[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderSchuttevaer

Ontgasverbod begint bij β€˜dichtbevolkte gebieden’

Door DvdM

Behalve toxische stoffen mogen sinds april dit jaar conform het ADN vrijwel geen gevaarlijke stoffen meer varend ontgast worden in dichtbevolkte gebieden en nabij sluizen en bruggen. Als het CDNI-verdrag in 2020 van kracht wordt, is dat het begin van een totaalverbod op varend ontgassen in 2024.

  • Minister brengt voor handhaving in kaart waar het kan

Door Dirk van der Meulen

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer, die ze 5 juni had toegezegd aan de Tweede Kamerleden Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren), Kröger (GroenLinks) en Laçin (Socialistische Partij). In haar ‘update’ vertelt ze ook dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) in het najaar van 2019 een toezichtsactie ‘varend ontgassen’ gaat houden. Die is vooral bedoeld om de binnenvaart bewust te maken van de invulling van het begrip ‘dichtbevolkt’ én het verbod op ontgassen dat gefaseerd vanuit het CDNI zal worden opgelegd.

Voor de ADN-stoffen geldt dat ontgassen in uitzonderlijke situaties nog mag als ‘bij technische problemen de afgifte bij een ontgassingsinstallatie niet mogelijk was’. Over de tekortschietende beschikbaarheid van zulke installaties zwijgt de minister in haar brief aan de Tweede Kamer. En voordat het CDNI van kracht wordt, moet het verdrag eerst nog worden geratificeerd door Duitsland en Zwitserland.

Dichtbevolkt

Van belang voor de handhaving door ILenT is invulling van het begrip ‘dichtbevolkt’. De inspectie heeft een analyse gemaakt van de locaties waar actueel de meeste ontgassingen plaatsvinden. Ook zijn dichtbevolkte locaties langs de waterwegen in kaart gebracht, dat zijn volgens de minister gebieden met meer dan 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg.

In 2016 heeft CE Delft al vastgesteld dat binnen Nederland de meeste ontgassingen plaatsvinden op de corridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen. Ook waarnemingen met e-noses door omgevingsdiensten bevestigen dat beeld. Op een kaartje bij de Kamerbrief is te zien dat ontgassen feitelijk alleen nog kan aan het eind van de Nieuwe Waterweg, op de Zeeuwse vaarwegen en de doorgaande vaarroutes over het IJsselmeer.

Realistisch verbod

‘Na de zomer zal een overleg met de Taskforce Varen Ontgassen plaatsvinden om te bespreken hoe een realistisch verbod op varend ontgassen kan worden vormgegeven’, kondigt minister Van Nieuwenhuizen aan. ‘Na dit overleg met de Taskforce  en op basis van de verkennende toezichtsactie varend ontgassen in het najaar, bepaal ik definitief bij welk inwonertal sprake is van een dichtbevolkt gebied.’

Omdat ontgassingen een aantal uren in beslag nemen, is een langere aaneengesloten vaarweg waar ontgast kan worden noodzakelijk. Langere aaneengesloten trajecten zijn ‘p basis van de bevolkingsdichtheid in Nederland slechts beperkt beschikbaar en liggen voor een belangrijk deel buiten de hoofdcorridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen waarop tot nu toe voornamelijk varend ontgast wordt, constateert Van Nieuwenhuizen.

‘Zo snel als mogelijk’

Op korte termijn wil de minister met de binnenvaartsector verkennen welke ontgassingsfaciliteiten er op korte termijn en op welke locaties gewenst zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis dat ontgassen niet toegestaan is in dichtbevolkte gebieden.

‘Ik streef ernaar het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen’, schrijft minister Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. In samenwerking met de Taskforce werkt zij aan ‘het realiseren van voldoende capaciteit voor de verwerking van dampvormige restlading afkomstig van tankschepen in daarvoor geschikte verwerkings- en terugwininstallaties’. Ze schrijft ook dat zowel in het buitenland als in Nederland nog geen ervaring is met toezicht op het nu geldende ADN, met een ontgassingsverbod voor alle gevaarlijke stoffen.


Zoektocht drenkeling in Waal gaat verder

Door DvdM

 De zoektocht op de Waal bij Ochten naar een man die woensdagavond tijdens het zwemmen verdween, wordt donderdagmiddag voortgezet. 

Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen gaat speuren met sonarboten. Daarbij wordt waarschijnlijk ook stroomafwaarts gezocht, aldus een woordvoerster van de politie. Zij zei eerder dat de zoektocht was gestaakt.

Woensdagavond was al naar de drenkeling gezocht met een helikopter en door een team dat is gespecialiseerd in zoeken in het donker. Ook is er gedregd. (ANP)

Lita valt stil op Westerschelde

Door HVZ

Het onder Liberiaanse vlag varende koopvaardijschip Lita is donderdagochtend 22 augustus in problemen gekomen op de Westerschelde bij Terneuzen. Kort na het middaguur kon het schip de reis naar Antwerpen hervatten.

Het 148 meter lange en 22 meter brede schip was onderweg naar Antwerpen toen het even na 11  uur ter hoogte van de Put van Terneuzen te kampen kreeg met een totale black-out. Zowel de sleepboten Multratug 6 als 28, de Multrasalvor van Multraship en het coördinatievaartuig RWS79 van Rijkswaterstaat kwamen ter plekke om assistentie te verlenen. Maar de kapitein weigerde die. De overige scheepvaart werd verzocht voorzichtig te passeren.


Wegvallen subsidies windprojecten raakt Boskalis

Door DvdM

De Nederlandse baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft last van het wegvallen van subsidies voor offshore-windprojecten in de Noordzee. Dat zorgt ervoor dat klanten naar manieren zoeken om de kosten te drukken. Boskalis nam de gehele offshore-portefeuille onder de loep en neemt nu uit voorzorg een voorziening van 100 miljoen euro.

De afschrijving drukte sterk op de cijfers in de eerste helft van dit jaar. Zo zakte het bedrijfsresultaat met ruim 30 miljoen euro tot 135,7 miljoen euro. De kwestie zadelt Boskalis ook op met geschillen met klanten en moeizame onderhandelingen. Het bedrijf spreekt van een ‘ingrijpend gewijzigde opstelling’ van klanten voor offshore-windkabelprojecten in de Noordzee en ‘flinke verscherping’ van de verhoudingen bij de uitvoering van werken.

Topman Peter Berdowski noemde de afschrijvingen ‘een lelijke tegenvaller’ voor Boskalis. Hij uitte daarbij grote zorgen over de windmarkt in de Noordzee. De topman denkt dat uiteindelijk wel tientallen miljoenen aan uitstaande claims van Boskalis zullen worden gehonoreerd. (ANP)

Weer tegenvaller voor bouwers nieuwe zeesluis IJmuiden

Door DvdM

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft net als partner BAM weer extra geld opzij moeten zetten voor het sluisproject OpenIJ. De twee beursgenoteerde bouwers zitten elk voor 50 procent in het project. Vandaar zijn de extra kosten voor de bedrijven even hoog.

Het gaat om de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Over het eerste halfjaar bedraagt de voorziening voor VolkerWessels 7,5 miljoen euro. Bij de publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal ging VolkerWessels er nog vanuit dat het sluisproject bijna 4 miljoen euro duurder zou uitvallen. Eerder zadelde OpenIJ de twee bouwers al met vele miljoenen euro’s extra kosten op.

BAM meldde donderdagochtend als eerste dat er in verband met het sluisproject weer sprake was van een tegenvaller. VolkerWessels komt pas volgende week met resultaten. Omdat het bedrag van de voorziening niet heel hoog is heeft VolkerWessels donderdag geen eigen persverklaring naar buiten gebracht, stelt een woordvoerder van de bouwer na vragen van het ANP.

De extra euro’s waren nodig voor het nemen van voorzorgsmaatregelen voor het afzinken van het tweede caisson. BAM benadrukte al dat de werkzaamheden wel volgens schema lopen. De planning is nu dat de eerste schepen begin 2022 door de sluis kunnen, meer dan twee jaar later dan aanvankelijk gepland.

Dat dit project in de voorbije jaren een hoofdpijndossier is geworden voor BAM en VolkerWessels komt voornamelijk door een constructiefout. De deurkas van het binnenhoofd, waar de sluisdeur aan de zijde van het kanaal en de reservedeur in komen, bleek niet stijf genoeg. Dit probleem werd getackeld door het aanbrengen van extra wapening in de wanden van het caisson en het plaatsten van tijdelijke tussenwanden. (ANP)


Tanker knalt tegen sluisdeur PWA-kolk Oranjesluizen (video)

Door DvdM

De Prins Willem Alexanderkolk, de grootste van het Oranjesluizencomplex bij Schellingwoude (Amsterdam), is woensdagochtend tegen half 10 tot nader bericht gestremd nadat de lege tanker Eemstroom een sluisdeur aanvoer. 

De stremming gaat volgens Rijkswaterstaat in ieder geval tot in de avond van donderdag 22 augustus duren. Daardoor is er geen doorgang voor schepen langer dan 95 meter tussen het IJsselmeer en het IJ. 

Koninklijke BLN-Schuttevaer meldt dat er in de aangevaren deur leidingen zijn afgebroken, die de waterfilm onder de deur moet persen zodat hij open kan glijden. Deze moeten worden vervangen. Daarna wordt eerst een proefopening uitgevoerd. Bij een succesvol verloop wordt er weer geschut en wordt een deurenwissel gepland in de komende weken. Schutten via de middensluis is overwogen, echter op dit moment staat het buitenwater 20 cm hoger dan binnen. Dan is openzetten geen optie. 

Volwassenenonderwijs Antwerpen stopt met maritieme opleidingen

Door JG

De maritieme opleiding in het Centrum  voor Volwassenenonderwijs (CVO) in Antwerpen heropent niet in september.

Cursisten die nog enkele modules te gaan hebben, kunnen overschakelen naar het Maritiem Instituut Mercator in Oostende om hun opleiding af te ronden.
Maar voor veel studenten uit het Antwerpse is avondonderwijs in Oostende geen optie. Zij zullen hun maritieme droom moeten opgeven.

Het CVO in Antwerpen bood de opleidingen Dek en Motoren aan. Afgestudeerden kregen een getuigschrift van scheepsofficier/hoofd van de wacht; of van officier-werktuigkundige/hoofd van de machinekamerwacht, telkens op operationeel niveau. Met een bijkomende veiligheidstraining en 12 maanden vaartijd kon dat resulteren in een internationaal erkend vaarbevoegdheidsbewijs STCW (Standards on Training, Certification and Watchkeeping). De opleiding was modulair zodat de cursist zelf zijn lespakket kon samenstellen en zijn lesuren kon bepalen. Ook het aantal studiejaren waarin ze het volledige traject wilden afleggen, bepaalden ze zelf.

Dat de opleiding wordt stopgezet wijt directeur Eddy Hancké  aan het dalend aantal cursisten, waardoor het aantal lesuren in de afgelopen zes jaar meer dan halveerde.

Een beetje roergangen op de Black Marlin

Door MdV

Een van de opvarenden van de Black Marlin die vorige week dinsdag met 19 casco’s uit China arriveerde was de 16-jarige Julian Duijzer. De (binnenkort) tweedejaars student van de zeevaartopleiding van het Scheepvaart en Transport College (STC) verwierf een bijzondere stageplaats op het schip gedurende de reis. ‘De storm bij Zuid-Afrika blijft mij het meest bij.’

  • Buitenkans voor tweedejaars student marof Julian Duijzer
  • ‘Niet snel weer zo’n groot aantal casco’s’

Door Dick den Braber

Eigenlijk loopt een eerstejaars student van de MBO-opleiding (niveau 4) tot maritiem officier helemaal nog geen stage. ‘Dat gebeurt pas in de derde.’ Maar Julian Duijzer hoorde zijn vader Bert Duijzer over de opzienbarende reis die het zware-ladingschip Black Marlin zou gaan maken vanuit het Chinese Nantong naar Rotterdam. Het zou tenslotte een bijzondere tocht worden. ‘Het gebeurt niet vaak dat een zware-ladingschip zoveel binnenvaartcasco’s vervoert, op zo’n lange reis.’

Als technisch-directeur van Concordia Damen in Werkendam begeleidde Duijzer senior het complete project: vanaf het ontwerpen, bouwen en beladen in China tot de aflevering in Rotterdam. Julian: ‘Ik zei toen: “Pa, kunt u voor mij geen stageplaatsje aan boord regelen?”’

Vader Duijzer was niet te beroerd hierop de vraag van zijn zoon aan Boskalis, eigenaar van de Black Marlin, door te spelen. Die vond het geen probleem. Ook het STC werkte mee. Om de gemiste lessen te compenseren kreeg Julian een map met taken mee om aan boord uit te voeren. ‘Klasgenoten waren wel jaloers, ja.’

Nantong

En zo stapte de puber uit Poederoijen begin juni aan boord van een vliegtuig richting het Verre Oosten. Zijn vader was daar al eerder heen gegaan. ‘Om het stapelen van de casco’s te coördineren. Hierdoor zijn we daar een paar dagen samen geweest. Na de belading ging hij weer naar huis.’

In Nantong werden de 18 binnenvaartcasco’s van Concordia Damen en een kraanschip voor Damen Gorinchem – gebouwd bij de scheepswerven Tengda, AVIC, ISIC en Yangzi in de provincie Yangzhou – eerst stuk voor stuk op een grote ponton getakeld en aan elkaar gelast. Vervolgens verdween de halfafzinkbare Black Marlin door te ballasten voor een flink stuk onder water en kon de ponton aan dek worden getrokken. Julian: ‘Daarna kwam het schip weer omhoog en hebben lassers ook de ponton zeevast gezet.’

Op 15 juni vertrok het schip uit Nantong. Dinsdag 13 augustus, bijna 60 dagen later, kwam het behouden aan op de Tweede Maasvlakte. Een dag later dan verwacht. Julian: ‘Bij Portugal hebben we 24 uur moeten wachten vanwege slecht weer. Dat deden de meeste zeeschepen al, maar wij waren extra kwetsbaar. De stapel stak op zijn hoogste punt 55 meter boven de zeespiegel uit.’

Voor de Black Marlin was dit een andere vracht dan normaal. ‘Meestal vervoert ze olieplatformen, of dient ze als droogdok voor zeeschepen.’ Maar van zenuwen merkte Julian weinig bij de bemanning. ‘Voor de meesten was de reis gewoon een routineklus.’

Roergangen

Eerder op de reis kreeg de Black Marlin al met storm te maken. Voor de punt van Afrika. ‘We voeren niet via de Middellandse Zee, want de Suezkanaal-autoriteit wilde ons per casco tol laten betalen, in plaats van gewoon voor heel het schip. Hierdoor duurde de reis 21 dagen langer.’ Bij het onstuimige weer sloegen golven van 5,50 meter hoog over het dek heen. ‘Vanaf golven van vier meter hoog moet je binnen blijven.’

Best indrukwekkend om zo’n groot schip naar links en rechts te zien overhellen, vond de stagiair. Maar bang dat de casco’s in de oceaan zouden verdwijnen was hij niet. ‘Ik wist dat ze goed vastzaten.’

Toen de storm toenam, week de Black Marlin uit naar Valsbaai, bij Kaapstad. ‘De weerberichten voorspelden zeven meter hoge golven. Daarom hebben we 20 uur gewacht, tot de wind was gaan liggen.’

Gedurende de reis werd Julian acht uur per dag aan het werk gezet. ‘In de ochtend ging ik altijd vier uur met de bootsman op stap. Ik moest klusjes doen zoals schilderen, bikken, touw oprollen en kleine reparaties uitvoeren.’

‘s Middags ging hij de ene dag in de machinekamer aan de slag, waar hij bijvoorbeeld oliefilters moest vervangen, en de volgende middag naar de brug. ‘Daar moest ik schoolopdrachten uitvoeren op het gebied van bijvoorbeeld navigatie. En soms een beetje roergangen.’

Neptunus

Van de reis staan hem meerdere mooie herinneringen bij. ‘In de Straat van Mozambique, tussen Madagaskar en het Afrikaanse vasteland, heb ik heel veel walvissen en dolfijnen gezien. We voeren er juist in het seizoen dat ze door dat gebied trekken.’

Maar de meest gekoesterde herinnering betreft de passage van de evenaar. ‘Toen hield de bemanning voor mij en anderen die voor het eerst meevoeren een Neptunusdag. Dan maken ze een echte zeeman van je. Ik moest een zogenaamde medische keuring ondergaan, pillen slikken en allemaal opdrachten uitvoeren. Door een smerige tunnel kruipen, bijvoorbeeld.’ Verder moest hij geblinddoekt over een plank lopen die buitenboord zou hangen. Maar die balanceerde gewoon boven het dek, zag de kersverse zeeman later. Tot besluit volgde een rijkelijke barbecue en kreeg hij een zogenoemd Neptunus-certificaat. ‘Ze maakten er een leuk feestje van.’

De reis heeft voor Julian minimaal twee dingen helder gemaakt. Ten eerste dat het zeemansleven hem uitstekend bevalt en dat zijn maritieme toekomst, wat hem betreft, op zware-ladingschepen ligt. ‘Dan vervoer je, in plaats van altijd maar containers, telkens wat anders.’

Nu, eenmaal thuis, denkt Julian er niet aan uitrusten vóór het nieuwe schooljaar begint. Deze week vult hij met hand-en-spandiensten bij het lossen van de casco’s. Julian: ‘Dat hoeft natuurlijk niet, maar ik vind het leuk. Ik verdien liever geld dan dat ik thuis zit te niksen.’ Negen casco’s gaan vervolgens voor afbouw richting de werf van Concordia Damen, vijf naar scheepswerf De Gerlien van Tiem, twee naar Den Breejen en één naar Dolderman. De ponton belandt bij Hapo Barges in Ridderkerk.

Obstakel

Op afstand heeft de familie Duijzer meegenoten met Julian. Pa Duijzer: ‘Julian heeft van jongs af aan interesse in water en varen, maar ook in scheepsbouw. Zelf werk ik al meer dan 20 jaar in de scheepsbouw, dus interesse van de kinderen in dezelfde branche is leuk.’ Volgens de technisch-directeur verliep de reis ook in projectmatig opzicht naar wens. ‘Een kleine vertraging onderweg, maar verder geen bijzonderheden. Een obstakel was het zeevasten van het geheel in Nantong. Doordat er zoveel verschillende modellen en afmetingen aan boord moesten, was dit een aardige uitdaging.’

Overigens verwacht Duijzer niet snel een herhaling van het project. ‘De vorige ponton kwam hier in 2011 aan. Voorlopig verwachten we niet dat er weer zo’n ponton zal komen. De verdere aanvoer van afbouwschepen zal meer op de luiken van zeeschepen plaatsvinden.’


Duitse vaarwegen chronisch ziek

Door MdV

Het Duitse vaarwegennet is een chronisch ziek zorgenkindje. Geld, het medicijn om in elk geval het herstel in te leiden, is er. Maar de daadkracht om met dat geld wat te doen ontbreekt. Dat zegt een aantal vertegenwoordigers van reders en belangenbehartigers.

  • Schuttevaer-voorzitter Schultz: ‘Tijd voor doorpakken’
  • BDB: ‘Vakantie en ziekte geen reden voor sluisuitval’ 

Door Willem de Niet

De problemen zijn bekend, de technische oplossingen snel bedacht. Maar vervolgens komt een plan van aanpak slechts moeizaam tot stand. Niet zelden duurt de planning, de bouw, reparatie of renovatie langer dan gedacht of komen er eerst lapmiddelen aan te pas. Het ontbreekt aan doorpakken en aan een sterke lobby, zeggen betrokkenen.

‘Buitenlander’

Het is een situatie waarmee de binnenvaart in Duitsland nog vele jaren moet leven, weet ook Erik Schultz, voorzitter van de Internationale Afdeling van de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Hij probeert zoveel mogelijk de trom te roeren, maar weet zich als buitenlander ook beperkt in hoe hard hij in Duitsland op de trom kan slaan, of er partijen aan de oren bij kan slepen.

Schultz: ‘We hebben natuurlijk recht van spreken. Uiteindelijk zijn wij bij het scheepvaartverkeer op Duitse kanalen en rivieren als Nederlandse binnenvaart ver in de meerderheid. Maar aan de andere kant kun je als Nederlandse bedrijfstak ook geen al te grote mond opzetten. De Duitse overheid laat zich door ons natuurlijk niet de les lezen. Maar we varen voor de Duitse industrie en wanneer laat die van zich horen? Misschien is het wachten op de volgende storing ergens op een Duitse waterweg. De vraag is niet of die komt, maar waar en wanneer.’

Personeelsgebrek

Op de dag dat Schultz zijn reactie met de krant deelt, maakt vaarwegbeheerder WSV bekend dat in Geesthacht de volgende dagen de sluis tussen 13 en 21 uur dicht blijft vanwege personeelsgebrek. Een kleine twee weken daarvoor was de sluis dagen buiten gebruik toen in de naastgelegen stuw een vistrap het begaf en de Elbe ‘leegliep’.

Schultz realiseert zich dat enorme bedragen nodig zijn om alle knelpunten aan te pakken, nieuwbouw te plegen, reparaties en renovaties aan te pakken. ‘Maar er ís geld! In mijn ogen ontbreekt het aan doorzettingsvermogen. Volgens mij wordt er niet voldoende druk gezet bij de aanbesteding van een grote klus. Alles duurt en duurt maar. Ik denk dat in contracten met aannemers dwingende regels moeten worden opgenomen. Zoals serieus bekijken om meer ‘s nachts te werken, net zoals dat op de weg al gebeurt.’

Opgeschoven

Een voorbeeld van vertraagde, dan wel in de planning van het ministerie van verkeer opgeschoven plannen, is de vernieuwing van de sluizen in het Dortmund- Emskanaal (DEK). Tot 2008 heette het dat die klus in 2017 geklaard zou zijn. In 2011 werd daar 2025 van gemaakt en voor 90 miljoen euro minder dan de 450 miljoen die er aanvankelijk voor stond.

Op eigen kracht kregen het ministerie van verkeer en vaarwegbeheerder WSV een (vroeg)tijdige oplevering niet voor elkaar. In 2013 hielden de Kamers van Koophandel Osnabrück en Emden, samen met gemeenten en regiobesturen, een sponsoractie, zodat de vaarwegbeheerder niet afhankelijk was van geld uit Berlijn om een team ingenieurs aan het werk te zetten. Toen er vier miljoen bij elkaar was gebracht, werd het startsein gegeven. Was dit niet gebeurd, dan waren de plannen voor het DEK nog verder achterop geraakt.

In juni dit jaar werd bekend dat de verlenging van sluis Dörpen in het Küstenkanal niet in 2019 maar in 2021 klaar zal zijn. Bij plannen, waarvoor de financiering wel beschikbaar is, maar die desondanks niet worden aangepakt, ligt het volgens de verklaring aan een tekort aan ingenieurs en constructeurs. Dit is een steeds terugkerend probleem.

Horten en stoten

Schultz wordt in zijn visie gesteund door woordvoerster Julia Dettmer van de gelijknamige tankerrederij. ‘Steeds weer hoor je over ambitieuze plannen voor nieuwbouw en worden grootschalige reparaties aangekondigd. Maar daarna wordt met horten en stoten aan de planning en voorbereiding gewerkt en als het dan tot uitvoering komt, volgen ook hier vertragingen.’

Tijdens de laatste stremming van de scheepslift bij Scharnebeck, overigens veroorzaakt door het ‘leeglopen’ van de Elbe en Elbe-Seitenkanaal door een dambreuk bij Geesthacht, lagen diverse schepen van Dettmer samen zo’n kleine 800 uur te wachten. De schade voor Dettmer bedroeg circa 100.000 euro, rekent de woordvoerster voor.

Schuttevaer ging enige tijd geleden voor een interview aan boord op het Dortmund-Emskanaal. Eerste vraag: ‘En, hoe is het op de Duitse kanalen?’ Het antwoord van de Nederlandse schipper: ‘Waardeloos’.

Duitsers zijn, zeker wanneer ze weten dat hun woorden worden gepubliceerd worden, veel terughoudender in hun reacties. Zo ook Dettmer, die klaagt over de voortgang bij de verbetering. Ze voegt eraan toe: ‘Het ontbreekt aan een krachtige lobby en interesse in de binnenvaart om echt druk uit te oefenen.’ Ze sluit af met: ‘Maar op dit moment komen we toch nog aardig goed en zonder al teveel financiële schade door de kanalen, of dat nu in het noorden, het oosten of het westen is.’ En dat, enkele dagen na de ‘Strop van Scharnebeck’ en de twee dagen van acht uur uitval in Geesthacht.

Imagoschade

Via AIS was duidelijk dat er begin deze maand ook diverse Eiltank-schepen van rederij Jaegers dagen voor Scharnebeck lagen. Op vragen van Schuttevaer komt niet meer dan deze reactie: ‘Dat kunt u beter aan Jens Schwanen van het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) vragen.’

Als we Schwanen vragen of een akkefietje als bij Geesthacht imagoschade voor de binnenvaart oplevert, zegt hij: ‘Dat kan ik zo niet beoordelen. Op de weg en het spoor is het ook niet alles, komt het ook tot uitval en vertraging. Maar dat onze beroepsgroep eronder lijdt, mag duidelijk zijn.’

Een paar dagen later stuurt Schwanen namens het BDB een ‘brandbrief’ aan het ministerie en de Generaldirektion Wasserstrassen und Schiffahrt, dat het niet langer acceptabel is dat sluisdiensten vervallen vanwege vakantie en ziekte.

Haven Hamburg

De haven van Hamburg wil meer met binnenvaart, waarbij een ‘leeglopend’  Elbe-Seitenkanaal zeker niet meehelpt, geeft woordvoerster Etta Weiner van Hafen Hamburg Marketing toe. ‘Ondanks het snelle handelen van WSV-werkers bij het dichten van de stuwdam was het ESK nog bijna zes dagen onbevaarbaar. Door langdurig laagwater op de Elbe, het werk aan de westkolk en regelmatig ook aan de oostkolk van Scharnebeck lopen de wachttijden steeds weer op. Nog meer uitval is gewoon niet acceptabel. Dat bezorgt schippers en verladers, naast directe kosten, veel imagoschade.’

In het eerste kwartaal nam de binnenvaartoverslag in Hamburg met 12,1% toe, het containervervoer zelfs met 20%. Weiner: ‘We volgen de stremmingen met aandacht, want verladers zouden andere oplossingen kunnen kiezen. Daarom pleit het havenbedrijfsleven massaal voor verbetering van de infrastructuur en continuïteit in de bediening van sluizen en scheepsliften.’


Prinses Beatrixsluizen twee weekenden gestremd

Door MdV

De Prinses Beatrixsluis in Nieuwegein is twee weekenden in september en oktober 2 x 12 uur volledig gestremd. Dit is volgens Rijkswaterstaat (RWS) nodig om ook de laatste sluiskolk aan te sluiten op het nieuwe bediensysteem en de laatste veiligheidstesten te kunnen doen.

De stremmingen zijn van zondag 15 september 20.00 uur tot maandag 16 september 08.00 uur en van zondag 6 oktober 20.00 uur tot maandag 7 oktober 08.00 uur. Schippers kunnen omvaren via de Lek en Wijk bij Duurstede naar het Amsterdam-Rijnkanaal en zijn dan ongeveer twee uur langer onderweg.

Onvermijdelijk

Na de opening van de derde kolk, is de tweede kolk gerenoveerd en inmiddels aangesloten op het nieuwe bediensysteem. Nu is de aansluiting van kolk 1 aan de beurt. Om alle systemen te kunnen integreren en de integrale systeemtesten te kunnen doen, is volledige stremming van alle drie de kolken onvermijdelijk.

De verdeling van deze stremmingen over twee weekenden heeft Rijkswaterstaat afgestemd met brancheorganisatie Koninklijke BLN Schuttevaer. In geval van uitloop van de testen en werkzaamheden is tevens een reserveweekend gepland (13 en 14 oktober). Naast de stremmingen zijn er momenten dat een of twee van de drie kolken zijn gestremd. RWS verwacht dan geen extra wachttijden.

Naar verwachting zijn alle renovatiewerkzaamheden in het najaar afgerond en zijn alle drie de kolken dan permanent in gebruik.

Aan de Reis: Zorg over groei binnenvaartvloot

Door MdV

De vrachtprijzen houden nog steeds niet over. Sommigen zien betere najaarstarieven gloren aan de horizon, maar anderen zijn minder positief. Zij wijzen erop dat er nu al te weinig werk is om alle schepen in de slappe zomertijd aan de praat te houden en kijken met zorg naar de partij nieuwe binnenvaartcasco’s die vorige week in Rotterdam arriveerde.

Van Rotterdam naar Zwolle werd 5 euro per ton betaald en klinker ging van Antoing naar Maastricht voor 11,50 euro per ton. Van Rotterdam naar Deventer werd 5 euro per ton betaald. Van Rotterdam naar Duisburg was het tarief 6,40 euro per ton. Van Antwerpen naar de Main was het tarief 12,50 euro per ton. Van Gent naar Blerick 6,50 euro per ton.

Duitsland

Van Beinheim naar Neuss werd bijna 9 euro per ton betaald en van Wesel naar Rotterdam was het tarief 2,60 euro per ton. Van Mannheim naar Lochem werd een tientje betaald en van Mannheim naar Hengelo 9 euro per ton. Van Linz naar Waalwijk werd 5,50 euro per ton betaald.

Peterson

Peterson Amsterdam verwacht 24 augustus de Annika N met palmkernexpeller. Die dag komt ook de Chariklia Junior met sojaschroot en -pellets. De Soho Mandate wordt 25 augustus verwacht met sojaschroot en -pellets. Op 28 augustus wordt de RB Leah verwacht met sojaschroot en -pellets. De Yasa Venus komt 9 september met palmkernexpeller. Peterson Rotterdam verwacht 26 augustus de Helvetia One met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week vier schepen met erts. De Golden Suek ligt 20 en 21 augustus te lossen en de Flag Mette lost tot en met 23 augustus. De Golden Pearl lost 23 en 24 augustus en de Golden Saguenay ligt van 24 tot en met 26 augustus erts te lossen.

Waterstanden

De Pegel van Pfelling gaf begin deze week 3,70 meter aan, de verwachting is dat het water hier later deze week stijgt naar 4,40 meter. Maxau gaf begin deze week ruim 5 meter aan en Mannheim stond op 2,63 meter.

De Pegel van Kaub stond op 1,65 meter en eind van de week wordt een stand van 2,42 meter verwacht. In Koblenz gaf de Pegel 1,50 meter aan en stijgt deze week naar ruim 2 meter. De Pegel van Keulen stond begin deze week rond de 2,25 meter. De Pegel van Duisburg-Ruhrort gaf begin deze week 3,13 meter aan. Hier stijgt het water in de loop van de week naar een stand van rond 3,50 meter.

Tankvaart

Insights Global-Rijnvrachttarieven per 19 augustus 2019 © PJK International bv
Basis 2000 tons partijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton).

Euro/ton Gasolie Benzine
Duisburg 12,00 12,55
Dortmund 13,50 14,05
Keulen 15,00 15,55
Frankfurt 22,50 23,30
Karlsruhe 24,75 25,55
Straatsburg 27,00 27,80
Bazel in CHF 35,00 36,50
Bazel in € 32,15 33,53

De olieprijzen bleven de afgelopen dagen vrij stabiel. Brent crude olie wordt nog altijd net onder de 60 dollar per vat verhandeld. Druk op de prijzen bleef door angst dat de wereldeconomie afkoelt, wat de vraag naar olie zal verlagen.

Naast de importtarieven van de VS op Chinese producten, richt Trump zich nu ook op de Europese handelspartners. Die hebben volgens de Amerikaanse president een oneerlijk voordeel en exporteren veel meer naar de VS dan dat er vanuit dat land wordt geïmporteerd. De Duitse economie en vooral de industrie wordt momenteel geraakt door de importtarieven.

Steun voor de prijzen kwam vanuit het Midden-Oosten, waar de Opec de olieprijzen wil laten stijgen. De productiebeperkingen die sinds begin dit jaar gelden, kunnen strenger nageleefd gaan worden.

Daarnaast zijn er conflicten in de regio, waarbij de spanningen tussen Iran en andere landen leidend zijn. Ook een rebellenaanval op een Saoedische oliefaciliteit afgelopen weekend, waardoor de aanvoer van olie uit de regio in het gedrang komt,  zorgt voor hogere prijzen.

Rijnvaart

Op de Rijn is de spotvraag naar schepen toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door hogere waterstanden op de Rijn, waar een golf water zorgt voor een korte opleving en intakes naar Boven-Rijnbestemmingen boven de 2000 ton mogelijk maakt voor 110-metertankers.

Ook is er momenteel meer import te zien van product naar Karlsruhe en omgeving. De MiRo-raffinaderij heeft problemen met de productie van benzine en diesel door het uitvallen van een FCC-unit. Deze storing zal drie tot vijf weken duren. De omliggende regio dient daardoor via import te worden beleverd, wat de vraag ondersteunt.

Ook een kortdurende storing bij de BP Gelsenkirchen-raffinaderij zorgde voor meer vraag naar schepen. Veel schepen zijn al volgeboekt tot het einde van de maand. Het lukt importeurs echter wel spotschepen te boeken voor wat lagere prijzen dankzij de hoger geladen volumes, met name op de Boven-Rijn.

Binnen de ARA is de handel wat teruggelopen, hoewel de vraag naar benzinetankers hoog bleef. Dit veroorzaakt vertragingen in onder meer Amsterdam en weerhoudt anderen ervan schepen in die haven te laten laden/lossen. Het sluiten van de arbitragemogelijkheid van benzine voor de Amerikaanse markt kan de export naar die regio verminderen en mogelijk ook de vraag naar transport van componenten in de ARA verlagen. De ICE-expiratie van het gasoliecontract heeft amper effect op de markt, waardoor het lijkt dat deze volumes ofwel verpompt worden tussen tanks, ofwel met enkele timecharterschepen worden gevaren.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-581005 (marjadevet@schuttevaer.nl).

Zeevrachtenmarkt: Forse export graan uit regio Zwarte Zee

Door KRI

De handysizers en panamaxen profiteren van een forse export van graan uit de regio van de Zwarte Zee. Voor de panamaxen stegen de charterhuren tot rond $ 15.400 per dag, niet slecht in de anders zo rustige zomermaanden. Amerikaans graan verkoopt moeizamer, China heeft besloten geen Amerikaans graan meer te kopen. De Amerikaanse boeren proberen nu hun graan in Europa te verkopen.

De capesizers die naar de werven gaan om scrubbers te laten installeren moeten vaak op lange wachttijden rekenen, soms wel tot 60 dagen. Goed voor de capesizers die de installatie al eerder deden en nu even wat minder concurrentie hebben. Tenminste, dat was de verwachting, maar de huren voor de capesizers daalden inmiddels van rond $ 33.000 per dag tot inmiddels rond $ 23.900 doordat de Braziliaanse mijnbouwer Vale de productie van ijzererts wat minderde.

Maar China blijft staal produceren op een hoog niveau, veel meer dan in eigen land nodig is en dat merken de Europese staalfabrikanten. De capesizers hoeven voorlopig niet te vrezen voor een grote verdere daling van de charterhuren.

Handelsoorlog VS/China

Het gaat niet zo goed met de containervaart. De handelsoorlog VS/China heeft inmiddels naast een handelsoorlog ook een valutaoorlog erbij gekregen. Ondanks de groei van de Azië/Europa handel was de totale groei in de eerste zes maanden van dit jaar 1,3%, vorig jaar was dat 4,5%. Wereldwijd is de verwachting dat de groei in de tweede helft van dit jaar lager zal zijn.

Aziatische landen springen graag in het gat nu Chinese goederen in de VS met invoerrechten worden belast. Vietnam had dermate veel succes met haar export naar de VS dat de Amerikaanse president al in woede ontstak. Volgens het International Monetary Fund zorgt de handelsoorlog tussen de twee grootmachten al voor een verslechtering van de wereldeconomie.

De Amerikaanse invoer uit China daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 7%. Daar staat wel een hogere invoer uit andere Aziatische landen tegenover maar die is wel veel lager dan wat voorheen uit China werd ingevoerd. China kon wel zijn export naar vooral Europa flink vergroten. De sombere geluiden over de daling van de wereldeconomie weerhoudt de Taiwanese rederij Evergreen er niet van om te overwegen om vijf of zes 23.000 teu schepen te laten bouwen en om vier of vijf eveneens 23.000 teu schepen te huren.

De huidige containervloot heeft al een overcapaciteit en je kunt je afvragen waar Evergreen meer ladingen verwacht te vinden. De huidige charterhuren voor de containerschepen zijn niet slecht. De Seamax Bridgeport (8.643 teu, 2003) werd door Mediterranean Shipping voor 12 maanden gecharterd voor $ 30.000 per dag. Ook voor de kleinere schepenzijn de huren redelijk. Zim charterde de Constantinos P (4.250 teu, 2011) voor 11 tot 13 maanden voor $ 13.400 per dag.

Minder olie Noordzee

Voor de aframaxen in de Noordzee daalde het aanbod van ladingen ruwe olie. Er waren diverse redenen zoals het stilleggen van raffinaderijen, problemen met pijpleidingen etc. De charterhuren daalden tot rond $5.200 per dag, het laagste niveau sinds april 2018.

De tankermarkt lijkt toch al in de problemen te komen door een lagere vraag naar ruwe olie en een lagere export door Saoedi-Arabië. Dit land besloot om de productie van ruwe olie onder de 10 miljoen vaten per dag te brengen. En de export in september te houden op 7 miljoen vaten per dag in de hoop de prijs van ruwe olie te verhogen.

Het International Energy Agency verlaagde de verwachte vraag naar olie al met 100.000 vaten per dag tot 1,1 miljoen vaten per dag. De vlcc’s verdienen iets onder $ 30.000 per dag maar als het ladingaanbod lager wordt zullen de inkomsten wel dalen. Het zal er om spannen, wordt dit jaar de consumptie van 100 miljoen vaten per dag gehaald of net niet.

De vraag naar olie neemt niet alleen in India en China af maar ook in sommige Europese landen. Maar voor de tankers is het geruststellend dat olie nog voor lange tijd het meest verhandelde product blijft.

Nieuwe diensten zorgen voor meer containers in Hamburg

Door MdV

De Hamburgse haven heeft in de eerste helft van het jaar 69,4 miljoen ton goederen overgeslagen, 4,1% meer dan vorig jaar. De containeroverslag was de grootste groeier met 7,5% tot 4,7 miljoen teu.

Stukgoed (inclusief containers) is met 48,4 miljoen ton veruit de belangrijkste ladingsoort in Hamburg en groeide met 6,1%. De overslag van bulk kwam uit op 21 miljoen ton (-0,3%).

De groei is vrijwel volledig toe te schrijven aan The Alliance, die met de diensten op de VS, Mexico en Canada begin dit jaar met vier wekelijkse aanlopen overstapte van Bremerhaven naar Hamburg. Dat zorgde voor de groei van de containeroverslag. Het aantal containerschepen steeg met 3,7% tot 3046. Daarvan waren 89 schepen groter dan 18.000 teu.

Comeback

Volgens Axel Mattern van Port of Hamburg Marketing zijn er in de eerste helft van het jaar 11 nieuwe diensten van en naar Hamburg van start gegaan. Hij ziet er een duidelijk comeback in voor de Elbe-haven, die de afgelopen jaren veel marktaandeel heeft verloren aan onder meer Rotterdam, Antwerpen en Gdansk. ‘Met nog steeds beperkingen voor de vaart op de Elbe, wint Hamburg marktaandeel’, zegt hij.

Het feedernetwerk en het spoorvervoer kregen een flinke impuls door de stijgende containeroverslag. Met 1,7 miljoen teu steeg de overslag naar feederschepen in Hamburg met 5,5%. Per spoor werd 1,4 miljoen teu aan- en afgevoerd, goed voor 24,4 miljoen ton lading, wat 5% meer is dan vorig jaar.


Shell chartert vloot LNG-tankers voor olievervoer

Door DvdM

Om de CO2-uitstoot terug te dringen heeft Shell Tankers in Singapore een lange termijn charterovereenkomst gesloten voor 10 LNG dual-fuel Aframax tankers van Sinokor Petrochemical voor het vervoer van ruwe olie.

De op vloeibaar gas varende tankers zijn in aanbouw bij Samsung Heavy Industries in Zuid-Korea en worden opgeleverd in 2021. Shell heeft daarnaast vier nieuwe LNG dual-fuel producttankers gecharterd van institutionele beleggers rondom J.P. Morgan Asset Management, eveneens met oplevering in 2021. Shell vaart al sinds 2018 met vier LNG dual-fuel Aframax tankers voor ruwe olie en nam eerder in de noordwest-europese binnenvaart al LNG-tankers in gebruik.

‘LNG is al een concurrerende brandstof voor het terugdringen van emissies, ook voor schepen waarmee wij onze afnemers van olie voorzien’, zegt Mark Quartermain, vice-president van de ruwe oliesector bij Shell, over de nieuwe acties in lijn met de Shell LNG Outlook 2019. ‘Dit is een belangrijke stap in het streven van Shell, als een leidende leverancier en gebruiker van LNG, naar het verder vergroenen van de zeevaart.’ https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2019.html

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) wil in 2050 de uitstoot van broeikasgassen in de zeevaart met 50% terugdringen vergeleken met 2008. LNG is volgens wetenschappelijke studies tot 21% schoner dan sommige andere scheepvaartbrandstoffen en zwavelvrij.

Brief in fles na 50 jaar gevonden in Alaska

Door DvdM

Een man die brandhout verzamelde in Alaska heeft een fles ontdekt met een handgeschreven boodschap erin die de vinder ‘een goede vaart’ wenste. De fles met brief was ruim vijftig jaar eerder door een Russische matroos in zee gegooid.

‘Oprechte groeten! Van het Russische moederschip VRXF Sulak van de Verre Oosten Vloot’, staat erin. ‘Wij wensen u een goede gezondheid, een lang leven en een goede vaart. 20 juni 1969.’

Tyler Ivanoff, onderwijsassistent in Shishmaref zag de fles aan de kust bij zijn dorp en wrikte de plastic stop met zijn tanden los. ‘Het was nog steeds droog aan de binnenkant en rook nog steeds naar wijn of wat dan ook, oude alcohol. Het briefje was droog’, vertelde hij tegen de krant Nome Nugget.

Ivanoff plaatste op 5 augustus een foto van de fles en het briefje op Facebook. Maar daar eindigt het verhaal niet. Rossiya 1, een Russisch televisienetwerk, volgde het spoor via het retouradres in Vladivostok terug naar een gepensioneerde Sovjet-kapitein die nu op de Krim woont.

Anatoly Botsanenko, geïnterviewd door het station in een marine-uniform, zei dat hij op de Sulak diende in 1969 toen hij 35 was. Kijkend naar het bericht op de smartphone van de verslaggever zei Botsanenko: ‘Dat is niet mijn handschrift.’ Maar toen herkende hij het retouradres als zijn oude huis in Vladivostok.

‘Het is best cool hoe een kleine foto uitgroeide tot een verhaal’, zei Ivanoff op Facebook. (ANP/AFP) 

KNRM bergt lichaam op Noordzee

Door DvdM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in IJmuiden heeft zondag 18 augustus laat op de avond een lichaam geborgen op de Noordzee, 30 mijl uit de kust bij IJmuiden. Over de identiteit is nog niets bekend.

De KNRM werd gealarmeerd door de Kustwacht na een telefoontje afkomstig van opvarenden van een wachtschip, dat toeziet op de scheepvaart rondom een booreiland dat daar ligt. De bemanning van dat wachtschip haalde de drenkeling uit het water en waarschuwde de Kustwacht. Het lichaam is overgedragen aan de politie. (ANP)

BAM renoveert Zeedoksluis in Den Helder

Door PAS

In de winterperiode van 2020-2021 wordt de Zeedoksluis, die de verbinding vormt tussen de Helderse Buitenhaven en het Natte Dok van het Willemsoordcomplex, gerenoveerd. Het project is voor een bedrag van ruim drie miljoen euro gegund aan BAM Infra Verkeerstechniek.

De renovatie had eigenlijk al in het najaar van 2017 van start moeten gaan, maar werd keer op keer uitgesteld. De renovatie, die  na het einde van het vaarseizoen van 2020 aanvangt, omvat de vervanging van onder andere de elektrotechnische installaties, de bedienings- en besturingssystemen, de hydraulische installaties en de bewegingswerken van de sluisdeuren en nivelleerschuiven. Verder worden de scheepvaartseinen vervangen en uitgebreid en komen er nieuwe veiligheids-, communicatie- en informatiesystemen. 

Ook komen er in de sluis zelf afmeervoorzieningen voor de pleziervaart en wordt de ophaalbrug voor het doorgaand wegverkeer aan de buitenkant van de sluis geconserveerd. Tot slot wordt de klapbrug voor voetgangers aan de binnenkant van het sluiscomplex in zijn geheel verwijderd. 

De aannemer blijft na afronding van de werkzaamheden nog vijf jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het sluiscomplex. De schutlengte bedraagt met dubbele deuren 32 meter en met enkele deuren 37 meter. De sluis is 20,10 meter breed. De Zeedoksluis moet na de renovatie weer 25 jaar meekunnen. Deze was nodig omdat de schutfunctie voor de pleziervaart na diverse inspecties niet meer kon worden gegarandeerd. 

Omvaarroute

De Zeedoksluis geeft toegang tot Jachthaven Willemsoord en is verder onderdeel van de omvaarroute in het geval dat de Koopvaardersschutsluis is gestremd. Die sluis vormt de verbinding tussen het Noordhollandskanaal en de Buitenhaven. De kans dat van deze omvaarroute gebruik wordt gemaakt, is heel groot als de Koopvaardersschutsluis in 2023 een jaar lang een uitgebreide renovatie zal ondergaan. Ook overweegt de Provincie Noord-Holland om deze omvaarroute na deze renovatie permanent voor het recreatieverkeer te gaan gebruiken. 

De Zeedokluis is in 1974 aangelegd ter vervanging van de oude sluis die niet meer op deltahoogte kon worden gebracht. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering. In 1995 heeft Rijkswaterstaat het sluiscomplex overgedragen aan de Gemeente Den Helder die het beheer op haar beurt in 2013 weer heeft overgedragen aan Port of Den Helder, het verzelfstandigde gemeentelijk havenbedrijf.    

Touchscreens weg van US torpedoboten

Door WdN

De Amerikaanse marine gaat touchscreen controllers op torpedoboten vervangen door stuurwielen en gashendels. Onderzoek heeft uitgewezen dat de touchscreens een rol speelden bij de aanvaringen van de USS Fitzgerald voor de kust van Japan en de USS John S. McCain nabij Singapore in respectievelijk juni en augustus 2017. 

Gebleken is dat gebrekkige training ervoor zorgde dat de bemanning in noodsituaties niet wist hoe adequaat te reageren. Bij de aanvaring van de Fitzgerald met het containerschip ACX Crystal en de McCain met de tanker Alnic MC kwamen 7 en 10 bemanningsleden op de marineschepen om het leven. 

Uit het onderzoek is gebleken dat een grote meerderheid van de marinemensen een voorkeur heeft voor directe handmatige (mechanische) bediening. Een aantal officieren is aangeklaagd voor ‘onopzettelijke doodslag’ en moest de marine verlaten.

Volgens de onderzoekers waren er meerdere oorzaken voor de aanvaringen maar speelden de touchscreens een belangrijke negatieve rol.

De Fitzgerald werd door het zwaartransportschip Transshelf van Dockwise van Yokosuka naar de VS gebracht. Na een reparatie van een jaar die US$ 325 miljoen gekost zou hebben is het afgelopen juni uit het dok gekomen. De John S. McCain is nog niet zo ver omdat in juli jongstleden tijdens een proefvaart ontdekt werd dat de bakboord schroefas niet goed was uitgelijnd en enorme vibraties veroorzaakte.

Dode bij aanvaring motorsloep en RHIB op Nieuwe Maas

Door DvdM

Een aanvaring tussen een motorsloep en een snelle rubberboot (RHIB), vrijdag 16 augustus in de namiddag op de Nieuwe Maas in Rotterdam, heeft één opvarende het leven gekost. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit België die meevoer in de sloep. Twaalf mensen raakten te water en werden onder meer door opvarenden van watertaxi’s en andere boten uit het water gehaald.

Van de mensen die uit het water zijn gehaald, zijn er negen naar het ziekenhuis gebracht. Na de aanvaring zochten hulpverleners in het water naar mogelijke vermisten. Die zoektocht werd omstreeks 18:30 uur gestaakt, toen duidelijk was geworden dat er geen vermisten meer waren.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio kwamen de vaartuigen met elkaar in botsing ter hoogte van het Antwerpse Hoofd op het Noordereiland. Het scheepvaartverkeer werd stilgelegd, maar is hervat na het staken van de zoektocht naar vermisten. Beide schippers zijn aangehouden door de politie.

YouTube-video RTV Rijnmond

De schipper van de speedboot is een 46-jarige man uit de gemeente Altena, meldt RTV Rijnmond. De speedboot botste tegen de sloep van de 59-jarige Ben Gelderblom van rederij Rotjeknor, die in kritieke toestand in het ziekenhuis is opgenomen. De man was nog maar net hersteld van een vorig ongeluk. In mei vorig jaar raakte hij gewond toen er op de Nieuwe Maas een watertaxi op zijn sloep botste.

Bent u getuige geweest van de aanvaring vanmiddag op de Nieuwe Maas? #rotterdam bel 09008844 of Whatsapp Team Zeehavens +31622630823 https://t.co/LXMjsPdUWD

— Zeehavenpolitie (@POL_Zeehaven) August 16, 2019

De zeehavenpolitie stelt een onderzoek in naar de toedracht. (DvdM / ANP)

❌