in 2017 wordt geraamd op 0,4% van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld komt in 2017 naar verwachting uit op 57,3% van het bbp. Hiermee is Nederland één van de vier Eurolanden met zowel een overschot én een schuld onder de EMU-norm van 60% bbp.

 • 24 November 2017 om 15:20

Kabinet presenteert nieuwe notitie aanpak terrorisme

De terrorismedreiging is hoog en dus blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor het kabinet. Het kabinet heeft structureel 13 miljoen euro extra gereserveerd voor de strijd tegen terrorisme. Dit geld zal onder meer worden ingezet voor de versterking van de online aanpak van extremisme en voor investeringen in deradicalisering. Ook de bestrijding van de financiering van terrorisme en internationale samenwerking worden verder versterkt.

 • 24 November 2017 om 15:20

Benoeming ambassadeur Bangkok

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van mr. drs. K.P. (Kees) Rade tot ambassadeur in Thailand, Cambodja en Laos, met standplaats Bangkok. Deze benoeming is definitief als de gastlanden goedkeuring hebben verleend.

 • 24 November 2017 om 15:20

Aanwijzing Gouverneur Sint Maarten

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten gegeven die ertoe strekt te bevorderen dat de minister-president van Sint Maarten wordt ontslagen en opgevolgd.

 • 24 November 2017 om 11:38
Gisteren β€” 23 November 2017Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Volgende stap in CBRN-samenwerking

Politie, brandweer, GGD/GHOR, veiligheidsregio’s en Defensie gaan nog nauwer samenwerken. Dat gebeurt bij het trainen van de bestrijding van Chemische, Biologische Radiologische en Nucleaire incidenten. De organisaties spraken gisteren af dat zij samen de besturing van het Nationaal Trainingscentrum CBRN in Vught op zich nemen.

 • 23 November 2017 om 16:18

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten voor meer internationale concurrentiekracht

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren. Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Met overheden, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS), onder leiding van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wethouder Van der Burg van Amsterdam.

 • 23 November 2017 om 16:05

Staatssecretaris Keijzer bezoekt Nederlandse postbedrijven

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaat maandag 27 november op werkbezoek bij de 2 grootste spelers op de Nederlandse postmarkt. De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het postmarktbeleid en bezoekt ‘s middags de thuisbasis van Sandd in Apeldoorn. ‘s Avonds is de bewindspersoon in Nieuwegein te gast bij 1 van de grootste sorteercentra van PostNL. Eerder deze week had zij al kennismakingsgesprekken met de directievoorzitters van beide bedrijven: Herna Verhagen (PostNL) en Rob Brakenhoff (Sandd).

 • 23 November 2017 om 16:00
OuderRijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Nieuwe burgemeester in West Maas en Waal

De heer V.M. van Neerbos (Vincent) is benoemd tot burgemeester van West Maas en Waal. De benoeming gaat in op 8 december 2017.  

 • 22 November 2017 om 14:00

Wegverbreding N35 Nijverdal-Wierden stap dichterbij

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maakt werk van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. De minister heeft het ontwerptracébesluit ondertekend, dat voorziet in de opwaardering van de N35 naar een autoweg met in beide richtingen 2 rijstroken en in de aanleg van ongelijkvloerse aansluitingen en kruisingen.

 • 22 November 2017 om 13:07

Congres β€˜25 jaar Nieuw BW, met het oog op de toekomst’

Iedereen heeft in het dagelijkse leven  te maken met het Burgerlijk Wetboek. Op 1 januari 1992 is het grootste deel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd. Het verving het oude wetboek uit 1838. Dit jaar bestaat dat deel van het Nieuw Burgerlijk Wetboek 25 jaar. Alle reden om hierbij stil te staan met een congres, dat door de sector privaatrecht van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid op maandag 20 november werd georganiseerd. Ruim 250 belangstellenden namen hieraan deel.  Zij kwamen vooral uit de wetenschap, rechterlijke macht, overheid en advocatuur.  

 • 22 November 2017 om 12:18

VWS en zorgpartijen in de bres voor regeldruk wijkverpleegkundigen

Minister De Jonge (VWS) en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders hebben vandaag afspraken gemaakt om de registratielast in de wijkverpleging terug te dringen. Een dag na de actie onder noemer ‘Meer zorg, minder papier’ van V&VN hebben de partijen concrete knelpunten benoemd. Deze worden aangepakt in een actieplan.

 • 21 November 2017 om 19:16

Digitale dienstverlening aan bedrijven naar BZK

De digitale dienstverlening van de overheid aan bedrijven komt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gaat hierbij om de randvoorwaardelijke beleidsontwikkeling voor de digitale overheid en de ontwikkeling van de digitale basisvoorzieningen voor bedrijven. Het kabinet heeft hiertoe besloten en op 17 november is het Koninklijk Besluit vastgesteld.

 • 21 November 2017 om 18:10

IND scherpt toezichts- en handhavingstaken verder aan

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat haar toezichts- en handhavingstaken verder aanscherpen. Dat schrijft Staatssecretaris Harbers in reactie op het Inspectierapport 'Tussen handhaven en dienstverlenen'. De Inspectie Justitie en Veiligheid presenteert hierin haar onderzoek naar het toezicht van de IND op werkgevers die als erkend referent zijn aangemerkt.

 • 21 November 2017 om 16:43

Koolmees: meer pensioen door samenvoegen kleine pensioentjes

Vanaf 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioentjes overdragen aan de nieuwe uitvoerder van een deelnemer, zodat je ook met dat oude geld blijft sparen voor je pensioen. Daarmee krijg je later meer pensioen.

 • 21 November 2017 om 15:46

Eerste Kamer steunt bewaren kentekengegevens

Kentekengegevens van voertuigen die langs de openbare weg op bepaalde locaties een ANPR-camera passeren mogen 4 weken worden bewaard. Een wet van die strekking is vandaag met ruime meerderheid door de Eerste Kamer aanvaard. ANPR (Automatic Number Plate Recognition) is van belang voor de opsporing van ernstige misdrijven waarbij pas later blijkt dat informatie over een voertuig een rol speelt. Dat kan het geval zijn bij plofkraken, ontvoeringen, mensenhandel en terrorisme. ANPR kan ook helpen bij de aanhouding van voortvluchtigen.

 • 21 November 2017 om 14:22

Brochure op maat voor werkgevers reservisten

Een aantal werknemers bij provincie en waterschap combineert het dagelijks werk met een parttime baan bij Defensie. Voor hen, hun leidinggevenden en collega’s is er nu een praktische ‘handreiking’ op maat. De brochures, vandaag officieel overhandigd, helpen bij het maken van goede afspraken. Ze tonen ook dat het mes aan 2 kanten snijdt.    

 • 21 November 2017 om 10:11
❌