[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag โ€” 21 Mei 2019KNMI: Nieuwsberichten

Het klimaat verandert. Toch?

Het klimaat verandert. Dit zien we overal om ons heen en metingen tonen dit ook aan: het is op de meeste plekken gemiddeld warmer dan een eeuw geleden, gletsjers smelten in rap tempo, de zeespiegel stijgt steeds sneller. Dichter bij huis merken we dat intense zomerbuien heftiger zijn geworden. Stuk voor stuk voorbeelden van veranderingen die we zien, meten en fysisch kunnen verklaren. Toch blijven sommige mensen twijfelen. Twijfelen of de veranderingen die we zien en meten wel echt zijn.

  • 21 Mei 2019 om 00:00
OuderKNMI: Nieuwsberichten

Zonnig maar koud

Mei was tot nu toe relatief koud. Toch was er op sommige dagen veel zon. Hoe is in Nederland het verband tussen de hoeveelheid zonlicht en de temperatuur?

  • 14 Mei 2019 om 00:00

CO2: top of flop?

Zonder CO2 en andere broeikasgassen lag de temperatuur op aarde veel lager. Ze zijn om die reden van groot belang voor het leven. Echter, zoals met veel zaken, te veel van het goede is niet gewenst. Stijgende concentraties van CO2 en andere broeikasgassen doen de temperatuur verder stijgen dan wenselijk, met allerlei consequenties voor het weer, mensen en ecosystemen.

  • 7 Mei 2019 om 00:00

April was zeer zacht met veel zon

April was zeer zacht, met in De Bilt gemiddeld 10,9 °C tegen normaal 9,2 °C. April is de 13de maand op rij waarin het warmer is dan het langjarig gemiddelde.

  • 30 April 2019 om 15:00

Invloed van vulkaanuitbarstingen op tropische cyclonen

Zijn vulkaanuitbarstingen van invloed op het aantal en de intensiteit van tropische cyclonen? Onderzoek hiernaar is lastig omdat krachtige vulkaanuitbarstingen zeldzaam zijn. De paar grote vulkaanuitbarstingen waarvoor goede meteorologische waarnemingen beschikbaar zijn vielen toevalligerwijs samen met El Niño’s (El Chichón in 1982 en Mount Pinatubo in 1991). En een El Niño is ook van grote invloed op tropische cyclonen.

  • 30 April 2019 om 00:00

Paasvuren zichtbaar op satellietbeeld en in fijnstofmeting

De afgelopen paasdagen brandden er in het oosten van Nederland en in Duitsland verschillende paasvuren. De paasvuren zelf zijn gemeten door het satellietinstrument VIIRS dat infrarode straling meet. De rook van de vuren is door de oostelijke wind naar het westen geblazen en werd gemeten door een netwerk van fijnstofsensoren.

  • 23 April 2019 om 09:00

Boren naar ijs van 1,5 miljoen jaar oud

Om meer inzicht te krijgen in hoe uitzonderlijk de huidige veranderingen in het klimaat zijn, is het belangrijk om het historische natuurlijke verloop van het klimaat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Instrumentele metingen gaan over het algemeen niet verder terug dan een paar eeuwen. Maar inmiddels zijn er een flink aantal technieken ontwikkeld om het zogenoemde paleo-klimaat terug te herleiden uit de (zee)bodem, rotsmassa's of koralen. Weinig daarvan gaan echter zo ver terug als de ijsboringen in de poolgebieden. Nu zijn er plannen om met een nieuwe ijsboring nog verder terug te gaan in de tijd.

  • 23 April 2019 om 00:00

Amerikaanse prijs voor team satellietinstrument OMI

NASA en de United States Geological Survey (USGS) kennen het succesvolle OMI-satellietproject de prestigieuze William T. Pecora Award toe. Beide Amerikaanse organisaties roemen de bijdrage van OMI aan het jarenlange onderzoek naar de samenstelling van de aardatmosfeer. KNMI’er Pieternel Levelt, onderzoeksleidster van het OMI-project, neemt de prijs als eerste Nederlander in ontvangst.

  • 17 April 2019 om 14:24

Overstromingen Bangladesh nog niet te wijten aan klimaatverandering

Hangen extreme gebeurtenissen samen met klimaatverandering? Een belangrijke vraag waar ook het KNMI onderzoek naar doet.Voor de grote overstroming in augustus 2017 van de rivier de Brahmaputra in Bangladesh is het onderzoek nu afgerond. Daaruit blijkt dat het effect van de opwarming van de aarde door broeikasgassen tot nu toe getemperd wordt door luchtvervuiling in die regio. In de toekomst verwachten we wel vaker periodes van extreme neerslag in Bangladesh.

  • 16 April 2019 om 00:00

Zwaar cycloonseizoen Indische Oceaan

In de zuidwestelijke Indische Oceaan hebben zich in dit seizoen negen zware tropische cyclonen ontwikkeld. Dit is een record sinds de start van satellietwaarnemingen in 1967. Alle gevormde cyclonen groeiden door tot een zware categorie. Zo zorgde cycloon Idai in de derde week van maart voor een humanitaire ramp door zware overstromingen in Mozambique.

  • 9 April 2019 om 08:00
โŒ