[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderBelastingdienst

Rapportage-analist

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO, Master/doctoraal

De Belastingdienst is in beweging. En beweging betekent verandering. Ben jij in staat om ons te informeren over de (ingrijpende) consequenties van die beweging en verandering? Draag jij bij aan de daadwerkelijke realisatie van reportingproducten die de organisatie kan verbinden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen? Ben jij de nieuwe rapportage-analist van het organisatieonderdeel data & analytics van de Belastingdienst?

Het organisatieonderdeel data & analytics wil de dienstverlening van de Belastingdienst verbeteren en optimaliseren door de unieke data waarover de organisatie beschikt te analyseren en te profilen. Daarnaast is het organisatieonderdeel verantwoordelijk voor data-management, fraudedetectie en de ontwikkeling van reportingproducten.
In jouw rol van rapportage-analist speel je een rol van betekenis in de ontwikkeling van die reportingproducten, op basis waarvan het management van de Belastingdienst de organisatie stuurt op weg naar de toekomst. En uiteraard is het dan noodzakelijk om andere organisatieonderdelen mee te nemen in de ontwikkeling van die (met name) nieuwe dashboards en interactieve factsheets en de verbetering van de bestaande: jij bent de schakel tussen onze analisten en de omgeving waarin én waarvoor zij hun werkzaamheden verrichten.

Als rapportage-analist én expert op het gebied van de ontwikkeling van reportingproducten vertaal je functionele vragen en verzoeken in oplossingen. Je stelt impactanalyses én functionele en technische ontwerpen op en je bouwt op datafundamenten product-datalagen en ontwikkelt hierop dashboards. Je neemt deel in zowel in- als externe projecten en om bovenstaande te realiseren beschik je over state-of-the-art-tooling en platformen zoals SAS en Teradata.

 • 14 Augustus 2017 om 01:00

Senior rapportage-analist

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Master/doctoraal

De Belastingdienst is in beweging. En beweging betekent verandering. Ben jij in staat om ons te informeren over de (ingrijpende) consequenties van die beweging en verandering? Draag jij bij aan de daadwerkelijke realisatie van reportingproducten die de organisatie kan verbinden met de huidige en toekomstige ontwikkelingen? Ben jij de nieuwe senior rapportage-analist van het organisatieonderdeel data & analytics van de Belastingdienst?

Het organisatieonderdeel data & analytics wil de dienstverlening van de Belastingdienst verbeteren en optimaliseren door de unieke data waarover de organisatie beschikt te analyseren en te profilen. Daarnaast is het organisatieonderdeel verantwoordelijk voor data-management, fraudedetectie en de ontwikkeling van reportingproducten.
In jouw rol van senior rapportage-analist speel je een rol van betekenis in de ontwikkeling van die reportingproducten, op basis waarvan het management van de Belastingdienst de organisatie stuurt op weg naar de toekomst. En uiteraard is het dan noodzakelijk om andere organisatieonderdelen mee te nemen in de ontwikkeling van die (met name) nieuwe dashboards en interactieve factsheets en de verbetering van de bestaande: jij bent de schakel tussen onze analisten en de omgeving waarin én waarvoor wij hun werkzaamheden verrichten.

Als senior rapportage-analist én expert op het gebied van de visualisatie van managementinformatie vertaal je functionele vragen en verzoeken in oplossingen en weet je de organisatie hierin mee te nemen. Je stelt impactanalyses op die inzicht geven in het belang van die oplossing, de technische haalbaarheid ervan en de benodigde tijd om die te realiseren. Je stelt functionele en technische ontwerpen op en je levert je bijdrage aan de ontwikkeling van de product-datalagen.
Je neemt deel in meerdere in- of externe projecten waarin je meestal de rol van techlead-reporting vervult en collega's coacht. Én om dit allemaal te realiseren beschik je over state-of-the-art-tooling en platformen zoals SAS en Teradata.

 • 14 Augustus 2017 om 01:00

Medior projectmanager data & analytics

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Master/doctoraal

De Belastingdienst is in beweging! Heb je een creatieve geest en veel passie voor data? Kun je complexe projecten begeleiden die structureel van invloed zijn op onze organisatie in ontwikkeling? Overzie jij het grotere geheel en ben je in staat om duidelijke verbanden te leggen met andere projecten? Ben jij de medior projectmanager van Data & Analytics (D&A) die wij zoeken?

Als medior projectmanager leid je een project door alle fases heen, van concept naar pilot en productie. Je doet dit in nauwe afstemming met de business. De projecten ontstaan uit innovatieve ideeën die tot resultaat komen, zoals bijvoorbeeld een voorspellend model voor risicovolle belastingaangiftes, of voor het voorkomen van fraude door burgers en bedrijven. Je draagt zorg voor de kwaliteit van het product, een goede planning en natuurlijk de eindresultaten. Daarnaast let je ook op andere aspecten, zoals de sfeer binnen het team en de ontwikkeling van de projectleden.

Vanzelfsprekend pak je als projectmanager graag de leiding en heb je de ambitie om stevige producten te realiseren waardoor we steeds efficiënter kunnen werken. Je bent in staat om meerdere projecten naast elkaar uit te voeren en verbanden te zien én te maken. Je houdt rekening met de politieke en/of organisatorische haalbaarheid en weet tegengestelde belangen te overbruggen. Uiteraard ben je bewust van de impact van je werk en creëer je zowel binnen als buiten onze organisatie hiervoor een breder draagvlak.

Jouw werkzaamheden impliceren vaak grote veranderingen voor de Belastingdienst en zijn medewerkers. Tegelijkertijd moeten administratieve processen doelmatig en doeltreffend uitgevoerd blijven worden. Jij vindt het een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Om die uitdaging het hoofd te bieden.Wát een prachtige kans!

 • 14 Augustus 2017 om 01:00

Netwerk Engineer

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Bachelor - HBO

Op zoek naar de absolute uitdaging voor de netwerkspecialist? Laat jij jouw skills het liefst zien in diverse, complexe en zeer grote infrastructuuromgevingen? En draag je met innovatieve netwerkoplossingen graag bij aan een financieel gezond Nederland? Ben jij de nieuwe netwerkengineer van de afdeling Netwerken bij de Belastingdienst?

De afdeling Netwerken levert en exploiteert alle netwerk- en netwerksecurityoplossingen. Jouw collega's? Een team van ruim vijftig professionals met diepgaande infrastructurele kennis en ervaring op gebied van onder meer switching, routing, firewalling en loadbalancing. Het team is verantwoordelijk voor de netwerkinfrastructuur, die alleen al zo'n 3.000 LAN-switches omvat. Deze zijn verspreid over ongeveer honderd locaties in het land en over twee grote datacenters.

Als netwerk engineer realiseer je datacenter- en decentrale netwerkinfrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor lifecyclemanagement van bestaande netwerkcomponenten en de realisatie van nieuwe componenten. Je werkt aan uiteenlopende complexe infrastructurele projecten. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere backbone-/campus-switching en -routering, zonering, multitenancy, kantoornetwerken, wifi, loadbalancing en firewalling.

Je krijgt veel ruimte en vrijheid voor jouw creativiteit en oplossingen. Een groot deel van je werkzaamheden voer je, binnen het team, zelfstandig uit. Natuurlijk werk je ook veel samen met je collegas en wissel je onderling kennis uit. Zo leer je elke dag bij. Waar nodig bieden we je bovendien opleidingen en certificeringstrajecten aan, zodat jouw kennis up-to-date blijft.

 • 12 Augustus 2017 om 01:00

Specialistisch adviseur VIA

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Master/doctoraal

Beschik jij over uitstekende kennis van fiscale processen rondom de inkomensheffing? Ben je een verbinder en bruggenbouwer en communiceer je gemakkelijk met mensen van allerlei niveau en disciplines? Wil jij ons helpen met het optimaliseren van de vooraf ingevulde aangifte inkomsten belasting (VIA)? Ben jij de nieuwe specialistisch adviseur VIA vooraf ingevulde aangifte van de Centrale Administratieve Processen van de Belastingdienst?

De Centrale Administratieve Processen van de Belastingdienst (B/CAP) zorgt voor de massale verwerking van aangiften en het cluster gegevens van B/CAP zorgt ervoor dat gegevens van externe partijen vooraf worden en kunnen worden ingevuld op de aangifte van burgers. Deze vooraf ingevulde aangifte is een belangrijk middel van de Belastingdienst om de interactie met burgers vorm te geven. En het aangifte proces makkelijker te maken.

In jouw rol van specialistisch adviseur VIA schep je de randvoorwaarden waarmee de vooraf ingevulde aangifte ieder jaar tijdig én met de juiste gegevens ter beschikking van de burger komt. Je hebt daarvoor een visie op dienstverlening nodig en uitstekende fiscale kennis van en inzicht in de processen van het inwinnen van gegevens en de inkomensheffing.

Als Specialistisch adviseur VIA draag je ook bij aan de verbetering van de bestaande processen van de vooraf ingevulde aangifte, inclusief de bijbehorende bestuurlijke informatie. Je blijft op de hoogte van de wijzigingen in wet- en regelgeving die vooraf invullen mogelijk maken of vergemakkelijken. Immers, het is je ambitie om een toekomstbestendige én volledig vooraf ingevulde aangifte Inkomstenbelasting te realiseren.

 • 12 Augustus 2017 om 01:00

Inkoopspecialist organisatie en personeel

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Master/doctoraal

Ben jij bekend met complexe inkoopportefeuilles? En wil je de inkoop hiervoor in goede banen leiden? Heb je daarnaast affiniteit met de leveranciersmarkten op het gebied van, inhuur, adviesdiensten en facilitair? Ben jij de nieuwe inkoopspecialist van het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)?

In jouw rol van inkoopspecialist bij het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst werk je aan complexe Europese aanbestedingstrajecten en andere inkoopvraagstukken voor het portfolio organisatie & personeel. Onder deze portfolio's vallen onder andere de Rijksbrede inkoopportefeuille leren & ontwikkelen en vakliteratuur & abonnementen. In samenwerking met interne klanten bereid je inkooptrajecten voor en schrijf je een inkooptrajectplan. Je regisseert de inkoop- en Europese aanbestedingstrajecten en je bent verantwoordelijk voor de realisatie van het contract. Ook voer je onderhandelingen met leveranciers, waarbij je rekening houdt met de Europese richtlijnen.

Je volgt en analyseert marktontwikkelingen zodat jouw product- en marktkennis up-to-date is en blijft en je stelt een strategie voor het hele pakket van productgroepen op. Binnen het IUC Belastingdienst worden zowel Rijkbrede als departementale inkoopvraagstukken opgepakt. Als inkoopspecialist werk je nauw samen met de facilitaire organisaties binnen de Belastingdienst en met de Rijkscategoriemanagers.

 • 11 Augustus 2017 om 01:00

ArbeidshygiΓ«nist

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Beschouw jij de medewerkers van een organisatie ook als het kapitaal ervan? Ben jij analytisch en beschik je over doorzettingsvermogen? Kun jij goed luisteren, samenwerken en verbinden? Ben jij de nieuwe arbeidshygiënist van het team arbeid, gezondheid en welzijn (AGW) van de Belastingdienst?

Het werkveld arbo en sociale zekerheid is volop in beweging en team AGW speelt daar proactief op in. Het team vertaalt relevante maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen naar beleid, standaarden en instrumenten.
In jouw rol van arbeidshygiënist draag je met jouw expertise bij aan goede arbeidsomstandigheden binnen onze organisatie en je kent de eventueel belastende factoren die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van onze medewerkers. Je adviseert zowel preventiemedewerkers als management over hoe preventie en curatie werkt.

Je onderzoekt en analyseert de arbeidsomstandigheden in relatie tot gezondheid en je adviseert over de wijze waarop die structureel kunnen worden verbeterd. Je bent het aanspreekpunt voor de preventiemedewerkers en je begeleidt de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Je toetst veelal in samenspraak met o.a. kerndeskundigen zoals de arbeids- en organisatiedeskundige de plannen van aanpak.

Ook adviseer je over individuele voorzieningen zoals meubilair, ergonomie, bedrijfswagens en de werkomgeving. Je voert waar nodig ook individuele werkplekonderzoeken uit. Kortom: in al jouw werkzaamheden staat het voorkomen van gezondheidsschade aan de medewerkers van de Belastingdienst centraal.

 • 8 Augustus 2017 om 01:00

Beleidsadviseur Arbo

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Master/doctoraal

Onderken jij het belang van de gezondheid en duurzaamheid van medewerkers voor een vitale organisatie? Kun jij goed luisteren, samenwerken en verbinden? Ben jij nieuwsgierig naar veranderingen op het gebied van arbo en wil je jezelf ook vakinhoudelijk blijven ontwikkelen? Ben jij de nieuwe beleidsadviseur arbo van het team arbeid, gezondheid en welzijn (AGW) van de Belastingdienst?

Het werkveld arbo en sociale zekerheid is volop in beweging en team AGW speelt daar proactief op in. Het team vertaalt relevante maatschappelijke, wetenschappelijke, Rijksbrede en technologische ontwikkelingen naar beleid, standaarden en instrumenten. Dit omdat de Belastingdienst nastreeft om toonaangevend te zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en welzijn.

In jouw rol van beleidsadviseur arbo schakel je flexibel tussen dat (strategisch) beleid en de uitvoering en zorg je ervoor dat het beleid daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dat het arbobeleid dat onze organisatie en het Rijk voorstaat, wordt gerealiseerd. Je evalueert en toets als kerndeskundige de uitvoering van de risico-inventarisatie. Je adviseert de professionals in de lijn, zoals de re- integratiemanagers en preventiemedewerkers. Je bent hun aanspreekpunt en biedt in de meeste gevallen een adequate oplossing of verwijst anders door.

Als beleidsadviseur arbo heb je veel oog voor de trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, die, zoals omgaan met het nieuwe werken, psychosociale arbeidsbelasting binnen een organisatie, enzovoort. Je onderzoekt die trends en ontwikkelingen, adviseert hierover en je maakt er zo nodig beleid voor.

Je bent de spin in het web. Je beschikt over een groot en relevant in- en extern netwerk dat je zorgvuldig onderhoudt en beheert. Je werkt veel en nauw samen met in- en externe collega’s en je weet betrokken partijen te verbinden in en met het door jou voorgestane beleid.

 • 8 Augustus 2017 om 01:00

SAP beheerder masterdata en datakwaliteit

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Bachelor - HBO

Heb jij een passie voor de kwaliteit van (big) data en informatiebeheer? Ben jij in staat om onze bedrijfsvoeringsystemen 24/7 optimaal te laten functioneren? En heb jij dienstverlening hoog in het vaandel staan? Ben jij op zoek naar de kans op een start van een mooie loopbaan? Ben jij de nieuwe beheerder stamgegevens en datakwaliteit van de Belastingdienst ?

De Belastingdienst is een van de grootste spelers op ICT-gebied in Nederland en loopt met zijn eigen informatievoorzieningsketen voorop in die huidige, sterk veranderende ICT-wereld. De vele moderne technologieën maken het mogelijk dat de Belastingdienst steeds vaker datagestuurd kan werken.

In jouw rol van beheerder stamgegevens en datakwaliteit werk je in het team SAP-administratie en -beheer binnen de unit concerncontrol & analyse en ondersteun je met 17 collega’s onze bedrijfsvoeringprocessen, zoals de financiële administratie, inkoop, contractmanagement, inhuur van personeel, of de HR-administratie. Processen die op hun hun beurt het primair proces van de Belastingdienst ondersteunen. Er wordt gebruik gemaakt van best practices met behulp van ERP SAP. Je analyseert en verwerkt de uitval op onze processen die door de Sap Business Suite worden ondersteund. Je focus ligt op het beheer van stamgegevens (masterdata). Een centraal en adequaat beheer op stamgegevens is voorwaardelijk voor de werking van het systeem en daarmee uiteindelijk voor de kwaliteit van de informatievoorziening.
Naast SAP bevatten ook andere systemen relevante gegevens over competentiemanagement, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Je monitort jobs, plant deze in en lost uitval op meerdere processen op. In deze functie heb je dan ook regelmatig contact met eindgebruikers, andere IT-professionals en managers van de Belastingdienst.

 • 8 Augustus 2017 om 01:00

Social media redacteur webcare

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Zit online dienstverlening jou in het bloed? Hebben sociale media voor jou geen enkel geheim? Kies jij per doelgroep de juiste tone of voice en kun je je kennis overdragen aan je collega's? Ben jij de nieuwe social media redacteur van het webcareteam van de Belastingdienst?

De Belastingdienst wil haar dienstverlening continu verbeteren en dat geldt ook voor het webcareteam, dat via sociale mediakanalen als Twitter, Facebook en Instagram vragen van burgers en bedrijven beantwoordt en reageert op klantsignalen. Dit dynamische team werkt volop in de actualiteit en loopt binnen de Rijksoverheid voorop op het gebied van klantcontact via sociale media.

In jouw rol van social media redacteur maak je deel uit van het webcareteam en zorg je voor een kwalitatieve verbetering van de content op de verschillende kanalen. Je coacht je webcarecollega's om een hoger niveau van klantgerichtheid en -vriendelijkheid te bereiken en je bent hun vraagbaak op het gebied van de tone of voice. Je hebt een neus voor politiek-bestuurlijke gevoeligheden en voorkomt klachten of imagoschade door op het juiste moment de juiste toon te gebruiken.

Als social media redacteur coördineer je het schrijven en ontwikkelen van proactieve berichten: je bepaalt mede de strategie op de diverse kanalen en vertaalt deze naar concepten voor content. Jij bent dan ook uitstekend op de hoogte van de mores van communiceren op social media en je volgt uiteraard de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

 • 4 Augustus 2017 om 01:00

Oracle Engineer

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Bachelor - HBO

Ben jij nauwkeurig en tegelijkertijd ook creatief in de uitvoering van jouw technische oplossingen? Zie jij het belang én de waarde in van data en klantgegevens waarover de Belastingdienst beschikt? En wil jij bijdragen aan de zo efficiënt mogelijke toepassing daarvan? Ben jij de nieuwe Oracle engineer van het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie van de Belastingdienst (B/CIE)?

Het DevOps team DBMSverzorgt het lifecyclemanagement en het generiek beheer van de Midrange databasemanagementsystemen (DBMS) DB2, Oracle enSybase. We werken op het snijvlak van operating systemen en applicaties. Belangrijke aspecten hierbij zijn database hosting, aansluitvoorwaarden, business continuity management, quality of service en security. Voor het realiseren van de architectuurdoelstellingen voeren we continu meerdere opdrachten uit, variërend van onderzoeksopdrachten tot het realiseren en implementeren van major DBMS-versies en bijbehorende beheertooling en beheerprocedures. Het DevOpsteam bestaat momenteel uit 20 medewerkers.

Als Oracle engineer focus jij je op de Oracle engineered systems (Exadata) en het hoog beschikbare Oracle DBMS. Samen met operations ben je in een DevOps omgeving verantwoordelijk voor het (proactief) beheer, monitoring, change en lifecyclemanagement van de Exadata stack. In jouw werkzaamheden richt je je volledig op het ontwikkelen en realiseren van technische oplossingen waarbij onderzoek, scripting en documentatie onderdeel uitmaken van jouw takenpakket. Je werkt doelgericht en op basis van scrumsprints aan methodes die implementatie van die technische oplossingen versnelt en overzichtelijk maakt. Om alle gegevens op de juiste plek te krijgen is jouw hoogwaardige technische expertise noodzakelijk. Je hebt er zichtbaar plezier in om onze database-infrastructuur optimaal in te richten, zodat onze primaire processen zijn gefundeerd op een solide en stevige basis.

 • 3 Augustus 2017 om 01:00

IV-expert interactie, cognitieve oplossingen en digital experience.

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Master/doctoraal

Ben jij de early adapter van nieuwe technologische ontwikkelingen? Overzie jij een ontwikkelproces van het begin tot het eind? En (onder)ken jij de samenhang tussen de verschillende betrokken disciplines? Ben jij een expert die het voortouw neemt en wil pionieren binnen de innovatieve omgeving van IV-accent van de Belastingdienst?

IV-accent is het organisatieonderdeel van de Belastingdienst dat IT-processen wil versnellen en applicaties ontwikkelt om onze dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De werkzaamheden - innovatie, ontwikkeling, acceptatie, test, productie en beheer en exploitatie van IV-voorzieningen - zijn innovatief en resultaatgericht en de cultuur binnen ons organisatieonderdeel is snel en wendbaar. Kwaliteit staat voorop!

In jouw rol van expert interactie, cognitieve oplossingen en digital experience ben je verantwoordelijk voor de opzet van een nieuwe Center of Excellence (CoE). Je geeft vorm aan zowel de design-, build- en operationsdiscipline binnen dit CoE. Inhoudelijk richt je je op (interne) klantoplossingen, waarbij de focus ligt op de doorontwikkeling van het geautomatiseerd interpreteren van ongestructureerde documenten: de cognitieve oplossingen. Je krijgt ook de opdracht om externe websites die gericht zijn op het Nederlandse bedrijfsleven te vernieuwen teneinde de gebruikerservaring te verbeteren: interactie. Én er ligt een interne opdracht om het medewerkersportaal te vernieuwen: digital experience.

Als expert interactie, cognitieve oplossingen en digital experience speel je in op technologische en innovatieve IV-ontwikkelingen en verschuivingen in doelstellingen van het betreffende CoE en die van IV-accent. Je initieert oplossingen, overziet het geheel en hebt scherp waar zaken elkaar beïnvloeden. Deze werkzaamheden verricht je in teamverband en met de meest moderne tooling. En hoewel IV-accent het nieuwe werken omarmt is er sprake van een hechte samenwerking met gebruikers en vormen praktische oplossingen het uitgangspunt voor jouw werkzaamheden, waarvoor je ook regelmatig aanwezig bent op onze locatie waar je jouw werkzaamheden start vanuit een van de al bestaande CoEs.

 • 3 Augustus 2017 om 01:00

Technisch procesregisseur

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Master/doctoraal

Ben jij uitstekend op de hoogte van de oneindige mogelijkheden van analytische oplossingen en kun jij die kennis en kunde overbrengen op onze collegas? Help jij ons om met die analytische oplossingen onze dienstverlening efficiënter in te richten? Beschik je over doorzettingsvermogen en veerkracht, ook als het even tegenzit? Ben jij de nieuwe technische procesregisseur van ons organisatieonderdeel data & analytics van de Belastingdienst?

Het organisatieonderdeel data & analytics (D&A) ontwikkelt en levert nieuwe producten en diensten die voortvloeien uit de analyse van de unieke big data waarover de Belastingdienst beschikt. Met die nieuwe producten en diensten is de Belastingdienst in staat om processen efficiënter in te richten met het doel om de belastingopbrengst te vergroten en fraude effectiever te bestrijden.
In jouw rol van technisch procesregisseur zorg je voor een effectief en efficiënt werkend productiesysteem voor D&A. Je bent de schakel tussen de partijen die voor de applicaties en techniek verantwoordelijk zijn en onze afdeling. Het opbouwen en onderhouden van een goed en constructief contact met deze partijen is dan ook van wezenlijk belang in jouw functie. Je communiceert op verschillend niveau en met diverse disciplines en beschikt dan ook over uitstekende vakinhoudelijke kennis.

Als technisch procesregisseur ben je de spin in het web en weet je welke ontwikkel- en productieactiviteiten er plaatsvinden. Je bent in staat om de belangen van de business af te wegen ten opzichte van die van de leveranciers en je weet daarin een juiste afweging te maken en voor het voetlicht te krijgen. Je handelt dan proactief en zorgt voor de juiste partijen aan tafel om een onverstoord productieproces tot stand te brengen én te houden.

Je levert input aan productmanagers, productanalisten en de releasemanager van jouw team zodat nieuwe functionaliteiten tijdig en juist kunnen worden opgeleverd, zodat we een betrouwbare dienst kunnen leveren aan de eindgebruikers.

 • 3 Augustus 2017 om 01:00

Medior functioneel beheerder Infra

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Ben jij op de hoogte van de uitgebreide mogelijkheden van analytische oplossingen op IT-platformen als daar zijn Teradata en SAS? Zie je de noodzaak van een door aanbod gestuurde aanpak? Wil jij de beschikbaarheid van onze geavanceerde analytische producten waarborgen en verbeteren? Ben jij dan de nieuwe functioneel beheerder infra van data & analytics van de Belastingdienst? In jouw rol als Functioneel Beheerder Infra ben je verantwoordelijk voor de correcte house keeping van het IT-platform waar je interne collegas volop gebruik van maken. Je taken zijn onder andere:

 • Bepalen en laten uitvoeren van onderhoud op de infrastructuur
 • Uitvoeren van preventieve en correctieve maatregelen uit een correct gebruik van de infrastructuur
 • Monitoren, analyseren en toetsen van de gerealiseerde prestatiekenmerken aan de gestelde normen
 • Uitvoeren van de 1ste lijn-support door incidenten/wijzigingen en systeemstoringen te analyseren, op te lossen en te communiceren aan de gebruikers

Dit alles doe je in nauwe samenwerking met je collegas binnen D&A en de aanbieder van het IT-platform. Uiteindelijke doel van je functie is dat de massale opwerking van Data efficiënt en effectief plaats vindt. Dat betekent dat de analytische producten met een optimale performance gedraaid kunnen worden en zodoende tijdig aan de klant zullen worden aangeboden.

 • 3 Augustus 2017 om 01:00

Medior functioneel beheerder front end

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Ken jij de uitgebreide mogelijkheden van analytische oplossingen? Wil jij de functionele werking van onze geavanceerde analytische producten waarborgen en verbeteren? Ben jij de nieuwe functioneel beheerder van data & analytics van de Belastingdienst?

In jouw rol van functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor één productgroep maar doe je ook werk dat de andereproductgroepen raakt. Je zorgt voor de technische en functionele werking van onze analytische producten, inclusief data-opwerkingen en product programmatuur. Je zorgt ervoor dat analytische producten op een tijdige, correcte en efficiënte manier van data worden voorzien. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de exploitatie van producten, maar ook voor preventief, correctief en adaptief onderhoud hiervan. Je analyseert en verhelpt productieverstoringen en maakt impactanalyses. Je hebt een rol in het ontwikkelproces zodat de programmatuur die door de verschillende teams wordt opgeleverd robuust is en in productie kan.

Dit doe je door projectteams te adviseren over het naleven van productie-eisen en -standaarden en het uitvoeren van peer-reviews op de programmatuur. Je hebt ervaring met releasematig werken en je draagt dan actief bij en maakt deel uit van het releasemanagement proces. Uiteraard lever je ook een bijdrage aan optimalisatie- en verbetertrajecten.

 • 31 Juli 2017 om 01:00

Junior functioneel beheerder Infra

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Ken jij de oneindige mogelijkheden van analytische oplossingen op IT-platformen zoals Teradata en SAS? Wil jij de functionele werking van onze geavanceerde analytische producten waarborgen en verbeteren? En wil jij ook jezelf altijd blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? Ben jij de nieuwe junior functioneel beheerder infra van het organisatieonderdeel data & analytics van de Belastingdienst?

Het organisatieonderdeel data & analytics (D&A) van de Belastingdienst levert producten en diensten waarmee onze organisatie efficiënter kan werken met het doel om belastingopbrengsten te verhogen en fraude effectief te bestrijden.

In jouw rol van junior functioneel beheerder infra ben je verantwoordelijk voor de correcte house keeping van het IT-platform waar jouw collega's van de Belastingdienst volop gebruik van maken. Je monitort, analyseert en toetst de gerealiseerde prestatiekenmerken aan de gestelde normen en bepaalt op basis daarvan welk onderhoud wanneer moet worden uitgevoerd. Én je zorgt ervoor dat dat gebeurt.
Als junior functioneel beheerder infra draag je ook bij aan het eerstelijnssupport. Je analyseert incidenten en wijzigingen en lost systeemstoringen op, waarover je communiceert met de gebruikers.
Je doet dit natuurlijk (nog) niet alleen, maar in nauwe samenwerking met jouw collega's én de aanbieder van het IT-platform. Je wilt hierin een steeds belangrijkere rol pakken en wij steunen jou daarin door je in- en externe opleidingen aan te bieden. Dat betekent dat jij ook jezelf voortdurend kan ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Wat een prachtige kans!

 • 31 Juli 2017 om 01:00

Senior data engineer

Standplaats: Utrecht
Opleiding: Bachelor - HBO

Is product enginering in de breedste zin van het woord jouw 'field of experience'? Vind jij ook dat het gebruik van big data maakt dat een organisatie effectiever kan opereren? Ken jij de mogelijkheden van analytische oplossingen en wil je per se dat producten robuust zijn? Ben jij de nieuwe seniordata engineer van het organisatieonderdeel Data & Analytics van de Belastingdienst?

Het organisatieonderdeel Data & Analytics (D&A) levert producten en diensten waarmee de Belastingdienst efficiënter kan werken met het doel om belastingopbrengsten te verhogen en fraude effectiever te bestrijden.
In jouw rol van seniordata engineer zorg je ervoor dat de ontwikkelde producten robuust, beheersbaar en productierijp wordt opgeleverd. Dat doe je door een bijdrage te leveren aan het opstellen van kwaliteitsvereisten en het ontwikkelteam te adviseren over het toepassen daarvan. In de fase voorafgaand aan de productie zorg je ervoor dat de ontwikkelde producten aan alle gestelde eisen en standaarden voldoet.
Als senior data engineer adviseer je bovendien de juniors en mediors over het oplossen van incidenten en problemen.
Voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden beschik je over state-of-the-art tooling en platformen zoals SAS en Teradata.

 • 28 Juli 2017 om 01:00

System engineer Storage

Standplaats: Apeldoorn
Opleiding: Bachelor - HBO

Ben jij een Storage specialist in hart en nieren? Benieuwd naar de laatste ontwikkeling op het gebied van archivering, object storage, data-lakes én de mogelijkheden in storage, back-up en recovery die daaruit voortvloeien? Zet jij je graag in voor een ICT-omgeving die 24/7 de juiste gegevens en informatie levert? Ben jij de nieuwe system engineer storage bij het DevOps-team Storage, Back-up en Recovery van de Belastingdienst?

Het DevOps-team Storage, Back-up en Recovery realiseert het portfolio voor opslag, back-up en recovery voor de Belastingdienst. Het gaat hierbij om de infradiensten block storage / SAN, file storage / NAS, back-up en recovery, en archivering. Het team van 24 gecertificeerde systeemspecialisten is verantwoordelijk voor een hoog beschikbare en storingsvrije omgeving. Jouw werkomgeving bestaat uit meer dan 20 storagesystemen met een gezamenlijke opslag van 15 petabyte. Opslag van tera naar peta is de uitdaging waar we op dit moment voor staan.

Als system engineer en specialist op het gebied van storage draag je bij aan exploitatie en voortbrenging van onze infrastructuur als het gaat om file -en block storage en het SAN netwerk. Je schrijft documentenvoor bouw, test, exploitatie en implementatiegericht op verbetering en vernieuwing. Ook maak je performance-impactanalyses en weet daarbij jouw bevindingen goed onderbouwen. Je werkt samen met collega's, leveranciers, en architectuur én je overlegt regelmatig met collega's van bijvoorbeeld storage-exploitatie, netwerken en cloud. Natuurlijk participeer je ook in projecten en activiteiten gericht op voortbrenging, lifecycle en het incident- en probleemproces.

Je zorgt vooreen optimale storage-dienstverlening en de toepassing van nieuwe technologie in onze bestaande storage-infrastructuur. Bij de Belastingdienst krijg je alle ruimte om je verder te bekwamen in de achterliggende techniek voor infrastructuur en koppelvlakken. Je zit op de eerste rij bij nieuwe technische ontwikkelingen in archivering, object storage, data-lakes en zet deze samen met je team om in nieuwe kansen en mogelijkheden voor (file) opslag en storage archivering.

 • 28 Juli 2017 om 01:00

Re-integratie manager

Standplaats: Schiphol
Opleiding: Bachelor - HBO

Ben jij een ervaren specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid van personeel? Ben jij uitstekend op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie? En weet jij leidinggevenden van (mogelijk toekomstige) arbeidsongeschikten op pragmatische, ervaren én doelgerichte wijze te adviseren? Ben jij de nieuwe re-integratiemanager van de Douane van de Belastingdienst?

De Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten aan de tien douanekantoren in Nederland. In de DLSO zijn personeel, communicatie, faciliteiten (waaronder automatiseringsondersteuning), planning & control, kwaliteit en financiën bij elkaar gebracht.

DLSO stelt de klantwens centraal, wat betekent dat het een bereikbare dienstverlener is. Nabijheid speelt een belangrijke rol om gemakkelijk benaderbaar te zijn en over voldoende klantkennis te beschikken. Alle medewerkers van de DLSO zijn deskundig en leveren vakmanschap, ook die van team 4 waarin de werkzaamheden op het gebied van re-integratie en preventie zijn ondergebracht.

In jouw rol van re-integratiemanager adviseer je over en onderneem je acties op het gebied van re-integratie van medewerkers die arbeidsongeschikt zijn of dreigen te raken. Je adviseert en ondersteunt het management hierin, de HR-functionaris én de (dreigend) arbeidsongeschikte medewerker en je bewaakt de hiervoor geldende procedures. Je bent in alle opzichten een proactief en deskundig gesprekspartner.

Je adviseert bij het opstellen en uitvoeren van plannen om het re-integratieproces en de duurzame inzetbaarheid te optimaliseren. Je treedt soms op als (extern) casemanager, maar bent vooral actief om samen met het management onze organisatiedoelstellingen op het gebied van verzuim te realiseren. Dit doe je in samenwerking met re-integratiebedrijven. En je onderhoudt de contacten met andere relevante organisaties, zoals het UWV en de arbodienst. Je bewaakt de concrete toepassing van de relevante wetgeving en hebt kennis van mogelijkheden met betrekking tot subsidietoekenningen. Ook ben je op de hoogte van relevante regelingen zoals onder andere het ARAR, de Wet verbetering poortwachter en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en regelgeving ABP. En als relevante kennis ontbreekt, ben jij de eerste die zich dat eigen wil maken.

 • 28 Juli 2017 om 01:00

(Civiel) Jurist invordering (wo)

Standplaats: Den Haag, Arnhem, Breda
Opleiding: Master/doctoraal

De Belastingdienst is in beweging! En beweging betekent verandering! Ga jij ons helpen om die verandering te realiseren? Ben jij dé (civiel) jurist invordering die uitvoering geeft aan fiscale wet- en regelgeving en bijdraagt aan een gezonde BV Nederland? Kun jij samenwerken binnen een team en tóch je eigen verantwoordelijkheid nemen? Dan ben jij misschien onze nieuwe (civiel) jurist invordering bij de directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de Belastingdienst.


In deze rol behandel je als (civiel) jurist (zeer) complexe dossiers, bezwaarschriften en voer je beroepsprocedures op het gebied van de invordering. Je adviseert over invorderings- en fiscaaltechnische aspecten in casuïstiek, bezwaar en beroep van jouw eigen team, aandachtsgebied en daarbuiten. In deze veelzijdige functie begeleid je ook (nieuwe) medewerkers. Je hebt er zichtbaar plezier in om kennis over te dragen en je bent dan ook hét aanspreekpunt voor jouw collega’s met vragen op het gebied van invordering.


Jouw uitstekende kennis, kunde en senioriteit op dit gebied komt ook geheel tot zijn recht in jouw – gevraagde en ongevraagde – adviezen en je bent in staat om een onafhankelijk standpunt in te nemen. En uiteraard heb je dan oog voor de andere vakgebieden. Je hebt affiniteit met handhavingsregie en kunt handhavingstekorten signaleren. Op die manier wordt jouw uitstekende inhoudelijke kennis volledig benut en ben jij als (civiel) jurist de ‘ogen en oren’ van de vaktechnisch coördinator invordering.


De Belastingdienst wil graag de compliance van burgers en bedrijven bevorderen. Transparantie, samenwerking en werken vanuit vertrouwen staan hierin centraal. Het spreekt voor zich dat jouw communicatieve vaardigheden, persoonlijke drijfveren en overtuigingen die deze doelstelling ondersteunen, hierin een rol van betekenis spelen.

 • 28 Juli 2017 om 01:00
❌