[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag โ€” 23 Februari 2018Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Benoeming president Gerechtshof Den Haag

Mevrouw mr. M.W. (Marieke) Koek wordt de nieuwe president van het Gerechtshof Den Haag. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming besloten haar voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in per 1 mei 2018.

 • 23 Februari 2018 om 14:00

Benoeming programma-directeur-generaal Omgevingswet bij BZK

Drs. E.J. (Erik Jan) van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

 • 23 Februari 2018 om 14:00

Benoeming hoofdofficier van justitie Amsterdam

Mevrouw mr. N.G. (Nicole) Zandee wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam. De ministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De benoeming gaat in per 1 april 2018.

 • 23 Februari 2018 om 14:00

Benoeming Adviesraad Internationale Vraagstukken

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Kaag van Buitenlandse Zaken mee ingestemd prof. dr. L.J. (Luuk) van Middelaar voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).  De heer Van Middelaar volgt prof. dr. A. (Fred) van Staden op als voorzitter van de Commissie Europese Integratie. De benoeming gaat in op 1 april 2018 en geldt voor een periode van vier jaar (2018-2022).

 • 23 Februari 2018 om 14:00

Kabinet geeft startschot voor Klimaatakkoord

De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en medeoverheden over het Klimaatakkoord. Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma's. De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019.

 • 23 Februari 2018 om 14:00

Kabinet pakt belastingontwijking en belastingontduiking aan

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Snel van Financiën ingestemd met de Fiscale beleidsagenda en de uitwerking van de eerste prioriteit daarin: de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.

 • 23 Februari 2018 om 13:50
Gisteren โ€” 22 Februari 2018Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Het kan en moet beter bij scheidingen, omwille van het kind

Zo’n 16.000 kinderen hebben nu ernstige last van de scheiding van hun ouders. Ze hebben moeite op school, emotionele stress, vertonen meer crimineel gedrag en krijgen vaker problemen in toekomstige relaties. De boodschap van André Rouvoet: als samenleving pikken we dat niet langer. Er moet bij een scheiding meer oog zijn voor het kind. Vandaag presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen aan Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, en aan Hugo de Jonge, minister van VWS. De rapportage 'Scheiden… en de kinderen dan?' geeft concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van een scheiding te voorkomen. Zo pleit Rouvoet voor een steunfiguur voor het kind, een scheidingsloket bij de gemeente en een alternatieve scheidingsprocedure bij de rechter. 

 • 22 Februari 2018 om 16:14

Herstel omissie innovatiebox: verhoging effectief tarief van 5% naar 7% per 1 maart 2018

Staatssecretaris Snel van Financiën past per 1 maart 2018 het effectieve tarief van de innovatiebox van 7% ook toe op voordelen op immateriële activa die zijn voortgebracht voor 1 juli 2016. Hij heft hiermee het verschil op dat sinds 1 januari 2018 is ontstaan tussen de voordelen uit deze, onder overgangsrecht vallende, immateriële activa en de andere immateriële activa die onder de innovatiebox vallen.

 • 22 Februari 2018 om 15:20

Maritieme sector tekent voor duurzame toekomst

Alle partijen in de maritieme sector gaan nog meer samenwerken om innovatiever te worden en sneller over te schakelen naar schonere brandstoffen. Hiervoor tekenden minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en vertegenwoordigers uit de sector vandaag het Werkprogramma Maritieme Strategie. Deze strategie vormt de blauwdruk waarmee rederijen, zee- en binnenvaartschippers, havens, en betrokken overheden de komende 3 jaar de uitdagingen voor verduurzaming, innovatie en cybersecurity gaan oppakken.

 • 22 Februari 2018 om 15:15

Uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie en invoering van enkele spoedreparatiemaatregelen inzake de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) heeft op 22 februari in 2 zaken uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb 1969) met de uit het EU-recht voortvloeiende vrijheid van vestiging. Het HvJ EU volgt hierbij het advies van de advocaat-generaal (A-G) van 25 oktober 2017. De spoedreparatiemaatregelen die het kabinet op die datum heeft aangekondigd zullen daarom naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 • 22 Februari 2018 om 11:00

Verdachte kan slachtoffer niet langer ontlopen in rechtszaal

Verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zijn binnenkort verplicht te verschijnen in de rechtszaal als slachtoffers gebruik maken van hun spreekrecht. Dat maakt minister Dekker voor Rechtsbescherming vandaag, op de Europese dag van het Slachtoffer, bekend bij de presentatie van de meerjarenagenda slachtofferbeleid.

 • 22 Februari 2018 om 08:19
OuderRijksoverheid.nl - Nieuwsberichten

Minister-president Rutte houdt Europa-lezing bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn

Minister-president Rutte houdt op vrijdag 2 maart 2018 een lezing over de Europese Unie bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn. In zijn lezing gaat de minister-president in op de meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft. De lezing is een mogelijkheid om de Nederlandse posities op actuele Europese thema’s in samenhang over het voetlicht te brengen.

 • 21 Februari 2018 om 18:03

Delegatie Europees Parlement bezoekt Amsterdam over komst EMA

Op donderdag 22 februari bezoekt een delegatie van het Europees Parlement Amsterdam. In de middag ontvangt minister en vicepremier Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de Europarlementariërs. Tijdens dit bezoek zal de delegatie informatie krijgen over de voortgang van de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Nederland.

 • 21 Februari 2018 om 14:54

Minister Van Nieuwenhuizen kiest voor uitstel opening Lelystad Airport

Lelystad Airport gaat niet in april 2019 open. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft na inspraak van bewoners, bestuurders, ondernemers en gebruikers van het luchtruim besloten meer tijd te nemen voor het proces richting de opening van de luchthaven. “Met maximale druk op het proces is opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht mogelijk. Maar dat vind ik niet verantwoord. Ik wil het zorgvuldig doen en vind het realistisch om uit te gaan van 2020.”

 • 21 Februari 2018 om 11:40

Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Dat staat in de nieuwe Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die presenteerde hij vandaag op de negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam.

 • 21 Februari 2018 om 11:34

Minister Bruno Bruins investeert 10 miljoen extra per jaar in topsport

Meer topcoaches van Nederlandse bodem, extra deelname aan internationale wedstrijden en trainingsstages voor topsporters, betere herkenning en ontwikkeling van toptalenten en meer geld voor financiële voorzieningen voor talenten en topsporters. Dat is een greep uit de doelen die minister Bruno Bruins (Sport) de komende jaren wil realiseren. In het regeerakkoord is afgesproken jaarlijks 10 miljoen euro extra ter beschikking te stellen voor de Nederlandse topsport. Vandaag heeft minister Bruins bekend gemaakt waar dit geld vanaf dit jaar voor gebruikt gaat worden.

 • 20 Februari 2018 om 17:29

Daling inwilligingspercentage eerste asielaanvragen

Minder dan een derde van de 1e asielaanvragen waarover in de periode januari tot en met december 2017 is beslist, is ingewilligd. Dit blijkt uit de meest recente kerncijfers asiel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2016 lag het inwilligingspercentage nog boven de 50 procent. De daling wordt mede verklaard doordat in 2017 een stuk minder beslissingen zijn genomen op 1e asielaanvragen door Syriërs, Eritreeërs en staatlozen dan in 2016. Het inwilligingspercentage voor deze groepen asielzoekers ligt relatief hoog. Daarnaast steeg het percentage asielaanvragen dat wordt afgewezen op basis van de Dublinverordening van 19 procent in 2016 naar 30 procent in 2017.

 • 20 Februari 2018 om 17:40

Ben jij er ook bij? Maak kennis met de mooiste innovaties op het innovatiecongres JenV op 20 november 2018

Save the date. Op dinsdag 20 november 2018 vindt het Innovatiecongres van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) plaats. Van opsporing tot rechtspraak en van preventie tot hulpverlening, ontdek hoe het ministerie innoveert. Laat je inspireren en maak kennis met de mooiste innovaties in het werk van JenV. Nieuwsgierig naar de vorige editie? Bekijk de sfeer impressie op https://www.innovatiecongresvenj.nl/

 • 20 Februari 2018 om 15:17

Internetconsultatie wetsvoorstel invoering extra geboorteverlof

Op internet is het concept-wetsvoorstel over de wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof (of: partnerverlof) en het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd.

 • 20 Februari 2018 om 10:37

Minister-president Rutte bezoekt Britse premier May

Minister-president Rutte brengt woensdag 21 februari 2018 een bezoek aan minister-president May van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens de lunchontmoeting wordt onder meer gesproken over de politieke en economische banden tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en de actuele Europese agenda.

 • 20 Februari 2018 om 10:10
โŒ