[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderNVWA - Nieuwsberichten

Kreeftenvisser in de kraag gevat

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben woensdag 1 augustus op de Oosterschelde een beroepsvisser in de kraag gevat die 43 zeekreeften had gevangen en uit het zicht aan boord had bewaard. De visser kreeg een proces-verbaal aangezegd omdat hij de gevangen kreeften niet onmiddellijk had teruggezet. Buiten het kreeftseizoen is dat verplicht.

 • 3 Augustus 2018 om 14:34

NVWA kan blijven handhaven bij import teakhout uit Myanmar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan handhavend optreden tegen een houtimporteur die teakhout importeert uit Myanmar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Haagse rechtbank. Het bedrijf was naar de rechter gestapt nadat de NVWA een last onder dwangsom had opgelegd.

 • 3 Augustus 2018 om 10:53

NVWA: terugroepactie verdachte diepvriesgroenten afgerond

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de terugroepactie van diepvriesgroenten die mogelijk besmet zijn met de listeria-bacterie afgerond. Bijna 1,3 miljoen kilo aan diepvriesgroenten, afkomstig uit een Hongaarse fabriek van producent Greenyard, zijn opgespoord en zo nodig uit de handel gehaald. De tracering door de NVWA omvatte zo’n 15.000 afnemers waaronder producenten, groothandels en eindschakels als horeca en supermarkten. Er zijn in Nederland geen meldingen bekend van mensen die ziek zijn geworden.

 • 27 Juli 2018 om 14:09

NVWA-onderzoek: naden opblaasbare zwembandjes voldoende sterk

De naden van 34 onderzochte opblaasbare zwembandjes zijn voldoende sterk. De bandjes zullen daardoor niet gemakkelijk scheuren en lucht verliezen. Dit is belangrijk om het risico op verdrinking te verminderen.

 • 26 Juli 2018 om 14:14

NVWA wijst belanghebbenden op internetconsultatie EU importverbod 39 houtige planten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op de publieke internetconsultatie over een voorstel van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 39 genera (geslachten) houtige planten.

 • 24 Juli 2018 om 15:46

NVWA controleert extra op regels veetransport bij hoge temperaturen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren op deze warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor veevervoer bij extreme temperaturen. Bij de controles die de NVWA tot nu toe heeft uitgevoerd blijkt dat bedrijven zich goed aan de regels houden.

 • 24 Juli 2018 om 12:26

Squishies (squeezies) voldoen aan onderzochte chemische eisen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht in april en juni 2018 de chemische veiligheid van de nieuwe rage squishies (ook bekend onder de naam squeezies). Een squishie is een speelgoedfiguurtje dat je kunt induwen en dat daarna weer langzaam haar normale vorm krijgt. Ze zijn te koop in verschillende vormen, van een smiley of poppetje tot snoep en levensmiddelen. Sommige squishies zijn ook geparfumeerd, zodat er - vooral bij het uitzetten van de squishies - een geur vrij komt. Op basis van een snelle marktverkenning blijkt dat het gehalte aan de chemische stoffen in de onderzochte squishies onder de grenswaarde blijft en dat ze voldoen aan de wettelijke Europese eisen.

 • 20 Juli 2018 om 12:02

NVWA en politie nemen schietfuiken in beslag op IJsselmeer

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben tijdens een gezamenlijke controle met de waterpolitie Lelystad 27 illegaal geplaatste schietfuiken aangetroffen. De fuiken stonden in een gebied waar het vissen met schietfuiken niet is toegestaan, dit om jonge vis te beschermen.

 • 19 Juli 2018 om 14:24

NVWA waarschuwt opnieuw voor afslankproducten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt opnieuw voor het gebruik van een aantal afslankproducten. In IREM Naturel, Dream-tox en Form soupe is de stof sibutramine aangetroffen. Deze stof, die eerder voorkwam in geneesmiddelen tegen obesitas, kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. De afslankproducten worden - onder wisselende, nieuwe merknamen - op Facebook en Instagram aangeboden als natuurlijk afslankproduct.

 • 19 Juli 2018 om 13:15

Illegale mestverwerking en grote partij gestolen babyvoeding ontdekt bij controleactie Noord-Brabant

Bij een integrale controleactie door het Peelland Interventieteam (PIT) bij een melkveehouderij in Gemert is gebleken dat de eigenaar illegaal mest opslaat en diverse (milieu) overtredingen begaat. Bij de controle is ook een grote partij babyvoeding ontdekt. Deze is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veiliggesteld.

 • 12 Juli 2018 om 17:58

Terugroepacties ingevroren groenten afkomstig van Hongaarse fabriek

Uit een melding van de EFSA aan Europese lidstaten blijkt dat in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, groenten op de markt zijn gekomen die mogelijk besmet zijn met Listeria monocytogenes. Het gaat om bevroren groenten van een fabriek in Hongarije van de producent Greenyard. De producten worden uit voorzorg uit de handel gehaald.

 • 12 Juli 2018 om 17:28

Advies: beΓ«indig bestrijding bosmug Flevopolder

In grote delen van de Flevopolder blijken de mogelijkheden van effectieve bestrijding van de Aziatische bosmug gering. Dat komt omdat de Aziatische bosmug tussen Lelystad en Zeewolde wijd verspreid voorkomt. De Aziatische bosmug zorgt voor slechts een klein extra risico op verspreiding van ziekten in Nederland. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, is geadviseerd om bestrijding daar wel op te pakken.

 • 10 Juli 2018 om 11:33

Doorzoekingen in onderzoek naar handel in verboden afslankproducten

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft maandag 9 juli in 2 woningen en een bedrijfspand in Zuid-Holland doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke handel in verboden afslankproducten. Naast administratie en digitale gegevensdragers is er contant geld, een aantal dozen met afslankmiddelen, een Porsche en een Mercedes in beslag genomen. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.

 • 9 Juli 2018 om 17:06

NVWA ziet vanuit de lucht toe op naleving beregeningsverbod aardappelen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren vanuit helikopters en vanaf de weg controles uit om te kijken of aardappeltelers in beregeningsverbodsgebieden zich houden aan het verbod op beregening met oppervlaktewater.

 • 6 Juli 2018 om 15:24

NVWA accepteert Care for Food Group zelfcontrolesysteem

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het Care for Food Group zelfcontrolesysteem van de Care for Food Group geaccepteerd.

 • 27 Juni 2018 om 13:02

NVWA neemt ongeveer 150 honden in bewaring

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zaterdag 16 juni ongeveer 150 honden, waaronder zeer jonge pups, in bewaring genomen. De dieren werden aangetroffen bij een hondenhandelaar in Woerden.

 • 18 Juni 2018 om 13:54

NVWA: tref voorbereidingen voor aangescherpte regels plantenpaspoort

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept bedrijven die planten verhandelen op om alvast voorbereidingen te treffen voor de aangescherpte regels voor plantenpaspoorten die vanaf december 2019 gelden. Vanaf 14 december 2019 is het plantenpaspoort verplicht voor alle voor opplant bestemde planten. De plantenpaspoortplicht geldt ook voor pot- perk- en kuipplanten die bestemd zijn voor consumenten. Het plantenpaspoort moet vanaf 14 december 2019 voldoen aan een aantal nieuwe kenmerken, waaronder een uniek fytosanitair bedrijfsregistratienummer.

 • 15 Juni 2018 om 09:14

Samenvoeging RIKILT en LabVV NVWA

Er is een politiek akkoord over de samenvoeging van het RIKILT en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid (LabVV) van de NVWA. Deze samenvoeging van 2 laboratoria wordt per 1 januari 2019  geëffectueerd. Het nieuwe instituut maakt deel uit van Wageningen Research.

 • 13 Juni 2018 om 14:13

Man vast voor vermoedelijke smokkel beschermde orchideeΓ«n

De Douane heeft vorige week met ondersteuning van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een echtpaar aangehouden op Schiphol. In hun koffers hadden zij circa 440 beschermde orchideeën, zonder de bijbehorende documenten. De man is door de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam in bewaring gesteld voor 14 dagen.

 • 11 Juni 2018 om 16:29

Inspecties NVWA op verbod gewasbescherming buiten de landbouw

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat controleren op het verbod van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Sinds 1 november 2017 is een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw van kracht. Dit houdt in dat in de sectoren buiten de landbouw zoals het openbaar groen professioneel geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt mogen worden.

 • 7 Juni 2018 om 15:00
❌