[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderRijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Kabinet scherpt maatregelen aan na nieuwe besmettingen nertsenbedrijven

Naar aanleiding van nieuwe besmettingen op nertsenbedrijven scherpt het kabinet de hygiënemaatregelen aan om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook wordt het onderzoek naar mogelijke besmettingsbronnen geïntensiveerd. Dat schrijven minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. In totaal zijn op 22 nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg besmettingen van nertsen met SARS-CoV-2 aangetroffen. Het kabinet blijft de komende weken het monitoringsonderzoek voortzetten om nieuwe besmettingen snel op te sporen.

 • 10 Juli 2020 om 18:27

Minister-president Rutte ontvangt Portugese premier Costa

Minister-president Rutte ontvangt maandag 13 juli 2020 de Portugese premier Costa voor een werkdiner op het Catshuis in Den Haag. Het gesprek tussen de beide premiers vindt plaats in aanloop naar de extra Europese Raad van 17 en 18 juli, waar zal worden gesproken over de nieuwe Europese Meerjarenbegroting (2021-2027) en het recente voorstel voor een Europees herstelfonds.

 • 10 Juli 2020 om 18:18

Minister-president Rutte ontvangt Spaanse premier SΓ‘nchez

Minister-president Rutte ontvangt maandag 13 juli 2020 de Spaanse premier Sánchez voor een werklunch op het Catshuis in Den Haag. Het gesprek tussen de beide premiers vindt plaats in aanloop naar de extra Europese Raad van 17 en 18 juli, waar zal worden gesproken over de nieuwe Europese Meerjarenbegroting (2021-2027) en het recente voorstel voor een Europees herstelfonds.

 • 10 Juli 2020 om 17:15

Tegemoetkomingsregeling flexwerkers twee weken langer open

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) wordt verlengd tot en met zondag 26 juli. Flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten met inkomstenverlies door corona krijgen daarmee twee weken langer de tijd om bij UWV een aanvraag te doen voor financiële tegemoetkoming. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.

 • 10 Juli 2020 om 17:06

Budgettaire adviezen van de Studiegroep Begrotingsruimte

Politieke partijen krijgen nu alvast vier aanbevelingen van de Studiegroep Begrotingsruimte als houvast bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. In het najaar komt de Studiegroep met een uitgebreid advies over welke begrotingssystematiek en welke begrotingsdoelstelling een volgend kabinet aan zou kunnen houden. Minister van Financiën Hoekstra heeft de brief met de eerste aanbevelingen van de onafhankelijke 16e Studiegroep Begrotingsruimte vandaag doorgestuurd naar de Eerste en Tweede Kamer.

 • 10 Juli 2020 om 16:55

Laatste handtekening gezet voor snellere treinreis naar Londen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol tekende vrijdag samen met de Britse ambassadeur Peter Wilson een bilateraal verdrag, dat ervoor zorgt dat de treinverbinding tussen Amsterdam en Londen een uur korter kan worden, ongeveer vier uur. Het was de laatste handtekening die nodig was om de grensbewaking rond de verkorte treinreis internationaal te regelen.

 • 10 Juli 2020 om 16:15

Benoeming hoofdofficieren van justitie Amsterdam en Oost-Nederland

Bij het Openbaar Ministerie (OM) worden twee nieuwe hoofdofficieren benoemd. De heer mr. R.P.H.G. (René) de Beukelaer begint 15 augustus als hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Amsterdam en mevrouw mr. M.A.J. (Marthyne) Kunst wordt 15 augustus hoofdofficier van het arrondissementsparket Oost-Nederland. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Benoeming secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat

Mr. ing. J.H. (Jan Hendrik) Dronkers wordt secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Benoeming programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij Justitie en Veiligheid

Drs. A. (Annemieke) van Dam MPA wordt programma directeur-generaal Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september 2020.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant

Mevrouw mr. I.R. (Ina) Adema wordt commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 oktober 2020.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Benoeming nieuwe kroonleden SER

Mevrouw prof. mr. F. G. Laagland (Femke),  mevrouw prof. dr. A. Gerbrandy (Anna) en mevrouw prof. dr. M. G. Knoef (Marike) worden benoemd tot (plaatsvervangend) Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). De ministerraad heeft ingestemd met deze benoemingen op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De benoemingen gelden voor de resterende duur van de huidige zittingstermijn tot 1 april 2022.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Ex-kankerpatiΓ«nten kunnen zich beter verzekeren

Bij jongeren tot 21 jaar die kanker hebben gehad mag vijf jaar na genezing niet meer worden meegewogen dat zij in het verleden ziek zijn geweest. Ook mensen die ouder zijn dan 21 hoeven straks na tien jaar niet meer te melden bij hun verzekeraar dat zij kanker hebben gehad. Hierdoor kunnen ex-kankerpatiënten zich beter verzekeren zonder extra hoge premies. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Hoekstra van Financiën.

 • 10 Juli 2020 om 16:00

Kabinet: aparte juridische erkenning en actieve ondersteuning voor maatschappelijk ondernemerschap

Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen juridische (h)erkenning én actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. De ministerraad heeft ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Keijzer van  Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd: een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers.
 • 10 Juli 2020 om 16:00

Nederland daagt Rusland voor het EHRM om neerhalen vlucht MH17

Het kabinet heeft vandaag besloten Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen vanwege zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17. Met het indienen van deze zogenoemde ‘statenklacht’ brengt het kabinet alle bij het kabinet beschikbare en relevante informatie over het neerhalen van vlucht MH17 in bij het EHRM. De inhoud van de statenklacht wordt gelijktijdig en als onderdeel van de Nederlandse interventie in de individuele klachtprocedures van nabestaanden tegen Rusland bij het EHRM ingebracht. Met deze stap ondersteunt het kabinet maximaal de individuele klachten van nabestaanden van de slachtoffers van vlucht MH17 bij het EHRM.

 • 10 Juli 2020 om 12:30

Afsluitende bijeenkomst religieuze en levensbeschouwelijke koepelorganisaties met Minister Grapperhaus

Sinds het begin van de coronacrisis heeft Minister Grapperhaus vanuit zijn functie als minister voor de erediensten namens het kabinet veelvuldig contact gehad met verschillende kerkelijke vertegenwoordigers en  religieuze organisaties in Nederland. 

 • 10 Juli 2020 om 10:19

Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd

In maar liefst 50 gemeenten organiseren zo’n 2.500 jongeren deze zomer allerlei maatschappelijke activiteiten. Het gaat om gemeenten tot 60.000 inwoners die meedoen aan het programma Jeugd Aan Zet, dat in samenwerking met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) de projecten organiseert. De deelnemende jongeren zetten zich in voor een ander en elkaar en de activiteiten bieden tegelijkertijd ruimte voor het ontwikkelen van hun eigen talenten en het ontmoeten van anderen. Daarmee kunnen de gemeenten een aanzienlijk deel van hun lokale jeugd een positieve boost geven deze ‘coronazomer’.

 • 10 Juli 2020 om 08:00

Nieuwe besmettingen bij twee nertsenbedrijven

Er zijn bij twee nertsenbedrijven besmettingen met SARS-CoV-2 vastgesteld. Het gaat om een bedrijf in Ospel (met 6400 moederdieren) en een bedrijf in Vredepeel (met 12.500 moederdieren). De besmettingen zijn aan het licht gekomen door middel van het early warning monitoringssysteem waarmee wekelijks kadavers worden getest op het virus. De bedrijven worden zo snel mogelijk geruimd. 

 • 9 Juli 2020 om 19:20

Eerste noodpakket bereikte 3 miljoen werkenden

In de eerste drie maanden van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn ruim 2,6 miljoen werknemers bereikt. Naar schatting hebben daarnaast 374.000 zelfstandigen in het eerste tijdvak een beroep gedaan op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

 • 9 Juli 2020 om 16:04

BZK doet eindbod nieuwe cao voor rijksambtenaren

De vakbonden en de Rijksoverheid zijn het niet eens geworden over een nieuwe cao voor alle ruim 120.000 rijksambtenaren. Het gat tussen de looneis van de bonden en het loonbod van de Rijksoverheid bleek te groot. Over een aantal belangrijke inhoudelijke punten, zoals duurzaam vervoer, zijn de onderhandelaars het wel met elkaar eens. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat onderhandelt namens de Rijksoverheid, heeft maandag een eindbod neergelegd.

 • 9 Juli 2020 om 12:00

Grapperhaus op bezoek bij specialisten van eerste uur van het MIT in oprichting

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vandaag kennis gemaakt met verschillende specialisten van de politie, het Openbaar Ministerie (OM), de Douane, Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Defensie die bouwen aan het Multidisciplinaire Interventie Team (MIT) in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

 • 9 Juli 2020 om 11:43
❌