[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 16 Juni 2019NOS Economie

Topman Van Dijkhuizen vertrekt bij ABN Amro

ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen gaat volgend jaar weg bij de bank. Zijn termijn loopt tot 12 april en hij wil geen nieuwe termijn. Er is nog geen opvolger.

De 63-jarige Van Dijkhuizen volgde twee jaar geleden Gerrit Zalm op. Hij was sinds 2013 financieel directeur bij de bank. Daarvoor had hij gewerkt bij zakenbank NIBC en had hij functies bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën.

Van Dijkhuizen zegt dat hij zich de komende maanden volledig zal inzetten voor de bank. Voorzitter Tom de Swaan van de raad van commissarissen zegt dat de raad trots is op de resultaten die Van Dijkhuizen heeft behaald. "De bank staat er goed voor en is goed op weg om zijn financiële doelstellingen te halen".

De raad van commissarissen gaat op "een tijdige en ordelijke wijze" op zoek naar een opvolger. Die zal zowel binnen als buiten de bank worden gezocht, aldus de raad.


 • 16 Juni 2019 om 20:00

Nederlandse scheepvaart bezorgd over geweld in Perzische Golf

De Nederlandse scheepvaart maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de Perzische Golf. Morgen overlegt de redersvereniging KVNR met het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in de zee tussen Saudi-Arabië en Iran.

Directeur Annet Koster van de redersvereniging hoopt van het ministerie meer te horen over wat er afgelopen week is gebeurd, want er is vooralsnog niet veel meer bekend dan dat er twee tankers in de Golf van Oman zijn geraakt door explosieven. "Er gaan veel verhalen rond. De een heeft het over kleefmijnen, de ander heeft het over torpedo's of kogels. Iran krijgt de schuld, maar dat land ontkent weer. We weten niet wat er is gebeurd."

Speelbal in conflicten

De incidenten leiden tot veel ongerustheid in de internationale scheepvaart. "Je ziet dat er schepen zijn aangevallen en het mag gewoon niet zo zijn dat de commerciële zeevaart een speelbal wordt in geopolitieke conflicten. Er is vorige maand een incident geweest. Nu was er weer een incident, maar hoe lang kun je nog van incidenten spreken als ze elkaar in rap tempo opvolgen?"

De redersvereniging is benieuwd of Defensie en Buitenlandse Zaken met een advies voor de reders komen. De Noorse maritieme autoriteit heeft vandaag het advies aangescherpt en roept op om de Perzische Golf te mijden. "Dat is ook wel logisch. Een van hun schepen is daar getroffen."

Britse marine stuurt fregatten

Koster denkt niet dat Defensie morgen grote maatregelen aankondigt. "Ik verwacht niet meteen dat de Nederlandse overheid net als de Britten fregatten die kant op gaat sturen. Dat lijkt me op dit moment ook niet nodig."

Volgens Koster wordt er in de Perzische Golf ook niet veel gevaren door Nederlandse reders. "De Nederlandse vloot kent weinig tankers die ruwe olie vervoeren. Wel varen er Nederlandse schepen die materialen voor de olieproductie afleveren."

De bemanning van een van de olietankers die in brand stonden werd gered door een Nederlands schip dat onderweg was van Singapore naar Dubai. Ze hebben de 21 mensen aan boord genomen en overgezet op een Amerikaans fregat.


 • 16 Juni 2019 om 16:59
Gisteren β€” 15 Juni 2019NOS Economie

Opluchting en blijdschap, maar ook kritiek na steun bonden voor pensioenakkoord

Politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties reageren overwegend positief op het besluit van leden van vakbonden FNV en CNV om in te stemmen met het pensioenakkoord.

Premier Rutte noemt het goed en belangrijk nieuws voor Nederland als het akkoord doorgaat. Volgens hem ligt er een afgewogen pakket, dat de wensen van alle partijen zo goed mogelijk beantwoordt, zonder dat iemand helemaal zijn zin krijgt. Hij hoopt dat het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd aan te passen, zo snel mogelijk kan worden behandeld. "Daar worden alle voorbereidingen voor getroffen."

Ook minister Koolmees reageert verheugd op de instemming door FNV en CNV. "We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, Daarom ben ik erg blij met deze uitslag." Koolmees hoopt dat ook vakbond VCP akkoord gaat: "Dan kunnen we met de sociale partners beginnen met de uitwerking".

Uit de regeringsfracties komen soortgelijke reacties: zij benadrukken de ruime steun. Ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die zich eerder al achter de afspraken schaarden, spreken van goed nieuws. GroenLinks-leider Klaver benadrukt dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Hij vindt dat de politiek nu snel moet regelen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Ook PvdA-leider Asscher zegt het kabinet aan zijn beloften te zullen houden.

Kritische reacties

PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Hij vindt het "gekkenwerk" dat "285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor 17 miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger".

Ook de SP vindt dat een beter akkoord nodig is. Partijleider Marijnissen benadrukt dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen en volgens haar zijn er niet genoeg garanties dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. "Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen", voegt ze eraan toe.

50Plus-voorman Krol zegt dat het democratisch proces bij de FNV zijn beloop heeft gehad, maar hij betreurt de uitslag. Volgens hem wordt het grootste probleem, "de absurd lage rekenrente", niet opgelost. Krol vindt dat we "door de ongedekte cheques van het pensioenakkoord niet weten waar nu ja tegen hebben gezegd". 50Plus zal zich blijven inzetten voor een goed geïndexeerd pensioen.

Werkgevers

Werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland reageren verheugd met het instemmen van FNV en CNV met het pensioenakkoord. "Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen - ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord- snel de positieve effecten gaan merken", staat in een verklaring.

De werkgevers hopen dat ook de leden van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) dinsdag achter het akkoord staan.

ANBO

Ouderenbond ANBO is opgelucht dat FNV het akkoord heeft aanvaard. "Ik ben heel blij dat deze stap is genomen", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken."

FNV-voorzitter Busker is blij met het besluit van zijn vakbond. "Hiermee wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld."


 • 15 Juni 2019 om 16:22

FNV en CNV stemmen met ruime meerderheid in met pensioenakkoord

De vakbonden FNV en CNV stemmen in met het pensioenakkoord, dat gesloten is met de werkgevers en het kabinet. Een zeer ruime meerderheid van de leden van beide bonden stemde voor, waarna het ledenparlement van de FNV en het bestuur van het CNV ook hun goedkeuring gaven.

Daarmee lijkt de weg vrij, na een impasse van ruim 9 jaar, om hervormingen van het pensioenstelsel door te voeren: een belangrijk succes voor het Nederlandse poldermodel van overleg tussen de organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid.

Bij de FNV had het 105 leden tellende ledenparlement een doorslaggevende stem, na het online referendum onder de leden. De FNV-leden stemden met een meerderheid van 76 procent in met het akkoord, waarna het parlement met een meerderheid van 77 procent akkoord ging. De bond noemt de opkomst met 375.000 stemmen, ruim een derde van alle FNV-leden, hoog. Het is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum ooit.

Voorzitter Busker van de FNV maakte de uitslag bekend en vertelde wat de gevolgen zijn van het akkoord:

Bij het CNV stemde 79 procent voor.

Nu de grootste en meest kritische bond heeft ingestemd lijkt de weg vrij om de afspraken te gaan uitvoeren. Alleen vakcentrale VCP moet nog een oordeel vellen. Dat gebeurt dinsdag.

Sneller met pensioen, minder snel korten

Eind vorig jaar leek een nieuw pensioenstelsel nog ver weg, na het uiteenspatten van het pensioenoverleg. Koolmees voerde daarna de druk op door aan te kondigen dat hij doorging met de hervorming van het stelsel. De bonden voerden acties en er kwamen extra toezeggingen.

Op de korte termijn zullen vooral ouderen die de komende jaren met pensioen gaan merken dat ze hierdoor sneller kunnen stoppen. En gepensioneerden hebben de komende jaren minder kans dat er gekort wordt.

Voor jongeren moet het nieuw stelsel het vertrouwen in de houdbaarheid van de pensioenen herstellen. De doorsneepremie, waardoor jongeren in feite de pensioenen van ouderen subsidiëren wordt namelijk afgeschaft.

Heet hangijzer

Een stuurgroep moet nu gaan uitwerken hoe het akkoord in de praktijk precies uitgewerkt wordt. Heet hangijzer daarbij wordt de compensatie die nodig is om de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar te ontzien.

Die generatie heeft immers al meebetaald voor de ouderen voor hen, maar krijgt straks geen pensioen meer van de jongere generatie. Die rekening van ruim 60 miljard euro, ongeveer 4 procent van het totale pensioenkapitaal dat de fondsen nu in kas hebben, zal eerlijk verdeeld moeten worden over de generaties. Dat kan weer gevolgen hebben voor de hoogte van premies en de hoogte van de huidige en toekomstige pensioenen.


 • 15 Juni 2019 om 14:26

Een spannende dag voor onze pensioenen, dit gaat er gebeuren

Negen jaar geruzie en gedoe over een nieuw pensioenstelsel komt vandaag tot een voorlopig hoogtepunt in een Van der Valk hotel in Apeldoorn. Het FNV-ledenparlement komt daar bijeen om zich uit te spreken over het pensioenakkoord. Een cruciaal oordeel, want formeel hebben de parlementsleden het laatste woord bij de FNV.

Wat staat er op het programma?

Om 12.00 uur sluiten de stembussen van het online-ledenreferendum. De ruim 1 miljoen FNV-leden hebben dan hun stem kunnen uitbrengen voor of tegen het pensioenakkoord. Ook kon 'geen mening' worden aangevinkt.

Een uur later krijgt het FNV-bestuur een telefoontje van een notaris: de uitslag. Die wordt direct doorgegeven aan het ledenparlement. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van sectoren en bonden binnen de FNV. Het referendum is raadgevend, het parlement hoeft de uitslag dus niet over te nemen.

Rond 14.00 uur wordt een 'persmoment' voorzien. Voorzitter Han Busker presenteert dan de uitslag van het referendum én het beslissende oordeel van het ledenparlement. Mogelijk heeft het parlement meer dan een uur nodig. In dat geval verschuift de presentatie naar later in de middag of misschien zelfs de avond.

Verslaggever Eva Wiessing peilde de stemming in Apeldoorn:

Wie stemmen er?

Onder de ruim 1 miljoen FNV-leden die in het referendum mogen stemmen, zitten volgens het CBS meer mannen dan vrouwen. Ruim de helft is tussen de 45 en 65 jaar oud en de meesten zijn hoger opgeleid. In Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland is een groter deel van de bevolking lid dan in de andere provincies.

Het parlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van verschillende sectoren en vakbonden. Het zijn actieve vakbondsleden, net als de FNV'ers die de stakingsacties leidden om de pensioenleeftijd vast te zetten op 66.

Wat staat er op het spel?

Het pensioenakkoord. Dat gaat niet alleen over de mensen die nu een pensioen krijgen, maar ook over de 9 miljoen mensen die nu sparen voor hun pensioen. Én over de mensen die wel zouden willen sparen voor een pensioen, maar dat nu niet goed kunnen.

In het pensioenakkoord zijn principe-afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Want het huidige stelsel, daar is iedereen het wel over eens, is niet meer houdbaar. Er zijn nieuwe afspraken nodig voor een betere en eerlijker verdeling van de gezamenlijke inleg, nu zo'n 1500 miljard euro.

Wat betekent het akkoord voor jou?

Is de uitslag te voorspellen?

De eis dat de pensioenleeftijd bevroren moet worden op 66 jaar komt niet terug in het pensioenakkoord. Dat voorziet in een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd naarmate de gemiddelde levensverwachting stijgt. Daar was kritiek op tijdens informatieavonden die de FNV de afgelopen dagen hield.

Ook de mogelijkheden om eerder te stoppen voor mensen met een zwaar beroep stuiten op bezwaar; die zouden te beperkt zijn. Daarnaast wordt de mate waarin pensioenen in het nieuwe stelsel meestijgen met de prijzen door een deel van de FNV'ers te min gevonden.

Ook nieuwe regels voor het berekenen van de pensioenbuffers, die deze week naar buiten kwamen, schoten FNV'ers in het verkeerde keelgat. Door die nieuwe regels kunnen pensioenen mogelijk minder meestijgen met de prijzen.

FNV-voorzitter Busker vindt het pensioenakkoord de best haalbare deal, maar het is al met al nog geen gelopen race. Veel zal afhangen van de uitslag van de ledenraadpleging en in hoeverre het parlement zich daarnaar wil voegen.

Wat als?

Als het ledenparlement Busker steunt, kan er verder worden gegaan met de hervorming van ons pensioenstelsel, volgens het akkoord dat daar vorige week over werd gesloten. Het CNV stemde zaterdagochtend al in met het akkoord, de VCP zal naar alle verwachting komende week volgen.

Stemt het FNV-ledenparlement tegen, dan is formeel de handtekening van FNV-voorzitter Busker onder het pensioenakkoord waardeloos. Zonder akkoord gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog. Ook zullen enkele fondsen méér moeten gaan korten op pensioenuitkeringen dan mét een akkoord.

Bij een 'nee' van de FNV betreedt 'de polder' (het overleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet) onbekend terrein. Zal het resultaat van negen jaar moeizaam onderhandelen zonder meer in de prullenbak verdwijnen? Dat is moeilijk voor te stellen.

Maar hoe het dan verder moet? Werknemers, de vakbonden dus, zijn in zekere zin mede-eigenaren van de pensioenfondsen, want ze zitten in de besturen die bepalen hoe de pensioenfondsen opereren. Ze zijn dus nodig om het huidige stelsel te vervangen door een nieuw systeem.

"Er is géén plan-B" klonk het vaak de afgelopen dagen, ook premier Rutte zei het gistermiddag na de ministerraad nog maar eens. Maar daarnaast geldt ook dat, om het onhoudbare pensioenstelsel houdbaar te maken, werkgevers, werknemers en kabinet tot elkaar veroordeeld zijn en blijven.


 • 15 Juni 2019 om 07:02

CNV stemt in met pensioenakkoord na 'ja' van leden

Het CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Het algemeen bestuur volgt daarmee de uitslag van de ledenraadpleging. 79 procent van de CNV-leden stemt in met het akkoord dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel.

Van de ruim 260.000 leden hebben er zo'n 40.000 een stem uitgebracht. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is daar tevreden over. "Een prima opkomst. Deze uitslag is representatief voor wat onze leden ervan vinden", zegt hij.

Overeenstemming

Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over waar het naartoe moet met onze pensioenen. Alle partijen zijn het erover eens dat het huidige stelsel niet meer houdbaar is. Maar hoe het dan wel moet, daar werd negen jaar lang moeizaam over onderhandeld. Het gaat onder meer over de pensioenleeftijd, de mate waarin beleggingsrisico's doortellen in pensioenpremies en uitkeringen en de mogelijkheden om een persoonlijk potje op te bouwen, in plaats van collectief te sparen.

De principe-afspraken die er nu liggen, zijn ondertekend door de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP. Maar voor een definitief groen licht willen de bonden eerst nog de leden raadplegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag, de VCP geeft zijn eindoordeel volgende week.

Vakbonden willen betrokken blijven

Van Wijngaarden benadrukt dat de steun van zijn bond rust op de afspraak dat de vakbonden betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het akkoord. "Er gaan alleen nieuwe wetten naar de Tweede Kamer als de stuurgroep daar ja tegen heeft gezegd."

Van Wijngaarden doelt op de stuurgroep die een nieuw pensioenstelsel gaat ontwerpen, op basis van het akkoord. In de stuurgroep zitten onder anderen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.


 • 15 Juni 2019 om 03:03
OuderNOS Economie

Huawei biedt excuses aan voor ongewenste reclame op vergrendelscherm

Op Huawei-telefoons is ongewenste reclame van booking.com op het vergrendelscherm verschenen. Die had daar niet mogen verschijnen, zegt een woordvoerder van Huawei in Nederland. De Chinese telefoonmaker biedt gebruikers die er last van hebben excuses voor het ongemak aan.

Het is niet duidelijk hoe de reclame op de telefoons terecht is gekomen. De Huawei-woordvoerder kon daar nog niks over zeggen. De afbeeldingen met het logo komen van de servers van Huawei en is onderdeel van ScreenMagazine, dat achtergronden levert. De afbeeldingen zijn verwijderd.

Booking.com wilde eerder vandaag niet reageren. Techsite Tweakers merkt op dat de boekingssite voor hotels en Huawei al langer samenwerken. Zo stond op een Facebookpagina van Huawei een video van Booking.com en het was in 2016 de eerste voorgeïnstalleerde reis-app op Huawei-toestellen.

Diverse toestellen

Android Police maakte gisteravond voor het eerst melding van de reclame op Huawei-toestellen. Volgens de Android-nieuwssite verschijnen de advertenties op P30 Pro-, P20-, P20 Lite-, Honor 10-, en P20 Pro-modellen. De NOS kon de reclames op een P20 en P20 Lite-toestel niet reproduceren.

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid de reclames zijn. Android Police zegt dat gebruikers in Duitsland, Noorwegen en Nederland melden dat ze de reclame van de boekingssite zien.


 • 14 Juni 2019 om 18:12

Podcast De Dag: Pride of pinkwashing?

Van wie is de regenboogvlag eigenlijk? En wie bepaalt wie 'm mag gebruiken? Het is Pride Month, en daar haken veel bedrijven met hun marketing op in. Maar daar is niet iedereen blij mee.

'Pinkwashing' wordt het genoemd als bedrijven aan de haal gaan met de Pride zodat ze gezien worden als tolerant en modern, maar dit eigenlijk niet zijn.

Volgens Rocher Koendjbiharie die er een column over schreef in De Gaykrant, is dat niet oké. En we praten ook met Marc Leurs van TBWA Neboko, de Nederlandse vestiging van een van de grootste reclamebureaus ter wereld, over de vraag waar idealisme ophoudt en commercie begint.


 • 11 Juni 2019 om 13:07

Bayer investeert miljarden in alternatief voor omstreden onkruidverdelger

Geneesmiddelen- en gewasbeschermingsreus Bayer steekt de komende tien jaar vijf miljard euro in de ontwikkeling van een alternatief voor glyfosaat. De productie en verkoop van het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel wordt niet gestopt. Bayer wil ook na 2022 met verkoop doorgaan. De huidige EU-vergunning loopt dan af.

Bayer is sinds vorig jaar eigenaar van Monsanto, het bedrijf dat onkruidverdelger Roundup op de markt brengt. Glyfosaat is het belangrijkste ingrediënt. De overname heeft Bayer met miljardenclaims opgezadeld, omdat Roundup kanker zou veroorzaken. Bayer bestrijdt dat.

In de VS lopen 13.000 rechtszaken over Roundup. Al twee keer veroordeelde een rechtbank de producent tot schadevergoeding van rond de 80 miljoen dollar. Bayer ging in hoger beroep. Het product wordt in meer dan 160 landen verkocht.


 • 14 Juni 2019 om 12:29

Hoge Raad: belasting over vermogen was oneerlijk

De Belastingdienst is er in 2013 en 2014 ten onrechte van uitgegaan dat spaarders een gemiddeld rendement van vier procent zouden behalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak die was aangespannen door de Bond voor Belastingbetalers. Mensen met spaargeld of ander vermogen zouden deze uitspraak kunnen gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen hun belastingaanslag.

De Belastingdienst ging ervan uit dat op vermogen een rendement van 4 procent gehaald werd en over dat bedrag werd belasting geheven. Maar de spaarrente daalde in die jaren juist hard. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat in 2013 en 2014 4 procent rendement alleen gehaald kon worden als daarbij (veel) risico genomen werd.

Inkomsten uit vermogen worden belast via de zogenaamde vermogensrendementsheffing, ook wel bekend als box 3. Deze belasting gaat over spaargeld, aandelen, obligaties, kunst, een tweede huis en ander vermogen.

De aanslag is gebaseerd op een fictief vast rendement en niet van het rendement dat in werkelijkheid wordt gemaakt. Dat wordt ook wel forfaitair rendement genoemd.

De Hoge Raad oordeelde zelfs dat als door de belasting verlies gemaakt wordt, er sprake is van schending van het recht op eigendom. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is aan de orde als er minder rendement is gehaald dan 1,2 procent, in plaats van 4 procent fictief rendement waar 30 procent belasting over geheven wordt.

Geen directe gevolgen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die vinden dat ze te veel hebben betaald. Die zaak liep alleen voor 2013 en 2014 en volgens belastingadviseur Arjo van Eijsden van EY wordt het erg lastig om voor die periode geld terug te krijgen. "Je moet dan al bezwaar hebben aangetekend, kunnen aantonen dat je de 1,2 procent rendement niet hebt gehaald en je gehele financiële situatie wordt dan ook nog meegenomen."

Wel kunnen belastingbetalers deze uitspraak gebruiken om zelf bezwaar te maken tegen latere belastingaanslagen. De Bond van Belastingbetalers raadt iedereen dan ook aan om dit te doen.

Sinds 2017 is er een nieuw stelsel ingevoerd voor belasting op vermogen. Ook hier is sprake van een fictief rendement en daarover lopen momenteel verschillende zaken. Nederland is een van de weinige landen ter wereld die een fictief rendement hanteren.

De Bond van Belastingbetalers is tevreden over de vaststelling van de rechter dat het fictieve rendement in 2013 en 2014 voor veel spaarders en beleggers niet haalbaar was. Volgens de Bond betreft de belasting op vermogen 3 miljoen belastingplichtigen. De meesten zullen een rendement van 1,2 procent over die jaren niet halen, denkt de belangenclub.

Aanpassen lastig

Het kabinet heeft in het regeerakkoord ook al aangegeven dat het de belasting op spaargeld beter wil laten aansluiten op werkelijk rendement maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Het zou voor te veel administratie en lastige berekeningen zorgen.

Staatssecretaris Snel van Financiën liet daarom in april weten dat er opnieuw onderzoek gedaan wordt naar een belasting op werkelijk rendement. Het zou aan het volgende kabinet zijn om iets met dat onderzoek te doen. Snel ziet wel in dat spaarders nu minder rendement halen dan dat belast wordt. Hiervoor wil de staatssecretaris op Prinsjesdag met een plan komen om die spaarders te ontzien.

Vandaag zei Snel in een reactie op de uitspraak van de Hoge Raad dat hij nog niet precies weet wat de gevolgen van het arrest zijn en voor hoeveel gevallen dit consequenties heeft.

''De uitspraak van de Hoge Raad is een duidelijk signaal om het systeem aan te passen'', zegt belastingadviseur Van Eijsden. Volgens hem kan het kabinet er nu voor kiezen om het fictieve rendement te verlagen of een werkelijk rendement te rekenen. "Daar moet het ministerie van Financiën mee aan de slag." Ook de Bond van Belastingbetalers wijst naar de regering. "De bal ligt nu bij het kabinet."


 • 14 Juni 2019 om 11:35

Een derde van de ouderen bankiert niet online

Banken bieden steeds meer diensten online aan, maar veel oudere klanten gaan niet mee in de digitalisering. Uit cijfers opgevraagd door de Volkskrant blijkt dat bij ING en ABN Amro een derde van de 65-plussers niet digitaal bankiert. Bij Rabobank gebruikt zelfs een derde van alle klanten nog geen internet voor de bankzaken.

"Er is een groep die niet op internet actief is, er is een groep die wel actief is maar die bankzaken online regelen ingewikkeld vindt, sommigen zijn bang voor internetcriminaliteit en anderen hebben niet de apparatuur en kunnen het zich ook niet veroorloven", zegt Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De organisatie krijgt iedere week verschillende vragen en klachten van ouderen binnen over de banken. "Het zijn vaak mensen die door hun bank gedwongen worden om te gaan internetbankieren en daardoor afhankelijk worden van hulp van anderen. Daardoor verliezen ze hun zelfstandigheid."

Volgens Vanderkaa is ook niet uit te sluiten dat daardoor het aantal fraudegevallen toeneemt. "Als ik aan mijn zoon of buren of vrienden moet vragen of zij mijn financiën willen doen, word je natuurlijk kwetsbaarder. Ze zouden in de verleiding kunnen komen om daar misbruik van te maken. Je hoeft er geen raketgeleerde voor te zijn om dat te snappen."

Geen uitstervend probleem

Volgens haar is het een misvatting dat het probleem op termijn verdwijnt. "Het is iets dat banken niet graag horen, maar dit is geen uitstervend probleem. Het gaat ook om senioren wier gezichtsvermogen afneemt of motoriek minder wordt, en die toch weer op papier willen bankieren. Die mogelijkheid moet er altijd blijven."

Een van de banken waarover klachten binnenkomen is ING. "De wereld wordt digitaler, dat is onvermijdelijk. Digitaal bankieren staat centraal en we proberen onze klanten daarin mee te nemen", zegt Eva Hersbach van ING.

"We helpen mensen zoveel mogelijk met de overstap. Bijvoorbeeld op onze ING-kantoren, met workshops en mensen die we ervoor hebben opgeleid." De bank belooft altijd opties te blijven bieden voor klanten die niet mee kunnen met de digitaliseren. "Iedereen moet kunnen blijven bankieren zoals ze wil bij ons, maar het uitgangspunt is digitaal bankieren."

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer praten verschillende organisaties over het bankwezen. Daarin worden banken opgeroepen rekening te houden met kwetsbare groepen.


 • 14 Juni 2019 om 11:12

'Reclames schrappen bij Publieke Omroep kost meer dan gedacht'

Het plan om op de tv-zenders NPO 1, 2 en 3 tot 20.00 uur geen reclame uit te zenden kost veel meer dan gedacht, denkt de Ster. De organisatie die de reclamezendtijd verkoopt raamt de kosten op 80 tot 90 miljoen euro. Eerder werd een bedrag van 60 miljoen euro genoemd.

Minister Slob voor Media komt volgens Haagse bronnen binnenkort met het plan om de publieke omroep grotendeels reclamevrij te maken. Online verdwijnt de reclame helemaal, bij de tv-zenders mogen er overdag en in het begin van de avond geen reclames worden getoond.

"Dat zou volgens de eerste berichten 60 miljoen euro kosten, dat vind ik al veel, maar dat bedrag ligt in werkelijkheid veel hoger", zegt Ster-directeur Frank Volmer in het NOS Radio 1 Journaal. "Als we kijken naar wat we tot 20.00 uur verkopen aan reclames, dan gaat het over de helft van de tv-omzet. In de plannen wordt ook ingegrepen in digitale media, die staan voor de komende jaren voor 10 miljoen in de boeken."

Slob zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren, voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten oplossen, bijvoorbeeld door te bezuinigen.

Waardering

Ster-directeur Volmer heeft een brief geschreven aan minister Slob in een ultieme poging om hem op andere gedachten te brengen. Volgens Volmer kan een verbod op online reclames het begin van het einde zijn van reclames op de publieke omroep.

"Digitaal is waar de toekomst van radio en tv ligt. De gehele advertentiemarkt zal op termijn digitaliseren. Juist het opdoen van ervaring in deze zich snel ontwikkelende markt is essentieel om een serieuze speler in het Nederlandse medialandschap te blijven."

Sommige kijkers zullen blij zijn dat de reclame verdwijnt, maar volgens de Ster-directeur valt de afkeer van commercials wel mee. "De waardering bij kijkers blijkt uit onderzoek veel groter te zijn dan soms door de media gesuggereerd wordt", aldus Volmer.

De NPO zei al ook niet blij te zijn met de plannen. "Als dit klopt, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep", aldus een woordvoerder.


 • 14 Juni 2019 om 07:40

Opkomst pensioenreferendum: één op de vijf FNV-ers heeft al gestemd

Het online-pensioenreferendum brengt veel FNV-leden op de been. Inmiddels hebben 198.000 FNV-ers hun stem uitgebracht, bijna een vijfde van de ruim 1 miljoen leden. De vakbondsleden kunnen voor of tegen het nieuwe pensioenakkoord stemmen, of geen mening aan kruisen.

"Het gaat heel erg goed", zegt FNV-voorzitter Han Busker. "Het is voor mij het bewijs dat als je de leden betrekt bij een onderwerp en hier de discussie met hen over aangaat, ze graag hun mening geven."

Het raadplegend referendum ging gisteren om 11.00 uur van start maar kampte met overbelaste servers en haperingen. Uiteindelijk brachten op de eerste dag 76.000 mensen hun stem uit. Op Twitter wordt er hier en daar nog steeds geklaagd dat het stemmen niet lukt. Er kan tot zaterdag 12.00 uur gestemd worden.

De uitkomst van het referendum geldt als "zwaarwegend advies" aan het ledenparlement van de FNV. Bij een duidelijke uitslag zal het 105 leden tellende parlement direct een besluit nemen en volgt een persverklaring. Als de uitslag erom hangt zal het ledenparlement in conclaaf gaan en kan het langer duren.

Bij vorige referenda bij de FNV was de opkomst vaak laag. Bij een referendum in 2010, ook over pensioenen, kwam slechts 13 procent van de leden opdagen. In 2004 werd de hoogste opkomst bereikt, 32 procent van de leden stemde toen over levensloop en prepensioen.

Het CNV houdt ook een ledenraadpleging over het pensioenakkoord. De uitkomst daarvan wordt zaterdagmorgen verwacht.


 • 13 Juni 2019 om 20:08

Den Haag gaat inkomenseisen stellen in vrije sector tegen 'scheefwonen'

De gemeente Den Haag gaat inkomenseisen stellen in de vrije huursector. Mensen die minder dan twee keer modaal verdienen, krijgen voorrang bij de middeldure woningen met een huur tussen de 720 euro en 1000 euro per maand. Daar is niet alleen in Den Haag een groot tekort aan.

Het is voor het eerst dat een gemeente ingrijpt in de vrije sector. Daarbij mogen verhuurders zelf hun huurprijs blijven bepalen, maar er komt dus een inkomenstoets. Den Haag neemt de maatregel om te voorkomen dat mensen met een modaal inkomen de stad de rug toekeren, zegt wethouder Wonen Boudewijn Revis in het NOS Radio 1 Journaal.

De gemeente wil beroepsgroepen waarin veel mensen een modaal salaris verdienen, zoals leraren, agenten en verpleegkundigen, in de stad houden. "Er is een lerarentekort en als iemand een baan vindt bij een school, dan moet hij ook kunnen wonen. Agenten die een nachtdienst hebben moeten na afloop daarvan naar huis kunnen gaan, naar een huis in de stad."

Enorm veel gebouwd

De maatregel is mogelijk door een recente wetswijziging en geldt niet voor mensen die al een middeldure huurwoning hebben. Als de gemeenteraad vanavond met het plan instemt, gaat het per 1 juli in.

VVD-wethouder Revis ziet het wel als een noodmaatregel. "Wij willen op de eerste plaats meer woningen bouwen, dus er wordt enorm veel gebouwd. Maar we kunnen er niet op wachten tot al die woningen klaar zijn. Zodra het niet meer nodig is, schaffen we het af."


 • 13 Juni 2019 om 11:19

'Sterke afname Poolse, Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten verwacht'

Het aantal Polen, Bulgaren en Roemenen dat naar Nederland komt om te werken zal volgens ABN Amro de komende jaren afnemen. Het loonverschil tussen Nederland en de Oost-Europese landen wordt steeds kleiner. Bovendien krimpt de beroepsbevolking daar. "Met andere woorden, ze zijn nodig in eigen land", zegt Nora Neuteboom, econoom van de bank in het NOS Radio 1 Journaal.

In de Oost-Europese landen wordt bovendien steeds vaker een vast contract aangeboden. "De keus tussen zo'n contract of onzeker werk in Nederland voor een iets hoger salaris is dan makkelijk gemaakt," zegt Neuteboom.

Nieuwe arbeidsmigranten

In de cijfers van de bank zijn nog geen concrete aanwijzingen te zien voor de afname. Neuteboom: "Maar de cijfers die we hebben zijn oud. De meest recente cijfers gaan over 2017 en juist vanaf 2017 zijn de lonen in Oost-Europa gestegen." ABN Amro verwacht dat in nieuwere cijfers de afname wel te zien is.

Veel werkgevers denken al na over alternatieven, zegt Neuteboom. "Iemand moet de asperges steken en champignons plukken. Je ziet dat er nu al wordt nagedacht om mensen te werven uit Zuidoost-Azië, uit de Filipijnen bijvoorbeeld. Maar ook werknemers uit Oekraïne of de Westelijke Balkan zijn een optie."


 • 13 Juni 2019 om 10:06

FNV schrikt van rente Dijsselbloem: 'Dit moet stemming niet beΓ―nvloeden'

Het bestuur van vakbond FNV is flink geschrokken van een bindend advies van de commissie-Dijsselbloem over de vermogens van de pensioenfondsen. In een interne mail, in handen van de NOS, roept de bond FNV-bestuurders op het onderwerp zoveel mogelijk te mijden bij bijeenkomsten met leden.

Volgens het advies van de commissie-Dijsselbloem moeten pensioenfondsen hogere buffers aanleggen. Dat betekent dat het mogelijk moeilijker gaat worden om een belangrijke belofte van het nieuwe pensioenakkoord in te lossen: de belofte dat pensioenen sneller meegroeien met de kosten van het levensonderhoud (indexeren).

In een interne mail van de FNV wordt aan bestuurders gevraagd om bij vragen van leden niet al te veel in te gaan op deze kwestie. "Wat wij niet willen is dat deze communicatie de stemming over het pensioenakkoord gaat beïnvloeden, en al helemaal niet negatief."

Veel vragen

Dat is opvallend, omdat de vakbond juist deze week allerlei bijeenkomsten met leden heeft om het voorlopig pensioenakkoord uit te leggen. Volgens FNV-voorzitter Han Busker is het niet gek dat er in een mail wordt opgeroepen om het onderwerp te mijden. "We zeggen hiermee: 'Jongens, laten we het hebben over wat we willen bereiken met elkaar'. Het moet niet gaan in die zalen over welke middelen je moet inzetten, maar om de doelen."

Toch zijn er gisteravond tijdens de informatiebijeenkomsten van de vakbond veel vragen over gekomen, laat een woordvoerder van de FNV weten.

Beroerde timing

De timing van het Dijsselbloem-advies kon niet beroerder voor de vakbonden en het kabinet. Juist nu ruim 1,3 miljoen leden van de FNV, CNV en VCP mogen stemmen over het pensioenakkoord blijkt dat de pensioenfondsen veel meer geld in kas moeten houden voor de toekomst. In zaaltjes wordt de leden deze week verteld dat er na vijftien jaar eindelijk weer meer ruimte komt om te indexeren - de pensioenen laten meegroeien met de kosten van het levensonderhoud.

De vraag is nu of het advies van Dijsselbloem de uitvoering van de voornemens uit het akkoord bemoeilijkt. Minister Koolmees wil daar niet op vooruitlopen. Hij wijst erop dat de doelen uit de overeenkomst overeind blijven. "Wat we hebben afgesproken met elkaar in het nieuwe stelsel, is dat we rendementen eerder willen uitdelen. Daarvoor gaan we een hele set aan afspraken maken, in de uitwerking met de sociale partners."

Volgens FNV-voorzitter Han Busker is het advies van Dijsselbloem helemaal niet meer van belang, als er straks een nieuw pensioenstelsel ligt. "Dijsselbloem kijkt naar het huidige stelsel, wij zetten een nieuw stelsel neer. Dan lijkt het me ook buitengewoon logisch dat je daar opnieuw naar kijkt."

Beide partijen wijzen erop dat ze het tot nu toe eens zijn over de doelen, zoals het sneller indexeren van de pensioenen, maar dat de stappen om die doelen te verwezenlijken nog uitgewerkt moeten worden. Volgens Busker is het grote voordeel van het nieuwe stelsel dat de vakbonden straks mee mogen beslissen over of er wel of niet geïndexeerd mag worden.

"Dit nieuwe stelsel brengt indexeren dichterbij. We hebben ook afgesproken bij de uitwerking dat we dit goed gaan bewaken. Dat doet niet alleen het kabinet, dat doen ook de sociale partners, daar zitten wij als FNV ook aan tafel. En we zullen aan alle knoppen draaien, net zolang totdat die doelstellingen bereikt worden."

Dat de kwestie juist deze week gevoelig ligt voor de FNV, blijkt wel uit de brief van Willem Noordman, het hoofd van de pensioenafdeling binnen de FNV, die intern is rondgestuurd. "Laat je niet verleiden tot een discussie over de rekenrente op de bijeenkomsten. (..) Eensgezindheid daarin is zo mogelijk nog belangrijker dan die al was."

FNV-voorzitter Han Busker schrok van het advies van Dijsselbloem:

Opvallend is dat vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW, die doorgaans tegenover elkaar staan, bij uitzondering een gezamenlijk persbericht hebben uitgestuurd. Daarin stellen ze dat het advies van Dijsselbloem laat ziet wat er mis is met het huidige systeem, en dat er dus een nieuw pensioenstelsel moet komen.


 • 13 Juni 2019 om 04:00

Problemen bij stemmen over pensioenakkoord, site FNV overbelast

Vanwege de grote belangstelling is het systeem dat wordt gebruikt voor de peiling onder FNV-leden over het pensioenakkoord, overbelast Volgens FNV-voorzitter Han Busker lukt het niet altijd om in te loggen.

Vorige week presenteerden het kabinet, vakbonden en werkgevers een akkoord over aanpassingen in het pensioenstelsel. Daarin staat onder meer dat de AOW straks minder snel stijgt dan eerder was besloten. Ook is afgesproken onder welke voorwaarden mensen eerder kunnen stoppen met werken.

Het ledenparlement van de FNV besloot het pensioenakkoord voor te leggen aan de ruim één miljoen leden van de vakbond. Dat kon vanaf 11 uur vanochtend en sindsdien hebben ruim 10.000 mensen hun stem uitgebracht.

Ook vakbond CNV legt het akkoord voor aan de achterban. De uitslag van beide referenda volgt zaterdag. Daarna is het aan het ledenparlement van de FNV en het bestuur van de CNV of ze de uitslag overnemen.


 • 12 Juni 2019 om 16:02

Instagram laat opmerkelijke 'deepfake'-video Mark Zuckerberg online staan

"Stel je dit eens voor", zegt Facebook-topman Mark Zuckerberg in een gemanipuleerde video, "één man met totale controle over gestolen data van miljarden mensen. Al hun geheimen, hun leven, hun toekomst. Ik ben het allemaal verschuldigd aan Spectre. Spectre liet me zien dat wie de data controleert, de toekomst in handen heeft."

Het is niet echt Zuckerberg die het zegt, er is een stem toegevoegd aan een oude video. Het idee voor het maken van de video kwam van twee kunstenaars en een reclamebureau. Het lijkt een reactie op de rel over de gemanipuleerde video waarin Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in de VS, dronken lijkt. Die video bleef online staan. Waardoor dit wordt gezien als een test voor het platform: hoe gaan ze hier mee om?

Op vragen van techsite Motherboard zegt een woordvoerder van Instagram dat de video met Zuckerberg niet offline zal worden gehaald: "We zullen deze video net zo behandelen als andere vormen van misinformatie op Instagram. Als een factchecker de video aanmerkt als onjuist, dan zal deze worden gefilterd uit Instagram-suggesties." Dat betekent dat hij minder prominent op Instagram komt. Het is op dit moment onduidelijk of de video al daadwerkelijk als nepnieuws is aangemerkt.

De Amerikaanse zender CBS wil ondertussen dat Facebook, het moederbedrijf van Instagram, de video wél offline haalt, omdat er inbreuk wordt gemaakt op het merk van CBS, schrijft CNN. De oorspronkelijke video, uit 2017, is namelijk van 'CBSN' en dat is een merk van de zender.

Bekijk hier de video:

Het gaat om een zogeheten 'deepfake'-video: een video waarin het beeld gemanipuleerd wordt waardoor het lijkt alsof de persoon in beeld dingen zegt die hij of zij niet echt zegt. Daarmee kunnen gebruikers om de tuin worden geleid. In dit geval valt op de Zuckerberg een andere stem heeft dan normaal.

'Dronken' video Nancy Pelosi

Op 24 mei verscheen er op Facebook een video online van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Het beeld was vertraagd, waardoor het leek alsof ze dronken was. Over dit beeld is al een paar weken gedoe tussen Facebook en de Amerikaanse Democraten: het sociale netwerk weigert de video offline te halen.

Volgens Facebook gaat het hier om nepnieuws. In dat geval wordt de desbetreffende content niet offline gehaald, maar krijgt het geen prioriteit meer en zou het bereik minder groot moeten zijn. Democraten, inclusief Pelosi, hebben Facebook om die keuze hevig bekritiseerd.

Bekijk hier beelden van de originele video van de speech van Pelosi en de gemanipuleerde versie:

In een gesprek met een Amerikaans radiostation zei Pelosi te betwijfelen of het sociale netwerk wel heeft geleerd van de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, omdat het platform nu weigert de video van haar offline te halen. Volgens The Washington Post heeft Zuckerberg de machtige Democraat geprobeerd te bellen, maar is het hem niet gelukt haar aan de lijn te krijgen. Ze zou geen zin hebben in zijn uitleg.

Andere behandeling

De video met Zuckerberg is een interessante test, omdat de topman in het verleden wel eens een andere behandeling kreeg. Zo had hij als enige de mogelijkheid om chatberichten in te trekken. Nadat hierop kritiek was gekomen beloofde Facebook de optie voor iedereen beschikbaar te stellen.

Zuckerberg is niet de enige die onder handen is genomen door de kunstenaars en het reclamebureau. Ook van realityster Kim Kardashian en president Trump is zo'n video gemaakt.


 • 12 Juni 2019 om 10:38

'Deltaplan' voor verkeer, maar minister zegt direct 'nee' tegen rekeningrijden

Zo'n 25 organisaties in verkeer en vervoer presenteren vandaag een Deltaplan Mobiliteit. In het 70 pagina's tellende document staan voorstellen die moeten voorkomen dat het verkeer in ons land de komende jaren vastloopt.

Het gaat om ideeën als rekeningrijden, het aanleggen van extra fietspaden en het bouwen van zogenoemde hubs.

Elk jaar 3 miljard euro extra nodig

Er wordt in de plannen rekening gehouden met de belangen van reizigers en van het goederentransport. De alliantie met partijen als de NS, ANWB, RAI Vereniging, Transport en Logistiek Nederland en Bouwend Nederland, schat dat er jaarlijks een extra investering nodig is van 3 miljard euro tot 2040. Daar zouden maatschappelijke baten tegenover staan van 18 miljard euro per jaar.

Rekeningrijden is in het verleden al enkele keren gesneuveld, ook omdat politieke partijen zich niet durfden te branden aan het plan om automobilisten extra te laten betalen voor de kilometers die zij rijden in de spitsuren. Rekeningrijden ligt nogal gevoelig.

In het nieuwe Deltaplan staat onder meer dat automobilisten moeten gaan betalen "naar gebruik en vervuiling". Als het aan voorzitter Steven van Eijck van de RAI Vereniging ligt, wordt 2024 het startjaar voor een kilometerheffing "voor iedereen en niet alleen in de spits".

Unaniem voor rekeningrijden

Volgens hoofddirecteur Frits van Bruggen van de ANWB steunt 80 procent van Nederland het plan om "te betalen naar gebruik". In het NOS Radio 1 Journaal zegt Van Bruggen vanochtend: "Het is toch raar als mijn vader net zoveel zou betalen als ik. Hij rijdt in een heel jaar evenveel als ik in twee weken. De gedachte is dus dat we per kilometer gaan betalen. Dat is eerlijker."

Hij roept namens de alliantie het kabinet op om de voorbereidingen voor rekeningrijden nu te starten. "En we zijn unaniem. Het volgende kabinet moet spijkers met koppen slaan om rekeningrijden concreet te maken. Er is geen andere weg."

Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) laat alvast weten dat ze niets voelt voor rekeningrijden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er proeven mogen worden gedaan met betaald rijden, maar dan gaat het bijvoorbeeld om tolwegen of het belonen van mensen die de spits mijden en uitdrukkelijk niet om een kilometerheffing.

Hubs aan de rand van de stad

Een andere pijler van het Deltaplan moet een serie hubs worden. Die moeten - aan de randen van de grote steden - de overstap van het ene vervoersmiddel naar het andere makkelijker maken: bijvoorbeeld van auto naar trein, bus en metro of van trein naar elektrische fiets. "Het is ook de plek waar landelijk ov en streekvervoer samenkomen", zegt NS-topman Roger van Boxtel.

Maar ook winkels, vergaderruimtes, een binnentuin, terrassen en overnacht-mogelijkheden horen bij een moderne hub. Dat soort grote stations moeten niet alleen in de Randstad verschijnen, zoals het onlangs geopende Lansingerland-Zoetermeer, maar ook bij steden als Groningen, Eindhoven en Maastricht.

Het Deltaplan wordt vandaag overhandigd aan het kabinet.


 • 12 Juni 2019 om 05:33

Invoering nieuw pensioenstelsel verder onder druk na aanpassing rekenrente

Nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen vormen mogelijk een obstakel voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De fondsen moeten vanaf 1 januari 2021 uitgaan van een nog lagere rekenrente. De rekenrente is de fictieve rente die de fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie.

De aanbeveling komt van een commissie onder leiding van oud-minister van Financiën Dijsselbloem. Verantwoordelijk minister Koolmees van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank, pensioentoezichthouder, nemen het advies van de commissie over.

Pensioenkortingen

Het verlagen van de rekenrente verslechtert de financiële positie van de fondsen en heeft daarom mogelijk pensioenkortingen tot gevolg. Daarmee wordt de kans dat de pensioenen snel zullen meestijgen met de consumentenprijzen kleiner.

De dekkingsgraad, die in procenten aangeeft in hoeverre het vermogen van de fondsen toereikend is om in de toekomst de pensioenen uit te keren, daalt door de nieuwe regels gemiddeld met 2,5 procentpunt.

Vorige week bereikten het kabinet, vakbonden en werkgevers overeenstemming over de pensioenen. Een belangrijk onderdeel van het principe-akkoord was de toezegging van het kabinet de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. Ook zijn pensioenverhogingen voor vakbonden een belangrijke voorwaarde voor een nieuw stelsel.


 • 11 Juni 2019 om 22:54
❌