[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren โ€” 22 Maart 2019Facilitywereld

Brancheorganisatie Cyberveilig Nederland bestaat een jaar


Cyberveilig Nederland bestaat een jaar en heeft al meerdere resultaten geboekt. Het initiatief van acht security-dienstverleners om de digitale weerbaarheid van Nederland en kwaliteit van de cybersecurity te vergroten, is uitgegroeid tot een branchevereniging met ruim 40 leden en diverse concrete wapenfeiten.

Wat begon met een achttal enthousiaste founding partners is inmiddels gegroeid tot een vereniging met ruim 40 leden vanuit uiteenlopende takken in de cybersecurity-branche. Het brede draagvlak heeft geleid tot verschillende resultaten op zowel politiek als zakelijk vlak.

Cyberveilig Nederland is actief deelnemer in de Nationale Cyber Security Alliantie, die is ontstaan vanuit de Nationale Cyber Security Agenda. Ook heeft de vereniging input geleverd ten behoeve van de Defensie Cyber Strategie en zijn meerdere gesprekken met kamerleden gevoerd. Hier is niet alleen gesproken over de risico’s binnen het digitale domein, maar ook de kansen die een sterke cybersecurity sector in Nederland biedt.

Cyberveilig Nederland heeft het belang van cybersecurity nadrukkelijk op de kaart gezet. Dit heeft er mede toe geleid dat er financiering is gekomen voor een nationaal project waarin Cyberveilig Nederland met verschillende organisaties samenwerkt aan een risicomodel, certificering(en) en keurmerk voor de sector. Aan dit project, dat wordt geleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), wordt vanuit diverse leden een inhoudelijke bijdrage geleverd.

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bracht in 2018 een nieuwe leidraad ‘Coordinated vulnerability disclosure’ uit, een beschermingsmethode waarbij ethical hackers worden ingezet om bedrijven te beschermen tegen cybercrime. Hierop volgend publiceerde Cyberveilig Nederland een stappenplan om organisaties te helpen om deze ‘coordinated vulnerability disclosure’ te implementeren en kwetsbaarheden in de eigen organisatie te vinden.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een beroep gedaan op de aanwezige kennis binnen de branchevereniging met het oog op onder andere het innovatieklimaat van de cybersecurity-sector. In nauwe samenwerking wordt onderzocht hoe het security-ecosysteem kan worden verbeterd tussen publieke, private en onderzoeksinstellingen.

Verder werken de leden samen om duidelijk te maken dat cybersecurity geen technisch probleem meer is, maar een business-vraagstuk, waarin IT-oplossingen samenkomen met bijvoorbeeld gedragsverandering, verzekeraars en producenten van IoT-apparatuur.

Petra Oldengarm, directeur Cyberveilig Nederland: “Digitale weerbaarheid vergroot je niet door er alleen over te praten; er moet actie worden ondernomen. Naast de vele gesprekken hebben we diverse concrete acties ondernomen om bedrijven te helpen. De komende periode willen de focus leggen op vooral veel doen in plaats van alleen praten.”

“We mogen trots zijn op de resultaten in het eerste jaar. Als branchevereniging brengen we de leden samen en faciliteren we dat zij hun doelstellingen beter, sneller en makkelijker kunnen realiseren”, aldus Oldengarm. “We richten ons nu op verdere groei van de vereniging en verankering van onze standpunten bij overheden en de maatschappij als geheel, maar vooral op het toevoegen van waarde door concrete acties en resultaten. Nederland loopt qua digitale infrastructuur voorop, en daarmee zijn we ook gelijk een interessant doelwit. Security is noodzaak, maar biedt ook kansen. Die positieve kant willen we de komende tijd nog meer kracht bijzetten.”


 
  

 • 22 Maart 2019 om 00:00

FairBeleg introduceert vegetarisch broodbeleg

“Door net wat verder te kijken dan vandaag hopen we elke dag een beetje beter te maken.” Dat is de visie van FairBeleg, het merk dat Offerman medio 2018 lanceerde voor hartig broodbeleg in portieverpakking en 10-plaks verpakking. Passend bij deze visie introduceren ze vegetarische filet americain. Een smaakvolle spread met een vergelijkbare smaak en bite zoals we deze kennen van de vleesvariant, maar dan op basis van zuivel. De spread is rijk aan ijzer, 100% vegetarisch en kan daardoor ook gegeten worden door mensen met een verminderde weerstand en zwangere vrouwen. De introductie van het vegetarisch broodbeleg valt samen met de tweede editie van de Nationale week zonder vlees.

André Vleemingh, Commercieel Manager Foodservice: “Met de lancering van vegetarisch broodbeleg zetten we een belangrijke stap op onze weg naar een nog duurzamer aanbod hartig broodbeleg. Met FairBeleg richten wij ons op de toekomst en blijven we in beweging.” Naast het leveren van het lekkerste beleg, vindt Offerman het tegengaan van verspilling net zo belangrijk. Slim omgaan met voedsel en verpakking ziet de leverancier van vleeswaren, kaas en smeerbaar broodbeleg ook als zijn verantwoordelijkheid. Om voedselverspilling tegen te gaan, wordt de vegetarische Filet Americain daarom aangeboden in een portieverpakking van 35 gram en is daarmee voldoende voor het beleggen van 1 boterham.

 • 21 Maart 2019 om 00:00
OuderFacilitywereld

De leaseauto inleveren: dat kan nog beter


Het inleveren van een leaseauto is voor velen het sluitstuk van het leaseproces. Aan dat laatste stuk valt nog wel wat te verbeteren door leaserijders, fleetmanagers én leasemaatschappijen. Alphabet zet met het robotiseren de volgende stap op weg naar een efficiënter proces.

Een ingeleverde leaseauto wordt altijd geïnspecteerd. Alphabet schakelt daarvoor Macadam in. Die heeft een uitgebreide database met (schade)cijfers. Daaruit blijkt dat in Nederland een ingeleverde leaseauto gemiddeld 4,5 belastbare schades heeft en dat slechts 20% van de leaseauto's geheel schadevrij wordt ingeleverd. Ondanks deze magere rapportcijfers blijkt Nederland het in Europees verband trouwens helemaal niet zo slecht te doen. In andere landen telt de auto bij inleveren gemiddeld 7 schades en haalt maar 7% van de leaseauto's schadevrij de eindstreep.

Dat kan beter
Ook het beste jongetje van de klas kan het nog wat beter doen. Waar voor de meeste ingeleverde auto's nog schade verrekend moet worden, valt voor fleetmanagers nog wel wat te besparen. Aan hen en de leasemaatschappij de schone taak om leaserijders te wijzen op het belang van het melden van schades en het schadevrij inleveren. En dat wordt steeds belangrijker. Schadeherstel en onderdelen kosten immers steeds meer. En een snel proces bevordert een goede eindafrekening.

Robotisering versnelt proces
Maar ook aan de kant van de leasemaatschappij kan het inleverproces verbeterd worden. Met de uitbesteding door Macadam heeft Alphabet de schade-inspectie zelf strak georganiseerd; in het daaropvolgende traject is het tijd voor een volgende stap. Binnenkort start Alphabet met RPA (Robotic Process Automation), waarmee het innameproces van een leaseauto verder wordt gedigitaliseerd. De robot logt in op de systemen van Macadam, leest de bevindingen in en vergelijkt die met de vastgelegde informatie bij Alphabet. Hierdoor neemt de robot eenvoudig, routinematig werk uit handen waardoor de foutkans tot een minimum daalt en het proces nog efficiënter verloopt, wat uiteindelijk resulteert in een nog betere customer experience. Van de ruim 100 schouwingen die Macadam voor Alphabet in Nederland per dag uitvoert, hoopt Alphabet dat de helft daarvan vanaf september dit jaar door een robot administratief kan worden verwerkt. De robot is er een van tien die Alphabet International laat bouwen voor verschillende arbeidsintensieve en repeterende processen.

 • 21 Maart 2019 om 00:00

Kabinetsplan voor BPM-verhoging heeft averechts effect

Volgens betrouwbare bronnen overweegt het kabinet de aanschafbelasting op nieuwe personenauto’s (BPM) fors te verhogen om daarmee de eerder voorgestelde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) te kunnen terugdraaien, meldt BOVAG. BOVAG en RAI Vereniging roepen het kabinet op deze route niet te bewandelen, omdat een hogere BPM zorgt voor minder verkoop van nieuwe auto’s. De nieuwste auto’s zijn juist de zuinigste, getest volgens nieuwe strenge eisen en dus keihard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Na de doorrekening van de planbureaus kondigde het kabinet aan dat elektrische auto’s geen oversubsidiëring mogen krijgen, de tweedehands markt gestimuleerd moet worden en de vaste lasten voor diesel- of benzineauto’s niet hoger mogen worden. Dat zijn maatregelen die de brancheorganisaties toejuichen, maar er werd door premier Rutte en minister Wiebes tevens aan toegevoegd dat “de plannen moeten passen binnen de budgettaire kaders”. Dat duidt erop dat een verhoging van de BPM -tot wel 50 procent- wordt overwogen. Dat zou neerkomen op een gemiddeld BPM-bedrag dat stijgt van 4.700 euro tot wel 7.000 euro voor een benzine. Voor een diesel is de stijging zelfs nog hoger, van 8.900 euro tot 13.500 gemiddeld.

Algemeen voorzitter Bertho Eckhardt van BOVAG wil het kabinet en de automobilist behoeden voor een vicieuze cirkel: “Een hogere BPM zorgt voor minder nieuwverkoop en dan zal de CO2-uitstoot minder hard dalen dan was voorzien. Daarnaast dalen de ingeboekte BPM-inkomsten als de verkoop van benzine- en dieselauto’s daalt en dan zijn er straks dus weer nieuwe maatregelen nodig om het benodigde geld op te halen en om alsnog de klimaatdoelstellingen te halen. Met zulk beleid gaat dit proces zich telkens herhalen en blijf je onnodig geld rondpompen. Wij zien dat het forceren van heel hoge verkoopaantallen elektrische auto’s op korte termijn tot duur beleid leidt, met grote en ongewenste neveneffecten. Terwijl als we net wat verder kijken, we zien dat de elektrische auto binnen tien jaar met veel minder ondersteuning van de overheid voor elke autokoper aantrekkelijk en bereikbaar wordt.”

Voor de CO2-winst op korte termijn vindt BOVAG het bovendien opmerkelijk dat een maatregel die voor iedereen gratis is en een relatief groot effect heeft -namelijk verlaging van de maximumsnelheid- nog steeds taboe is. Tevens mag er meer verwacht worden van de inzet van biobrandstoffen in het rijdend wagenpark, zoals het PBL ook meldt. Aangezien er in 2030 nog steeds minimaal 7 miljoen benzine- en dieselauto’s rondrijden, kan er flinke winst worden geboekt met meer inzet van biobrandstoffen.

 • 21 Maart 2019 om 00:00

Duurzaamheid bepaalt de blik van facilitair managers


Facilitair managers zien duurzaamheid als het belangrijkste thema voor hun inkoopbeleid. Kosten spelen daarbij een ondergeschikte rol. In het facilitaire domein gaat – exclusief vastgoed – bijna 33,5 miljard euro om: 4,5% van het bruto binnenlands product. Dit is een stijging van 2,9% ten opzichte van de laatste meting in 2017.

Tweejaarlijks onderzoek
Dit blijkt uit het Facility & Workplace Management Marktonderzoek 2019. Dit is een tweejaarlijks trendonderzoek dat wordt uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van FMN, de beroepsvereniging voor het facilitaire domein. Het is de zesde keer dat dit onderzoek is uitgevoerd. In het onderzoek hebben ruim 500 facilitair professionals aangegeven welke overwegingen in hun beleid de grootste rol spelen.

Trendbreuk
Duurzaamheid komt als belangrijkste thema uit de bus. Dat is een duidelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere edities van het onderzoek. Twee jaar geleden stond dit thema nog op de tiende plaats. Parijs en Urgenda hebben facilitair managers blijkbaar op andere gedachten gebracht. Ook voor de komende vijf jaar verwachten zij dat duurzaamheid op één blijft staan. Of dit in praktijk ook ergens toe leidt, is overigens nog afwachten. Er zijn veel ambities, maar nog weinig concrete plannen.

Klantgerichtheid
In het rijtje van belangrijkste thema’s is ook het onderwerp klantgerichtheid gestegen. Dit staat nu op plaats twee. Er is meer aandacht voor de eindgebruiker en voor de kwaliteit van dienstverlening. Steeds vaker wordt onderkend dat de facilitaire organisatie een bijdrage kan leveren aan bijvoorbeeld een aantrekkelijk werkgeverschap.

Kostenmanagement
Mede als gevolg van de voorspoedige economie daalt het thema kostenmanagement verder naar een bescheiden zevende plaats. Maar ook de gestegen belangstelling voor duurzaamheid en klantgerichtheid verklaren de daling. Tot voor kort waren duurzaamheid en klantgerichtheid vooral mooie woorden die niets mochten kosten. Nu lijken deze thema’s bepalend te zijn voor de keuzes die facilitair managers maken en zijn zij bereid hierin te investeren.


 • 20 Maart 2019 om 11:40

Sharp voegt nieuwe kleuren-MFP's toe aan line-up A4-machines


Sharp voegt twee nieuwe, compacte, multifunctionele kleurenprinters (MFP’s) toe aan zijn line-up A4-machines. De nieuwe MX-C303W en MX-C304W Advanced-series zijn voorzien van verschillende productiviteitsverhogende functies. De MX-C303W en MX-C304W beschikken over dezelfde display, krachtige workfloweigenschappen en gebruiksvriendelijkheid, die ook de huidige line-up A3-machines van Sharp biedt. Gebruikers die al bekend zijn met Sharp-apparaten, kunnen de machines dus direct bedienen.

De nieuwe A4-kleuren-MFP’s leveren printsnelheden tot 30 pagina’s per minuut en voorzien in snel, dubbelzijdig scannen tot wel 110 pagina’s per minuut. Een reeks intuïtieve en tijdsbesparende functies zijn standaard ingebouwd, waaronder een aanpasbare gebruikersinterface toegankelijk via een kantelbaar en overzichtelijk 7-inch lcd-touchscreen.

Ook zijn de nieuwe machines voorzien van geavanceerde beveiligingsfuncties, zoals een zelfherstellend beveiligingssysteem dat indringers tijdig opmerkt. Bij detectie wordt de firmware van het apparaat automatisch naar zijn originele staat hersteld. Daarnaast stelt de nieuwe whitelisting-functie gebruikers in staat om de toegangsrechten tot de MFP te beheren. Dit voorkomt ongeautoriseerde toegang tot het bestandssysteem van de MFP.

De MX-C303W en MX-C304W in de Advanced-series zijn ontworpen om in verschillende kantooromgevingen te passen en zijn standaard voorzien van de mogelijkheid om een draadloze verbinding tot stand te brengen. Dit maakt het eenvoudig om op kantoor vanaf mobiele telefoons, tablets en laptops te printen. Daarnaast zijn de nieuwe machines eenvoudig te integreren met bestaande netwerkapplicaties en publieke-clouddiensten. Hierdoor kan informatie veilig en overal worden gedeeld en gebruikt. De nieuwe A4-MFP’s bieden snel toegang tot clouddiensten, zoals Dropbox, Microsoft OneDrive®, SharePoint® Online, Box, Google Drive™, en tot de Cloud Portal Office van Sharp.

Marco van Vliet, Product Marketing Manager bij Sharp: “Onze klanten hebben behoefte aan oplossingen die voldoen aan de eisen van een drukke kantooromgeving. Een duidelijke trend in de markt is de vervanging van lokale printers door krachtige systemen dichtbij de gebruiker. De nieuwe line-up A4-kleuren-MFP's biedt dezelfde krachtige prestaties en gebruiksvriendelijkheid als onze A3-modellen, en dankzij het compacte ontwerp passen ze in elk kantoor."

Onlangs mocht Sharp de ‘Copier MFP Line of the Year’-award van Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI) in ontvangst nemen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de fabrikant waarvan de productserie als beste uit de strenge BLI-testen komt. De modellen in de productserie zijn onder andere getest op betrouwbaarheid, beeldkwaliteit, productiviteit, gebruiksgemak, een groot aantal connectiviteitskenmerken en de totale toegevoegde waarde

 • 20 Maart 2019 om 00:00

Securitas en AGN continueren samenwerking

Afnemers van de Alarmgroep Nederland (AGN) zijn ook de komende vier jaar verzekerd van beveiliging op afstand vanuit het Securitas Operations Center (SOC) in Geldrop. Vrijdag 15 maart hebben Securitas en AGN de overeenkomst getekend en de samenwerking met vier jaar verlengd tot en met 2022.

Onderdeel van de service van de AGN naar haar afnemers is onder meer de dienstverlening vanuit het recent vernieuwde Securitas Operations Center. Vanuit het SOC worden de panden en persoonlijke eigendommen van de afnemers met de nieuwste technologieën beveiligd. De alarmcentrale is koploper in de regie over preventieve en toekomstbestendige veiligheidsoplossingen en een centrum waarin optimaal samenspel tussen Customer Service Operations en Support en Data Analytics centraal staat.
 
De AGN is een samenwerkingsverband tussen meer dan dertig kwalitatief hoogwaardige en gecertificeerde technische beveiligingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in inbraaksignalering, toegangsbeheer, camerabewaking, brandbeveiliging en domoticasystemen. De AGN-leden werken onderling intensief samen op het gebied van bijvoorbeeld productinkoop en kennisuitwisseling. Het samenwerkingsverband kan daardoor een totaalpakket aan beveiligingssystemen bieden met een landelijke dekking en toch maar één aanspreekpunt.

Securitas zal vanuit haar Securitas Operations Center (SOC) in Geldrop de afnemers van de AGN voornamelijk op afstand beveiligen. Binnen het SOC zijn de Particuliere Alarm Centrale, het Video Monitoring Center, de High Security Room, de dispatch afdeling voor Securitas Mobile en het

 • 20 Maart 2019 om 00:00

CSU start bij NH Collection Amsterdam Barbizon Palace

CSU startte onlangs met de schoonmaak van de hotelkamers van NH Collection Amsterdam Barbizon Palace. Het vijfsterrenhotel in hartje Amsterdam is, na een tender uitgevoerd door Coperama Benelux B.V., een meerjarig partnership met CSU aangegaan. In de keuze voor CSU gaf de aandacht voor de medewerkers uiteindelijk de doorslag.

NH Collection Amsterdam Barbizon Palace is onderdeel van de NH Hotel Group. De NH Hotel Group heeft wereldwijd meer dan 350 hotels. NH Collection Amsterdam Barbizon Palace is een vijfsterrenhotel in hartje Amsterdam, op loopafstand van onder andere het Centraal Station en De Dam. Het hotel bestaat uit 263 kamers en suites en 11 appartementen verdeelt over verschillende 17e-eeuwse herenhuizen. Naast de schoonmaak van de kamers is CSU ook verantwoordelijk voor de schoonmaak en het bijvullen van de minibars.

Aandacht voor medewerkers
NH Collection Amsterdam Barbizon Palace heeft net als CSU verantwoord ondernemen en het welzijn van medewerkers hoog in het vaandel staan. Robert Goudappel, directeur CSU Hotel Services: ‘CSU is voorloper in MVO en duurzaamheid en richt zich naast milieu vooral ook op mensen. Goed werkgeverschap vinden wij van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat aandacht voor medewerkers rendeert.’

 • 20 Maart 2019 om 00:00

Techniek Nederland en Holland Solar gaan samenwerken


Techniek Nederland en Holland Solar gaan zich samen inzetten voor de energietransitie. Nu de groei van zonne-energie in ons land razendsnel gaat, vinden beide organisaties dat ze de krachten moeten bundelen. Met een symbolische ondertekening op de beurs Solar Solutions in Vijfhuizen bekrachtigen de voorzitters Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Jaap Baarsma van Holland Solar op 19 maart de afspraak. De brancheorganisaties gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteitsverbetering. Een uitgebreidere samenwerkingsagenda wordt de komende maanden opgesteld.


 • 19 Maart 2019 om 19:31

Building Holland: digitalisering centraal thema

Digitalisering is één van de centrale thema’s tijdens Building Holland, het innovatie event voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector op 9, 10 en 11 april 2019 in RAI Amsterdam. In dat kader wordt een groot podium gecreëerd voor het Internet of Things. De meeste aandacht zal daarbij ongetwijfeld uitgaan naar de Britse multinational Gooee met een nieuw alomvattend platform voor het beheer en de besturing van gebouwen. “Smart buildings vormen de toekomst van de gebouwde omgeving en Gooee kiest daarbij voor de overtreffende trap. Bezoekers kunnen dit zelf ontdekken bij de grote lancering tijdens Building Holland”, zegt Alice Muurlink namens Building Holland.

In het ideale gebouw bewegen medewerkers en bezoekers zich zonder dat ze zich realiseren dat er een hele reeks van maatregelen is genomen voor hun comfort. Ondertussen is er achter de schermen aan vele knoppen gedraaid om zaken als de temperatuur, verlichting en luchtkwaliteit te optimaliseren. Ook wordt ruim op tijd duidelijk wanneer er zaken in aanmerking komen voor onderhoud of vervanging. Gooee ontwikkelde de software die alles in dat ideale gebouw in goede banen leidt. Daarbij maakt het niet uit welk merk lamp, ventilatiesysteem of gebouwbeheerssysteem aanwezig is. Gooee kan al in een half uur worden aangesloten en legt een verbinding tussen álle systemen. Daardoor is er direct inzicht in hoe die systemen en de daaraan gekoppelde apparaten functioneren. Daarnaast biedt Gooee totale controle en kunnen apparaten op afstand worden bediend. “Met Gooee kijk je als het ware door alle verschillende systemen heen”, vertelt een enthousiaste Bas Ambachtsheer (statutair directeur van technisch dienstverlener en beheerder Croonwolter&dros).

Onderhoudskosten drukken
Gerard Lokhorst, eigenaar van HumbleBuildings, is met zijn bedrijven al langer bezig om gebouwen slimmer te maken en zo ook de onderhoudskosten te kunnen drukken. Hij stuitte op het intelligente platform van Gooee en ontdekte hierin meteen de perfecte oplossing voor veel van zijn vraagstukken. Samen met Jan Kemeling, Gooee’s Chief Commercial Officer, prijst Lokhorst Gooee nu aan op de Nederlandse markt. Lokhorst: “Met onze kennis van de Nederlandse vastgoedmarkt en ons grote netwerk is Gooee in staat geweest om een enorme versnelling te maken met de introductie en adoptie van haar platform in de Nederlandse markt.”

Kemeling voorspelt dat binnen vijf jaar bijna alles om ons heen een eigen ip-adres bezit en connected is. Het Internet of Things (IoT) beheerst of ondersteunt dan steeds meer het dagelijks leven en werk. Smart buildings zijn een perfect voorbeeld van deze trend en met Gooee profiteren gebouwbeheerders optimaal van de nieuwe technologische mogelijkheden. Kemeling: “In gebouwen bevinden zich heel veel systemen en apparaten die vooral op zichzelf staan en langs elkaar heen praten. Dat levert allemaal silo’s vol data op, waar de integratie ontbreekt. Vaak weten gebruikers niet eens waar die data zich bevinden. In eerste instantie gaat het ons erom om grip op het gebouw te krijgen en alle data bij elkaar te laten komen voor bediening en voor analyse. En dat ongeacht wat dat systeem doet of wat het is.”

Duizend gebouwen
Gooee heeft bovendien de ambitie om een open platform voor de hele markt te vormen, met een allesomvattende en schaalbare cloud als thuishaven voor alle data van gebouwen. Kemeling: “Wij creëren nu een netwerk in een gebouw en laten de data in een cloud bij elkaar komen. Met het beheer van tien, honderd of duizend gebouwen is het vervolgens heel handig om al die systemen in één dashboard te kunnen bekijken. Waarna al die data inzicht geven in wat die gebouwen aan het doen zijn. Je ontdekt dan welke kantoren op bepaalde aspecten beter presteren dan andere. Zijn die uitkomsten bovendien gerelateerd aan bezoekersaantallen, het type ruimte of gebouw of bepaalde beheersmaatregelen? Door onze analyses ontstaat uiteindelijk een soort best practice. Nu is dat allemaal niet bekend en wordt bij elk gebouw apart bekeken wat er gebeurt.”

Storingen verhelpen
Bij Croonwolter&dros worden monteurs opgeleid om met Gooee te gaan werken en zij hebben al enige praktijkervaring. Ambachtsheer: “Minstens de helft van alle storingen bestaat uit onzinnige conflicten in een gebouwbeheersysteem. Die kunnen we voortaan vanaf een afstand makkelijker reduceren, zonder dat er een monteur naar toe moet. Gebouwen veranderen tijdens hun levensduur van indeling en functie, waardoor veel kennis verloren gaat van de aanwezige systemen. Daarom is het beter om voor de open source-technologie van Gooee te kiezen.”

Kemeling: “We vergelijken onszelf het liefst met een onafhankelijk platform als Android, dat alle data op een plek samenbrengt en waaromheen hard- en softwareontwikkelaars hun oplossingen kunnen bouwen.” Lokhorst vult aan: “Nu is bijna niets geïntegreerd, terwijl er met Gooee veel meer samenwerking mogelijk is. Zo creëer je pas echt meerwaarde.”

HumbleBuildings, de adviserende- en begeleidende partner, en Croonwolter&dros, de installatie- en adviserende partner, zijn op dit moment de eerste grote launching partners van Gooee in Nederland. Daarnaast verschijnt Gooee met nog meer grote partners op Building Holland, zoals CBRE, Dell en Intel. Kemeling tot slot: “Wij hebben in Nederland enkele bekende ultra smart buildings doorgelicht en kwamen apparaten tegen die helemaal niet smart waren. Diverse zaken waren toch met de hand aan elkaar geknoopt. Met Gooee wordt een gebouw pas echt digitaal. De lampen van nu zijn bij wijze van spreken te vergelijken met een simpele Nokia uit 1990. Uiteindelijk krijgen we lampen die lijken op de smartphones van nu, waarmee je honderden dingen kunt doen.”

 • 19 Maart 2019 om 00:00

Atos versterkt beveiliging Olympische Spelen met identificatie op basis van gezichtsherkenning

Atos heeft voor de Olympische Spelen die in 2020 in Tokyo plaatsvinden het Advanced Access Control Systeem ontwikkeld. Dit systeem wordt ondersteund met software voor gezichtsherkenning van NEC en IT-oplossingen van Panasonic. In haar hoedanigheid van wereldwijd IT-partner van het Internationaal Olympische Comité en als systeemintegrator van deze editie van de Olympische Zomerspelen is Atos verantwoordelijk voor het beheer van het Advanced Access Control System.

Om te waarborgen dat de alle leden van de Olympische familie probleemloos toegang krijgen tot het evenement zet Atos in op een versterking van haar beveiligingssystemen. Dit doet zij onder meer door de toepassing van een systeem dat is gebaseerd op gezichtsherkenning. Dit voorziet in een strikt beveiligd identificatieproces dat een kortere doorlooptijd heeft in vergelijking met eerdere edities van de Olympische Spelen. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Olympische Spelen dat gezichtsherkenning wordt ingezet voor atleten, vrijwilligers en stafmedewerkers.

Ook zal Atos voor het eerst gebruikmaken van IC-chips die door DNP en Toppan zijn geleverd aan het Organiserend Comité van de Olympische Spelen in Tokyo. Haar infrastructuur omvat beveiligde systemen op meer dan 350 toegangspunten bij 43 officiële wedstrijd- en andere locaties, waaronder het International Broadcast Centre, het perscentrum en het Olympisch Dorp. De IC-chips worden geïntegreerd in de accreditatiekaarten van alle atleten, vertegenwoordigers van federaties en de volledige Olympische familie.

Het gezicht van elk lid van de Olympische familie, zo’n 300.000 personen, ondergaat een fotografische validatie om binnen het NEC-systeem data te creëren. De identiteit van de desbetreffende persoon wordt vervolgens bevestigd door de foto op de accreditatiekaart te combineren met de data in het systeem voor gezichtsherkenning dat bij elk toegangspunt is geïnstalleerd.

“We zijn er trots op invulling te kunnen geven aan onze rol als Officiële Wereldwijde IT-partner van de Olympische Spelen van Tokyo door een strikt beveiligde omgeving voor alle deelnemers te creëren. Door onze samenwerking met NEC en Panasonic zijn we in staat om een baanbrekend systeem voor gezichtsherkenning te realiseren. Hiermee wordt het risico op inbreuken, storingen en wachttijden bij elk toegangspunt tot een minimum beperkt. We gaan deze innovatieve oplossing inzetten om een veilig verloop van de Olympische Spelen te kunnen waarborgen”, zegt Johan Taams, directeur Atos in Nederland.

Vorig jaar beleefde Atos al een internationale primeur door de belangrijkste IT-systemen van de Olympische en Paralympische Winterspelen van PyeongChang 2018 in de Cloud te leveren. De Olympische Spelen die in 2020 in Tokyo plaatsvinden, worden de tiende achtereenvolgende Spelen waarvan Atos wereldwijd IT-partner van het IOC is. Atos is sinds 1992 leverancier van de IT-systemen van de Olympische Spelen.

 • 19 Maart 2019 om 00:00

Konica Minolta en MOBOTIX breiden strategisch partnerschap uit

Konica Minolta is goed vertegenwoordigd op drupa, de grootste printbeurs ter wereld. De beurs vindt plaats van 16 tot 26 juni 2020 in Düsseldorf, Duitsland. De beurs presenteert volgend jaar de nieuwste innovaties op het gebied van Professional Print met reële cases en een klantgerichte aanpak.

Er worden nieuwe mogelijkheden geboden aan klanten in Konica Minolta’s uitgebreide Professional Print portfolio – waaronder de label- en verpakkingsmarkten met een duidelijke toegevoegde waarde. Ook consultancy, marketingautomatisering en –diensten worden onder de aandacht gebracht. Dit alles staat centraal bij de stand in hal 8b. Hier zijn live demonstraties te volgen, maar ook komen klantverhalen en talloze presentaties aan bod.

"Gezien ons imago als wereldleider op het gebied van commercieel drukwerk, blijven we ons uitbreiden naar industriële printoplossingen voor onze professionele printbusiness wereldwijd”, zegt Peter Veldhuysen, Manager Sales & Marketing Professional Printing bij Konica Minolta. “Drupa biedt ons opnieuw het perfecte platform om met onze klanten in contact te komen en nieuwe klanten te ontmoeten."

"We zijn voortdurend bezig met innovatie en op onze stand in hal 8b demonstreren we onze unieke aanpak in de high-end Professional Printing markten. Hierdoor kunnen we onze klanten helpen met deskundigheid en zakelijke oplossingen om nieuwe marktkansen te benutten en zo de winstgevendheid te vergroten. Door continu met onze klanten in dialoog te blijven tijdens drupa, helpen wij hen ook veranderingen en ontwikkelingen in de markt te signaleren."

Konica Minolta onderhoudt diverse partnerships om uitdagingen en kansen te inventariseren waarmee klanten te maken krijgen om zo de concurrentie voor te blijven. Door praktische hulp en ondersteuning te bieden, anticipeert Konica Minolta op de behoeften van de klant en zet deze vervolgens om in innovatieve oplossingen middels een gezamenlijke, op partnerschap gebaseerde aanpak.

 • 18 Maart 2019 om 00:00

Woonveste, BAM Wonen en BAM FM tekenen overeenkomst voor 50 jaar onderhoud

Eric van den Eijnden, directeur-bestuurder van Woonveste, Frans Fonteijn, directeur zuid bij BAM Wonen en Frank Jansen, Manager Commercie & Projecten van BAM FM hebben een overeenkomst getekend voor het onderhoud van 64 nul-op-de-meter(NOM)woningen die worden gerealiseerd in twee projecten in Vlijmen en Helvoirt. BAM Wonen levert deze twee projecten dit jaar op in opdracht van Woonveste. Na oplevering neemt BAM FM het onderhoud voor de NOM-woningen de komende 50 jaar voor haar rekening.


v.l.n.r. Frans Fonteijn (BAM Wonen), Eric van den Einden (Woonveste) en Frank Jansen (BAM FM)

In Helvoirt heeft BAM Wonen in opdracht van Woonveste eerder dit jaar veertien grondgebonden NOM-woningen opgeleverd. Een warmtepomp die gebruik maakt van de warmte uit de grond gaat de woningen verwarmen, koelen en voorzien van warm tapwater. De woningen worden geventileerd door een gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. De benodigde elektriciteit voor de installaties en het huishoudelijk gebruik wordt opgewekt middels PV-panelen op het dak. De woningen wekken voldoende energie op om te voorzien in verwarming, warm water en elektriciteit en zijn daarom ook niet aangesloten op het gas.

BAM Wonen realiseert momenteel ook vijftig NOM-appartementen in opdracht van Woonveste op de voormalige kerklocatie in de wijk Vliedberg in Vlijmen. Hiervan zijn 32 appartementen bestemd voor de sociale verhuur en 18 appartementen voor Chapeau Woonkring Heusden. Het gebouw heeft drie tot vier bouwlagen en sluit qua uitstraling aan op de bestaande bouw. Ook in dit project wekken de appartementen voldoende energie op om te voorzien in verwarming, warm water en elektriciteit. De appartementen worden eind juni van dit jaar opgeleverd.

In het onderhoud dat BAM FM uitvoert, zit zowel de benodigde garantie voor de NOM-onderdelen als het bouwkundig onderhoud. BAM FM heeft veel ervaring in het onderhouden van gebouwen en is ook betrokken bij de garantie voor NOM-renovaties. Behalve het onderhouden van de NOM-onderdelen verzorgt BAM FM ook het dagelijks onderhoud van de woningen. Het is de eerste keer dat een dergelijke samenwerking tussen BAM Wonen en BAM FM wordt gerealiseerd. “Waar we in het verleden vaak bij aanbestedingen een meerjaren onderhoudsbegroting moesten opstellen, is nu voor het eerst dat het onderhoud ook daadwerkelijk aan de bouwende partij wordt uitbesteed. Dit is de manier om samen in het ontwerp tot de juiste keuzes te komen waarmee het comfort voor de bewoners wordt verhoogd en de totale kosten gedurende de gehele verhuurperiode wordt verlaagd”, aldus Frans Fonteijn.

 • 18 Maart 2019 om 00:00

Digitalisering dringt nu ook door op de bouwplaats


De verwachte schaarste aan gekwalificeerde bouwvakkers kan worden opgevangen door een toenemende automatisering van de bouwsector. Bedrijven zoals Autodesk en FARO Technologies zijn al volop bezig met de ontwikkeling van softwareoplossingen waarmee bouwvakkers sneller en met minder fouten kunnen werken. Maar de ondersteunende hardware die ze daarvoor nodig hebben moet voldoen aan andere kwalificaties. Robuustheid, leesbaarheid van het scherm en water- en stofbestendigheid zijn basisvoorwaarden om de voordelen van hun digitale hulpmiddelen ook op de bouwplaats optimaal te kunnen benutten.
 
Zo ook het bouw- en vastgoedbedrijf Skanska. Dat is al een aantal jaren bezig met de overstap naar Construction 4.0, de digitalisering van de bouwindustrie. De eerste stap in dat proces is de introductie van intelligente hulpmiddelen en de digitalisering van alle werkzaamheden. Daarvoor introduceerde Skanska Toughbook tablets en notebooks op een aantal geselecteerde kantoren en bouwplaatsen, zodat het gebruik van papier wordt teruggeschroefd, de stroom aan informatie wordt gestroomlijnd en georganiseerd en, het belangrijkste van allemaal, de voordelen van een geïntegreerde aanpak van projectimplementatie optimaal worden benut.

De tablets dienen als digitale kantoren, waarbij ingenieurs toegang hebben tot projectinformatie, kunnen werken met CAD- en BIM-software en gebruik kunnen maken van gespecialiseerde toepassingen. Skanska heeft 100 Toughpad FZ-G1-apparaten in gebruik genomen die helemaal op maat zijn gemaakt voor de behoeften van het bedrijf en die zijn uitgerust met gespecialiseerde toepassingen, zoals elektronisch documentenbeheer en BIM-software. Hierdoor hebben ingenieurs op bouwplaatsen toegang tot actuele informatie over projecten en kunnen die eenvoudig updaten. Voor ingenieurs zijn de tablets nu een hulpmiddel om mee te werken en te communiceren, niet alleen op kantoor maar ook op de bouwplaats.

De apparaten van Panasonic werden vooral vanwege de versterkte behuizing gekozen. Het model Toughpad FZ-G1 is een volledig robuuste oplossing met een slipvaste afwerking. De tablet is water- en stofbestendig en de schokbestendige systemen zorgen ervoor dat valpartijen tot een hoogte van 180 cm worden opgevangen. Toughpad weerstaat tevens extreme temperaturen, regen en sneeuw en kan zelfs met dikke werkhandschoenen worden bediend. Het 10,1-inch WUXGA-scherm (1920 x 1200) met hoge helderheid (tot 800 cd/m²) is ook buiten goed te lezen en is groot genoeg om technische tekeningen, plattegronden en diagrammen weer te geven.

“De grootste uitdagingen waren voor ons het toegankelijk maken van informatie over ontwerpen en het vervangen van papieren documenten door digitale versies. We hebben de markt afgespeurd naar een efficiënte tablet die ook gebruikt kan worden op een bouwplaats. De Panasonic FZ-G1 Toughpad-tablets voldoen aan deze criteria en zijn, niet onbelangrijk, volledig ingesteld op onze eisen. Dit heeft ons geholpen bij het stroomlijnen van de informatiestroom en zo de efficiëntie van de bouwwerkzaamheden verhoogd”, zegt Aleksander Szerner, Manager of Digitalization and Smart Equipment Technology bij Skanska S.A.
De implementatie van de Panasonic-apparaten bij Skanska duurde minder dan 4 maanden. Dankzij de intuïtieve bediening van de tablets heeft het bedrijf de voorbereidende training over kunnen slaan en raakten de werknemers snel gewend aan de nieuwe apparaten.

 • 18 Maart 2019 om 00:00

Lucom sluit gemeenten aan op e-facturatienetwerk Simplerinvoicing / PEPPOL

Met nog ruim een maand tot de deadline van 18 april voor de wettelijke e-facturatieverplichting heeft Lucom Benelux meerdere gemeenten aangesloten op het Simplerinvoicing-/PEPPOL-netwerk. Met deze implementatie kunnen Gemeenten Molenlanden, Bodegraven-Reeuwijk en Montferland voortaan een groot gedeelte van hun facturen elektronisch ontvangen en verwerken en voldoen ze ruimschoots op tijd aan de Europese Richtlijn 2014/55/EU. Ook de aansluiting van Gemeenten Venray, Doetinchem en Velsen laat niet lang meer op zich wachten.

Voor Gemeenten Molenlanden, Venray, Bodegraven-Reeuwijk en Doetinchem verzorgt Lucom Benelux het complete factuurproces inclusief integratie van de Peppol-functionaliteit. Bij Gemeenten Montferland en Velsen wordt de aansluiting gerealiseerd met behulp van de ‘Ready to Go’-oplossing van Lucom Benelux. Met deze oplossing kunnen organisaties binnen 1 à 2 dagen efficiënt aangesloten wordt op het PEPPOL-netwerk zodat ze tijdig kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Nieuwe wetgeving
De nieuwe wetgeving schrijft voor dat e-facturen moeten voldoen aan een Europese norm (EN 16931), waardoor er voor zender en ontvanger duidelijkheid is over het uitwisselingsproces. Een e-factuur is geen pdf of gescande papieren factuur, maar een xml-bestand, dat elektronisch wordt uitgewisseld. E-facturen kunnen via e-mail naar klanten verstuurd worden, maar dit proces verloopt veel efficiënter via het ‘PEPPOL- netwerk’ waarmee facturen in zijn geheel digitaal kunnen worden afgehandeld.

Gerelateerde processen
Naast de oplossingen voor in- en verkoopfacturen biedt Lucom oplossingen om andere gerelateerde processen te digitaliseren. Bijvoorbeeld ook declaraties, verplichtingenadministratie met order- en factuurmatching, budgetbewaking, contractfacturatie en -beheer, subsidieregelingen, etc. kunnen worden ondersteund door het Lucom Interaction Platform. Dit impliceert veelal kostenbesparingen, maar ook procesverbetering en processnelheid. Verder draagt papierloos werken bij aan een schoner milieu!

Actief in uiteenlopende branches
Lucom Benelux is de dochteronderneming van Lucom GmbH en digitaliseert ook processen voor uiteenlopende andere organisaties, zoals KPN, Renewi, Vodafone, Aviko, DixonsCarphone (UK), Albert Schweitzer Ziekenhuis, Ministeries, etc.

 • 15 Maart 2019 om 09:26

KPN gaat Belcentrale onjuiste facturen terugbetalen

Belcentrale is een KPN Wholesale partner en neemt exclusief telefonie diensten bij KPN af. Bij onderzoek is gebleken dat KPN in ieder geval sinds 12 juli 2017 te veel in rekening heeft gebracht bij Belcentrale.

KPN betwist dat haar rekenmethode niet zou deugen. De zaak is aangekaart bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en die heeft nu aan KPN een last onder dwangsom opgelegd.

De ACM is van mening dat KPN het geldende Marktanalysebesluit vaste en mobiel telefonie (‘het FTA-MTA-5 Besluit’) overtreedt. In dit besluit worden de tarieven vastgesteld die telefonieaanbieders elkaar in rekening mogen brengen voor het doorverbinden naar elkaars gebruikers. Door voor het routeren van IP-verkeer naar mobiele KPN-bestemmingen een toeslag te rekenen bovenop het in het Besluit vastgestelde tariefplafond handelt KPN in strijd met het besluit.

Naar aanleiding van deze last onder dwangsom past KPN de minuuttarieven voor de afhandeling van dit verkeer via de Premium Transit Connect Service aan met terugwerkende kracht tot 12 juli 2017. Als KPN dit niet doet, moeten zij 100.000 euro per dag betalen, oplopend tot maximaal een miljoen euro.

Belcentrale juicht de beslissing van de ACM toe. Ondanks dat KPN het verschuldigde bedrag betaalbaar moet stellen heeft ze aangegeven het niet eens te zijn met de beslissing en gaat ze in beroep.

 • 15 Maart 2019 om 09:18

Specialisten analyseren nieuwe kwetsbaarheid in Microsoft Word

Mimecast heeft het Mimecast Threat Center opgezet. Experts van de securityspecialist houden hier continu het dreigingsbeeld in de gaten. Ook voorzien ze organisaties van relevante en praktische informatie, zodat ze hun beveiliging tegen actuele dreigingen kunnen aanscherpen. Het eerste wapenfeit is een grondige analyse van een kwetsbaarheid in Microsoft Word waarmee aanvallers de controle over systemen kunnen overnemen.

Iedere maand verwerkt Mimecast de data gegenereerd door het internetverkeer en meer dan 12 miljard e-mails van meer dan 33.000 organisaties wereldwijd. Het Mimecast Threat Center analyseert deze informatie en legt de actuele securitytrends bloot. Gebaseerd op de geanonimiseerde informatie rond gebruikersgedrag, securitymaatregelen van bedrijven en gerichte aanvallen stellen zij diepgaande rapporten op.

Deze rapporten gaan in op het onderzoek naar kwetsbaarheden, analyseren nieuwe en gerichte malware, aanvallen op specifieke branches. Ieder kwartaal geeft het Mimecast Threat Center een Email Security Risk Assessment (ESRA) uit. Dit is een overzicht van e-maildreigingen die de securitylaag van bedrijven weten te penetreren.

Met de informatie kunnen organisaties hun securitystrategieën en risicobeheersing verder verbeteren. Securityteams krijgen de middelen om hun interne security-organisatie nauwkeurig aan te passen op het specifieke dreigingsbeeld voor hun branche. Bedrijven weten waarvoor ze hun gebruikers moeten waarschuwen en kunnen hun interne beleid aanpassen. Ook kan Mimecast op basis van de informatie zijn detectietechnologie aanscherpen en uitbouwen.

Het Mimecast Threat Center heeft al een analyse uitgebracht van een nieuw ontdekte bug in Microsoft Word. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om een aanval via een andere kwetsbaarheid te maskeren. Door een fout in de verwerking van een integer overflow merken securitysystemen een aanval niet op en krijgen criminelen controle over het aangevallen systeem.

Het is de tweede door Mimecast ontdekte kwetsbaarheid in Microsoft Office in korte tijd. Recent deed Mimecast Research Labs een kwetsbaarheid uit de doeken: CVE-2019-0560, waardoor miljoenen documenten mogelijk gegevens kunnen lekken.

 • 15 Maart 2019 om 00:00

Sodexo ziet flinke toename vegetarisch eten in bedrijfsrestaurants


Sodexo Nederland heeft het afgelopen jaar een flinke stijging gezien in de behoefte aan vegetarische gerechten. Ten opzichte van het jaar ervóór werden in 2018 maar liefst 19% meer vegetarische producten verkocht.

Sodexo zet dan ook volop in op deze trend. Zo introduceerde het bedrijf VEGGIE, een pop-up met trendy vegetarische gerechten, in samenwerking met Isabel Boerdam van het bekende foodblog De Hippe Vegetariër. Met VEGGIE biedt Sodexo in haar restaurants een gevarieerd en verrassend vegetarisch aanbod met groenten, granen, peulvruchten en noten als basis.

Daarnaast zijn er ruim 120 bedrijfsrestaurants die de Meat Less Monday kennen, waarbij gasten elke maandag geënthousiasmeerd worden om een vegetarische keuze te maken. Zelfs in het banqueting assortiment biedt Sodexo, afhankelijk van de wensen en behoeften van klanten, een bijna 100% vegetarisch assortiment aan.

De meest verkochte vegetarische broodjes zijn:
1.     Broodje met huisgemaakte hummus
2.     Belegd broodje met brie
3.     Baguette met geitenkaas

 

 • 14 Maart 2019 om 00:00

Capitar IT Group lanceert SaaS-dienst voor ongestructureerde data

Capitar IT Group biedt vanaf april dit jaar ControlPoint van Micro Focus aan als SaaS-dienst. ControlPoint scant en beoordeelt ongestructureerde data, met als resultaat dat privacygevoelige informatie onmiddellijk wordt herkend. Data die in de cloud of lokaal is opgeslagen, en nagenoeg alle vormen van content, inclusief tekst, audio, afbeeldingen en video kan worden geanalyseerd. Elk gegeven in deze data dat een persoon identificeert, wordt gesignaleerd. Bedrijven kunnen hier vervolgens actie op ondernemen, zodat zij de privacygevoelige informatie afschermen en op dit punt voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bedrijven bewaren enorm veel bestanden, van verschillende afkomst en in allerlei formaten, zowel in de cloud als on premise. Naarmate deze gegevensberg groeit, worstelen organisaties met de vraag hoe zij hierin snel persoonsgegevens kunnen identificeren. Bovendien willen bedrijven regels instellen, zodat de data in de toekomst op de juiste manier wordt gecategoriseerd opgeslagen. Dat kan met ControlPoint. Deze oplossing gebruikt het framework voor IDOL-connectoren (Intelligent Data Operating Layer) voor het identificeren, analyseren en besturen van diverse soorten informatie. Vervolgens kan de organisatie een beleid maken voor het categoriseren en bewaren, en deze toepassen op inhoud die is geïndexeerd door IDOL. Met het informatiedashboard krijgt de klant inzicht in de thema's, locaties en waarde van de informatie.

Capitar IT Group is een gecertificeerd MSP partner van Micro Focus, en is de eerste partner in Nederland die ControlPoint als een SaaS-oplossing aanbiedt. Klanten kunnen voor een vast bedrag per maand gebruik maken van de mogelijkheid om ongestructureerde data om te zetten naar overzichtelijke, goed gecategoriseerde informatie. Bovendien is Capitar de grootste expert op het gebied van Identity en Accesmanagement (IAM) toepassingen. Met deze kennis zorgt het bedrijf dat de gestructureerde data alleen veilig benaderd kan worden door werknemers die hiertoe zijn geautoriseerd.

 • 14 Maart 2019 om 00:00

Nieuwe cloud HSM on demand oplossingen van Gemalto

Gemalto lanceert drie nieuwe cloudgebaseerde Hardware Security Module (HSM) oplossingen. HSM On Demand voor CyberArk, HSM On Demand voor Hyperledger en HSM On Demand voor Oracle TDE zijn nu beschikbaar via het SafeNet Data Protection on Demand platform van Gemalto. Dit platform biedt naast cloudgebaseerde HSM’s ook encryptie- en sleutelmanagementoplossingen die makkelijk integreren met de meest gebruikte cloudservices en IT-producten. Hiermee speelt Gemalto in op de toenemende behoefte van organisaties aan het beschermen van hun gegevens in de cloud.

De snelle adoptie van cloud- en digitale diensten maakt het voor organisaties moeilijk om gegevens en gebruikersaccounts te beveiligen die buiten de perimeter worden gecreëerd, opgeslagen en beheerd. Organisaties zien in dataencryptie dé oplossing om hun gevoelige informatie te beveiligen, maar worden vaak geconfronteerd met hoge kosten en complexiteit van de implementatie van encryptie. Gemalto biedt met de nieuwe cloudgebaseerde HSM’s de oplossing hiervoor, doordat deze snel kunnen worden ingezet zonder hulp van specialisten.
 
“Een hoger risico op cyberaanvallen gecombineerd met veelal snelle cloud adoptie en strenge privacyregels zorgt ervoor dat organisaties voor nieuwe uitdagingen staan op het gebied van encryptie, privileged access en financiële transacties”, aldus Todd Moore, Senior Vice President voor encryptieproducten bij Gemalto. “Onze nieuwe clouddiensten ondersteunen organisaties bij het voldoen aan nieuwe regelgeving en het beschermen tegen (nieuwe) cyberdreigingen door op een eenvoudige manier de sterkste vorm van sleutelbeheer en security in te zetten tegen lagere kosten.”


 • 13 Maart 2019 om 00:00
โŒ