[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag โ€” 21 Mei 2019Facilitywereld

Werkend Nederland steeds positiever over werkgever

Het aantal Nederlandse werknemers dat hun organisatie als werkgever aanbeveelt, is dit jaar opnieuw toegenomen. Het bestaan van gezamenlijke ambities en doelen binnen de organisatie is voor hen het meest bepalend. Dit blijkt uit het eNPS benchmarkrapport ‘Employee Experience in Nederland 2019’, een representatief onderzoek onder 1.200 werkzame personen dat AnalitiQs sinds 2014 jaarlijks uitvoert.

De mate van aanbevelen wordt uitgedrukt middels de Employer Net Promotor Score (eNPS) en komt in Nederland in 2019 uit op 42. Dit is voor het derde jaar op rij een stijging na een dieptepunt van 16 in 2016. Desondanks beveelt 17% van de werknemers hun eigen organisatie helemaal niet aan.

Leiderschap speelt de meest doorslaggevende rol in de mate waarin medewerkers hun organisatie aanbevelen als werkgever. Werknemers, die dit positief beoordelen, bevelen de organisatie sneller aan dan wanneer ze hier verbetermogelijkheden zien.

Dit gaat niet zo zeer over de individuele personen die de organisatie leiden, maar meer over het vertrouwen dat er gezamenlijke ambities en doelen bestaan binnen de organisatie. Over dromen die directie en medewerkers samen willen waarmaken.

Organisaties die de beleving van hun medewerkers willen verbeteren doen er echter ook goed aan om te investeren in het verbeteren van de werkdruk en de samenwerking tussen medewerkers. Nederlandse werknemers oordelen unaniem dat deze zaken een stuk beter kunnen.

Er bestaan per branche grote verschillen in de eNPS. De kennisintensieve dienstverlening (52) en het onderwijs (51) scoren bovengemiddeld. De transportsector komt daarentegen juist onder het gemiddelde uit met een score van 40. Het meest negatief wordt de sector ‘overige dienstverlening’ (16) beoordeeld. Hieronder vallen met name beveiliging, horeca, toerisme en schoonmaak.

Irma Doze, Managing Director bij AnalitiQs: “Wij zien dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor de werkbeleving (Employee Experience) van hun werknemers, maar er is nog altijd veel ruimte voor verbetering. In de huidige arbeidsmarkt, waar het steeds moeilijker wordt om de juiste mensen binnen te halen en te behouden, maakt dat een groot verschil. Door te sturen op de beleving van je medewerkers kun je als organisatie je ambities waarmaken, want medewerkers vormen de sleutel tot succes!”

 • 21 Mei 2019 om 00:00

Schouder aan schouder voor een leven lang gezond werken

Op dinsdag 14 mei tekenden ISS Facility Services en Capability voor een driejarige samenwerking, waarbij het fit en gezond houden van de medewerkers van ISS centraal staat. Met deze keuze verruimt ISS de aandacht naar het gezond houden van haar medewerkers en het voorkomen van langdurige uitval. Capability en ISS gaan samen het te hoge ziekteverzuim onder de medewerkers van ISS, werkzaam in onder andere catering, hospitality, technische dienst en schoonmaak duurzaam verlagen.

ISS heeft voor Capability gekozen vanwege haar innovaties op het gebied van de verdere verbetering van de vitaliteit van medewerkers en de sterke focus op preventie en duurzame inzetbaarheid. Met deze samenwerking slaan wij de weg in van het versterken van menskracht binnen ISS. Tezamen zullen ISS en Capability verdere dienstverlening ontwikkelen die bijdraagt aan de geformuleerde doelstellingen. Met oog voor fysieke en mentale gesteldheid ondersteunt Capability ISS, zodat medewerkers goed toegerust zijn om een leven lang gezond te blijven werken.

Capability onderscheidt zich door een aanpak die enerzijds voorkomt dat een medewerker uitvalt. Anderzijds, als uitval niet te voorkomen is, zorgt Capability ervoor dat snel duidelijk is wat de achterliggende oorzaken van de uitval zijn. Hierdoor kan Capability heel gericht aan de slag met re-integratie.


Edu Peek (ISS - links) en Titus Kramer (Capability - rechts)

 • 21 Mei 2019 om 00:00

Hanzehogeschool Groningen kiest voor Heijmans

Heijmans heeft van de Hanzehogeschool Groningen de opdracht gekregen om het onderhoud te verrichten aan alle gebouwen van de onderwijsinstelling. Het gaat om een integraal prestatiegericht onderhoudscontract waarmee een indicatieve jaaromzet van circa € 3 miljoen gemoeid is. De initiële looptijd is twee jaar met het doel om driemaal te verlengen tot maximaal 15 jaar. De werkzaamheden starten per direct.

Het contract voor alle bouw- en installatiewerkzaamheden is aan Heijmans gegund vanwege de manier waarop invulling wordt gegeven aan partnerschap, kennisinbreng op het gebied van duurzaamheid en de visie op integraal prestatiegericht onderhoud. De aanpak van Heijmans sluit hiermee het beste aan op de doelstellingen en de onderhoudsvisie van Hanzehogeschool Groningen. Voor het project maakt Heijmans onder meer gebruik van BeSense; een dienst die ontwikkeld is door het bedrijf. Het meet de bezetting, benutting en comfortwaarden van gebouwen en maakt slim en efficiënt beheer mogelijk.

Met de opdracht krijgt de samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een vervolg. Sinds 2013 voert Heijmans al het bouwkundig onderhoud uit voor de hogeschool. Ook alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden behoren nu tot de opdracht.

42 gebouwen
Het onderhoud wordt verricht aan 42 gebouwen bestaande uit 28 gebouwen op de Zernike Campus in Groningen, 10 gebouwen op overige locaties in Groningen en 4 gebouwen buiten de provincie Groningen. In totaal gaat het om circa 168.000 vierkante meter oppervlak.

 • 20 Mei 2019 om 10:03
Gisteren โ€” 20 Mei 2019Facilitywereld

Huurder ontevreden over vastgoedbeheerder

De relatie tussen huurders en vastgoedbeheerders staat op losse schroeven. Zorgwekkend is dat slechts 7 procent van de huurders van zakelijke locaties hun beheerder zou aanbevelen aan relaties. 55 procent geeft aan dit absoluut niet te doen. De onvrede van de huurders heeft met name te maken met het contact met de beheerder. Dit blijkt uit onderzoek1 van HEYDAY Facility Management en huisvestingsadviseur Solved onder zakelijke huurders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron.

“Als verhuurder van een pand wil je optimaal rendement; een hoge bezettingsgraad draagt hieraan bij. Wanneer een huurder ontevreden is zal hij niet alleen eerder weggaan, maar neemt de kans ook toe dat een volgende huurder uitblijft. Het is daarom noodzakelijk om te investeren in de relatie tussen beheerder en huurder”, licht Erik van der Eik, directeur New Business & Innovatie van HEYDAY, toe.

Beroerd contact
Het contact met de beheerder wordt als een van de voornaamste redenen genoemd voor ontevreden huurders. Daarbij geeft 70 procent aan over het algemeen niet tevreden te zijn over het contact met de beheerder. Zo komt de beheerder zijn of haar afspraken vaak niet na en denkt hij of zij niet proactief mee. Bij niet urgente zaken duurt de afhandeling te lang en kan de tussentijdse communicatie flink verbeterd worden, aldus de huurders.

67 procent van de huurders heeft het afgelopen jaar een klacht over de beheerder geuit. De belangrijkste oorzaak van de klacht was de opvolging van een melding. Ook de afhandeling van klachten scoort een onvoldoende in het onderzoek (4,8 op een schaal van 10). “Dit probleem is makkelijk op te lossen door te focussen op community-management en zo bijvoorbeeld één contactpunt te creëren. Huurders weten dan waar ze terecht kunnen en er is er minder frustratie. Je haalt het ‘kastje naar de muur’-gevoel weg, maar je bespaart zelf ook op kosten en kunt zo prestaties van externe leveranciers verbeteren”, adviseert Van der Eik.

Geen inzicht in de kosten
Huurders willen de uitgaven zo gering mogelijk houden; een duidelijk overzicht in de maandelijkse en jaarlijkse uitgaven is daarbij onontbeerlijk. Opmerkelijk is dan ook dat bijna de helft van de huurders aangeeft geen budgetspecificatie van de servicekosten te ontvangen. 73 procent van de huurders heeft geen service level agreement afgesloten. “Een eenvoudige oplossing zoals een service level agreement kan helpen om zowel een huurder als beheerder inzicht te geven in de kosten en wat daarvoor precies geleverd wordt. Zo voorkom je discussies aan het einde van het jaar”, vertelt Van der Eik.

Bijna 80 procent van de huurders heeft geen inspraakmogelijkheid op het budget of de omvang van leveringen en diensten. “Een beheerder geeft al snel de voorkeur aan een goedkope alles-in-één-oplossing voor meerdere huurders, om kosten te besparen. Het is goed om je als beheerder af te vragen of iedere huurder wel hetzelfde nodig heeft. Door in gesprek te gaan met de huurder, kan het zijn dat zowel jij als de huurder veel geld kan besparen op bepaalde diensten.” Momenteel geeft slechts 31 procent aan tevreden te zijn over de afhandeling van de servicekosten. “Dit is geen verbazingwekkend cijfer, gezien het beperkte inzicht dat huurders momenteel hebben”, vertelt Van der Eik.

 • 20 Mei 2019 om 09:57

Omgang met data gezichtsherkenning nog te onzeker

San Francisco verbiedt het gebruik van technologie voor gezichtsherkenning voor overheidsinstellingen. Voor een stad die bekend staat om IT en tech een op eerste gezicht bijzondere beslissing. Volgens David Warburton, Senior Threat Research Evangelist van F5 Networks, is de keuze echter te verklaren vanuit privacy- en security-overwegingen.

"Internetbeveiliging en privacy hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, mede dankzij technologie en wetgeving zoals GDPR/AVG. Hierdoor moeten én kunnen organisaties zorgvuldiger omgaan met persoonlijke gegevens. Technologie kan echter ook steeds vaker opdringend worden toegepast, tot op het punt dat mensen het ongemakkelijk vinden en de impact op hun dagelijkse leven te groot wordt", aldus Warburton.

"Als internationale tech-hub is de keuze van San Francisco wellicht verrassend, maar de technologie heeft nog veel zwakke plekken en privacy-issues. Het is vooral zorgwekkend hoe alle verzamelde biometrische data wordt verwerkt en opgeslagen. Veel overheden staan niet bekend om hun geweldige track record in internetbeveiliging, en de grote verzamelingen met biometrische gegevens vormen ook een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. De geografische verschillen in visies hierop zijn ook interessant. In China lijkt gezichtsherkenning algemener geaccepteerd en wordt het ingezet voor onder andere het herkennen van verkeersovertreders en om de gemoedstoestand van kinderen in klaslokalen te herkennen. In andere delen van de wereld bevindt gezichtsherkenning zich nog in een testfase, om de effectiviteit en privacy-gevolgen te bepalen."

 • 20 Mei 2019 om 00:00

Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost kiest ICS

Vanaf 1 juni start schoonmaakbedrijf ICS met de schoonmaak van 34 locaties van Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost (VRBZO). Het contract heeft een looptijd van 3 jaren met 2 optiejaren. Het gaat om de uitvoering van regulier schoonmaakonderhoud en glasbewassing in 21 Brabantse gemeenten.

VRBZO is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse taken op het gebied van brandweerzorg, risicobeheersing en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij grote ongevallen en rampen. VRBZO is de derde veiligheidsregio die onder de hoede van ICS valt. “We zijn trots om Brabant Zuid Oost, naast Noord Limburg en Midden-West Brabant, aan ons portofolio toe te voegen”, aldus Stefano de Palma. Hij is als operationeel manager verantwoordelijk voor het schoonmaakcontract.
De uitdaging in de contract van de veiligheidsregio’s zit hem in de kleine, onbemande en regionale verspreiding van de locaties. Stefano: “Wij weten wel raad met deze specifieke schoonmaakaanpak. Door onze goede dekkingsgraad in het zuiden kunnen we snel en goed schakelen. Tel daarbij onze kennis en ervaring op en we zorgen voor een goede uitvoering van het contract.” Met de toevoeging van VRBZO is ICS werkzaam van Echt tot aan Etten-Leur en van Deurne tot Valkenswaard.

 • 17 Mei 2019 om 00:00
OuderFacilitywereld

Jaarbeurs en Xandrion starten inkoopsamenwerking

Na een marktoriëntatie heeft Jaarbeurs gekozen voor een samenwerking met Xandrion. Door deze inkoopsamenwerking kan Jaarbeurs profiteren van de gezamenlijke inkoopkracht van Compass Group en de ruim 900 deelnemers van het Xandrion inkoopcollectief. Daarnaast wordt kennis gedeeld op het gebied van assortiment- en leveranciersoptimalisatie en marge verhogende programma’s.

“Xandrion is een interessante partner voor Jaarbeurs vanwege haar kennis en kracht op het gebied van inkoopdienstverlening”, aldus Jacqueline Bakker, Directeur Venue & Service van Jaarbeurs. “Met deze samenwerking vertrouwen wij op een optimalisatie van ons inkoopportfolio.”

In 2016 is Xandrion overgenomen door Compass Group Nederland, onderdeel van Compass Group PLC, actief in ca. 50 landen en wereldwijd marktleider in food- en support services.(Rutger van Londen, Commercieel Directeur Xandrion en Jacqueline Bakker, Directeur Venue & Service Jaarbeurs)

 • 17 Mei 2019 om 00:00

Spacewell komt met IoT-ondersteunende serviceapp

Gebouwtechnologie- en consultancybedrijf Spacewell bracht een nieuwe serviceapp uit, Work Assistant voor schoonmaak, een mobiel touchpoint van zijn smartbuildingplatform Cobundu. Work Assistant helpt serviceproviders om op activiteiten afgestemde diensten te leveren op basis van live IoT-gegevens. Werkbonnen kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt, bijvoorbeeld door middel van sensoren, feedback van gebruikers, helpdesktickets en serviceplanning.

De app is erg intuïtief en geeft aan schoonmaak- of serviceteams duidelijke instructies op plattegronden. Maar wat deze app zo uniek maakt, is de combinatie van plattegronden met live gegevens over de bezetting, sensortriggers en realtime data-analyse. De analyse wordt verzorgd door het Cobundu-smartbuildingplatform. Dankzij de IoT-verbinding van de app wordt het mogelijk om op basis van de werkelijke ruimtebezetting en activiteitengegevens van apparaten van gebruikers een dynamischere dienstverlening te garanderen.

Met de eenvoudig te bedienen serviceapp kunnen servicemedewerkers zoals schoonmakers of technici:

 • Intuïtieve werkbonnen aan de hand van pictogrammen op plattegronden bekijken; de app geeft duidelijk aan welke taken waar uitgevoerd moeten worden en ordent ze automatisch volgens prioriteit
 • Op een gestandaardiseerde en kwalitatieve manier werken
 • Taken voltooien en overslaan, waarbij een reden voor het overslaan wordt opgegeven
 • Eenvoudig tijd bijhouden die aan een taak of in een lokaal wordt gespendeerd
 • Ad-hocproblemen melden die het FM-team dient op te lossen
 • 17 Mei 2019 om 00:00

Werknemers vinden waarden en normen steeds belangrijker

De jongere generatie werknemers kiest steeds vaker voor werkgevers die matchen met hun eigen normen en waarden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in opdracht van Ricoh.

De reden? Doordat technologie ons bevrijdt van de klassieke 9 tot 5 mentaliteit, vervaagt de grens tussen werk en privé steeds meer. Onze beroepskeuze en manier van werken worden dan ook in toenemende mate bepalend door wie we zijn. Hierdoor gaan werknemers van elke leeftijd zich afvragen of hun werkgever wel matcht met hun eigen visie en waarden. Zo vinden werknemers het belangrijk dat de organisatie waarvoor ze werken bijdraagt aan een betere wereld. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het merendeel van de werknemers vindt dat duurzaamheid centraal moet staan in de organisatiestrategie

Andere resultaten uit het onderzoek van Ricoh zijn:

 • 65% van de medewerkers gelooft in de waarden en idealen van hun onderneming;
 • 59% van de werknemers voelt zich persoonlijk betrokken bij hun werk en vindt werk een bepalende factor voor wie je bent als persoon;
 • 63% denkt dat de manier waarop de wereld zakendoet de komende vijf tot tien jaar drastisch zal veranderen.


Maurits Aalders, Marketing Director, Ricoh Nederland, zegt: “Uit ons onderzoek blijkt dat werknemers vinden dat ondernemingen zich aan strengere normen moeten houden. Iedere bijdrage aan het grote plaatje is belangrijk en dat beseffen we ons. De potentiële collectieve impact van ondernemingen is van groot belang voor de toekomst van onze volgende generaties.’’

Technologie
Werknemers vinden dat een verantwoordelijke werkgever moet investeren in digitale vaardigheden van werknemers en een innovatieve bijdrage moet leveren in hun sector. Ze zien nieuwe technologieën als een cruciaal aspect voor deze verandering. Zo vindt 63 procent dat technologie een centrale rol moet spelen om hen te helpen optimaal te presteren. Bovendien vindt 69 procent dat de beste werkgevers investeren in digitale technologie om de vaardigheden van de werknemers te vergroten.

Aalders voegt eraan toe: “Niet alleen de jongere generaties willen dat bedrijven actie ondernemen. We zien bij elke leeftijdsgroep de wens om op zakelijk vlak duurzamer en verantwoordelijker te werk te gaan. Dat betekent dat de bedrijfsvoering in harmonie moet zijn met het leefmilieu en dat er respect moet komen voor de medewerkers en de gemeenschappen waarin de onderneming actief is. Bij Ricoh doen we dat door achter de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te staan en hiervoor acties te ondernemen. Waaronder het engagement om onze CO2-uitstoot tot nul te herleiden tegen 2050. Het is onze plicht om naar de werknemers te luisteren en wat het grotere plaatje betreft, is hun boodschap heel duidelijk.”

 • 16 Mei 2019 om 00:00

Egress opent Europees hoofdkantoor in Amsterdam

Egress, aanbieder van People Centric data security-oplossingen, heeft voor Amsterdam gekozen als locatie voor het hoofdkantoor in Europa. Dit vanwege de reputatie die Amsterdam heeft op het gebied van technologische innovatie en de aanwezigheid van toptalent op het gebied van dataveiligheid.

“Onze securitytools zijn de basis van het succes van Egress in de afgelopen vijf jaar. Deze tools hebben klanten in het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika ondersteund in het tegengaan van compliance- en data securityrisico’s van gevoelige data,” zegt Tony Pepper, CEO van Egress.

“Door de continue groei en uitbreiding van onze activiteiten, werken we tegenwoordig met bedrijven verspreid over Europa. Deze ontwikkeling is versneld door de introductie van de GDPR-wetgeving twaalf maanden geleden. Voor sectoren zoals de overheid, financiële dienstverlening, zorg en zakelijke dienstverlening is er een aanhoudende druk om compliant te zijn met de wetgeving rondom dataprivacy en security, terwijl de securitydreiging groeit. De belangen zijn niet eerder zo hoog geweest.”

Maar liefst 95% van C-level IT-professionals maakt zich zorgen over dreigingen van binnenuit, werknemers die zorgen voor datalekken - zowel bewust als onbewust - vormen dan ook een groot risico voor organisaties. Daarom heeft Egress een intelligent data security platform ontwikkeld dat de gebruiker centraal stelt. Het platform maakt gebruikt van machine learning om potentiële risico’s van een datalek te herkennen, zodat gedeelde informatie op het juiste niveau beschermd kan worden. Bovendien stellen krachtige audit- en rapportagemogelijkheden bedrijven in staat om gegevens te identificeren en te rapporteren over hun e-mailnetwerken om naleving van GDPR te waarborgen.

Egress heeft een significante groei doorgemaakt in 2018: het aantal nieuwe SaaS-abonnementen steeg met 64% en 93% van de bestaande klanten verlengde het contract. Het toont de loyaliteit van het klantenbestand van het bedrijf en laat het grote vertrouwen zien in het People Centric platform. In december 2018 ontving het bedrijf $40 miljoen uit het Series C fonds, geleid door het private equitybedrijf FTV Capital, ter ondersteuning voor de snelle groei.

 • 16 Mei 2019 om 00:00

Veilige e-mail in de zorg beschikbaar voor het veld

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 7516, de veldnorm die kaders stelt voor e-mailen in de zorg, is gepubliceerd. In opdracht van het Informatieberaad Zorg werkten ruim 50 experts van 46 verschillende organisaties de afgelopen acht maanden aan een nieuwe norm voor e-mail. NTA 7516 is nu beschikbaar voor iedereen op de website van NEN.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming maakt eisen ten aanzien van privacybescherming nog belangrijker. Conventionele e-mail, zonder ‘passende technische en organisatorische maatregelen’, voldoet niet aan de eisen. Er was ook geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder e-mail wél in lijn met de AVG kan worden gebruikt. NTA 7516 biedt deze duidelijkheid.

Achtergrond
NTA 7516 beschrijft in techniek neutrale termen de eisen waaraan e-mail, met daarin persoonlijke gezondheidsinformatie, zou moeten voldoen. Hierbij gaat het in essentie om beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Daarnaast gaat de NTA in op gebruiksvriendelijkheid. Dit laatste is een belangrijk uitgangspunt om er voor te zorgen dat producten voor e-mail in de zorg ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Ook dwingt de norm af dat de gebruikers van de verschillende producten de berichten naar elkaar kunnen doorsturen.

Volgende stappen
Met de totstandkoming van NTA 7516 is het project ‘Veilige mail’, dat in opdracht van het Informatieberaad Zorg wordt uitgevoerd, nog niet gereed. De volgende stappen zullen dit jaar worden gerealiseerd:

1. Praktisch handboek voor de zorg

Op dit moment wordt er in opdracht van het Informatieberaad Zorg gewerkt aan een praktisch handboek voor de zorg dat met de zorgkoepels wordt afgestemd. In het handboek wordt rekening gehouden met de verschillende soorten zorgverleners die er zijn.

2. Implementatie handreiking voor ICT-dienstverleners

In opdracht van het Informatieberaad Zorg komt er ook een implementatiehandreiking voor dienstenaanbieders; een vertaling van de functionele eisen uit NTA 7516 naar suggesties voor de technische invulling daarvan.

3. Ervaring opdoen en doorontwikkelen tot volwaardige NEN-norm

In de loop van 2020 wordt NTA 7516 doorontwikkeld naar een volwaardige NEN-norm, waarbij de eerste ervaringen direct worden meegenomen. Ook onderzoekt NEN of er buiten Nederland belangstelling is om de norm te verheffen tot een Europese of mondiale standaard.

Certificering
Certificering is de manier om aan te kunnen tonen dat er volgens NTA 7516 wordt gewerkt of dat een product hieraan voldoet. NEN organiseert op 27 juni een informatiebijeenkomst voor relevante stakeholders voor het opstellen van een centraal toetsingsschema dat zal worden gebruikt bij certificering tegen NTA 7516.

 • 16 Mei 2019 om 00:00

Rijksoverheid heeft informatiebeveiliging niet op orde

De rijksoverheid heeft de informatiebeveiliging nog steeds niet op orde. Ook het IT-beheer vertoont groeiende gebreken. Eén van de oorzaken is het gebrek aan expertise bij ministeries. Er is een gebrek aan capaciteit van IT-deskundigen.Meer inzicht in uitgaven aan ICT
Burgers die belastingaangifte doen, hardrijders die een bekeuring in de brievenbus krijgen of vissers die opgave doen van de vangsten – alles is afhankelijk van ICT. Het parlement krijgt nu wel informatie over nieuwe ICT-projecten maar geen overzicht van onderhoud en kwaliteit van bestaande ICT. Circa 25% van de rijksuitgaven aan ICT heeft betrekking op vernieuwing van ICT (in 2017: € 633 miljoen) blijkt uit het onderzoek. De overige kosten hebben voor het grootste deel betrekking op instandhouding van de huidige ICT, maar die 75% is buiten beeld (in 2017: € 2,6 miljard). Daardoor is het voor het parlement niet duidelijk hoeveel systemen verouderd zijn en op termijn problemen kunnen opleveren in de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Volgens de Algemene Rekenkamer behoort de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hierover meer en betere informatie te geven aan de het parlement. Want nu is niet te controleren of de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd.
 
Belastingdienst raakt met ICT verder achterop
Hoewel de Belastingdienst voortgang boekt met het moderniseren van verouderde ICT-systemen, kampt deze grote dienst van het Ministerie van Financiën met steeds meer verouderde ICT-systemen. Het tempo van de moderniseringsslag is niet hoog genoeg. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voor de Belastingdienst om nieuwe fiscale wetgeving, die kabinet en parlement nastreven, in te voeren en dienstverlening aan burgers en bedrijven te verzekeren.
 
Meer dan de helft van de ICT-systemen van de Belastingdienst is verouderd. Deze systemen zijn daarom moeilijk aanpasbaar en duur in onderhoud. Zo stamt het ICT-systeem voor de omzetbelasting uit 1982. Weliswaar draait dit zonder grote storingen, maar de belastingpercentages in dit systeem aanpassen, kan niet meer. Nieuwe wetgeving voor omzetbelasting kan pas met een nieuw systeem gaan werken - en het kost vijf jaar om zo’n systeem te bouwen. Dat betekent dat bijvoorbeeld de tarieven van de omzetbelasting de komende jaren hetzelfde zal moeten blijven, omdat het oude systeem een nieuw percentage niet kan verwerken. In 2018, maar ook de komende jaren, heeft de Belastingdienst naar verwachting minder IT-medewerkers dan waar werk voor is. Daardoor is het volgens de Algemene Rekenkamer de vraag of de modernisering van de ICT-systemen de komende jaren wel in het geplande tempo kan worden uitgevoerd.
 
Informatiebeveiliging niet op orde
Digitale sabotage of verstoring is op dit moment één van de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bij 11 organisaties van de rijksoverheid signaleert de Algemene Rekenkamer grote problemen in de informatiebeveiliging en dit is een verslechtering ten opzichte van vorig jaar. Dat betekent dat die organisaties niet alle beveiligingsmaatregelen hebben genomen die door en voor de rijksoverheid verplicht zijn gesteld.
 
Coördinerende rol minister van BZK
De Algemene Rekenkamer dringt er op aan dat de minister van BZK de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt van haar coördinerende rol op informatiebeveiliging van de rijksoverheid. De minister zou de mogelijkheid moeten krijgen om informatiebeveiliging van andere ministeries te agenderen en te bespreken in de ministerraad. Dit is van belang om op het hoogste niveau informatiebeveiliging bespreekbaar te maken en zo te kunnen verbeteren.   

 • 15 Mei 2019 om 13:15

Verwarmen met warmte uit water heeft de toekomst

Een brede coalitie brengt de komende jaren de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Aquathermie, ofwel thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. Vandaag ondertekenden partijen, afkomstig uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven, hiervoor de Green Deal Aquathermie. Rond de 40 organisaties steunen deze Green Deal.

Aquathermie is warmte en kou uit water uit verschillende waterbronnen. Het gaat om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. Waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en rioolbeheerders hebben andere partijen zoals overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren nodig om deze warmtebron nuttig te gebruiken. In de Green Deal vinden ze elkaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal als bijdrage voor de uitvoering van het programma Aquathermie. Andere partijen (zie onder) dragen ook financieel of in natura bij. Aan de Green Deal hebben zich naast partijen ook partners verbonden die zich actief willen inzetten.

Het doel van de Green Deal is aquathermie onder de aandacht van de stakeholders te brengen, kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Zodat aquathermie wordt verankerd in de regionale energiestrategie en kan worden toegepast als alternatieve verwarming. Hiervoor wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van overheden, zoals het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van woningen en andere gebouwen en zo bijdragen aan de warmtetransitie.

Deze partijen ondertekenden de Green Deal: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, het Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Vereniging Nederlandse Gemeeenten, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal, IF Technology.

 • 15 Mei 2019 om 13:07

Vinturas geeft inzicht in automotive supply chain

Vinturas, een consortium van toonaangevende automotive logistiek dienstverleners in Europa, heeft een nieuw digitaal platform gebaseerd op blockchain technologie. Het platform maakt alle stappen van de logistieke keten voor nieuwe en gebruikte voertuigen inzichtelijk.

De hedendaagse logistieke infrastructuur binnen de automotive sector is gebaseerd op verschillende applicaties en verschillende gescheiden informatiestromen. Dit maakt het onmogelijk om voertuigen te volgen tijdens hun reis naar het autobedrijf. Een van de gevolgen is een verhoogd risico op (kilometerteller-)fraude tijdens grensoverschrijdende processen binnen Europa. Vinturas digitaliseert alle aspecten van de logistieke keten binnen Europa, van fabrikant tot dealer, en voor nieuwe en gebruikte voertuigen. Vinturas vergroot de transparantie en de efficiency, verbetert de customer journey en verlaagt de kosten.

Verbeterde customer journey
Het creëren van zichtbaarheid in de supply chain helpt dealerbedrijven om hun klanten eerder te informeren over de verwachte aankomsttijd van hun nieuwe voertuig. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van de ‘customer journey’ van de klant. Het Vinturas-platform stelt fabrikanten en fleetowners in staat om Europese logistieke stromen bijna ‘real-time’ te beheren. Vinturas draagt bij aan verbeterde planning, aan optimalisatie van voorraden en netwerken, en aan kostenbesparing. Vinturas levert een bijdrage aan een efficiënte en duurzame logistieke infrastructuur binnen Europa.

Vier oprichters
Achter dit nieuwe initiatief staan vier ervaren ondernemingen met een bewezen staat van dienst in de logistieke dienstverlening. Autolink Group, Axess Logistics, Koopman Logistics Group en NVD zorgen samen dat Vinturas vanaf de lancering in september 2019 in een groot aantal Europese landen beschikbaar is. De toonaangevende Europese shortsea-rederij EML levert een bijdrage aan het platform door het zeetransport binnen de logistieke keten inzichtelijk te maken.

Partners
Vinturas is gebouwd op een solide fundament van oprichters en partners. Technologiepartner IBM stelt expertise ter beschikking voor het bouwen van het Vinturas-platform. Grant Thornton, een grote en bekende naam op het gebied van auditing, legal en blockchain expertise, heeft zich eveneens als partner aan Vinturas verbonden.

Vinturas is een open ecosysteem. Het platform is toegankelijk voor alle partijen die actief zijn met Finished Vehicle Logistics. Softwarebedrijven, logistiek dienstverleners en andere providers zijn welkom om zich bij Vinturas aan te sluiten. Een brede samenwerking heeft voor alle betrokken partijen grote voordelen, zoals de mogelijkheid van datadelen binnen een veilige distributed blockchain infrastructuur.

 • 14 Mei 2019 om 13:48

Panasonic wint Markie award

Oracle heeft Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe (MSBDEU) een Markie Award toegekend als erkenning voor de uitstekende ervaring die het bedrijf levert aan klanten van zijn robuuste Toughbook notebook, tablet en handheld apparaten.

Met de awards bekroont Oracle Customer Experience (CX) Cloud-klanten die opvallende klantervaringen hebben geleverd op het gebied van marketing, sales, service en commerce. Panasonic nam de Apex Award voor beste algemene klantervaring mee naar huis.
 
"Met de Markie Awards wordt al meer dan tien jaar de kunst en wetenschap van digitale marketing gevierd. Omdat de manier waarop klanten omgaan met merken verandert, hebben we de awards nu uitgebreid naar professionals op het gebied van sales, service en commerce", zegt Christina Cavanna, vice president Corporate Marketing van Oracle. "Met de Markies erkennen wij de mensen en organisaties die de grenzen van innovatie verleggen en zo excellente ervaringen creëren. Ze bereiken ongelooflijke resultaten en Oracle feliciteert alle winnaars van dit jaar."
 
Jan Kaempfer, General Manager of Marketing bij Panasonic MSBDEU: "Al meer dan 20 jaar is ons marktleidende bedrijf gebouwd op twee pijlers: uitzonderlijke robuuste mobiele computeroplossingen gecombineerd met klantenservice op een ongeëvenaard niveau. We gebruiken de Oracle-suite met cloudtoepassingen voor klantervaring, zodat we die belofte kunnen blijven waarmaken."
 
Panasonic gebruikt een geïntegreerde suite met Oracle-toepassingen ter ondersteuning van zijn klantenservice, van marketing (Oracle Eloqua) via het verkoopproces (Oracle Sales Cloud) tot voortdurende ondersteuning en service van de klantrelatie (Oracle Service Cloud).
 
De Markie Awards 2019 werden uitgereikt op woensdag 20 maart, tijdens de Oracle Modern Customer Experience in Las Vegas. Op de Modern Customer Experience komen elk jaar duizenden toonaangevende merken, visionairs uit de sector, productexperts en professionals op het gebied van klantervaring bij elkaar. Samen bespreken zij de nieuwste trends en best practices op het gebied van marketing, commerce, sales en service.

 • 14 Mei 2019 om 13:38

De 8 persoonlijkheidskenmerken voor succes in cyberveiligheid

De bedreigingen op het gebied van cyberveiligheid nemen toe. Met de snelle stijging van inbreuken op de beveiliging, bedrijfshacks en datalekken, is cybercriminaliteit één van de belangrijkste bedreigingen voor het wereldwijde bedrijfsleven. Specialistische cyberveiligheidsprofessionals zijn van cruciaal belang voor de beveiliging van bedrijven en regeringen, maar er wordt een tekort aan specialistische kennis verwacht van 1.8 miljoen arbeidskrachten in 2022. De vraag naar talent op dit gebied is nu al op recordhoogte en het betreft in deze een aantal specifieke persoonlijkheidskenmerken waar recruiters en bedrijven naar op zoek dienen te gaan.

Hogan Assessments, leverancier van persoonlijkheidsassessments, heeft een aantal van 's werelds beste IT- en cyberveiligheidsbedrijven geholpen bij het werven van de juiste personen. Hogans wetenschappelijk onderbouwde assessments en 30 jaar aan grondig onderzoek hebben aangetoond dat er acht persoonlijkheidskenmerken zijn die het meest geschikt worden geacht voor een succesvolle carrière in cyberveiligheid.

 • Bescheiden. Zij die uitblinken in cyberveiligheid vermijden liever de schijnwerpers. Een succesvolle cyberveiligheidsagent is niet egoïstisch of belust op roem en geld; maar is eerder voorstander van een meer bescheiden levensstijl. De meest bekende namen in cyberveiligheid zijn immers beruchte cybercriminelen.
 • Altruïstisch. Cyberveiligheidsprofessionals moeten mensen willen helpen. Terwijl zij de hele dag met systemen en programmering aan het werk zijn, vormt het beschermen en helpen van mensen de kern van deze beroepsgroep. Zij moeten goed met anderen kunnen samenwerken en voorkomen dat zij zichzelf sociaal isoleren. Het bestrijden van bedreigingen vergt samenwerking en vertrouwen tussen collega’s, omdat zij samen naar dezelfde veiligheidsdoelstellingen streven.
 • Beheerst. De door hen tegen aanvallen beschermde bedrijfssystemen lopen altijd gevaar. Cyberveiligheidsagenten moeten over een natuurlijk gevoel van urgentie beschikken, maar het is van cruciaal belang dat zij bij het omgaan met cyberdreigingen hun hoofd koel houden. Onnodige uitbarstingen bij toenemende druk kunnen contraproductief zijn en hun aandacht afleiden van wat er werkelijk op het spel staat.
 • Wetenschappelijk. De ideale cyberveiligheidsprofessional wil met behulp van data en analytische vaardigheden problemen oplossen. Cybercriminelen zijn steeds geraffineerder met hun aanvallen en dit vereist personen die zeer technisch zijn en een op bewijzen gebaseerde besluitvorming waarderen.
 • Leergierig. De wereld van cyberveiligheid is steeds onderhevig aan verandering. Wanneer dreigingen worden tegengehouden ontstaan er weer nieuwe, die geheel andere vaardigheden vereisen dan die eerder nodig waren. Een succesvolle cyberveiligheidskandidaat is fantasierijk, nieuwsgierig en creatief. Zij moeten allerlei zaken snel uitzoeken, motivatie tonen om te leren en openstaan voor nieuwe ideeën.
 • Sceptisch. ‘Vertrouw niemand’ zou een nuttig motto zijn voor een werknemer in cyberveiligheid. Om de zaken voor te zijn en aanvallen te voorkomen, moet je soms denken als een hacker. Dit betekent dat je achterdochtig moet omgaan met alles wat er om je heen gebeurt, want naïviteit in een wereld van voortdurende bedreigingen kan gevaarlijk zijn.
 • Ontvankelijk. In de cyberveiligheid kan er snel iets misgaan en er kunnen je inbreuken worden verweten die niet jouw schuld waren. Als iemand in het bedrijf een phishing-e-mail opent en gevoelige informatie blootstelt, kun je daarvoor aansprakelijk worden gehouden. Het is dus uiterst belangrijk voor een werknemer in cyberveiligheid om niet alleen een open blik te hebben maar ook ontvankelijk te zijn voor kritiek en passief-agressief gedrag te vermijden.
 • Accuraat. In een veeleisende omgeving waar de veiligheid van het bedrijf in gevaar is, moet een succesvolle kandidaat oog hebben voor details en voortdurend projecten tot een goed einde proberen te brengen. Een kleine vergissing kan al leiden tot aanvallen, dus cyberveiligheidsspecialisten moeten elk detail grondig onderzoeken. Bovendien hechten zij waarde aan succes en weten verschil te maken.


Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer, voegt toe: “Traditionele wervingspraktijken zien vaak de persoonlijkheid over het hoofd en richten zich op opleiding, ervaring en een pakket toereikende kennis. Hoewel deze elementen belangrijk zijn, is het van cruciaal belang om te onthouden dat persoonlijkheidskenmerken een zeer belangrijke rol spelen. Een kandidaat met de geschikte persoonlijkheid kan gemakkelijk worden opgeleid in de juiste functie. Dit geldt met name voor de wereld van cyberveiligheid waar bedrijven moeite hebben om die ervaren personen te vinden die benodigd zijn. Om toptalent te werven, moeten bedrijven hun aandacht richten op de kracht van de persoonlijkheid.”

 • 14 Mei 2019 om 00:00

Belgen blijken gieriger dan Nederlanders

Verrassend: Belgen blijken gieriger dan Nederlanders. In elk geval als het gaat om online uitgaven. Dat geldt op zowel zakelijk gebied als op de consumentenmarkt. Hoe groot is het verschil? En hoe kan dit verschil zijn ontstaan? Allgifts deed onderzoek.

Als het gaat om zakelijke relatiegeschenken geven Belgen 25% minder uit dan hun noordelijke buren. Bij de luxere geschenken is dit verschil zelfs 64%. Bij luxere geschenken valt te denken aan relatiegeschenken zoals activity trackers, luxe tassen of lederen schorten. De Belgen houden dus de hand aanzienlijk meer op de knip dan Nederlanders.

In de consumentenmarkt is dit niet veel anders. In 2018 gaven Belgen in de eerste 3 kwartalen in totaal een kleine 8 miljard online uit, terwijl, zo blijkt uit onderzoek van Thuiswinkel (2018), Nederlanders alleen al in een halfjaar in 2018 11 miljard besteedden aan webwinkels. Gezien het inwonersaantal geeft de gemiddelde Nederlander dus zo’n 647 euro per halfjaar online uit. Bij Belgen is dit bedrag 484 euro.

Een opvallend gegeven is dan ook dat de verschillen in online uitgaven tussen de beide landen in de zakelijke markt en de consumentenmarkt vrijwel gelijk zijn, zo concludeert Allgifts na uitgebreid onderzoek. In beide markten geven Nederlanders rond de 25% meer uit dan Belgen.

Hoe zijn die cijfers dan zo ontstaan? Socioloog Mick Matthys beantwoordt deze vraag in een artikel op EenVandaag. Hij stelt dat de vooroordelen over Nederlanders en Belgen lang niet allemaal kloppen. Onder meer de stereotypering over de gierige Nederlander. Matthys: “Nederlanders praten meer over geld en zijn prijsbewust. Dat klopt. Belgen ergeren zich daaraan, maar dat zegt niet dat zij heel anders met hun geld omgaan. Dat is over het algemeen ook echt niet zo.” Daar komt bij dat de voornaamste reden voor Belgen om online te shoppen, de lage prijs is, zo blijkt uit een onderzoek van het E-commerce Foundation.

Ook stelt Matthys dat Nederlanders bovendien meer uitgeven aan liefdadigheid dan hun zuiderburen. Dus zijn Nederlanders zeker niet gieriger. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen de twee nationaliteiten, onder meer in taal, onderwijs en in de omgang met elkaar. Volgens Matthys zullen die verschillen en dus de kloof in de toekomst wel kleiner worden. Maar of de nationaliteiten echt naar elkaar toe zullen groeien, kan de socioloog nog niet zeggen.

 • 13 Mei 2019 om 10:19

Data delen in de keten

Hoe kan het delen van data in de keten zorgen voor meer financiële grip en het verbeteren van de zorg in het sociaal domein? Dat was de centrale vraag tijdens het evenement Data Daten in de Keten dat Quoratio op 9 mei 2019 in Maarssen organiseerde. Vertegenwoordigers van gemeenten en zorginstellingen gingen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ketensamenwerking.

Met het evenement wil Quoratio als specialist in administratieve processen een bijdrage leveren aan het werkveld, aldus operationeel directeur Miranda van Mook in haar welkomstwoord. “Wij willen samen met alle betrokkenen uit de praktijk continu werken aan meer kwaliteit in de processen met betere zorg als resultaat.”

Dagvoorzitter Menno Aardewijn nam de deelnemers mee terug naar 2015, toen de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp een feit werden. In een filmpje van de Rijksoverheid uit dat jaar kwamen de belangrijkste kernpunten van toen terug: van rijk naar wijk, dichter bij de burger, van top-down naar netwerk en van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Nu, vier jaar later, is er het nodige te zeggen over het ideaalbeeld van toen. Er is veel miscommunicatie, bureaucratie en kritiek.

Loonaangifteketen
Aardewijn benadrukte in dat verband dat dit niet per definitie betekent dat de transitie een slecht idee was. Hij maakte de vergelijking met de succesvolle Loonaangifteketen, waar eerst ook veel werk verzet moest worden voordat de eerste successen zichtbaar waren. Het is duidelijk dat er tijd nodig is om ketens te vormen, waarbij de eerste stap is dat de individuele partijen in een keten hun eigen processen goed op orde moeten hebben. Daarna kunnen de luiken open en is goede ketensamenwerking op te zetten.

Diantha Croese, Ketenmanager Loonaangifteketen en in die functie verantwoordelijk voor de ketensamenwerking tussen Belastingdienst, UWV en CBS, schetste hoe zij in de afgelopen twaalf jaar een systematische aanpak heeft ontwikkeld om succesvol samen te werken als ketenpartners. De Loonaangifteketen verwerkt gegevens van 13 miljoen burgers en zo’n 700.000 inhoudingsplichtigen op het gebied van loon en sociale premies en is jaarlijks goed voor 20 miljard berichten en 160 miljard euro aan geïnde heffingen. Vooral dat laatste maakt de samenwerking volgens Croese ook vanuit politiek oogpunt belangrijk.

Van efficiency naar betere dienstverlening
Was de Loonaangifteketen aanvankelijk vooral bedoeld als efficiencymiddel, nu staat de dienstverlening aan burgers centraler. Zo speelt de keten een cruciale rol in het vooringevulde belastingformulier, wat een enorm succes is. De samenwerking heeft verder in de loop van de tijd verschillende partijen toegevoegd aan de keten, waardoor bijvoorbeeld een concept als een hypotheek in een week mogelijk werd. Dankzij de keten kan een burger zijn bank heel snel voorzien van de juiste inkomensgegevens.

Croese wees erop dat het succes van de Loonaangifteketen veel inspanningen heeft gekost. “Belangrijke lessons learned na een lastige start waren onderschatting van de technische en organisatorische complexiteit, de massaliteit van het proces, geen oog voor de verschillen tussen de deelnemers en een te optimistische inschatting van de voortgang.” Toch lukte het de Loonaangifteketen uiteindelijk om een succes te worden. “We zijn van ad hoc via stabiel naar robuust gegaan.” Volgens Croese gaat het bij ketensamenwerking om acht pijlers:

1.    samenwerking zit in de mindset van het leiderschap van een organisatie die het uiterst serieus neemt;
2.    de medewerkers krijgen de ruimte om hun werk te doen;
3.    er is vertrouwen tussen de partners;
4.    partners leren elkaar echt kennen;
5.    er is altijd transparantie over de resultaten;
6.    partijen delen hun kennis en de samenwerking
7.    er is een organisatieoverschrijdende structuur;
8.    de samenwerking heeft een inspirerende doelstelling.

Privacywetgeving en ketens
IT- en privacy-jurist Marie-José Bonthuis ging in op de rol van privacy en de AVG tegen de achtergrond van ketensamenwerking. Zij wees op de situatie dat er in de zorg aan de ene kant heel veel data worden gedeeld, bijvoorbeeld via het Landelijk Schakelpunt, maar anderzijds te weinig, waardoor een gevaarlijke patiënt als Michael P. vrij kon rondlopen. Daarnaast is er sinds de AVG ook veel terughoudendheid bij organisaties om data te delen, omdat ze geen risico willen lopen.

Volgens Bonthuis, die op dit moment promotieonderzoek doet naar privacy en ketens, gaat het bij privacy in de basis om de context waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Dit concept van ‘contextuele integriteit’ is van de Amerikaanse professor Helen Nissenbaum. Zij stelt dat mensen in verschillende kringen leven en in elke kring andere informatie over zichzelf blootgeven. Om die context gaat het. Ziekenhuizen verwerken data dus op een andere manier dan de kapper om de hoek.

Privacy in ketens brengt extra vragen met zich mee, aldus Bonthuis, omdat een keten geen organisatie is en de AVG uitsluitend geldt voor organisaties. Om dat op te lossen, adviseert Bonthuis om eerst de samenwerking te definiëren en vervolgens de privacy in te regelen met behulp van het concept van het dominante ketenprobleem (dkp). Een dkp is een probleem dat overal in de keten voelbaar is, en dat geen van de partijen op eigen kracht kan oplossen. Zij zullen dus moeten samenwerken om de keten tot een succes te brengen.

Hoge bereidheid tot samenwerking
In het interactieve programmaonderdeel discussieerden de deelnemers in kleine groepen over twee praktijkcasussen: een jongen van 15 met depressieve klachten, en een cliënt die dagbesteding zocht bij een specifieke zorgaanbieder. Daarbij werd eerst de actuele situatie in kaart gebracht en daarna de wenselijke. Vervolgens kwamen de vereiste vervolgstappen aan bod. Uit de ervaring van de groepen bleek dat de bereidheid tot samenwerking bij alle partijen aanwezig is en dat onderling vertrouwen daarin leidend is. Er is veel kennis in de keten die nog beter te benutten is.

De dag werd afgesloten met een panel bestaande uit Diantha Croese, Marie-José Bonthuis, Taco Pijnappel (Interim Manager Sociaal Domein) en Jan Oosterling (Manager Thuis in Rijswijk bij woonzorgorganisatie Florence). Terugkijkend op de dag onderstreepte Croese onder meer het belang van kleine stappen maken in de samenwerking. Daarbij moet het gaan om het oplossen van de problemen of vragen van de burger. Pijnappel bepleitte meer oog voor de vraag wanneer er sprake is van voldoende of genoeg zorg. “Waar ligt de grens?” Ook zouden gemeenten volgens hem meer kunnen doen met alle data die ze al hebben.

 • 13 Mei 2019 om 09:20

Sharp viert zestig jaar expertise in zonne-energie op Intersolar 2019

Tijdens Intersolar 2019, 15-16 mei in München, viert Sharp Energy Solutions zestig jaar aan ervaring in de internationale zonne-energiesector. Daarom organiseert het bedrijf tijdens het evenement een tentoonstelling van zijn mijlpalen: van cellen door de jaren heen tot en met de nieuwste innovaties. Die mijlpalen zijn het resultaat van Sharps aanhoudende investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Met meer dan één miljoen klanten wereldwijd en meer dan vijftig miljoen verkochte fotovoltaïsche (PV) panelen heeft Sharp in totaal 14,3 GW (gigawatt) aan energie opgewekt. Dit staat gelijk aan een besparing van 156 Mt (megaton) aan CO2. Sharp heeft meer dan een halve eeuw ervaring en is daardoor een gevestigde naam in de wereld van zonne-energie. Het bedrijf ontwikkelde zonne-energieproducten voor veel toepassingen: van eengezinswoningen en installaties in veeleisende omgevingen als vuurtorens en satellieten, tot de recent afgeronde grootschalige zonneparken in Turkije, Polen en Estland.

In de stand op Intersolar 2019 toont Sharp de belangrijkste producten van het bedrijf, zoals een prototype van een zonne-energiemodule die in 1966 werd ontworpen voor het Ogami Island Lighthouse in Nagasaki. En ook de monozonnecelmodule die in 1976 werd gebruikt op Japans eerste operationele ruimtesatelliet ‘Ume’.

En er is meer te zien. Zo toont Sharp verschillende voorbeelden van zijn huidige R&D-ontwikkelingen op het gebied van ‘triple-junction compound’-technologie, waarbij drie fotoabsorptielagen op elkaar zijn gestapeld. Dankzij deze technologie slaagde Sharp erin de efficiëntie te verbeteren, waarmee de cel zonlicht absorbeert in zijn verschillende golflengten. Daarmee bereikte het bedrijf met 37,9 procent[1] ’s werelds hoogste[2] efficiëntiegraad voor ‘triple junction’-technologie. De lichtgewicht en flexibele module is om te buigen tot een diameter van circa 5 centimeter, waardoor het de ideale oplossing is voor specialistische toepassingen – zoals satellieten, vliegtuigen en auto’s. De efficiëntiegraad van de producten op de tentoonstelling ligt tussen de 34-35 procent onder aardlicht (AM 1,5) en 30-31 procent onder ruimtelicht (AM 0).

Ook demonstreert Sharp op zijn stand de recent uitgebreide productlijn. Deze omvat nu zestien monokristallijne en polykristallijne PV-modules met 48, 60 en 72 cellen. Op de stand bevindt zich de nieuwe NU-AH370 PV-module met 72 cellen en de volledig zwarte NU-AK300B met 60 cellen. De vernieuwde productlijn van optimaal presterende modules biedt klanten een oplossing voor elke toepassing: van woonprojecten tot en met grootschalige commerciële installaties en zonneparken.

Daarnaast toont Sharp de NQ-R258H: de meest efficiënte PV-module met 48 cellen voor de Europese markt – voor zowel woon- als commercieel gebruik. De NQ-R258H-module (258 W) beschikt over Sharps ‘backcontact’-technologie met een efficiëntiegraad van twintig procent. Daarmee wordt de hoeveelheid zonlicht vergroot, die kan worden gebruikt. Ook levert de module maximale energie-output en neemt hij minimale dakruimte in. Tot slot toont Sharp in de stand twee voorbeelden uit de polykristallijne productlijn.

Baudik de Vries, Country Manager Sharp Solar Benelux: “Sharps innovatie en ontwikkelingen op het gebied van moduletechnologie hebben ons altijd in staat gesteld te blijven verbeteren en ons aan te passen aan marktomstandigheden. We komen al jaren wereldwijd tegemoet aan de verwachtingen van de markt en zijn trots om te worden gezien als sterke en betrouwbare leverancier en productpartner. Onze aanhoudende groei is een illustratie van deze erkenning, en in 2018 zagen we een groei van zeventig procent in leveringen – megawatts – in EMEA. We zijn er trots op ons erfgoed op het gebied van zonne-energieoplossingen tijdens Intersolar 2019 te tonen en onze meest recente oplossingen voor te stellen aan onze klanten en onze klanten voor te stellen aan onze meest recente oplossingen.”

 • 10 Mei 2019 om 00:00

Vertrouwen in cybersecurity binnen gezondheidszorg hoger dan ooit

Zorginstellingen hebben er vertrouwen in dat zij adequaat kunnen reageren op een cyberaanval. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Infoblox. Na de ransomware-aanval WannaCry die bedrijven wereldwijd platlegde (waaronder 15 ziekenhuizen in Nederland), hebben zorginstanties hun investeringen in cybersecurity en IT verhoogd. Ook heeft 41 procent van de zorginstellingen in de Benelux een plan opgesteld voor de betaling van losgeld bij een ransomware-aanval.

De digitale transformatie van de zorgsector draagt bij aan verbeterde efficiëntie en kwaliteit van de zorg, maar brengt tegelijkertijd een verhoogd risico op cyberaanvallen met zich mee. Infoblox is marktleider in Secure Core Network Service en ondervroeg IT-professionals in de zorgsector in de Benelux, Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland over de staat van hun cybersecurity ten opzichte van twee jaar geleden, na de WannaCry aanvallen in mei 2017.

Uit het onderzoek blijkt dat 92 procent van de ondervraagde IT-professionals er vertrouwen in heeft dat hun organisatie voorbereid is en goed kan reageren op een cyberaanval, tegenover 82 procent twee jaar geleden. In de Benelux is dat vertrouwen met 98 procent zelfs nog hoger. Meer dan twee derde van de organisaties in de Benelux (68 procent) geeft aan gebruik te maken van geautomatiseerde systemen die netwerken scannen op verdachte activiteiten. Een kwart (25 procent) heeft een eigen Security Operations Centre (SOC) om deze scans uit te voeren.

Ransomware
Na de schok van WannaCry zijn zorginstellingen meer gaan nadenken over hoe te handelen bij een ransomware-aanval. In totaal geeft 83 procent van de zorginstellingen in de Benelux aan bereid te zijn losgeld te betalen bij een ransomware-aanval. Van de ondervraagden in de Benelux heeft 41 procent hier zelfs een plan voor op de plank liggen. Slechts 13 procent geeft aan absoluut geen losgeld te betalen.

Investeringen in IT en cybersecurity zijn binnen de sector in de afgelopen twee jaar toegenomen. Slechts 1 procent van de ondervraagden geeft aan dat er binnen zijn bedrijf geen extra investeringen hebben plaatsgevonden. De meeste ondervraagden in de Benelux schalen de stijging van de investeringen tussen 11 en 20 procent (43 procent). Volgens het onderzoek wordt er daarbij met name geïnvesteerd in applicatiebeveiliging (81 procent), netwerkmonitoring (67 procent) en antivirussoftware (63 procent).

IoT-apparaten
Uit het onderzoek blijkt ook dat IT-afdelingen goed inspelen op het groeiend aantal IoT-apparaten in bedrijfsnetwerken. Van de ondervraagde instellingen in de Benelux heeft 95 procent naar eigen zeggen een effectief veiligheidsbeleid voor deze apparaten opgesteld. Slechts 4 procent geeft aan dat er beleid is, maar dat dit niet effectief wordt ingezet.

De meerderheid van deze aangesloten apparaten draait op Windows 10, Mac OS X en Linux. Toch blijkt er bij 5 procent van organisaties nog apparatuur aanwezig die draait op Windows 8 of zelfs ouder. De meerderheid van de ondervraagden (98 procent) in de Benelux geeft aan in staat te zijn de apparaten regelmatig te patchen en te updaten. De meeste professionals (43 procent) doen dit eens per 2-3 weken, en 7 procent doet dit zelfs meerdere keren per week.


 • 10 Mei 2019 om 00:00
โŒ