[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderFacilitywereld

Verplichting tot plaatsen laadpalen op parkeerterreinen


Detailhandel Nederland roept politiek op om niet
te overdrijven bij uitvoeren Europese regels

Het Europees Parlement zal naar verwachting instemmen met de verplichting tot het plaatsen van een minimum aantal elektrische laadpalen voor gebouwen met parkeerterreinen. Detailhandel Nederland vindt dat deze verplichting overbodig is en dat ondernemers het beste zelf kunnen bepalen waar en wanneer laadpalen nodig zijn. Detailhandel Nederland roept de politiek op om bij het uitvoeren van de Europese regels niet te overdrijven en de oplossing zo veel mogelijk aan de markt over te laten.

Detailhandel Nederland heeft met succes gepleit bij Europese beleidsmakers voor het behoud van maximale vrijheid bij het bepalen van het aantal te plaatsen laadpalen. Nu moeten de lidstaten de doelstellingen op nationaal niveau verder invullen. Thomas da Silva Rosa, secretaris Europa bij Detailhandel Nederland: “De aanschaf, installatie en het onderhoud van meerdere laadpalen kost al snel tienduizenden euro’s, terwijl klanten vaak niet lang genoeg in de winkel blijven om een elektrische auto voldoende bij te laden. Laten we niet overdrijven in het opleggen van een verplichting van het plaatsen van laadpalen, maar inzetten op maatwerk.”

Ook pleit Detailhandel Nederland voor een uitzondering voor winkelvastgoed dat gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt en waarvoor de bouwvergunningen al zijn aangevraagd, evenals een uitzondering voor gebouwen in gebruik en bezit van midden- en kleinbedrijf.

Waar het voorstel eerst aangaf dat bij nieuwe gebouwen en gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden 1 op 10 parkeerplekken een laadpaal moest krijgen, geldt nu dat er bij meer dan 10 parkeerplekken minimaal 1 laadpaal geïnstalleerd moet worden en minstens 20% van de parkeerplekken met elektrische leidingen moet worden uitgerust. Ook het voorstel om vanaf 1 januari 2025 bij alle niet-residentiële gebouwen 1 parkeerplek op 10 uit te rusten met een laadpaal is gewijzigd: nu geldt dat een parkeerplaats met meer dan 20 plekken over minimaal 1 laadpaal dient te beschikken.

 • 20 April 2018 om 00:00

FMN-expertgroepvoorzitter Watson in Duurzame 50 op plaats 7

Yvette Watson, voorzitter van de FMN-expertgroep Circulaire & Inclusieve Economie, stijgt dit jaar van plaats 8 naar 7 in de ‘ABN AMRO Duurzame 50’. Zij is daarmee de hoogst geplaatste facility manager in deze lijst, die nog steeds voor een groot deel wordt gedomineerd door vastgoedexploitanten, vastgoedadviseurs, aannemers en architecten.

“De 7e plek van Yvette Watson is niet alleen een terechte erkenning voor haar inzet voor een duurzame, circulaire omgeving, maar ook een erkenning van de rol die facility managers hebben in de verduurzaming van de gebouwde omgeving”, zegt verenigingsmanager Roel Masselink van FMN. De ‘ABN AMRO Duurzame 50’ wordt elk jaar door een vakkundige jury samengesteld en is een lijst van personen die over genoeg daadkracht, charisma, contacten, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving in Nederland ook echt duurzamer te maken. De lijst van 2018 werd gisteravond bekend gemaakt tijdens het Green Tie Gala op Building Holland. Voor de ‘ABN AMRO Duurzame 50’ waren dit jaar meer dan 250 genomineerden. Architect Thomas Rau eindigde dit jaar op de eerste plaats in de Duurzame 50.

Facility managers zijn meer dan eens de drijvende kracht achter en bij verduurzamingsprojecten in de gebouwde omgeving, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Ook de rol die zij spelen en moeten spelen bij de energietransitie en het ontkoppelen van gebouwen van het gasnet is immens. De 7e plaats van Yvette Watson weerspiegelt dat. Als het gaat om duurzaamheid is Yvette Watson zo’n voorbeeld van een drijvende kracht. Onvermoeibaar en gepassioneerd zet Yvette zich in voor een duurzamere wereld. “Een absoluut voorbeeld voor anderen. Haar gedrevenheid, passie en overtuigingskracht werken aanstekelijk. Als het gaat om duurzaamheid is Yvette zowel binnen haar werk voor de Koninklijke Bibliotheek en haar bedrijf PHI Factory, als binnen FMN een toonbeeld voor anderen”,  aldus Roel Masselink.


 • 20 April 2018 om 00:00

Familiebedrijf Facilicom speelt in op groeiende marktvraag

Facilitair dienstverlener Facilicom Group heeft afgelopen jaar een nettowinstgroei gerealiseerd van 18,1 naar 22,8 miljoen (+26%). Dit is in belangrijke mate te danken aan een incidenteel resultaat bij de verkoop van Facilicom France in 2017. Gecorrigeerd voor dit divestment steeg de omzet licht (+2%) tot 1.243 miljoen euro. Strategisch investeerde de onderneming vooral in een meer geïntegreerd servicepakket, innovaties en een meer klantgerichte benadering.
 
Net als andere jaren waren er duidelijke verschillen tussen de ontwikkelingen van de verschillende bedrijfsonderdelen, die elk te maken hebben met een andere marktdynamiek. Zo boog Facilicom Solutions een verlieslatende positie in 2016 om in een positief financieel resultaat in 2017. Ook de succesvolle fusie tussen de twee onderdelen van Facilicom Solutions en Breijer Bouw en Installatie droeg bij aan het duidelijk verbeterde resultaat.
 
De met het oorspronkelijke Facilicom-cateringbedrijf Prorest gefuseerde Albron behaalde eveneens goede financiële resultaten, zowel in het segment bedrijfsrestaurants als de segmenten horeca en hospitality. Verdere integratie van Albron in de Facilicom Group staat voor 2019 gepland.
 
Schoonmaakdivisie Gom deed opnieuw goede zaken en wist zich met stijgende omzet- en winstcijfers in de top-3 schoonmaakbedrijven van Nederland te vestigen.
 
Uitdagende marktomstandigheden
In diverse markten heeft Facilicom te maken met uitdagende marktomstandigheden. Zo deden tegenvallende resultaten bij beveiligingstak Trigion, zorgdivisie Incluzio en Facilicom België het operationele bedrijfsresultaat dalen met 7% tot 24,7 miljoen euro. Trigion behaalde weliswaar zijn omzetdoelstelling, maar het resultaat bleef achter bij de prognose. Het bedrijf heeft onder meer te kampen met een aanhoudende margedruk op het gebied van mensbeveiliging. Incluzio groeit naar tevredenheid, maar draagt nog onvoldoende bij aan de winst door aanloopinvesteringen, onder andere in nieuwe kleinschalige zorginstellingen (Compartijn).
 
Omzet en winst bij de buitenlandse divisies van Facilicom (onder andere in de UK en België) bleven achter bij de verwachtingen. Aangezien de directie in Frankrijk onvoldoende omzetgroei en rendement zag om te kunnen groeien naar een positie in de top van de markt, werd besloten dit bedrijfsonderdeel te verkopen aan branchegenoot Atalian. Als gevolg daarvan daalde het aantal medewerkers concernbreed van 30.777 naar 28.093. Gecorrigeerd voor deze verkoop steeg het aantal medewerkers licht met 1,4%.
 
Groeiende marktvraag
2017 was een dynamisch jaar voor Facilicom waarin de onderneming op diverse fronten vernieuwingen doorvoerde. Deze hangen samen de kanteling die de organisatie maakt naar een meer integrale facilitaire dienstverlener en een focusverschuiving van operational excellence naar customer excellence.

Het bedrijf gaat nog meer inzetten op geïntegreerd ‘hostmanship’, waarbij medewerkers getraind worden om elke dag weer een extra stapje te zetten in termen van gastvrijheid en communicatie, zo nodig ook buiten de eigen werkzaamheden. Van de Laar: “In plaats van gewoon goed schoonmaken, beveiligen en cateren zetten we in op samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen.” Volgens de topman heeft deze nieuwe ‘Why’ nu al een aantoonbare impact op de klanttevredenheid- en retentiescore. Die laatste steeg de afgelopen vijf jaar van 85 procent naar maar liefst 94 procent in 2017.
 
Sociaal werkgever
Door de aangetrokken economie heeft Facilicom net als iedere grote werkgever moeite met het vinden van personeel voor alle divisies. De organisatie probeert dit met een gezamenlijk arbeidsmarktbeleid en aandacht voor goed werkgeverschap binnen alle divisies zoveel mogelijk het hoofd te bieden. Daarnaast worden actief nieuwe doelgroepen benaderd, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Continue innovatie
Ook was er in 2017 veel aandacht voor het initiëren en implementeren van innovaties, al dan niet techniek-gedreven. De organisatie riep hiervoor zelfs een aparte Innovation Board in het leven, met daarin vertegenwoordigers uit alle divisies. Concrete voorbeelden hiervan zijn het meten van de mate van vervuiling door middel van sensoring, het inzetten van schoonmaak-, bewakings- en zorg-robots, nano-coating op keukenapparatuur en big data analyse.
 

 • 20 April 2018 om 00:00

Extra personeel geen garantie voor betere security

Bijna de helft van de Nederlandse securityprofessionals is van plan om het komende jaar personeel aan te nemen voor een snellere en effectievere vulnerability response – het reageren op vulnerabilities. Maar uit onderzoek door het Ponemon Institute in opdracht van ServiceNow blijkt dat meer mensen aannemen niet per definitie zorgt voor betere security. Wanneer de achterliggende patching-processen niet worden aangepakt, wordt het securitybeleid niet verbeterd door simpelweg meer personeel aan te nemen.

Bedrijven worstelen met patchen omdat ze gebruikmaken van handmatige processen en niet kunnen prioriteren. Het onderzoek Today’s State of Vulnerability Response: Patch Work Demands Attention laat zien dat efficiënte processen voor vulnerability response belangrijk zijn omdat tijdig patchen de meest succesvolle tactiek is voor bedrijven om security breaches te voorkomen.

ServiceNow heeft bijna 3.000 securityprofessionals in negen landen, waaronder 340 uit Nederland, gevraagd naar de effectiviteit van de tools en processen die zij gebruiken om te reageren op vulnerabilities. Vulnerability response is het proces dat bedrijven gebruiken om fouten in de software die zouden kunnen dienen als aanvalsvectoren te prioriteren en te herstellen.

Cybersecurityteams besteden al een aanzienlijk deel van hun resources aan patching. Dit aantal zal alleen maar toenemen:

 • Nederlandse bedrijven besteden gemiddeld 309 uur per week (vergeleken met 321 uur wereldwijd) – het equivalent van ongeveer acht fulltime medewerkers – aan het beheren van de processen rondom vulnerability response.
 • Bijna de helft van de Nederlandse respondenten (49%) is voornemens om in het komende jaar meer personeel aan te nemen voor het patchen, vergeleken met 64% wereldwijd.
 • De Nederlandse respondenten zijn van plan om gemiddeld 4 personen in te zetten voor vulnerability response – een stijging van 44% vergeleken met de huidige bezetting.


Het aannemen van cybersecurity talent kan mogelijk een probleem worden. Volgens ISACA, een wereldwijde non-profit belangengroep voor de IT, loopt het wereldwijde tekort aan cybersecurityprofessionals op tot twee miljoen in 2019.

Het onderzoek van ServiceNow laat zien dat het aannemen van extra mensen het probleem rondom vulnerability response niet oplost voor Nederlandse bedrijven:

 • 59% geeft aan meer tijd te besteden aan het in goede banen leiden van handmatige processen dan aan het oplossen van vulnerabilities.
 • Nederlandse securityteams verloren gemiddeld 10 dagen aan het handmatig coördineren van patching-activiteiten door verschillende teams.
 • 79% zegt dat ze het lastig vinden om te bepalen wat als eerste gepatcht moet worden (vergeleken met 65% wereldwijd).
 • 65% geeft aan dat handmatige processen ervoor zorgen dat ze achter de feiten aan lopen als het gaat om het patchen van vulnerabilities.
 • 62% is van mening dat hackers bedrijven voorbijstreven met technologieën als machine learning en kunstmatige intelligentie (vergeleken met 54% wereldwijd).
 • Het aantal cyberaanvallen steeg afgelopen jaar met 16%, en de ernst nam met 22% toe.

Organisaties die te maken hebben gehad met een lek worstelen met hun processen rondom vulnerability response in vergelijking met organisaties die niet te maken hebben gehad met een lek:

 • 52% van de Nederlandse bedrijven was in de afgelopen twee jaar slachtoffer van een datalek, vergeleken met 48% wereldwijd.
 • Een meerderheid van de bedrijven die te maken heeft gehad met een lek (68%) zegt dat ze weer slachtoffer zijn geworden van een vulnerability waar al wel een patch voor beschikbaar was (vergeleken met 57% wereldwijd).
 • 33% van de Nederlandse securityprofessionals was op de hoogte van het feit dat ze kwetsbaar waren voordat ze slachtoffer werden van een lek.
 • Nederlandse bedrijven die een lek hebben weten te voorkomen zijn volgens eigen zeggen 40% sneller met patchen (vergeleken met 41% wereldwijd) dan organisaties die wel slachtoffer zijn geworden.
 • 39% van de bedrijven die te maken heeft gehad met een lek zegt niet te monitoren op vulnerabilities.


“Als je op zee water maakt met je schip, zijn extra handen welkom bij het hozen,” verklaart Maas. “Het onderzoek toont aan dat veel bedrijven in zo’n geval alleen op zoek zijn naar extra emmers in plaats van onderzoek te doen naar de grootte en de ernst van het lek.”

 • 19 April 2018 om 17:42

Aantal bedrijven dat geen back-up maakt blijft hoog

Ontrack, data recovery bedrijf, publiceert het jaarlijkse back-up onderzoek. Uit het onderzoek, dat is gehouden onder 350 klanten, blijkt dat veel mensen nog steeds geen back-up maken. Maar liefst één derde van de deelnemers gaf aan dat ze geen back-up hadden op het moment dat data verloren gingen.

Vergeleken met de vorige onderzoeken van Ontrack blijft het aantal mensen dat geen back-ups maakt hoog, al wordt het aantal de laatste jaren wel iets minder. In 2013 lag het aandeel van de deelnemers dat geen back-up had op het moment dat gegevens verloren gingen op 37%, in 2015 was dit 39% en vorig jaar was dit aantal gekrompen tot 33%. Als voornaamste reden voor het niet hebben van een back-up wordt aangevoerd dat men geen tijd had te zoeken naar een geschikte back-upoplossing en die dan ook te beheren. 58% van de deelnemers maakte wel gebruik van back-ups waarvan 23% dagelijks, 20% wekelijks, 12% maandelijks en slechts 3% deed dit één keer per jaar. Betreft het soort back-up is een volledige back-up de favoriet: 42% van de wereldwijde gebruikers gebruikt deze variant, gevolgd door de incrementele back-up met 25% en de differentiële back-up met ongeveer 15%.

Ondanks al deze voorzorgsmaatregelen is er vaak nog sprake van ernstig dataverlies: van de deelnemers die in 2017 dataverlies leden was slechts 43% in staat om 75-100 % van de data met behulp van een back-up te herstellen. 11% kon slechts 40-75% van zijn bestanden terughalen. De overige ondervraagden verloren het merendeel van hun data of zelfs al hun data. In 2016 waren de resultaten als volgt: 66% kon 75-100% van zijn bestanden terughalen en 11% kon 40-75% van zijn data redden. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat slechts 27% zijn back-up wekelijks test, terwijl 32% dit slechts één keer per maand doet. De overige deelnemers testen hun back-up slechts één keer per jaar of nooit. In 2016 testte slechts 24% zijn back-up elke week, 34% minstens één keer per maand, 13% ieder jaar en bijna 24% helemaal nooit.

 • 19 April 2018 om 14:05

Tweede uitgave EIM professional heeft thema Input & Capture


Ruim 100 pagina’s met alle ins & outs over
input management en data capture


Het is zover, het tweede nummer van EIM professional, hét thema gerichte magazine in samenwerking met EIM-campus voor de EIM professionals staat online. Als ook de fysieke exemplaren in circulatie zijn gebracht, betekent dat een crossmediaal bereik van meer dan 13.000 professionals in de markt. Daarmee is DocumentWereld de grootste.

Al deze lezers kunnen in het magazine lezen hoe de markt van data capturing is veranderd: hoe je geautomatiseerd (Robotic Process Automation) inkomende informatie kunt verwerken, al dan niet met toevoeging van specifieke procesintelligentie (Artificial Intelligence); hoe je moet bedenken dat bijvoorbeeld een populaire bezigheid als gegevens verzameling via je website aan restricties is gebonden; dat AVG compliancy ook bij data capture en de cloud van toepassing is, maar niet ingewikkeld hoeft te zijn; en hoe spraaktechnologie en artificial intelligence aan een sterke opmars bezig zijn.

Daarnaast zijn er klantcases, interviews met CEO’s en andere specialisten die hun licht de ontwikkelingen laten schijnen. De redactie heeft zijn uiterste best gedaan zoveel mogelijk aspecten van de nieuwe wereld van dataverzameling en verwerking voor het voetlicht te brengen en vanuit verschillende gezichtspunten te belichten.

Klik op de afbelding van het magazine  om het blad als bladerbare pdf in te zien, of te downloaden. Wilt u liever een fysiek exemplaar: laat het ons weten op en we sturen u er gratis een toe. Mail ons op redactie@documentwereld.nl of info@eim-campus.nl.


De EIM-campus is een initiatief van Strategy Partners Nederland, UnitedXperts, DocumentWereld en TAPAS, Tekstschrijven als Passie om DIS-, DIV-, DM-, CM- en EIM-vakspecialisten met elkaar te verbinden. De EIM-campus biedt een onafhankelijk platform om te:

 •     Informeren
 •     Communiceren
 •     Interacteren
 •     Waarderen
 •     Trainen en accrediteren


Eén EIM-community waarin experts en gebruikers kennis delen, met elkaar in discussie gaan en zich op de hoogte stellen van wat hun vakgebied te bieden heeft.

De EIM-campus wordt ondersteund door:

 •     Special Interest Groups
 •     Rondetafeldiscussies/Kennissessies over specifieke onderwerpen
 •     Een kwartaalmagazine, EIM professional
 •     Proactieve adviesdiensten en marktanalyses
 •     Door Best Practices die laten zien wat de status van de markt is en die te waarderen aan de hand van de verkiezing van de EIM-Awards
 • 11 April 2018 om 00:00

Eerste boek van TVVL: Waterstromen boven- en benedenstrooms sanitair

Het delen van kennis is één van de vaste pijlers van TVVL. Naast het TVVL Magazine dat 8 keer per jaar verschijnt is TVVL nu ook gestart met het uitgeven van boeken. Op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2018 presenteert TVVL haar eerste boek vanuit de expertise sanitaire technieken: Waterstromen boven- en benedenstrooms sanitair.

TVVL Expertgroep lid Will Scheffer reikte tijdens Building Holland 2018 in RAI Amsterdam het eerste exemplaar uit aan ir. Idsart Dijkstra MBA, lid van het managementteam KWR en leider van de kennisgroep Waterssystemen & Technologie. Tijdens de overhandiging gaf Will Scheffer een korte presentatie over de totstandkoming van het boek.

 • 19 April 2018 om 00:00

HEYDAY ontwikkelt website voor verduurzamen van panden

Via de website VastgoedVerduurzamer.nl is het mogelijk om binnen 24 uur het energielabel van een (kantoor)pand te achterhalen en adviezen te ontvangen die leiden tot energiebesparing. HEYDAY Facility Management zet hiermee een belangrijke stap in de richting van een energieneutraal Nederland.

Met deze tool speelt HEYDAY immers in op een toekomst waarin de CO2-uitstoot drastisch moet worden verlaagd. De grootste vervuiler daarbij is vastgoed, dat in Nederland goed is voor veertig procent van de totale uitstoot. Om dit percentage terug te dringen en de klimaatdoelstellingen te halen, moet elk Nederlands kantoor in 2023 op z’n minst energielabel C meekrijgen. Daarbij toont onderzoek aan dat zakelijke huurders uit eigen beweging steeds vaker kiezen voor duurzame kantoren.

Online Scan
VastgoedVerduurzamer.nl bepaalt het energielabel op basis van een online uitgevoerde scan. Deze scan levert gegarandeerde besparingen, investeringen en duurzaamheidspotentieel op basis van het energielabel.

VastgoedVerduurzamer.nl is slechts één van de eerste stappen in de strategie van HEYDAY die duurzaamheid als belangrijke pijler heeft. De expertise van HEYDAY op het gebied van hard services, regievoering op het gebied van facility management en het bestaande netwerk zorgen ervoor dat HEYDAY een logische en bekwame partner is voor verduurzaming. Zowel voor de klanten die aan wettelijke eisen moeten voldoen, die kosten willen besparen of die een duurzame koploper willen zijn.

 • 19 April 2018 om 00:00

Derde editie Tour Facilitair vindt plaats in Drenthe

Sportieve prestaties, een goede sfeer en een interessant netwerk: dat is de basis van Tour Facilitair. De derde editie van deze wielertoertocht vindt plaats op woensdag 6 juni a.s. De opzet van Tour Facilitair is ieder jaar hetzelfde: een toertocht van 80 kilometer waar heel facilitair Nederland aan deel kan nemen. Zowel opdrachtgevers, leveranciers als adviseurs: ze zijn allemaal van harte welkom. De partners van het evenement hebben zich niet zo maar aan het evenement verbonden: Albron, Drentea en HEYDAY geloven dat gezonde mensen, en dus gezonde medewerkers, zorgen voor gezonde bedrijven. En dus uiteindelijk een gezond Nederland!

‘Tour Facilitair is echt voor en door de facilitaire markt’, aldus bedenker Pieter van de Graaf. Pieter is eigenaar van The Food Office en neemt samen met de drie partners de organisatie van het evenement voor zijn rekening. ‘Iedere partner toont zoveel enthousiasme, wat een samenwerking! De in totaal 14 bedrijven die deelnemen aan het evenement – in de markt soms concurrenten van elkaar – fietsen tijdens Tour Facilitair gebroederlijk naast elkaar. We zijn trots op het gemêleerde deelnemersveld en het feit dat Tour Facilitair in zo’n korte tijd is uitgegroeid tot een evenement dat niet meer weg te denken is van de facilitaire kalender. In 2016 hebben wij de provincie Utrecht verkend, en in 2017 Brabant. Dit jaar gaan wij naar fietsprovincie Drenthe. We kijken er weer enorm naar uit!’

Albron, Drentea en HEYDAY hebben zich voor de komende drie jaar als partner aan het evenement verbonden. Tour Facilitair sluit goed aan bij de vitaliteitsboodschappen van de drie partijen. Zo gelooft HEYDAY dat je als werkgever een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de vitaliteit van je medewerkers, door een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Albron wijkt daar niet ver vanaf en gelooft dat eten en drinken vitaliteit brengt, want vitale mensen maken vitale organisaties. Drentea sluit af met de missie om duurzame producten en diensten te ontwikkelen, die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen.

Inschrijven voor Tour Facilitair is mogelijk via de website www.tourfacilitair.nl. Organisaties die willen deelnemen met zowel medewerkers als relaties kunnen een mail sturen naar mailadres info@thefoodoffice.nl.

 • 18 April 2018 om 13:02

Informatiemiddag Toegankelijkheid van gebouwen

Op 15 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen. Aanleiding hiervan is het Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw dat op 18 januari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee geeft minister Ollongren uitvoering aan een voorstel onder de motie Volp. Hierin wordt de regering verzocht een actieplan conform het VN-verdrag voor de bouw op te stellen. Dit gebeurt in samenwerking met organisaties van mensen met een beperking.

Het actieplan volgt uit het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 door Nederland is geratificeerd. Het verdrag moet de positie van mensen met een beperking verbeteren zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Het actieplan is opgesteld in samenwerking met belangenorganisaties van mensen met een beperking en bij de bouw betrokken partijen. Het heeft als doel de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking te verbeteren. Het gaat bijvoorbeeld om openbare gebouwen, kantoren en woningen.

NEN gaat in samenwerking met Ieder(in) en de BNA de markt informeren over het belang van de ontwikkeling van een eenduidig breed gedragen en goed toepasbaar document dat in het gehele bouwproces kan worden toegepast.

Informatiebijeenkomst
Op 15 mei organiseert NEN een informatiebijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen. Naast het informeren van belanghebbende partijen, wordt geïnventariseerd wat de mogelijke vervolgstappen en samenwerkingsmogelijkheden zijn.

Aanmelden informatiemiddag ‘Toegankelijkheid van gebouwen'
Meer informatie of direct aanmelden voor de informatiemiddag? Aanmelden kan via de website van NEN Evenementen.

 • 18 April 2018 om 12:53

Digitale Formulieren App op Handelsmissie naar Hannover

Als Nederlandse startup heeft MoreApp veel Duits sprekende klanten. Duits sprekende bedrijven gebruiken MoreApp omdat de digitale formulieren software veilig en betrouwbaar is en voldoet aan de richtlijnen van de nieuwe AVG wetgeving.

MoreApp reist samen met Prins Constantijn naar de grootste High Tech Beurs ter wereld: De Hannover Messe in Duitsland en gebruikt deze kans om de positie op de Duitse markt sterk te verbeteren en bedrijven over de hele wereld aan te sporen om over te stappen op digitale formulieren.

Duits sprekende influencers zien in dat de digitale formulieren app grote potentie heeft en dat digitalisatie van formulieren een hoop voordelen met zich mee brengt. Het invullen van digitale formulieren zoals inspecties, enquêtes en bezoekverslagen gaat een stuk efficienter en is veel leuker om te doen. De ambitie van MoreApp is om de nieuwe SAP te worden. Vanaf het moment waarop Swisscom de Nederlandse startup ontdekt, groeit MoreApp exponentieel in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Naast het feit dat grote bedrijven dagelijks veel papier en tijd besparen, groeien ook kleine bedrijven mee met het succes van MoreApp.

 • 18 April 2018 om 12:52

Het toilet als belevingsruimte: Gom lanceert sanitairconcept

Facilitaire dienstverleners zetten steeds meer in op beleving om de tevredenheid van gebouwgebruikers te verhogen. Tot nu toe bleef één ruimte in kantoren achter: de sanitaire ruimte. Met een nieuw sanitairconcept - ‘Design your senses’ - wil Gom ook het toiletbezoek tot zo’n beleving maken.

Op het toilet ruikt het onmiskenbaar naar de bossen op de Veluwe. Vrolijk fluitende vogeltjes bevestigen die indruk. En anders zijn het wel de wandvullende visuals met natuurbeelden die bezoekers van de toiletten in andere sferen brengen. Ook de sanitaire ruimte is ontdekt als ‘belevingsplek’ in het kantoor.

Technische metingen zijn lange tijd het enige instrument geweest om de contractverplichting te toetsen. Steeds vaker zien we de behoefte om die metingen uit te breiden met belevingsmetingen. Want een tevreden gebouwgebruiker werkt tenslotte lekkerder. Het concept is ontstaan vanuit de trend dat beleving steeds belangrijker wordt’, zegt Ad van Poppel, directeur kwaliteit van Gom. Waar entrees, werkplekken, bedrijfsrestaurants en meeting rooms al eerder met belevingsaspecten zijn geïnjecteerd, is het toilet in de meeste kantoorgebouwen steriel en weinig uitnodigend. Opvallend, want ook in sanitaire ruimten brengen medewerkers op kantoor veel tijd door.

‘Wow-effect creëren’
‘Ad van Poppel: ‘We willen ook in de sanitaire ruimten een ‘wow-effect’ creëren. Dat doen we door gebruik te maken van elementen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat die de zintuigen positief prikkelen: kleuren, afbeeldingen, licht, geluid, geur, klimaat en communicatie. Daarmee beïnvloeden we het welzijn en het welbevinden van medewerkers en bezoekers.’ Het concept ‘Design your senses’ is ontwikkeld in samenwerking met CWS/Boloo.

Duurzame inrichting
Spiegels krijgen een dubbelfunctie: het worden ook screens voor corporate communicatie of interessante weetjes. De toepassing van non-touch apparatuur maakt het mogelijk om handsfree de zeepautomaat, de kraan en de droogautomaat te bedienen. Het toilet 2.0 speelt ook in op de groeiende behoefte aan een duurzame inrichting. Het verbruik van spoelwater wordt beperkt, materialen hebben een minimale footprint.

Efficiënter reinigen
Verder moet het sanitair efficiënter kunnen worden gereinigd. Daarvoor adviseert Gom het gebruik van gietvloeren, waardoor onhygiënische naden in de vloer verleden tijd zijn. Vóór de bestaande tegelwanden worden applicatiewanden gezet die net als deuren worden beplakt met folies met prints. Die folies zijn van een materiaal dat bestand is tegen water, vuil en krassen. De gekozen oplossingen maken het mogelijk om zonder grootschalige verbouwingen de toiletten te upgraden.

In het eigen hoofdkantoor in Schiedam heeft Gom - initiatiefnemer binnen Facilicom Group - de daad al bij het woord gevoegd. Een aantal verdiepingen fungeert als etalage voor het concept met een eigen inrichting in verschillende sferen. Dit varieert van duurzaamheid en corporate identity tot food op de verdieping waar het bedrijfsrestaurant is gesitueerd.


 • 17 April 2018 om 18:00

Nieuwe apps en integraties voor e-mailbeveiliging van Mimecast

Mimecast, specialist op het gebied van e-mailsecurity en archivering, heeft een Application Programming Interface (API)-portaal. Hiermee kunnen ontwikkelaars consistente, schaalbare en uniforme oplossingen bouwen om bedrijf- en cyber-resilience van e-mailomgevingen te vergroten. Het portaal is de primaire omgeving tot voorbeeldcode, documentatie en kant-en-klare integraties.
 
De komst van de API-portaal maakt van Mimecast een open platform. Ontwikkelaars kunnen de data in de Mimecast-oplossing naar believen hergebruiken in third party-applicaties. Op deze manier worden datasilo's afgebroken, en kunnen (cloud-)oplossingen optimaal integreren met de huidige processen.
 
De Mimecast API verwerkt al miljoenen verzoeken per dag en maakt veel Mimecast-diensten en -toepassingen mogelijk. Nu kunnen ook klanten en partners via het portaal gebruikmaken van deze API en zo profiteren van de mogelijkheden van de Mimecast beveiligings- en archiefgegevens, integratie in bestaande toepassingen en het gebruik van e-mailrisicomanagementdiensten.
 
Het API-portaal geeft snel en makkelijk toegang tot een krachtige API, die integratie met iedere denkbare oplossing mogelijk maakt. De belangrijkste functionaliteit van de API op een rij:
 
1. Beveiligingsinzichten
Toegang tot geavanceerde logfuncties, via het programmatisch downloaden van gateway- en securitylogs, het volgen van e-mailberichten en interactie met het beveiligingsbeleid.
 
2. Toegang tot gearchiveerde data
De API biedt snelle toegang tot het Mimecast-archief en alle daarin opgeslagen e-mail, maar ook individuele mailboxen of alle mailboxen in de organisaties met behulp van rolgebaseerde beheerdersrechten.
 
3. Configuratie en beheer
De automatisering van veelvoorkomende beheer- en configuratietaken, zoals gebruikers- en groepsbeheer, het toevoegen van nieuwe e-mailadressen en het bijwerken van lijsten met geblokkeerde adressen.
 
4. Bedienen van klanten
Geautomatiseerde provisioning van klantaccounts en het stroomlijnen van accountbeheer voor Managed Service Providers (MSP's) en partners van Mimecast.
 
Klanten en partners van Mimecast hebben inmiddels meer dan 50 integraties ontwikkeld voor diverse beveiligingsoplossingen, waaronder security information and event management (SIEM) en security-orchestratie en -automatisering; Archivering, geavanceerde eDiscovery en visualisatie; SaaS-toepassingen zoals Salesforce en provisioningtoepassingen. Reeds ontwikkelde integraties zijn onder meer Demisto en LogRhythm voor het stroomlijnen van beveiligingsprocessen; en provisioningtoepassingen voor MSP's beschikbaar.

 • 17 April 2018 om 17:56

Capture zal nooit meer hetzelfde zijn

Robotic Software Automation heeft alles in zich om de laatste hobbels in het capture proces te elimineren. Data-entry, het verzamelen en verwerken van informatie en data uit een veelvoud aan applicaties en bronnen, wordt overgenomen door een robot. En dat is niets om bang voor te zijn.

Door Teun de Putter


Als we alle trendwatchers mogen geloven staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie. De stoommachine zorgde voor de eerste industriële revolutie, elektriciteit voor de tweede en de digitale computer voor de derde. Nu zien we dat slimme machines verbonden door het Internet of Things, robotica en andere opkomende technologieën, zoals 3D-printen, nano- en biotechnologie, bestaande economische modellen fundamenteel veranderen. Een van de elementen die hierbij steevast genoemd wordt is de opkomst van robots op de werkvloer. Softwarerobots, wel te verstaan, die vaak terugkerende en handmatige taken van medewerkers overnemen. Ondanks alle vooruitgang en de naderende vierde industriële revolutie hebben organisaties nog altijd te maken met heel veel van dit soort werkzaamheden. De potentie van Robotic Process Automation (RPA), zoals dit vakgebied door de bekende analistenfirma’s wordt genoemd, is dan ook groot.

Lees hier het hele artikel

 • 13 April 2018 om 11:39

Extra maatregelen om geluidsbelasting provinciale wegen te verminderen

De provincie Noord-Brabant maakt extra maatregelen mogelijk om de geluidsbelasting die veroorzaakt wordt door provinciale wegen te verminderen. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de officiële plandrempel voor geluidsbelasting van 65 dB te handhaven. Daarnaast gaat de provincie ook onderzoeken of het mogelijk is om maatregelen te nemen bij woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 dB. Naast het toepassen van stil asfalt of de aanleg van een geluidsscherm of –wal wordt bij de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen voortaan ook bekeken of gevelmaatregelen de belasting van geluid verminderen. Voor dat laatste wordt een subsidieregel in het leven geroepen.

“Voortaan gaan we bij onderhoud van onze wegen niet alleen bij woningen met een geluidsbelasting van 65 dB of hoger onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn. We gaan dat ook doen bij woningen met een geluidsbelasting tussen de 60 en 65 dB. We kijken ook niet meer alleen naar de effecten van stil asfalt of het aanleggen van een geluidswal, maar onderzoeken ook of maatregelen aan de gevel van de woningen het gewenste effect hebben,” aldus gedeputeerde Christophe van der Maat. Het aantal woningen dat met deze nieuwe werkwijze mogelijk in aanmerking komt voor maatregelen wordt ruim verdubbeld van 2600 naar 5700. Bij woningen in de geluidbelastingklasse 60-65 dB wordt wel bekeken of het rendement van de maatregelen opweegt tegen de kosten (doelmatigheidstoets).

De provincie bereidt een subsidieregel voor die het aantrekkelijk maakt voor de bewoners om geluidsisolerende maatregelen aan de gevel aan te brengen. Het gaat om een bijdrage van 25% van de totale kosten voor gevelmaatregelen voor woningen met een belasting tussen 60-65 dB, 50% voor woningen met een belasting tussen 65-70 dB en 100% voor woningen met een belasting van meer dan 70 dB. Dergelijke maatregelen hebben ook een positieve invloed op het beperken van het warmteverlies en energieverbruik voor de woningen.

Op het moment dat een onderhoudsproject wordt gepland, worden de bewoners van de panden met een geluidbelasting van 60 dB en hoger persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid voor het aanvragen van een subsidie voor gevelmaatregelen. Uitgaande van de planning dat een provinciale weg elke 10 jaar aan bod komt voor onderhoud, komt binnen tien jaar elke woning met een hoge geluidbelasting in aanmerking voor een aanpak. Voor de nieuwe subsidiemaatregel reserveert de provincie voortaan € 1,5 miljoen per vijf jaar bovenop de kosten voor stil asfalt en geluidsschermen/wallen.

 • 13 April 2018 om 10:57

Bedrijven niet voorbereid op cyberaanvallen vijfde generatie

Check Point Software Technologiesingen heeft het Security Rapport voor 2018 uitgebracht. Het rapport gaat dieper in op de problemen waarmee IT-professionals in alle sectoren vandaag de dag worden geconfronteerd. Met het Security Rapport wil Check Point IT-professionals de informatie bieden die ze nodig hebben om hun organisaties te beschermen tegen vijfde generatie cyberdreigingen.
 
Het 2018 Security Rapport is gebaseerd op data van Check Point’s eigen Threat Cloud, threat intelligence-rapporten en een uitgebreid onderzoek onder zowel IT-professionals als C-level executives. In het rapport worden verschillende sectoren belicht, waaronder de gezondheidszorg, verwerkende industrie en overheid.
 
Belangrijkste bevindingen
Eén van de voornaamste bevindingen van het rapport is dat meer dan 300 mobiele applicaties uit officiële app-stores geïnfecteerd zijn met malware en er een sterk stijgende trend gaande is in cloud-dreigingen, cryptomining-aanvallen en kwetsbaarheden in IoT-toestellen.
 
“Er steekt een nieuwe generatie van cyberaanvallen de kop op, gebouwd op gelekte technologie door overheden. Deze aanvallen van de vijfde generatie maken gebruik van verschillende vectoren, verspreiden snel en zijn extreem schaalbaar”, zegt Peter Alexander, Chief Marketing Officer van Check Point Software Technologies. “77 procent van de CISO’s is bezorgd. Ze vrezen dat hun organisatie onvoldoende gewapend is tegen deze moderne aanvallen. Het 2018 Security Rapport bevat expertise, inzichten, oplossingen en aanbevelingen over hoe om te gaan met deze nieuwe aanvallen.”
 
Check Point ondervroeg 443 IT- en beveiligingsexperts over de hele wereld in een poging meer informatie te verzamelen over het moderne dreigingslandschap en de manier waarop zij zich proberen te beschermen tegen vijfde generatie aanvallen. Het rapport bevestigt dat het beveiligingsniveau van de meeste organisaties minstens tien jaar en twee generaties achterloopt op de realiteit.

 • 13 April 2018 om 08:23

Hogere productiviteit, lagere energiekosten


Frisse Fabriek: Colt International overhandigt eerste keurmerk voor gezond fabrieksklimaat aan Naber Plastics

De 'gezonde kantoren' en 'happy buildings' schieten als paddenstoelen uit de grond. Tegelijkertijd werken vele duizenden productiemedewerkers nog steeds in ongezonde tochtige, dampende, stoffige en veel te warme of koude productiehallen en werkplaatsen. Om aan die ongewenste situatie een einde te maken, introduceert Colt International uit Cuijk het 'Frisse Fabriek'-keurmerk, een belangrijke stap naar veel gezondere werkomstandigheden in de fabriek.

Commercieel directeur Kor Foekens van Colt reikt het eerste certificaat uit aan directeur Wim Naber van de toonaangevende verpakkingsproducent Naber Plastics uit Waalwijk. Dat gebeurde tijdens de Empack-verpakkingsbeurs in de Utrechtse Jaarbeurs.

Bewijs van goed werkgeverschap en MVO
Frisse Fabriek is het eerste Nederlandse keurmerk voor het binnenklimaat in fabrieken en werkplaatsen. In een Frisse Fabriek werken medewerkers in een tochtloze ruimte met verse schone lucht, een optimale luchtvochtigheid, voldoende (natuurlijke) ventilatie en een aangename temperatuur, winter en zomer. Hierdoor gaat het welbevinden, werkplezier en de gezondheid van de werknemers er zienderogen op vooruit, leert de ervaring. In ruil krijgen werkgevers er een hogere productiviteit, lagere energiekosten en gemotiveerdere medewerkers voor terug. Het certificaat bewijst dat ze een goed werkgever zijn en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieus nemen.

Geïnspireerd op Frisse Scholen
De Frisse Fabriek is geïnspireerd op het 'Frisse Scholen'-programma, dat inmiddels de norm is bij de bouw en renovatie van scholen. In Frisse Scholen leidt het gezondere binnenklimaat aantoonbaar tot betere leerprestaties en een lager schoolverzuim. Met de Frisse Fabriek wil Foekens dezelfde verbeteringen helpen realiseren voor medewerkers in de maakindustrie

Gezond klimaat belangrijke arbeidsvoorwaarde
Anno 2018 is het klimaat in veel fabrieken en werkplaatsen nog steeds onder de maat. 's Winters leidt tocht tot veel klachten en verzuim en 's zomers krijgen medewerkers het benauwd van de zeer hoge temperaturen (35ºC is heel gewoon) waarin ze werken.

Productiviteit stijgt tot 15%
In een Frisse Fabriek zorgt natuurlijke, regelbare ventilatie voor frisse lucht. Bij warm weer wordt de lucht op natuurlijke wijze gekoeld door energiezuinige waterdampkoelers, waarmee de temperatuur 8 à  graden wordt verlaagd. Onderdruk in de hal wordt voorkomen, zodat het niet kan tochten. Een goed klimaat heeft een hoge Return On Investment. Bij klanten van Colt kan de productiviteit stijgen met 12 tot 15% en dalen de energiekosten met 25% en meer, vooral door het ontbreken van energieverslindende mechanische ventilatoren en het hergebruik van de warmte van de machines.

Hoe word je een Frisse Fabriek?
Bedrijven die voldoen aan de eisen, komen in aanmerking voor het Frisse Fabriek-certificaat, ook niet-klanten van Colt. Het klimaat wordt ter plekke gecontroleerd. Na een positieve beoordeling mag het bedrijf zich officieel een Frisse Fabriek noemen en dit predicaat gebruiken in zijn marketing- en arbeidsmarktcommunicatie.


 • 13 April 2018 om 08:15

BYD een van de belangrijkste Chinese investeerders in Nederland

BYD in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte benoemd tot een van de belangrijkste Chinese investeerders in Nederland

BYD is uitgeroepen tot een van de vijf belangrijkste Chinese investeerders (uit Zuid-China) in Nederland. BYD nam de titel in Guangzhou, China, in ontvangst tijdens het Chinees-Nederlands handelsdiner op uitnodiging van minister-president Mark Rutte. De award werd uitgereikt ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Het handelsdiner is onderdeel van de Nederlandse handelsmissie naar China van 8 tot 13 april, geleid door de minister-president.

Jeroen Nijland, commissaris van de NFIA, overhandigde de award aan Isbrand Ho, managing director van BYD Europe. Onder de aanwezigen waren een brede kabinetsdelegatie, de ambassadeur voor Nederland in China Ed Kronenburg en ongeveer 500 deelnemers van bedrijven en kennisinstellingen. Van de in totaal vijf awards die werden uitgereikt door de NFIA is BYD het enige automotive bedrijf.

BYD, opgericht in 1995, vestigde haar Europese hoofdkantoor in december 1998 in Rotterdam. BYD koos destijds voor Nederland en in het bijzonder Rotterdam vanwege de aanwezigheid van een van de grootste havens ter wereld. Bovendien werd BYD warm onthaald door Rotterdam Partners en de NFIA, die BYD introduceerden aan de markt en vele deuren hebben geopend.

Begonnen als een batterijfabrikant met slechts een paar werknemers, is BYD nu twintig jaar later in Europa uitgegroeid tot een snelgroeiend bedrijf met meer dan zestig werknemers, gespecialiseerd in zonne-energie, energieopslag en elektrische voertuigen. Naast de succesvolle samenwerking met de Britse bussenfabrikant ADL heeft BYD nu twee busproductiefaciliteiten in Hongarije en Frankrijk. In Breda breidde BYD vorig jaar haar Europese tak uit met een centraal magazijn voor onderdelen.

 • 12 April 2018 om 10:13

Eรƒยฉn op de tien werknemers zoekt tijdens het werk naar een nieuwe baan

Eén op de tien werknemers zoekt tijdens het werk stiekem naar een nieuwe baan. Dat blijkt uit onderzoek van hr-dienstverlener Unique onder 1600 respondenten. 13 procent zegt vacatures te bekijken onder werktijd, maar dat hun leidinggevende hier wel vanaf weet. Een deel van de respondenten (9%) geeft aan wel een nieuwe baan te willen zoeken onder diensttijd, maar dat dit niet mogelijk is.

Werktijd wordt niet alleen ingezet voor het bekijken van vacatures. 16 procent van de respondenten geeft toe daadwerkelijk een sollicitatiegesprek aan te gaan in de tijd van de baas, al doen zij dit in overleg met hun manager. Een aantal (4%) zegt een smoesje te verzinnen om tijdens werkuren elders een baan te scoren. De grootste groep (43%) solliciteert voor of na het werk. De overige respondenten nemen vrij om die nieuwe baan te vinden (37%).

Marion van Happen, Algemeen directeur bij Unique: “Het is in de relatie tussen werkgever en werknemer vooral belangrijk om transparant en eerlijk te zijn. In een ideale situatie zou personeel open kaart spelen over het zoeken naar een nieuwe baan. Dan is er geen geheimzinnigheid en worden werknemers niet belemmerd in hun zoektocht naar werkgeluk. In een open werkrelatie krijgen werknemers soms zelfs de ruimte om een nieuwe baan te zoeken. Dat is fijner voor hen, maar ook voor de werkgever, die langer de tijd krijgt om zich voor te bereiden op het vertrek van een collega.”

 • 26 Maart 2018 om 11:47

Nederlander geen vertrouwen in verandervermogen organisatie

Bedroevend weinig werknemers in Nederland hebben vertrouwen in het verandervermogen van hun organisatie. Zo denkt meer dan een derde van de mensen op de werkvloer – vooral jongere werknemers - dat hun organisatie slechts beperkt of helemaal niet in staat is om te veranderen. Dat blijkt uit de tweede Benchmark Organisatie Verandervermogen.

Een organisatie moet snel kunnen anticiperen om te overleven. In deze hectische tijd waarin sociale, ecologische en technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen, hebben organisaties behoefte aan personeel dat meedenkt en meewerkt aan nieuwe initiatieven. Daaraan is vaak geen gebrek, maar toch eindigt het gros van de plannen onder in de la. En als ze wel worden opgepakt, mislukt 70 procent alsnog, met alle gevolgen van dien. Tot die conclusie komt het adviesbureau Business Fitscan op basis van een groot online-onderzoek waaraan meer dan 1500 werkende Nederlanders hebben meegewerkt.

Overheid is hekkensluiter
Het adviesbureau onderzoekt elke twee jaar hoe werknemers en leidinggevenden denken over veranderingen op de werkvloer. Uit het laatste onderzoek blijkt dat het vertrouwen in het verandervermogen is gegroeid, maar slechts minimaal. Op een schaal van + 100 tot – 100 komt de thermometer niet hoger dan -20, tegenover -29 twee jaar geleden. En alle sectoren scoren matig. De gezondheidszorg haalt met -13 de hoogste score en de overheid is met - 42 de hekkensluiter.

Bij de overheid, een sector die vanwege de politieke besluitvorming gewend is aan veranderingen, is het vertrouwen in de eigen organisatie zeer laag. Zo denkt de helft van het personeel hier dat plannen gedoemd zijn om te mislukken. Slechts een zesde van de mensen heeft juist wel vertrouwen in het verandervermogen. Maar dit zijn vooral managers en leidinggevenden, die hun organisatie dus overschatten. En zonder de steun van alle medewerkers komen plannen nooit of zeer moeizaam van de grond.

Jongeren scoren laag
Met het einde van de economische crisis in zicht, voelt nog maar een op de vijf werkenden een sterke noodzaak om te veranderen. Dat is minder dan twee jaar geleden. Binnen de financiële sector en de overheid is dit een op de drie. Volgens het onderzoek is er vooral nog winst te behalen als het gaat om het uitzetten van een heldere en gedragen koers van de organisatie. Daarnaast moet ook meer energie worden gestoken in het betrekken van medewerkers bij de plannen en koerswijzigingen door ze actief te laten bijdragen.

Dat is zeker nodig om jonge mensen van 25 tot 35 jaar binnen te halen, want juist deze groep scoort laag (-38) als het gaat om vertrouwen in veranderingen. Dit wordt verklaard door de toenemende baan onzekerheid en de geringe betrokkenheid bij de organisatie. Organisaties hebben nog steeds moeite om deze groep aan zich te binden.

Aan het onderzoek van Business Fitscan hebben ruim 1500 werkzame personen meegewerkt. Het gaat om Nederlanders van 18 t/m 67 jaar met een arbeidscontract van minimaal 12 uur per week. Gemeten is het verandervermogen en de fundamenten daarvan. Het verandervermogen is de competentie van een organisatie om veranderingen effectief door te voeren, gebaseerd op de overtuiging van medewerkers of hun organisatie in staat is effectief te veranderen. Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau RenM|Matrix dat al meer dan 30 jaar organisatie-onderzoeken uitvoert en werkt volgens de Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek van de Markt-onderzoeksassociatie (MOA).

 • 12 April 2018 om 09:33
โŒ