[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 22 Oktober 2018NVWA - Nieuwsberichten

Aziatische hoornaar succesvol bestreden

In 2018  heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 3 keer opdracht gegeven om een nest van de Aziatische hoornaar op te sporen. De 2 aangetroffen nesten zijn succesvol bestreden.

 • 22 Oktober 2018 om 13:39
OuderNVWA - Nieuwsberichten

NVWA-onderzoek hoverboards: ernstige tekortkomingen

Alle 30 hoverboards die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de afgelopen periode onderzocht, vertonen ernstige tekortkomingen. De belangrijkste tekortkoming is dat de batterij van de onderzochte apparaten kan ontbranden als deze te lang aan de oplader ligt. De kans hierop kan worden verkleind als consumenten voorzorgsmaatregelen nemen. De NVWA heeft de betrokken fabrikanten, importeurs en distributeurs opgedragen hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat deze producten uit de handel worden gehaald en dat afnemers en consumenten zo snel mogelijk worden geïnformeerd via gerichte mailings of algemene publiekswaarschuwingen. De NVWA ziet hierop toe.

 • 11 Oktober 2018 om 15:16

NVWA breidt preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat informatieborden over Afrikaanse varkenspest (AVP) plaatsen op parkeerplaatsen langs snelwegen en bij natuurgebieden. Op de borden worden transporteurs, reizigers en recreanten opgeroepen om geen etensresten achter te laten in de natuur.

 • 5 Oktober 2018 om 16:22

Vondst Xylella fastidiosa in BelgiΓ«

In de Belgische provincie West-Vlaanderen zijn met Xylella fastidiosa besmettte olijfbomen aangetroffen in een partij olijfbomen die recent uit Spanje naar België was geïmporteerd. De besmette planten zijn vernietigd en de Belgische en Spaanse autoriteiten voeren traceringsonderzoek uit om te kijken of planten uit deze besmette partij ook naar andere bedrijven of landen zijn verhandeld.

 • 5 Oktober 2018 om 12:22

NVWA: 2 beroepsvissers Oosterschelde geverbaliseerd

Recent hebben inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Oosterschelde een zeer grote hoeveelheid van 87 stuks aalvistuigen aangetroffen waarmee in deze periode niet mag worden gevist.

 • 4 Oktober 2018 om 13:22

Uitbreiding lijst met plantenpaspoortplichtige Xylella fastidiosa-waardplanten gepubliceerd

De Europese Commissie heeft wederom de lijst van plantenpaspoortplichtige Xylella-waardplanten uitgebreid. Dit naar aanleiding van besmettingen in gewassen waar de schadelijke bacterie nog niet eerder in was aangetroffen.

 • 27 September 2018 om 11:39

NVWA moet ISO-methode blijven gebruiken bij onderzoek gif in sigaretten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet de wettelijk vastgestelde ISO-meetmethode blijven gebruiken bij het toezicht op de maximale hoeveelheden teer, nicotine en koolmonoxide in de rook van sigaretten. Dit heeft de NVWA vandaag gemeld in antwoord op een handhavingsverzoek waarin de NVWA opgeroepen wordt een andere meetmethode te gebruiken en vervolgens alle sigaretten uit de handel te halen die de maximumwaarden overschrijden.

 • 20 September 2018 om 09:54

NVWA maakt gegevens pluimveeslachthuizen openbaar

Grote pluimveeslachthuizen leven de regels voor dierenwelzijn steeds beter na. Op het gebied van hygiënisch werken ziet de NVWA op een aantal onderwerpen nog wel verbeterpunten.

 • 19 September 2018 om 11:56

Video: Nest Aziatische hoornaar opgespoord en uitgeroeid

In de gemeente Sluis (Zeeland) is een nest van de Aziatische hoornaar opgespoord en vernietigd. Dit gebeurde in samenwerking tussen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de provincie Zeeland en EIS Kenniscentrum insecten. De Aziatische hoornaar komt van nature niet in Nederland voor en is schadelijk voor honingbijen. Een steek van de Aziatische hoornaar is vergelijkbaar met die van een gewone wesp; pijnlijk maar niet levensbedreigend (tenzij iemand allergisch is).

 • 13 September 2018 om 17:44

Aanbieden voerbalen met plastic aan dieren niet toegestaan

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) komen - vooral bij pluimveehouders - steeds vaker tegen dat voerbalen, waar het plastic nog (deels) omheen zit, worden aangeboden aan dieren. Dit is niet toegestaan.

 • 11 September 2018 om 13:21

Opsporingsdienst NVWA doet invallen in 2 bedrijfspanden

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op woensdag 5 september 2018 2 bedrijfslocaties doorzocht. Dit in het kader van een opsporingsonderzoek naar vermoedelijk illegale handel in partijen vis die het toegestane gehalte kwik overschrijden. Daarbij is (digitale) administratie en ander bewijsmateriaal in beslag genomen. Het onderzoek staat onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

 • 6 September 2018 om 15:26

Afrikaanse Varkenspest in Bulgarije, 2e reiniging en ontsmetting vervoermiddelen verplicht

In verband met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest (AVP) in Bulgarije moeten vervoermiddelen voor evenhoevigen[1] die terugkomen uit Bulgarije onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een 2ᵉ reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. Deze 2e R&O gold reeds voor de EU-risicolanden Estland, Italië, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en alle 3e landen.

 • 3 September 2018 om 15:32

Naleving hygiΓ«ne en dierenwelzijn bij slachthuizen openbaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vandaag de 3e naleefmonitor roodvleesslachthuizen gepubliceerd. In deze naleefmonitor worden voor het eerst de bedrijfsnamen bekend gemaakt, zodat duidelijk wordt hoe individuele slachterijen presteren op hygiëne en welzijn van de dieren vóór de slacht.

 • 29 Augustus 2018 om 14:05

Ruim 21.000 dieren minder geslacht tijdens het Offerfeest

Dierenartsen van de NVWA die tijdens het slachten toezicht gehouden hebben in de 57 slachthuizen waar dieren al dan niet onbedwelmd werden geslacht, hebben gezien dat de regels voor dierenwelzijn over het algemeen goed nageleefd werden. Er zijn tijdens het Offerfeest 2018 ruim 21.000 minder dieren geslacht dan vorig jaar. In 2017 werden 2.926 runderen en 62.231 schapen en geiten geslacht voor het Offerfeest. Dit jaar waren dat 2.951 runderen en 40.891 schapen en geiten.

 • 24 Augustus 2018 om 12:59

Illegaal vistuig in Markermeer

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben in augustus 2018 enkele inspecties uitgevoerd op het Markermeer. Hierbij zijn verschillende illegale vistuigen aangetroffen en in beslag genomen.

 • 21 Augustus 2018 om 15:52

Kreeftenvisser in de kraag gevat

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben woensdag 1 augustus op de Oosterschelde een beroepsvisser in de kraag gevat die 43 zeekreeften had gevangen en uit het zicht aan boord had bewaard. De visser kreeg een proces-verbaal aangezegd omdat hij de gevangen kreeften niet onmiddellijk had teruggezet. Buiten het kreeftseizoen is dat verplicht.

 • 3 Augustus 2018 om 14:34

NVWA kan blijven handhaven bij import teakhout uit Myanmar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan handhavend optreden tegen een houtimporteur die teakhout importeert uit Myanmar. Dat blijkt uit een uitspraak van de Haagse rechtbank. Het bedrijf was naar de rechter gestapt nadat de NVWA een last onder dwangsom had opgelegd.

 • 3 Augustus 2018 om 10:53

NVWA: terugroepactie verdachte diepvriesgroenten afgerond

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de terugroepactie van diepvriesgroenten die mogelijk besmet zijn met de listeria-bacterie afgerond. Bijna 1,3 miljoen kilo aan diepvriesgroenten, afkomstig uit een Hongaarse fabriek van producent Greenyard, zijn opgespoord en zo nodig uit de handel gehaald. De tracering door de NVWA omvatte zo’n 15.000 afnemers waaronder producenten, groothandels en eindschakels als horeca en supermarkten. Er zijn in Nederland geen meldingen bekend van mensen die ziek zijn geworden.

 • 27 Juli 2018 om 14:09

NVWA-onderzoek: naden opblaasbare zwembandjes voldoende sterk

De naden van 34 onderzochte opblaasbare zwembandjes zijn voldoende sterk. De bandjes zullen daardoor niet gemakkelijk scheuren en lucht verliezen. Dit is belangrijk om het risico op verdrinking te verminderen.

 • 26 Juli 2018 om 14:14

NVWA wijst belanghebbenden op internetconsultatie EU importverbod 39 houtige planten

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) attendeert Nederlandse bedrijven en andere belanghebbenden op de publieke internetconsultatie over een voorstel van de Europese Commissie om per 14 december 2019 een importverbod af te kondigen voor 39 genera (geslachten) houtige planten.

 • 24 Juli 2018 om 15:46
❌