[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 21 Maart 2018NVWA - Nieuwsberichten

Ossenstaarten van Belgisch vleesbedrijf geleverd aan nog 16 bedrijven in Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de lijst met bedrijven die ossenstaarten van het Belgische vleesbedrijf VEVIBA hebben doorverkocht aan consumenten aangevuld met nog 16 bedrijven. Op 16 maart 2018 publiceerde de NVWA al een lijst met 19 bedrijven die ossenstaarten van het Belgische vleesbedrijf aan consumenten hebben verkocht. Die lijst is aangevuld naar aanleiding van meldingen van leveranciers en distributeurs.

 • 21 Maart 2018 om 11:58
OuderNVWA - Nieuwsberichten

Publiekswaarschuwingen voor ossenstaarten van Belgisch vleesbedrijf

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 19 Nederlandse bedrijven opgedragen consumenten te waarschuwen om ossenstaarten die afkomstig zijn van het Belgische vleesbedrijf VEVIBA niet te consumeren. Het gaat om ossenstaarten die door het Belgische vleesbedrijf in de handel zijn gebracht zonder dat het vlees door een dierenarts is goedgekeurd voor menselijke consumptie.

 • 16 Maart 2018 om 19:12

Beëindiging Vinçotte Nederland als keuringsinstelling attractie- en speeltoestellen

In een persbericht liet Vinçotte Nederland weten dat TÜV Nederland op 1 februari 2018 alle inspectieactiviteiten voor attractie- en speeltoestellen heeft overgenomen. Deze beëindiging was toen nog niet gemeld aan het ministerie van VWS, dat destijds de aanwijzing verstrekte voor de keuring van attractie- en speeltoestellen. VWS trekt de aanwijzing van Vincotte Nederland als aangewezen keuringsinstantie (AKI) in per 2 mei 2018.

 • 16 Maart 2018 om 08:55

NVWA en NCAE treden op tegen fraude met kwarteleieren

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) hebben tijdens een inspectie geconstateerd dat een eiergroothandel in de provincie Gelderland kwarteleieren uit Franse legbatterijen heeft verkocht als Nederlandse scharrelkwarteleieren.

 • 15 Maart 2018 om 18:30

NVWA-onderzoek bevestigt acute en chronische gezondheidsrisico's MMS-supplement

Onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevestigt dat consumenten acute en chronische gezondheidsrisico’s lopen bij gebruik van MMS (onder andere bekend als Miracle Mineral Solution, Miracle Mineral Supplement of Master Miracle Solution). Dit product, waarvoor de NVWA al waarschuwt sinds 2010, wordt verkocht als voedingssupplement. Bureau Risicobeoordeling & onderzoek van de NVWA heeft een risicobeoordeling van dit product gemaakt.

 • 15 Maart 2018 om 16:00

Beslag op 40 voertuigen in onderzoek naar stelselmatige mestfraude

Brabantse Kempen - Het milieuteam van de politie in de eenheid Oost-Brabant heeft vandaag op meerdere plaatsen in het land beslag gelegd op 35 vrachtwagencombinaties en enkele personenauto’s van een mesthandelaar uit de Brabantse Kempen. De handelaar wordt verdacht van stelselmatige mestfraude. Het gaat om en gecoördineerde actie van het OM, de NVWA, Politie, Douane en ILT, onder leiding van het Functioneel parket.

 • 13 Maart 2018 om 16:54

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Kamperveen

In Kamperveen (gemeente Kampen) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 29.000 vleeseenden. Het naastgelegen bedrijf met pluimvee wordt preventief geruimd. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • 13 Maart 2018 om 16:38

Minder dierproeven in 2016

In 2016 hebben 449.874 dierproeven in Nederland plaats gevonden. Dat zijn 78.285 (14.8%) minder dierproeven dan in 2015. Er vonden minder dierproeven plaats met muizen, schapen, konijnen en runderen. Er zijn 78.209 (19,4%) dierproeven verricht op genetisch gewijzigde dieren. Dat is een daling van 49.604 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat staat in het jaarverslag dierproeven 2016 dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag heeft uitgebracht.

 • 9 Maart 2018 om 17:31

56 steuren in bewaring genomen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 56 steuren in bewaring genomen bij een bedrijf dat handelt in koikarpers en steuren. Steuren zijn een bedreigde diersoort en zijn beschermd op basis van het CITES-verdrag. Dit betekent dat de dieren alleen mogen worden verhandeld en gehouden als aangetoond kan worden dat de dieren op een legale manier zijn verkregen.

 • 8 Maart 2018 om 16:24

Uitbreiding lijst met plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft wederom de lijst van plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten uitgebreid. Dit naar aanleiding van besmettingen in gewassen waar de schadelijke bacterie nog niet eerder in was aangetroffen.

 • 8 Maart 2018 om 15:15

Corridor voor transport slachtpluimvee Oldekerk

Het slachthuis voor pluimvee in het door vogelgriep getroffen gebied (10 km-zone) rond Oldekerk kan het bedrijf weer opstarten. Wel gelden er strikte voorwaarden. Zo kan bijvoorbeeld alleen pluimvee van buiten het vogelgriepgebied via een aangewezen route worden aangevoerd en de dieren moeten nog dezelfde dag worden geslacht.

 • 28 Februari 2018 om 08:18

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Oldekerk

In Oldekerk (provincie Groningen) is op zondag 25 februari 2018 bij een bedrijf met pluimvee vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 36.000 vogels. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven.  De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 • 26 Februari 2018 om 08:18

Nieuwe procedure aanvragen zendinginspecties voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) past het e-CertNL-systeem (CLIENT-export) zo aan dat bedrijven vanaf 31 maart 2018 via dit systeem de verplichte zendinginspectie aan kunnen vragen voor Begonia, Dipladenia, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander planten die bestemd zijn voor eindgebruikers in Finland, Groot Brittannië, Ierland, Zweden en (specifieke gebieden van) Portugal. Als de zendinginspectie akkoord is, wordt er via het e-CertNL-systeem een Europees communicatiedocument afgegeven dat dienst doet als verplicht plantenpaspoort.

 • 22 Februari 2018 om 09:48

Blokkade bij ruim 150 bedrijven opgeheven

Nadat er bij 2.,100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd wordt op dit moment hard gewerkt aan het op orde krijgen van het I&R systeem van veebedrijven. Herstelmeldingen door veehouders worden ook gedurende het weekend door RVO.nl en NVWA verwerkt. Bij ruim 150 veebedrijven is de bedrijfsblokkade inmiddels opgeheven.

 • 12 Februari 2018 om 10:06

NVWA gaat streng controleren op elektronische visvangstregistratie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de komende tijd kapiteins van vissersvaartuigen streng controleren op de elektronische vangstregistratie via het zogenoemde E-lite-logboek en het E-logboek. Met ingang van 1 januari 2018 is het gebruik van E-lite en E-logboek wettelijk verplicht. Omdat de meldingen via deze elektronische logboeken zeer belangrijk zijn voor een goede visvangstregistratie, gaat de NVWA bij overtredingen direct handhavend optreden.

 • 9 Februari 2018 om 15:10

Onregelmatigheden ontdekt bij 2.100 rundveebedrijven

Door de NVWA en RVO.nl is in opdracht van het ministerie van LNV nader onderzoek verricht naar de rundveebedrijven waarbij onregelmatigheden zijn geconstateerd in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R). Uit dit onderzoek blijkt tot nu toe dat bij ruim 2.100 bedrijven onregelmatigheden in het I&R zijn vastgesteld. Deze bedrijven worden vandaag en morgen geblokkeerd, wat betekent dat dieren niet mogen worden aan- en afgevoerd. Dit heeft minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten vandaag bekendgemaakt in een brief aan de Tweede kamer.

 • 8 Februari 2018 om 09:07

NVWA controleert dierenwelzijn op geitenbedrijven

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan vanaf februari inspecties uitvoeren om te controleren of professionele geitenhouders zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Inspecteurs hebben bij deze controles bijzondere aandacht voor het welzijn van de geitenbokjes op melkgeitenbedrijven en op afmestbedrijven.

 • 6 Februari 2018 om 12:57

NVWA wijst publieksbedrijven op belang Q-koortsvaccinatie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit wijst publieksbedrijven zoals kinderboerderijen, zorgboerderijen, boerencampings en alle andere geiten- of schapenhouders die hun bedrijf openstellen voor bezoekers, op het belang van tijdige vaccinatie tegen Q-koorts. Dit om overdracht van Q-koorts van dieren op mensen te voorkomen. Publieksbedrijven die hun dieren niet of niet op tijd hebben gevaccineerd tegen Q-koorts mogen geen bezoekers ontvangen bij hun dieren. Dit betekent dat deze bedrijven bijvoorbeeld ook geen lammetjesaaidagen mogen organiseren.

 • 1 Februari 2018 om 11:40

NVWA treedt strenger op tegen ongekeurde apparatuur gewasbeschermingsmiddelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat de keuringsplicht van professionele apparatuur voor het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden strenger handhaven. Met ingang van het komende teeltseizoen zal de NVWA bij overtreding van de keuringsplicht - afhankelijk van de ernst van de overtreding - een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete geven.

 • 30 Januari 2018 om 13:01

Controle Markthal Rotterdam: 36 overtredingen geconstateerd

Maandag 29 januari hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de Markthal in Rotterdam een controleactie uitgevoerd. In totaal zijn 76 levensmiddelenbedrijven die bederfelijke levensmiddelen verhandelen in de Markthal aan een inspectie onderworpen. Aanleiding was een recente spoedsluiting na muizenoverlast van een bedrijf en meerdere signalen en constateringen van vooral plaagdierenoverlast.

 • 29 Januari 2018 om 19:21
❌