[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 20 Februari 2019NVWA - Nieuwsberichten

Beroepsvisser betrapt met 667 kilo illegaal geraapte oesters

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op 13 februari 2019 in de Oosterschelde nabij St. Philipsland een beroepsvisser betrapt met 29 zakken met in totaal 667 kilo illegaal geraapte oesters. De inspecteurs hebben proces-verbaal opgemaakt tegen de beroepsvisser. De oesters zijn weer teruggezet in de natuur.

  • 20 Februari 2019 om 12:03
OuderNVWA - Nieuwsberichten

NVWA-onderzoek: kwart ballonnen geeft te veel nitrosamines af

Een kwart van de ballonnen die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzocht voldoet niet aan de Europese normen over de afgifte van nitrosamines. Nitrosamines zijn kankerverwekkende stoffen die een gezondheidsrisico kunnen vormen als ze vrijkomen uit producten. Daarnaast ontbreken bij veel ballonnen de verplichte veiligheidswaarschuwingen op het etiket van de verpakking.

  • 19 Februari 2019 om 13:23

Onderzoek naar fraude met verplichte stempels op houten pallets

De NVWA heeft op vrijdag 15 februari 2019 een bedrijf in Zuid-Holland bezocht in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met stempels. De stempels worden gebruikt om aan te tonen dat houten pallets een hittebehandeling hebben ondergaan om schadelijke organismen te doden. Bij de doorzoeking is een stempel in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

  • 15 Februari 2019 om 13:31

NVWA roept ondernemers op zich aan te melden bij administratieve systemen vanwege Brexit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept ondernemers die goederen leveren aan klanten in het Verenigd Koninkrijk of die goederen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk, op om zich op tijd aan te melden bij de digitale systemen die nodig zijn voor het aanvragen en verwerken van import- en exportkeuringen en -certificaten. Het aanmelden bij de verschillende systemen duurt normaliter ongeveer 2 weken, maar deze doorlooptijd kan flink oplopen als veel bedrijven zich vanwege een 'no-deal Brexit' pas op het laatste moment aanmelden.

  • 11 Februari 2019 om 15:10

Boete voor eierhandelaar die Fipronileieren heeft omgekat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Rotterdam een boete van 30.000 euro geëist tegen een eierenhandelaar uit Mijnsheerenland die op grote schaal eieren zou hebben voorzien van een vals herkomstnummer. De werkelijke herkomst van de eieren was onduidelijk. Een deel van de eieren had een te hoog Fipronil gehalte. "Het bedrijf heeft het vertrouwen van de samenleving in de sector een forse knauw toegebracht. Dit deden zij, kort nadat de sector in een enorm dal terecht was gekomen als gevolg van de Fipronil-affaire": zei de officier op zitting. Lees het hele bericht op de website van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

  • 7 Februari 2019 om 12:15

Amerikaanse stierkikker in 2018 niet meer waargenomen in Nederland

Er zijn in 2018 in Nederland geen Amerikaanse stierkikkers - ook wel Amerikaanse brulkikkers genoemd - waargenomen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De uitroeiingsactie in de jaren 2010-2015 in het Limburgse Baarlo is daarmee succesvol afgerond. Langs de grens tussen Noord-Brabant en Vlaanderen blijft waakzaamheid geboden. De populatie in Vlaanderen is ondanks de bestrijdingsmaatregelen die  daar zijn uitgevoerd nog niet uitgeroeid. Hierdoor blijft het mogelijk dat de Amerikaanse stierkikker zich opnieuw in Nederland vestigt.

  • 6 Februari 2019 om 13:24

NVWA wijst op regels voor middelen met fosfonaat

De Europese Commissie heeft bepaald dat middelen op basis van de stof fosfonaat die bestemd zijn voor het gebruik in de land- en tuinbouw alleen op de markt mogen worden gebracht en mogen worden gebruikt als ze zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. In Nederland is het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) verantwoordelijk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

  • 5 Februari 2019 om 15:07

HygiΓ«nisch werken blijft aandachtspunt voor pluimveeslachthuizen

Grote pluimveeslachthuizen houden zich over het algemeen goed aan de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid. Toch is er vooral op het punt van hygiënisch werken nog wel ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit de naleefmonitor pluimveeslachthuizen over de eerste helft van het jaar 2018 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), waarin per slachthuis is te zien hoe de bedrijven zich aan de regels houden.

  • 4 Februari 2019 om 09:26

Te veel mest en dieren aangetroffen bij gezamenlijke inspectie Deurne

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben op woensdag 30 januari 2018 samen met het Peelland Interventie Team (PIT) en waterschap Aa en Maas een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest is opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie.

  • 30 Januari 2019 om 17:04

IJsselmeervisser betrapt op visstroperij

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in samenwerking met de waterpolitie Lelystad een beroepsvisser uit Urk betrapt op visstroperij. De IJsselmeervisser is aangehouden omdat hij er van wordt verdacht de eigenaar te zijn van illegale netten die regelmatig werden uitgezet in het IJsselmeer. Het strafrechtelijk onderzoek naar de visser staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

  • 30 Januari 2019 om 13:25

Gevangenisstraffen tot 3 jaar geΓ«ist vanwege fraude met vlees

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag gevangenisstraffen tot 3 jaar en boetes tot 150.000 euro geëist tegen 3 bedrijven en de leidinggevenden vanwege fraude met vlees. Uit onderzoek van de opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) blijkt dat door valsheid in geschrift circa 400.000 kilo vlees niet meer herleidbaar was naar de bron, met alle gezondheidsrisico's van dien. Daarnaast is het consumentenvertrouwen ernstig ondermijnd, stelde de officier op zitting: "Op het etiket moet staan wat er in zit, de vlag moet de lading dekken. Als we daar niet meer op kunnen vertrouwen is het einde zoek!" Lees het hele bericht op de website van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

  • 29 Januari 2019 om 13:26

Naleving slachthuizen hoog, maar het kan nog beter

De 23 grote roodvleesslachthuizen in Nederland leven de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid over het algemeen goed na. Toch is er vooral op het gebied van dierenwelzijn nog wel ruimte voor verbetering. Het reinigen en ontsmetten van veewagens - een maatregel om verspreiding van dierziektes te voorkomen - is bij een aantal bedrijven een belangrijk zorgpunt. Dat blijkt uit de naleefmonitor roodvleesslachthuizen over de eerste 6 maanden van 2018 waarin per slachthuis is te zien hoe individuele slachterijen de regels naleven.

  • 28 Januari 2019 om 12:22

NVWA wijst telers op verbod op met neonicotinoΓ―den behandelde zaden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wijst telers in Nederland op het verbod om zaden die zijn behandeld met de neonicotinoïden, clothianidin, imidacloprid of thiamethoxam buiten uit te zaaien of te planten. Dit verbod geldt sinds 19 december 2018 en is ingesteld om bijen en andere bestuivers te beschermen.

  • 23 Januari 2019 om 16:32

Twee Europese referentielaboratoria plantgezondheid naar NVWA

Het Nationaal Referentie Centrum fytosanitair (NRC-fytosanitair) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de Europese Commissie aangewezen als Europees Referentielaboratorium (EURL) op het gebied van schadelijke bacteriën en virussen in planten. Europese Referentielaboratoria voor plantgezondheid spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de aanwezigheid van plantenziekten en plagen door het verbeteren van de uniformiteit en de betrouwbaarheid van de analyseresultaten in de Europese Unie (EU).

  • 22 Januari 2019 om 15:25

NVWA en Marktplaats slaan handen ineen in strijd tegen verboden producten

De NVWA en Marktplaats maken vandaag bekend samen te gaan werken om handel in illegale producten tegen te gaan. Vandaag ondertekenden zij een samenwerkingsdocument met afspraken die helpen advertenties met verboden waar zoveel als mogelijk te weren van de handelssite. Gezamenlijk zetten de partijen zich in voor betere voorlichting en toezicht. Daarbij gaat het om handel in verboden consumentenproducten en levensmiddelen, voedingssupplementen, chemicaliën, dieren, diensten en planten.

  • 22 Januari 2019 om 12:51

Nederland krijgt nieuw instituut voor voedselveiligheid

Vanaf 1 juni 2019 vormen RIKILT Wageningen University & Research en het Laboratorium voor Voeder- en Voedselveiligheid van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut. De nieuwe organisatie draagt de naam Wageningen Food Safety Research (WFSR) en maakt onderdeel uit van Wageningen University & Research. Op 14 januari 2019 zijn de benodigde documenten in Wageningen ondertekend.

  • 14 Januari 2019 om 13:59

Vogelgriep vastgesteld bij watervogels in Drenthe

In Veeningen (Drenthe) is bij watervogels in een vogelwinkel vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een laagpathogene variant van vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de dieren in quarantaine gehouden tot er geen virusuitscheiding meer plaatsvindt.

  • 24 December 2018 om 21:30

Jaarplan NVWA 2019: voedselveiligheid eerste prioriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) besteedt in 2019 52% van de beschikbare toezichtscapaciteit aan het onderwerp voedselveiligheid. Dat staat in het jaarplan 2019 van de NVWA dat vandaag door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

  • 21 December 2018 om 17:44

Verbetering voedselveiligheid door geleerde lessen Fipronil

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport, VWS) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LNV) hebben vandaag het Actieplan Voedselveiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan bevat maatregelen om de voedselveiligheid verder te verbeteren en volgt in reactie op de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager. Deze commissie onderzocht welke lessen geleerd moeten worden uit het Fipronil-incident in de zomer van 2017. Veel verbeteringen zijn inmiddels al in de praktijk toegepast.

  • 21 December 2018 om 17:14

NVWA wijst belanghebbenden op nieuw EU importverbod hoog risico planten per 14 december 2019

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op een recent besluit van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 35 genera (geslachten) houtige planten, 1 vrucht, 1 groente en 1 type hout.

  • 19 December 2018 om 18:50
❌