[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderZigt

Adverteren in een recessie? Peter Field legt uit waarom adverteren nu juist belangrijk is

Door Merel

Adverteren in een recessie? Peter Field legt uit waarom adverteren nu juist belangrijk is

Afgelopen dinsdag keek ik, samen met vele anderen, naar de webinar van marketinggoeroe en ROI deskundige Peter Field, georganiseerd door egta, The Global TV Group en Screenforce. Onderwerp van dit webinar was: ‘adverteren tijdens een recessie’.

Het webinar begint met één van mijn favoriete grafieken binnen het media domein. Het feit dat ik nu toegeef een favoriete grafiek te hebben maakt mij een behoorlijke nerd, besef ik, maar dit geef ik ruiterlijk toe. Het is de grafiek van Peter Field en Les Binet uit 2013 waarin heel duidelijk wordt aangegeven wat het verschil is in sales-campagnes en merk-campagnes. Die laatste zijn het meest interessant voor je merk op de langere termijn, maar vaak wordt dit vergeten en gefocust op sales-campagnes omdat die op de kortere termijn meer geld opleveren.

Field legt uit, waarom bovenstaande grafiek ook, of misschien wel juist, in tijden van crisis van toepassing is:

Uit een analyse op de IPA data van de financiële crisis in 2008/2009, blijkt dat wanneer voor een merk de focus lag op sales-activatie, dit een negatief effect had op veel bedrijfsresultaten. Tijdens de vorige crisis gingen de bestedingen aan merkcampagnes in Engeland met 15-20% omlaag. Overall bleven de totale reclamebestedingen redelijk op niveau, maar er was er dus een grote verschuiving naar (korte termijn) salescampagnes, met name via online media. Deze sales activatie levert alleen korte termijn verkoopresultaten. Merken worden hierdoor nog afhankelijker van promoties en kortingen waardoor de winstgevendheid van het merk voor de lange termijn onder druk komt te staan. Tijdens een crisis is innovatie een betere tactiek. Juist de merken die tijdens de crisis doorgaan met hun merkcampagnes hadden zowel een grotere winstgevendheid tijdens de crisis én ze herstelden veel sneller na de crisis. Ook stoppen met adverteren is geen goed idee, tenzij het echt moet (omdat producten of diensten niet leverbaar/beschikbaar zijn of door financiële moeilijkheden). Stoppen met adverteren heeft als risico dat je marktaandeel kleiner wordt en je product prijsgevoeliger wordt.

Field adviseert dan ook aan adverteerders om hun share-of-voice (SOV) te behouden in de grote merkcampagne kanalen, zoals radio en TV. De SOV moet in balans blijven met de share-of-market (marktaandeel). Als concurrenten tijdens de crisis minder adverteren of er kortingen worden gegeven door de mediaexploitanten is SOV zelfs nog makkelijker te realiseren. Monitoren van de SOV is dus essentieel.

De key take aways uit het verhaal van Field zijn dan ook:

 1. Focus op de lange termijn. Raak niet in paniek. Ga door met je merkcampagne tenzij je dit op de korte termijn financieel niet kunt veroorloven.
 2. Beperk je niet tot alleen promoties en (prijs) acties.
 3. Zorg voor de juiste SOV in lijn met je marktaandeel, blijf grondig monitoren.
 4. Maak juist gebruik van de goedkopere wijze waarop je deze SOV nu kunt realiseren.
 5. Blijf je gewone merkcampagne/positionering inzetten, tenzij deze in strijd is met de stemming van de consument. Er rust meer vertrouwen in continuïteit dan in verandering.
 6. Wees niet bang om tijdens een crisis met een emotionele merkboodschap te komen, maar kies je reclameboodschap wel zorgvuldig. Speel bijvoorbeeld in op de emotionele behoeften tijdens een crisis, onder meer de behoefte aan troost.
 7. Grijp de kansen die de huidige coronacrisis biedt. Vraag jezelf af ‘Hoe kunnen wij helpen?’, juist nu gedrag heel belangrijk is. Zorg voor tactische kansen om goodwill bij de consument te creëren.

Field sluit het webinar af met een quote van Tellis & Tellis:

In principe gelden dus, ook tijdens een recessie, grotendeels dezelfde regels als buiten een recessie met een paar kleine kanttekeningen. Het advies: blijf adverteren en bouwen aan je merk. Hier zul je na deze (hopelijk kortdurende) recessie de vruchten van plukken!

Mediabureau ZIGT, Merel Tukker

The post Adverteren in een recessie? Peter Field legt uit waarom adverteren nu juist belangrijk is appeared first on ZIGT.

Lezers blijven print magazines waarderen

Door Simone

Lezers blijven print magazines waarderen

De NOM Print- en Doelgroep Monitor 2020 (NPDM) is alweer een kleine maand geleden gepubliceerd door NOM. Het jaarlijks uitgevoerde bereiksonderzoek combineert uitgebreide doelgroepdata uit de NOM Doelgroep Monitor onder andere met data over leesgedrag uit de NOM Print Monitor. Het onderzoek wordt binnen ZIGT veelvuldig gebruikt om inzichten te vergaren over doelgroepen en hun (media)gedrag.

Om het leesgedrag van verschillende doelgroepen in kaart te brengen wordt de NOM Print Monitor geraadpleegd. Dit is het bereiksonderzoek onder landelijke- en regionale dagbladen en een groot aantal magazines, wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. De gegevens over het lezen van media worden gekoppeld aan de gegevens van de NOM Doelgroep Monitor, waarin het consumentengedrag van Nederlanders wordt vastgelegd. Ook in 2020 heeft NOM de Print Monitor weer gepubliceerd.

Voor de NPDM 2020 werden ruim 17.000 respondenten (representatief voor alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) ondervraagd over hun mediagedrag en specifieker over het lezen van o.a. dagbladen en tijdschriften. 39,2% daarvan leest wel eens een dagblad: dat zijn bijna zes miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder. Met een gemiddeld bereik van 8,2%, heeft het AD het grootste bereik van de landelijke dagbladen, gevolgd door de Telegraaf met een bereik van 7,7%. 2,8 miljoen mensen (19,5% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder) leest wel eens een regionaal dagblad.

Binnen dezelfde groep mensen, geeft 74,4% wel eens een magazine te lezen. Dit blijft onveranderd hoog ten opzichte van de vorige editie van de Print Monitor.

De top 5 van magazines met het grootste bereik laat ten opzichte van de vorige publicatie van de Print Monitor geen veranderingen zien:

 1. Kampioen (4,7 miljoen)
 2. Donald Duck (1,5 miljoen)
 3. Libelle (1,4 miljoen)
 4. LINDA. (1,1 miljoen)
 5. Vrouw (1 miljoen)


Bent u op zoek naar meer informatie over het leesgedrag van uw doelgroep en gegevens op titelniveau? Neem dan contact op met onze onderzoeksafdeling via
teamonderzoek@zigt.nl.

Mediabureau ZIGT, Bryan Bunink

The post Lezers blijven print magazines waarderen appeared first on ZIGT.

Webinar DOOH & Regelgeving

Door Simone

Webinar DOOH & Regelgeving

De webinar DOOH & regelgeving werd gegeven door de taskforce DOOH van het IAB en Exterion Media. Deze webinar, is onderdeel van een 3-delige serie. De volgende webinars zullen o.a. de invloed op creatie en digitale OTS (opportunity to see) behandelen. Tijdens deze webinar werd stilgestaan bij DOOH & regelgeving, waarbij regelgeving werd onderverdeeld in richtlijnen en reclameregels.

Maar laten we eens beginnen bij de veranderingen met DOOH, in deze tijden van corona. Daar waar bereik (en inkomsten) op tv juist zijn gestegen, zijn het bereik (en inkomsten) in buitenreclame (logischerwijs) de eerste maanden verdampt. Echter vanuit een positief perspectief bekeken: Exterion Media (exploitant buitenreclame) en MeMo2 (marktonderzoeksbureau) geven aan dat ons land de laatste weken qua passanten weer op 75% zit. Dit, in combinatie met het nieuws van premier Rutte tijdens de persconferentie op 19 mei, belooft wederom goede tijden voor de buitenreclamewereld.

Afbeelding 1. Voorbeeld van DOOH

”Oké, hoe zit het met de richtlijnen?”
De impact die DOOH op de leefomgeving en het publieke domein heeft, is groot. Om goed begrip te krijgen over de richtlijnen met DOOH is het belangrijk om te weten waarom gemeenten überhaupt DOOH willen. Allereerst leveren exploitanten het straatmeubilair (zoals bushokjes) aan en zorgen zij daarnaast voor beheer, onderhoud en eventueel schadeherstel. Ook wordt buitenreclame ingezet voor publieke doelen, zoals (nu erg actueel) bijvoorbeeld de 1,5 meter regel of de plattegrond van een stadscentrum. Tot slot levert buitenreclame een financiële bijdrage aan de gemeente. Er zijn voor digitale buitenreclame nog enkele andere extra voordelen te noemen, zoals de mogelijkheid om inwoners van een gemeente te voorzien van noodmeldingen en door digitalisering met minder objecten meer inkomsten te genereren.

Afbeelding 2. Amber Alert 

In de loop der jaren zijn er diverse kritiekpunten t.o.v. DOOH verschenen. Aan het begin van de digitalisering van dit medium kwam er veel tegengeluid over de te felle lichtobjecten. De exploitanten hebben deze kinderziektes uit de objecten weten te werken en dit is eigenlijk iets wat je alleen bij de kleine, lokale media-exploitanten nog tegen komt. Daarnaast is er gesproken over “vervuiling” van het straatbeeld. Bij dit argument is te merken dat het vooral een kwestie van smaakt betreft, gezien inwoners van de stad Amsterdam volgens onderzoek, DOOH juist passend voor hun straatbeeld vinden. Tot slot zou DOOH, volgens tegenargumenten, een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. Echter geeft Fred Kuhlman (Nationaal Adviesbureau Buitenreclame) aan dat er geen onafhankelijk onderzoek is waarin wordt aangetoond dat digitale reclame een negatieve invloed heeft op bestuurders en weggebruikers. Dit onderzoek is overigens ook één van de speerpunten waar hij graag gezamenlijke next steps op zou willen zien vanuit de markt.

”Oké, maar nu echt, wat zijn dan de richtlijnen?”
Wat de richtlijnen moeilijk maakt is dat dit niet landelijk bepaald is. Gemeentes volgen de NSVV, die de richtlijnen voor lichthinder hebben opgesteld. Daarnaast moeten gemeentes zelf aan de slag met de wensen en eisen van de burgers en de lokale ondernemers. Die wensen verschillen per gemeente, waardoor ook de regels weer per gemeente verschillen. Wat een feit is, is dat je als exploitant een omgevingsvergunning nodig hebt. Deze wordt afgegeven als het scherm voldoet aan de lichteisen, past binnen het beleid van de gemeente en als er geen bezwaar wordt ingediend door de inwoners.

Als meest recente ontwikkeling in een serie van bezwaren richting digitalisering van buitenreclame is animatie in beeld, de zogenoemde full motion advertentie. De NSVV richtlijn geeft primair advies over lichthinder. Daardoor geven zij onvoldoende handvatten over het toepassen van animatie in advertenties. Gemeentes willen dynamiek niet toestaan, wat weer slecht nieuws is voor exploitanten en adverteerders en uiteindelijk ook voor de gemeente omdat dit de voortgang richting digitalisering van buitenobjecten remt. Verschillende gemeentes waar geanimeerde advertenties gebruikt worden, hebben regels opgesteld voor adverteren binnen de bebouwde kom;

 • Transporteert de meerderheid van de passanten per auto? Dan mag er geen animatie in de advertentie te vinden zijn.
 • Vindt transportatie plaats van een mix van alle voertuigen en voetgangers? Dan mag er 50% geanimeerd worden.

Vanuit IAB zijn er richtlijnen met betrekking tot geanimeerde advertenties in combinatie met buitenreclame, maar zoals Fred Kuhlman aangeeft is dat een slager die zijn eigen vlees keurt.

”Wat zijn de zogenoemde reclameregels?”
Als het om commerciële DOOH-content gaat, moeten de richtlijnen van de Reclame Code Commissie worden opgevolgd. De Reclame Code (RC) is namelijk van toepassing op alle reclame, ongeacht het medium waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij in de RC uitdrukkelijk anders is bepaald. Allereerst geeft Fiona Vening (Stichting Reclame Code) aan dat er m.b.t. de RC een algemeen deel en bijzondere reclamecodes zijn. In het algemene deel staat beschreven dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Daarnaast mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Naast de regels uit het algemene deel kunnen Bijzondere Reclamecodes gelden voor reclame voor specifieke producten en diensten. Deze zijn terug te vinden op: http://www.checkdereclamecode.nl/kies-een-categorie/

”Wat gebeurt er bij het overtreden op deze regels?”
Stel dat er geklaagd is over een buitenreclame die in strijd zou zijn met goede smaak en fatsoen. De commissie stelt zich dan terughoudend op en kijkt o.a. naar de locatie van de uiting en het effect hiervan op het publiek. Denk bijvoorbeeld aan de uiting van de horrorfilm ‘Sint’ van Dick Maas in 2010. Het verhaal is een fictieve horrorvariant op de geschiedenis achter het Sinterklaasfeest. Deze uiting werd ook vlakbij basisscholen opgehangen met als resultaat 2400 klachten, nog altijd het record klachten m.b.t buitenreclame. Hierdoor moest de uiting op die locaties worden verwijderd.

Overigens weegt de commissie volgens Fiona Vening niet het aantal klachten mee in haar oordeel of er grenzen overschreden zijn.

Afbeelding 3. De Sint, het record aan klachten. 

”DOOH & Regelgeving, en hoe nu verder?” 
Op gebied van digitalisering van buitenreclame zijn wij door de technologie al jaren een weg ingeslagen die als positief beschouwd moet worden. Er was een tijd dat programmatic display advertising ook nieuw (en misschien wel eng) was, weet je dat nog? Het feit dat je met DOOH relevantere boodschappen kan versturen (op basis van temperatuur, tijdstip etc.) is niet alleen voor de adverteerder positief, maar juist ook voor de consument. De consument is door het aantal advertenties die hij ontvangt nog nooit zo moeilijk te bereiken geweest, dus als je als adverteerder impact wil maken zal je je doelgroep moeten raken met relevante advertenties en geen dertien in een dozijn advertentie. Om deze transitie richting digitaal te bevorderen zou het helpen als de regering landelijke afspraken maakt waar adverteerders, exploitanten en mediabureaus zich aan moeten houden.

Afbeelding 4. Times Square, voorbeeld waar mensen moeilijk te raken zijn

Ben je bezig met een buitenreclame campagne, houd dan altijd voor jezelf enkele regels aan. Om te beginnen, het is een open deur maar, zorg ervoor dat de uiting niet in strijd is met de algemene normen en waarden van onze samenleving. Doe je dit niet? Dan zoek je als adverteerder het randje op en kun je een klacht krijgen zoals dat bij Radio538 en Suit Supply het geval was. Mocht je hierover twijfelen, denk dan aan het feit dat je partner, kind of ouders ook langs de uiting lopen.

Naast het feit dat de uiting zelf relevant moet zijn, moet de locatie waar de uiting komt te hangen ook relevant zijn. Bij een supermarkt je merkpropositie vertellen zal minder impact hebben dan dat je als adverteerder vertelt dat je nu ook bij deze supermarkt jouw product kan kopen. Wil je meer over je merk vertellen? Dan kan je juist beter, als we weer op 100% van de passanten zitten, adverteren bij een netwerk van metrostations of bij drukke knooppunten tijdens de file. Daar heeft men over het algemeen gezien meer tijd dan bij een supermarkt.

Twijfel je over de juiste uiting en de locaties van je campagne? Neem dan contact op met je contactpersoon bij ZIGT of stuur een e-mail naar: info@zigt.nl

Mediabureau ZIGT – Sjoerd Wijtzes

The post Webinar DOOH & Regelgeving appeared first on ZIGT.

Gebruik maken van de interesses van de radioluisteraar

Door Nina

Gebruik maken van de interesses van de radioluisteraar

De radioluistercijfers, die maandelijks worden gepubliceerd door NLO/Gfk, zijn voor ons mediaplanners super interessant en vormen de basis voor de radioadviezen die wij maken voor onze klanten. We schrijven hier ook graag over, kijk maar eens op deze link. Maar er is meer waar wij rekening mee (kunnen) houden bij het maken van een radioadvies. Denk hierbij aan zaken als het zender- of programma-umfeld (muziek, nieuws, DJ’s) en de interesses van de luisteraar. Over dit laatste hebben wij niet eerder geschreven, tot nu dan.

Op basis van onderzoeksdata (NPDM 2020, incl. NPM 2020-I) kunnen wij inzichtelijk maken waarin luisteraars van de verschillende radiozenders bovenmatig geïnteresseerd zijn. De uitspraken zijn op basis van selectiviteit, waarbij een selectiviteitsindex van 100 het gemiddelde representeert. Hoe hoger deze index, hoe meer luisteraars van een bepaalde zender hebben aangegeven sterk geïnteresseerd te zijn in auto’s, wijn, geschiedenis of andere interessegebieden. Het is uiteraard niet zo zwart-wit dat alle luisteraars van radiozender X een sterke interesse in bijvoorbeeld auto’s hebben wanneer dit een hoge index laat zien. En dat mensen die naar Radio Y luisteren dat geen van allen hebben. Het blijft massamedia. Wel geeft het een goed beeld over het profiel van de verschillende luisteraars en ‘hun’ zender waarbij we verder kijken dan de geijkte socio-demografische gegevens. Een korreltje zout (en logisch nadenken) is bij het interpreteren van deze data gewenst.

Wanneer we kijken naar de interessegebieden met de hoogste selectiviteitsindexen zien we het volgende voor de top 4 radiozenders van Nederland (op volgorde van marktaandeel (doelgroep NL10+ mrt-apr ’20)). De NPO Radio 2 luisteraar is sterk geïnteresseerd in kunst, cultuur, politiek en literatuur. De interesse gebieden van de Radio 10 luisteraar liggen op een totaal ander vlak. Zij zijn sterk geïnteresseerd in auto’s, motoren, shownieuws en klussen/doe-het-zelf. Ook bij Qmusic (die in de meest recente luistercijfers de top 3 is binnengekomen en die nu qua marktaandeel gelijk staat aan 538) zien we weer een totaal ander plaatje. Hun interesses liggen in mode(trends), woon-inrichting, lichaamsverzorging/make-up en accessoires (o.a. horloges, sieraden). De 538 luisteraar is meer een mix van de twee voorgaande met sterke interesses in mode (trends), woon-inrichting, shownieuws en auto’s. Zie voor een overzicht per zender van de interesses met de hoogste indexen (top 4) de onderstaande tabel.

(bron: NPDM 2020, incl. NPM 2020-I, Luisterfrequentie = soms of vaak, sterke interesse vanaf 7% in doelgroep)

Dergelijke inzichten bieden inspiratie voor adverteerders in de manier van aanspreken van de verschillende luistergroepen. Het is uiteraard niet zo dat wanneer je als financiële instelling een nieuw beleggingsproduct wilt introduceren dat je hiermee enkel op Sublime en BNR Nieuwsradio succesvol kan adverteren. Ook onder luisteraars van andere zenders zitten waarschijnlijk potentiële klanten. Wel biedt deze data het inzicht dat de commercial op Sublime en BNR Nieuwsradio een andere inhoudelijke boodschap kan hebben dan op bijvoorbeeld NPO Radio 2 of Radio 538. Er vanuit gaande dat de luisteraar die sterk geïnteresseerd is in beleggen met een andere boodschap getriggerd wordt dan de gemiddelde luisteraar waarbij het in eerste instantie vooral gaat om het bekend maken van het nieuwe product.

One message does not fits all

Wanneer je kijkt naar de uiteenlopende interesse gebieden van het vaste luisterpubliek van de verschillende zenders is het gek dat hier in communicatie niet meer rekening mee wordt gehouden. Het is immers mogelijk om op verschillende zenders een aangepaste variant van een commercial uit te zenden. En dit hoeft niet veel te kosten, de productiekosten van een radiocommercial zijn relatief laag. En toch gebeurt dit weinig, het is geregeld one message fits all. Zonde! Met kleine aanpassingen in een commercial kan deze een bepaalde luistergroep al meer aanspreken en de boodschap (nog) relevanter maken.

Een adverteerder die hier slim mee om gaat is Marktplaats. Zij produceren vaak meerdere spotvarianten per campagnemoment. Marktplaats is voor iedereen en omwille van bereikmaximalisatie adverteren ze op een breed scala aan radiozenders. Door meerdere commercials te produceren waarin verschillende situaties worden geschetst kunnen ze verschillende luistergroepen op een voor hun relevante wijze aanspreken. Met bijvoorbeeld de commercial variant over een tourmotor op Radio 10, Radio Veronica, Radio 538 en Sublime en over een Fiat500 op Qmusic, Sky Radio en 100% NL.

Naast de interessegebieden die in bovenstaande tabel de revue hebben gepasseerd zijn er nog veel meer interesses die zijn uitgevraagd in het onderzoek. Denk hierbij aan interesse in tuinieren, op gezond gewicht letten, ontwikkelingshulp en vakantie/reizen. We kunnen de analyse natuurlijk ook spiegelen; de top 5 meest selectieve radiozenders op basis van interesses. Mocht je hier meer over willen weten of specifieke vragen hebben, dan hoor ik dat graag!

Mediabureau ZIGT, Veroni Engelhart

The post Gebruik maken van de interesses van de radioluisteraar appeared first on ZIGT.

Op vakantie na corona: Nederlanders verwachten dat toerisme blijvend zal veranderen

Door Nina

Op vakantie na corona: Nederlanders verwachten dat toerisme blijvend zal veranderen 

Zodra de temperaturen stijgen en de zomermaanden weer voor de deur staan, begint voor veel Nederlanders de voorpret en het aftellen naar een welverdiende zonvakantie. Het continu in de gaten houden van het weer op je bestemming, het zoeken naar lekkere restaurants en vakantie shoppen hoort daar allemaal bij. Hoe anders is dat dit jaar, waarbij al vele vakanties geannuleerd of verplaatst zijn vanwege dichte grenzen, negatieve reisadviezen en de overige maatregelen rondom corona. Hoewel het luchtruim en de grenzen weer voorzichtig opengaan, hebben de afgelopen maanden veel impact op ons gedrag en de manier waarop we naar vakanties, reizen en toerisme kijken. In samenwerking met marktonderzoeksbureau MSI-ACI onderzochten we hoe wij Nederlanders nu kijken naar vakanties en reizen. 

We verwachten weinig meer van 2020 

In 2019 ging 84% van de Nederlanders één of meerdere keren op vakantie, ruim 11 miljoen mensen zochten vorig jaar in ieder geval een keer hun ontspanning op een buitenlandse bestemming (bron: CBS). Wat de aantallen dit jaar zullen worden weten we uiteraard nog niet, maar het zal een fractie zijn van de cijfers die we de afgelopen jaren hebben gezien, waarbij de beelden van overvolle vliegvelden direct weer helder op ons netvlies staan. Wat we wel weten is wat wij Nederlanders nog verwachten van vakanties dit jaar. Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft van ons (47%) niet meer verwacht dit jaar nog op vakantie te gaan. Slechts 17% is ervan overtuigd dat zij dit jaar nog hun koffers zullen pakken, waarvan 7% verwacht naar het buitenland af te reizen. 12% heeft reeds de vakantie geboekt, maar is in afwachting of deze door kan gaan. Tot slot geeft 19% aan dat zij misschien nog op vakantie gaan, maar bekijkt eerst hoe de situatie zich ontwikkelt en heeft nog niets geboekt.  

We willen er even tussenuit en zijn toe aan ontspanning 

Iedereen heeft zo zijn eigen reden om uit te kijken naar zijn of haar eerstvolgende vakantie. Het bijkomen van stress en drukte, staat al jaren hoog in lijstjes en is één van de hoofdredenen dat veel mensen reikhalzend uitkijken naar het moment dat zij de voordeur achter zich dichttrekken om de auto of het vliegtuig in te stappen. De afgelopen maanden zijn echter totaal anders verlopen dan we voorafgaand aan dit nieuwe decennium hadden kunnen voorspellen. Voor veel mensen hebben de benodigde aanpassingen (andere manieren van werken, thuisonderwijs en social distancing), onzekerheid over gezondheid, werk en inkomen en het gebrek aan sociale uitlaatkleppen (zoals onder meer etentjes, culturele uitjes en festivals) ervoor gezorgd dat onze behoeften anders zijn dan normaal. Welke aspecten van het feit dat we de komende periode nog niet op vakantie kunnen missen we op dit moment het meest? 

Ver bovenaan de lijst staat met 63% er even tussenuit zijn, rust en ontspanning. Even bijkomen van de hectiek van de afgelopen periode en de alledaagse beslommeringen en zorgen. Logischerwijs volgt op de tweede plaats met 33% het samenzijn met partner, familie of vrienden. Mensen zijn sociale dieren, en juist daar hebben we op dit moment extra behoefte aan. Het gemis van adembenemende landschappen (29%) en het perfecte weer (25%) en het onderdompelen in een nieuwe cultuur (20%) volgen daarachter. Hoewel vaak veel tijd wordt gespendeerd aan het zoeken naar de perfecte accommodatie om tijdens de vakantie in te verblijven, stelt slechts 15% dit te zullen gaan missen. Uiteindelijk gaat het ons toch om de ontspanning en het samenzijn met je naasten.  

Hoe ziet de toekomst van vakanties en reizen er uit? 

Dat het vakantiejaar 2020 compleet in het water valt is geen verrassing, maar wat verwachten we van de toekomst? Stappen we straks weer allemaal het vliegtuig in en gaan we weer massaal op reis? Volgens ons onderzoek is dit niet het geval en zal de wereld van vakanties en reizen er in de toekomst blijvend anders uit gaan zien. 44% is ervan overtuigd dat terugkeren naar de oude situatie niet realistisch is. Slechts één op de vijf Nederlanders verwacht geen blijvende gevolgen en gaat ervan uit dat alles terugkeert zoals voor de uitbraak van het coronavirus.  

Maar hoe zullen die veranderingen eruit gaan zien? De verwachting is dat we vaker dicht bij huis zullen blijven. 44% denkt dat mensen vaker in eigen land op vakantie zullen gaan en minder vaak naar verre bestemmingen zullen reizen (32%). 21% van de ondervraagden is van plan om na de coronacrisis minder vaak op vakantie te gaan, ook als de maatregelen dit weer toelaten. Eén op de 10 komt tot een andere conclusie en stelt dat ze juist vaker op vakantie zullen gaan. 

Flexibiliteit wordt een belangrijk aspect bij de keuze voor vakanties 

De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat er maar weinig zaken echt zeker zijn in het leven. Wie had immers verwacht dat zelfs Europese grenzen zouden sluiten en de meest prestigieuze events, zoals de Olympische spelen en het EK voetbal zouden worden afgelast? Dit gebrek aan zekerheid heeft ook effect op de manier waarop we naar onze vakanties kijken en hoe we deze in de toekomst zullen boeken. 3 op de 10 Nederlanders gaan ervan uit dat mensen korter van tevoren hun vakantie zullen boeken. Ruim een derde (36%) verwacht dat we ons beter in willen dekken en vaker een annuleringsverzekering gaan afsluiten. En wanneer we dan toch echt daadwerkelijk in de vertrekhal staan, verwacht 23% van de ondervraagden dat we standaard een gezondheidsverklaring bij ons zullen moeten dragen wanneer we gaan vliegen. 

Als adverteerder binnen de reisbranche kan het erg zinvol zijn om rekening te houden met dit gevoel van onzekerheid bij consumenten. Die zullen, zeker in eerste instantie, voorzichtig zijn met het boeken van een nieuwe reis, vooral wanneer er veel geld mee gemoeid gaat. Door je doelgroep te laten zien dat je flexibel kunt zijn, tot op zekere hoogte alternatieven of garanties kunt bieden, kan dit gevoel worden weggenomen. Flexibiliteit kan daarmee ingezet worden als belangrijke USP voor jouw merk. 

Niet op reis, geen vakantiedip 

Traditioneel zien we in de zomermaanden veelal een advertentiedip onder adverteerders. Deels logisch, immers is een deel van je doelgroep niet of moeilijk te bereiken omdat zij zich in het buitenland bevinden. Hoewel de advertentiekosten veelal lager liggen is het simpelweg lastiger om bereik op te bouwen en je boodschap aan je doelgroep te verkondigen. Dit jaar zal dat probleem er echter niet tot nauwelijks zijn. We kunnen uit dit onderzoek concluderen dat veel mensen zullen thuisblijven, of in eigen land zullen recreëren. Want hoewel mensen aangeven niet zozeer hun vakantie te zullen te gaan inhalen, staan ze te springen om weer naar buiten te kunnen.  

83% geeft aan weer uit eten te zullen gaan wanneer dit na of binnen de ‘intelligente’ lockdown weer tot de mogelijkheden behoort. 6 op de 10 Nederlanders kijkt uit naar culturele uitjes. En ondanks dat streamingsdiensten als Netflix, Videoland en Disney+ veel extra abonnees hebben verworven de afgelopen periode, is de honger naar goede films nog niet gestild: 57% is van plan om naar de bioscoop te gaan op het moment dat deze weer open is.  

Het laat zien dat mensen de komende periode, binnen de geldende maatregelen, weer staan te springen om activiteiten te ondernemen en naar buiten te gaan. Dat is niet alleen goed nieuws voor sectoren die in zwaar weer verkeren, zoals de horeca- en entertainmentbranche, maar ook een opsteker voor adverteerders die de afgelopen maanden hun marketingactiviteiten on hold of op een laag pitje hebben gezet, maar niet het contact en de opgebouwde relatie met hun doelgroep willen verliezen. Nu we in enigszins rustiger vaarwater bevinden, merken we dat veel merken willen zich weer laten zien. Gelukkig voor hen bevindt de doelgroep zich dit jaar dicht bij huis. 

Mediabureau ZIGT, Koen Hartog 

Bronnen:  

 • ZIGT en MSI-ACI: Vakantieonderzoek mei 2020 (N =430) 
 • CBS: Vakanties van Nederlanders 

The post Op vakantie na corona: Nederlanders verwachten dat toerisme blijvend zal veranderen appeared first on ZIGT.

ZIGT versterkt digitale dienstverlening verder

Door Nina

ZIGT versterkt digitale dienstverlening verder

V.l.n.r: Casper Bouma, Michiel Wintershoven, Mirjam Vis, Lotte Vader

ZIGT is het grootste onafhankelijke mediabureau van de Benelux en heeft vanwege haar groei op digitale vraagstukken het team uitgebreid met een viertal nieuwe collega’s.

Michiel Wintershoven is gestart als Digital Media Director. Michiel was hiervoor werkzaam bij Initiative, waar hij verantwoordelijk was voor de strategie en advies op digitale media en performance van verschillende klanten.  Daarvoor was hij werkzaam in verschillende rollen bij onder meer Zenith, OMD en Havas

Tegelijk is ook Casper Bouma gestart bij ZIGT als Digital Consultant. Casper is afkomstig van OrangeValley waar hij werkzaam was als Digital Advertising Consultant.  Daarvoor heeft hij onder meer bij Mindshare en Zenith gewerkt.

Tenslotte zijn Lotte Vader en Mirjam Vis gestart als (Digital) Mediaplanner. Lotte is eerder onder meer werkzaam geweest als planner bij The Walt Disney Company en Mirjam als account executive bij Awin Global.

Begin dit jaar werd al het data gedreven digitaal bureau MediaScience overgenomen. Sinds 1 mei j.l. is MediaScience volledig geïntegreerd in ZIGT.

The post ZIGT versterkt digitale dienstverlening verder appeared first on ZIGT.

Versoepeling maatregelen zorgt dat mensen minder voor de buis zitten

Door Nina

Versoepeling maatregelen zorgt dat mensen minder voor de buis zitten

Ondanks dat Mark Rutte afgelopen maanden het kijkcijferkanon was, stopt het kabinet voorlopig met de persconferenties. Merkbaar is wel dat de situatie voor mensen al minder spannend werd de afgelopen weken. Zo keken er ruim een miljoen minder mensen naar de persconferentie op dinsdag 19 mei, dan de persconferentie op 6 mei. Ook zien we dat kijkers tijdens deze laatste persconferentie eerder afhaken, namelijk al na een kwartier. Tijdens de persconferentie van 16 mei was dit nog na een tijdbestek van 25 minuten. NPO1 trok veruit de meeste kijkers (73%), gevolgd door RTL 4 (22%) en SBS6 (5%). De grootste piek qua kijkcijfers was op 21 april, toen keken in totaal ruim 7 miljoen mensen naar de persconferentie (13 jaar e.o.). In deze persconferentie werd onder andere bekend gemaakt dat de kinderopvang en het onderwijs weer worden hervat.

Kijktijd blijft hoog
De kijktijd is sinds de lockdown fors gestegen. Met name in week 12 is een piek te zien in kijktijd, waarbij gemiddeld 260 minuten is gekeken. Dit was dan ook de eerste week van de lockdown in Nederland. Vanaf hier is de kijktijd per week steeds iets gedaald, maar alsnog ligt de kijktijd momenteel hoger dan vorig jaar rond dezelfde periode. Waar vorig jaar de gemiddelde kijktijd in week 21 op 185 minuten lag, ligt deze nu in week 21 op 201 minuten. Vooral binnen de doelgroep 35-54 jaar zien we een forse stijging. Deze doelgroep is vanaf 16 maart ruim 20% meer TV gaan kijken.

Bron: SKO, week 12-21 2019 vs week 12-21 2020, kijktijd in gemiddeld aantal min per week, 13+

Reclametijd neemt voorzichtig toe
Ondanks dat de kijktijd fors is toegenomen, zien we sinds de lockdown wel een daling in de lengte van reclameblokken. Met name in week 14 was een forse daling te zien en is het merkbaar geweest dat adverteerders hun TV campagnes stopzetten. In deze week was de gemiddelde bloklengte bijna een minuut korter dan het jaar ervoor in dezelfde periode. Nog steeds zijn de bloklengtes fors lager dan vorig jaar dezelfde periode. Vanaf 6 april zien we wel dat met name bij Ster de reclameblokken weer langer worden. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met de gratis zendtijd die zij hebben aangeboden aan brancheorganisaties. Overall is vanaf 11 mei (week 20) weer een lichte stijging te zien in bloklengte.

Bron: SKO, week 12-21 2019 vs week 12-21 2020, bloklengte in gemiddeld aantal min per week, 13+

De verwachting is dat de kijktijd komende maanden weer stabiliseert. In juli en augustus zijn de kijkdichtheden überhaupt vaak lager vanwege het weer en de vakantie. Daarnaast zal de heropening van horecagelegenheden hoogstwaarschijnlijk invloed gaan hebben op de kijkdichtheden komende periode.

Mediabureau ZIGT, Caroline van Tulder & Britt van Dijk

The post Versoepeling maatregelen zorgt dat mensen minder voor de buis zitten appeared first on ZIGT.

Nieuwe tijden vragen om nieuwe inZIGTen

Door Roel

Nieuwe tijden vragen om nieuwe inZIGTen

We kunnen er niet omheen. De corona-crisis heeft ons vak van de ene op de andere dag op z’n kop gezet. Sommige adverteerders gaan volle kracht vooruit. Maar veel adverteerders lijken hun adem in te houden en lijken te wachten tot de wereld weer terugkeert naar normaal. Maar wat als die normaal anders is dan wij denken? We weten uit ervaring dat crises altijd iets veranderen. Die brengen altijd een ‘nieuwe normaal’.

Dus wat kunnen we dan nu leren van een situatie zoals we die nog nooit hebben meegemaakt? Wij zijn de onderzoeken ingedoken die nu overal in de mediawereld opduiken. En we zijn onze eigen data ingedoken. We hebben gekeken naar wat nu werkt en wat niet. Wat is er veranderd aan het mediagedrag van de Nederlandse consument?

Wij hebben er een infographic van gemaakt die een overzicht geeft van het veranderende gedrag. En die inzichten geeft die onze klanten hopelijk kunnen helpen om weer een beetje vooruit te kunnen kijken. Dus download de infographic en als het stof tot nadenken geeft… bel ons, dan kunnen we er samen over verder praten. Over wat het voor jouw specifieke merk en situatie kan betekenen.

The post Nieuwe tijden vragen om nieuwe inZIGTen appeared first on ZIGT.

Communiceren in het corona tijdperk en erna…

Door Nina

Communiceren in het corona tijdperk en erna…

Vanaf vrijdag 13 maart zit Nederland in een intelligente lockdown. Mensen werken thuis, veel branches zijn opeens verplicht gesloten of lijken niet meer te bestaan (vliegreizen & vakanties). Niet alleen alle Nederlanders moeten zich aanpassen, ook bedrijven moeten schakelen. Kortom, een andere manier van werken en communiceren.

Als we kijken naar de communicatie (marketing) van merken sinds 13 maart dan zien we eigenlijk drie fases waar ze doorheen zijn gegaan.

Fase 1 – Praten merken niet over zichzelf

Bij het uitbreken van de crisis zagen we veel merken direct (in paniek) op de pauze of stop knop drukken. Er waren ook een paar merken die het lef hadden om wel te gaan communiceren, zij vertelden de consument vooral dat ze op zichzelf en hun naasten moeten letten. Alleen zijzelf kunnen er voor zorgen dat we gezond blijven. Het merk was daar heel duidelijk aan ondergeschikt.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Lidl die haar medewerkers/leveranciers bedankte in advertenties in kranten en op social media.
 • Nike die met ‘Play inside. Play for the world’ de consument motiveerde om vooral binnen te blijven.

Fase 2 – Praten merken alleen maar over zichzelf

Vanaf week twee zagen we de boodschap omdraaien. Het was niet één merk die ons vertelde dat ze klaarstonden voor de consument, de merken struikelden bijna over elkaar om te vertellen dat ze voor ons klaarstonden. Een mooie illustratie hiervan vind je in het volgende filmpje:

Het was een goede boodschap, maar zeker niet uniek. Als zoveel merken hetzelfde verhaal vertellen, kun je jezelf als merk nog maar heel moeilijk onderscheiden. Het is namelijk het verhaal van de crisis en niet het verhaal van het merk.

Fase 3 – Niet zozeer praten maar bewijzen

Na deze eerste weken van de lockdown krijgen we steeds meer ‘vrijheid’ terug om te bewegen en samen met familie en vrienden af te spreken (op gepaste afstand). Het ‘nieuwe normaal’ krijgt vorm, maar daarbij kiest de consument wel waar voor zijn geld. Ze mogen nog niet zo veel doen en houden daarnaast ook rekening met een financieel onzekere toekomst.

We zitten nu in een fase waar je als merk moet laten zien wat voor (nieuwe) toegevoegde waarde je kunt bieden aan de consument. Relevantie wordt belangrijker dan ooit!

In de eerste weken zag je dat al voor merken die het thuiszitten veraangenaamden. Zo zagen we bij onze eigen klanten Squla of Kidsweek een stijgende vraag. Maar ook breder bij merken voor thuissporten en huisdecoratie was eenzelfde trend te zien.

Nu de consument langzaam weer meer vrijheid krijgt, kunnen ook steeds meer merken weer een relevante plek veroveren in het leven van de consument. Deze plek verover je echter niet met een mooie aanbieding (om het verlies een beetje te compenseren), maar door een relevante boodschap die de consument kan inspireren.

Al moeten we eerlijk zijn, dat is altijd al het beste geweest. Echter zorgt elke crisis ervoor, en deze dus ook weer, dat de consument de opportunistische merken harder af al zal straffen.

Welk merk vindt zichzelf en daarmee zijn boodschap richting de consument opnieuw uit? De sterrenrestaurants hebben in ieder geval al een voorsprong genomen. Wanneer start bij u het nieuwe menu?

Mediabureau ZIGT, Joppe Andriessen

Kijk hier de ZIGT Update waarin Joppe dit stuk nog toelicht.

The post Communiceren in het corona tijdperk en erna… appeared first on ZIGT.

ZIGT #socialupdate: LinkedIn Stories, Polls en Virtual Events

Door Nina

ZIGT #socialupdate: LinkedIn Stories, Polls en Virtual Events

De ZIGT social update staat deze keer geheel in het teken van het zakelijke platform LinkedIn. De afgelopen periode is het platform volop in ontwikkeling geweest en zijn er diverse nieuwe features gelanceerd. Benieuwd welke nieuwe features dit zijn en wat je ermee kunt? Wij nemen je mee.

LinkedIn Stories

Na Snapchat, Instagram en Facebook kon LinkedIn niet meer achterblijven. Vanaf nu zijn ook LinkedIn Stories beschikbaar voor Nederland. De reden van deze lancering? Ons beroepsleven gaat veel verder dan alleen werk: we vieren prestaties en nieuwe projecten, discussiëren met onze collega’s over het nieuws en delen hoe we aan het einde van een werkdag ontspannen.

Kortom, we delen graag, nu misschien wel meer dan ooit tevoren. Middels Stories kun je op een meer informele manier updates delen met je connecties en volgers. Dit doen we uiteindelijk allemaal om elkaar te inspireren, verder te helpen en in contact te blijven.

Je kunt zowel foto’s als video’s (maximaal 20 seconden) toevoegen en deze zelf customizen met tekst en stickers. Ook kun je personen uit jouw netwerk taggen. Na het plaatsen blijft de Story, net als op de andere platformen, 24 uur lang zichtbaar.

LinkedIn Stories is momenteel alleen nog beschikbaar voor personen, maar de toevoeging voor bedrijven komt er ongetwijfeld sneller aan dan we denken. Wat ga jij in je eerste LinkedIn Story delen?

LinkedIn Polls
Benieuwd hoe jouw netwerk denkt over een bepaald onderwerp? Met de nieuwe optie ‘LinkedIn Polls’ kun je op een gemakkelijke manier feedback vragen en geven aan je netwerk. Het doel hiervan is om relevante input te krijgen die nieuwe gesprekken en discussies op gang brengt. Momenteel is deze functie alleen beschikbaar voor personen, welke zowel in het persoonlijke netwerk als in groepen kan worden ingezet. Een mooie nieuwe toevoeging!

LinkedIn Virtual Events

De optie om events aan te maken binnen LinkedIn was er al even, maar sinds mei is LinkedIn Events en LinkedIn Live geïntegreerd in LinkedIn Virtual Events. Middels deze integratie wordt een nieuwe oplossing aangeboden voor virtuele evenementen, waarmee gebruikers verbonden kunnen blijven met hun netwerk en klanten, overal ter wereld. Een goede aanvulling, die mede door COVID-19 vroegtijdig is gelanceerd.

Met LinkedIn Virtual Events kun je een live event hosten binnen een vertrouwde omgeving en trek je het juiste professionele publiek. Je kunt je netwerk gemakkelijk uitnodigen voor het virtuele event en extra buzz creëren via recommended posts. Niet alleen voorafgaand, maar ook na het event kun je relevant blijven door het gesprek gaande te houden middels de ‘video tab’. Dit is een speciale hub waar organische videocontent beschikbaar is voor alle deelnemers. Gezien virtuele evenementen de nieuwe standaard worden, helpt dit tabblad je ook om de houdbaarheid van de digitale video-inhoud te verlengen.

Engagement Retargeting

Ook op advertising vlak blijft het netwerk platform zich ontwikkelen. Vanaf juni wordt de targeting optie engagement retargeting uitgerold. Middels deze optie kunnen gebruikers geretarget worden op basis van video views en geopende/geconverteerde alsmede niet geconverteerde Lead Gen Forms. Een goede manier om de doelgroep nogmaals te bereiken met een andere boodschap en verder de funnel in te trekken. Een voorwaarde voor deze manier van retargeting is, net zoals bij websitebezoekers, een minimale doelgroep grootte van 300 personen. Er zullen diverse lookback windows worden gehanteerd, maar zorg er altijd voor dat je relevante behoudt. Wij zijn erg benieuwd naar deze optie en kunnen niet wachten om deze manier van retargeting in te zetten voor onze klanten!

Mediabureau ZIGT, Team Social

The post ZIGT #socialupdate: LinkedIn Stories, Polls en Virtual Events appeared first on ZIGT.

Hoe kan Spotify je audio campagnes nΓ³g beter maken?

Door Nina

Hoe kan Spotify je audio campagnes nóg beter maken?

Dat het rare tijden zijn merken we allemaal. We passen ons steeds beter aan en onze dagelijkse routines zijn hierdoor enorm veranderd. Dit heeft invloed op onze mediaconsumptie, zo zijn we bijvoorbeeld meer Spotify gaan luisteren. Wat zijn nou de juiste tips en tricks om in deze tijd op de juiste manier je doelgroep op Spotify te bereiken?

 • Allereerst dien je te weten dat luisteraars vaker gezamenlijk naar muziek luisteren dan vóór de COVID-19 maatregelen. Mensen hebben thuis vaak meer toegang tot verschillende apparaten dan op kantoor, denk hierbij ook aan connected devices zoals Chromecast, PlayStation en smart speakers. Ook wordt meer gestreamd dan er bijvoorbeeld – zoals voorheen – in de auto naar radio wordt geluisterd.
 • Denk goed na over hoe de doelgroep jouw verschillende boodschappen gedurende de dag op diverse platforms ontvangt, en of je boodschap aansluit bij het juist moment. Denk hierbij bijvoorbeeld aan typische momenten als werken (overdag), koken (’s avonds) of juist ontspanning (latere avond en weekend). Stem dit altijd af met onze media experts.
 • Kies altijd de passende tone-of-voice. ZIGT denkt altijd graag mee in het productieproces van een nieuwe (audio)campagne en kan hierbij zelfs het proces leiden en verzorgen. Hiervoor kun je ons dan ook altijd aanhaken!

Nu meer dan ooit tevoren streamen luisteraars playlists en podcasts die hen helpen meer productief te zijn en positief te blijven. Tipje van de sluier: adverteren kan daarom dan ook in relevante playlists met een boodschap waarin wordt stilgestaan bij het huidige culturele klimaat.

Ga dus vooral nu voor die happy tunes en focus on the good!

Mediabureau ZIGT, Lisa Noot

The post Hoe kan Spotify je audio campagnes nóg beter maken? appeared first on ZIGT.

ZIGT Video Update – 5 juni – Een nieuw onderzoek, DOOH en ons idee van een β€œbig bang” 

Door Nina

ZIGT Video Update 

We informeren en inspireren je graag met de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Wat zien wij in de markt, opvallende campagnes, nieuws, maar ook wat gebeurt er bij ZIGT?

ZIGT Video Update – 5 juni – Een nieuw onderzoek, DOOH en ons idee van een “big bang” 

Link naar genoemd artikel:

Webinar over DOOH & Regelgeving

ZIGT Video Update – 29 mei – ZIGT Vakantieonderzoek: maar 7% denkt dit jaar naar het buitenland te reizen en we hebben groot nieuws! 

ZIGT Video Update – 15 mei – Het grote ZIGT vakantieonderzoek – De helft van Nederland gaat niet naar het buitenland en een mooie campagne van Triodos

ZIGT Video Update – 4 mei – Het nieuwe normaal en hoe moet je juist nu voor je merk communiceren?

ZIGT Video Update – 23 april – Retail staat op en wat doet corona voor of tegen goede doelen?

ZIGT Video Update – 17 april – De coronaindex en de prijzen voor media dalen.

ZIGT Video Update – 10 april – De eerste ZIGT update en mooie aanbiedingen voor radio

The post ZIGT Video Update – 5 juni – Een nieuw onderzoek, DOOH en ons idee van een “big bang”  appeared first on ZIGT.

22 mei – ZIGT gesloten

Door Nina

22 mei – ZIGT is gesloten

Wegens een collectieve vrije dag is ZIGT vandaag gesloten. 

Mocht het betreffende echt niet kunnen wachten tot maandag, dan kunt u onderstaande nummers bellen.

0235540652

0235540989

Met vriendelijke groeten,

ZIGT

The post 22 mei – ZIGT gesloten appeared first on ZIGT.

Nieuwe publicatie Decision Makers Survey zet een flinke stap naar een crossmediaal bereiksonderzoek in Nederland (TMAM)

Door Bryan

Nieuwe publicatie Decision Makers Survey zet een flinke stap naar een crossmediaal bereiksonderzoek in Nederland (TMAM).

De nieuwe editie van de Decision Makers Survey (DMS), het bereiksonderzoek onder zakelijke beslissers is live. Deze publicatie van de DMS is gekoppeld met data van de NOM Printmonitor en hiermee is wederom een belangrijke stap gezet naar een collectief bereiksonderzoek in Nederland, dat op dit moment onder de naam Total Media Audience Measurement (TMAM) wordt ontwikkeld.

De steekproef van DMS is gekoppeld aan die van NOM Printmonitor, dat het bereik van printmedia meet onder consumenten, waarvan een gedeelte voldoet aan de definitie van zakelijke beslisser. In totaal gaat het om een populatie van 621.600 personen van 18 jaar en ouder. Van deze doelgroep is zeer nauwkeurig het bereik van print, online, radio en televisie vastgelegd, verdeeld naar gemiddeld bereik per nummer, totaal bereik en merkbereik.

René Zaaijer, voorzitter van Stichting DMS is erg enthousiast over de oplevering van de nieuwste editie en presenteert met trots met deze DMS een geharmoniseerde en meer dan complete survey over de zakelijke beslissers in Nederland. De nieuwe cijfers zijn vanaf 20 mei beschikbaar bij ZIGT zodat adverteerders en bureaus met de data kunnen plannen in de bekende softwaresystemen.

Benieuwd wat deze publicatie kan betekenen voor uw merk of wilt u een zakelijke doelgroep in kaart brengen? Neem dan contact op met onze onderzoeksafdeling via teamonderzoek@zigt.nl

Mediabureau ZIGT, Joost Istha en Bryan Bunink

The post Nieuwe publicatie Decision Makers Survey zet een flinke stap naar een crossmediaal bereiksonderzoek in Nederland (TMAM) appeared first on ZIGT.

ZIGT Video Update – 15 mei – Het grote ZIGT vakantieonderzoek – De helft van Nederland gaat niet naar het buitenland

Door Nina

ZIGT Video Update – 15 mei – Het grote ZIGT vakantieonderzoek – De helft van Nederland gaat niet naar het buitenland en een mooie campagne van Triodos

We informeren en inspireren je graag met de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied. Wat zien wij in de markt, opvallende campagnes, nieuws, maar ook wat gebeurt er bij ZIGT? In deze ZIGT Update video praat collega Marnienke van der Maal je helemaal bij.

The post ZIGT Video Update – 15 mei – Het grote ZIGT vakantieonderzoek – De helft van Nederland gaat niet naar het buitenland appeared first on ZIGT.

The Cookieless-era: wat kunnen we verwachten?

Door Simone

The Cookieless-era: wat kunnen we verwachten?

ZIGT zit niet stil in de tijden van coronavirus. Om de kennis up to date te houden en te weten wat er speelt bij bedrijven die zich bezighouden met cookies hebben een aantal ZIGT-medewerkers zich ingeschreven voor ‘De cookie-less era’ webinar van het IAB. De vraag naar informatie omtrent cookies komt voort uit een aantal ontwikkelingen die online targeting en het vinden, zowel als goed kunnen doormeten, van de juiste doelgroep online flink moeilijker maken. Hieronder een opsomming van de belangrijkste factoren die hieraan hebben bijgedragen.

ITP en ETP
ITP staat voor Intelligent Tracking Prevention. Dit is een feature van de Safari browsers die het gebruik van cookies en het doormeten van onlinegedrag aanzienlijk moeilijker maakt. Third-party cookies worden automatisch geblokkeerd en tevens zijn er restricties op first-party cookies. ETP is een feature van Mozilla Firefox en staat voor Enhanced Tracking Prevention. Dit is een vergelijkbare ontwikkeling waarbij voor alle Firefox browsers standaard het blokkeren van trackers en cookies ingesteld staat.

AVG
Er is al jarenlang ophef over het feit dat bedrijven zoals Google en Facebook mensen overal kunnen volgen online doordat ze op vele websites codes hebben staan. Dit maakt de targeting mogelijkheden nauwkeurig, maar dit heeft ook gezorgd voor een tegenbeweging. Zo is er ook wetgeving gekomen in 2018 in de vorm van de Europese wet de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel GDPR genoemd in internationale setting. Zoals je waarschijnlijk gemerkt hebt dienen websites voor het gebruik van jouw data toestemming te vragen en mag data zonder toestemming ook niet gedeeld worden met derden. Na de ingang van de AVG is in de Verenigde Staten ook een wetgeving gekomen. Dit maakt dat er vraag is naar een framework of oplossing om goed aan deze wetgeving te kunnen voldoen, consumenten weer eigenaar te maken van hun eigen data en daarnaast ook marketeers de mogelijkheid te geven hun werk uit te blijven voeren.

Waarom geeft dit problemen voor marketeers?
Wanneer mensen online geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies en/of een Adblocker of de browsers Safari of Firefox gebruiken dan kan het onlinegedrag van consumenten niet doorgemeten worden. Dit zorgt in eerste instantie voor dat het voor adverteerders moeilijker wordt om hun websiteverkeer door te meten en we weten allemaal hoe belangrijk correcte data is bij het maken van analyses. Stel je voor: je ziet dat een bepaald kanaal heel veel nieuwe bezoekers trekt en je wilt je daar volledig op focussen en een groot gedeelte van je budget aan spenderen. Dan kom je erachter dat dit allemaal consumenten zijn die al terugkerende klanten zijn, maar die je niet correct hebt kunnen doormeten. Je wilt als merk met een website nu eenmaal weten met wie je te maken hebt om de website en je marketinguitingen daarop te kunnen optimaliseren.

Dit maakt het leven moeilijk voor zowel media inkopers bij een agency als adverteerders die de bezoekers van de website willen retargeten. Zelfs publishers die doelgroepen op hun site definiëren om aan te bieden aan klanten hebben moeite met deze ontwikkelingen. Het wordt steeds moeilijker om de doelgroep één op één te targeten omdat cookies niet geaccepteerd of na een dag weer verwijderd worden door de browsers. Third-party dataproviders moeten zich goed houden aan de AVG-richtlijnen en moeten uitwijken naar samenwerkingen in de branche om zodoende universal ID’s op te kunnen stellen waarmee een deel van het verlies goed kunnen maken.

Als derde en misschien wel belangrijkste use case voor online tracking is conversietracking. Hoe ga je als marketeer om met het feit dat je op bepaalde browsers wel conversies doormeet en op andere browsers vele malen minder. Ga je alleen de browsers targeten waarbij je weet dat de conversies doorgemeten kunnen worden en je het algoritme kan laten optimaliseren op een zo goed mogelijk resultaat? Of ga je voor maximaal bereik en blijf je alle browsers targeten? Dit zijn vragen die ook al een tijdje spelen bij ZIGT, net zoals in de gehele onlinemarketingbranche.

Geeft de webinar hier antwoord op?
We hebben allemaal zo onze ideeën over de manier waarop we om kunnen gaan met deze uitdagingen. Het IAB is hier ook mee bezig, vandaar dat er drie webinars zijn georganiseerd waarbij ze praten over de initiatieven die er liggen, wat zij zelf doen en ze nodigen sprekers uit de markt uit om te praten over dit onderwerp.

Building a more private web
De eerste spreker tijdens de webinar was Bryan Nelson, Platforms Data & Architecture Lead, Northern Europe bij Google. Zij maken natuurlijk gebruik van hun eigen Google Chrome Browser. Onder druk van de markt en het feit dat andere browsers gefaseerd cookies aan het blokkeren zijn, zijn zij ook genoodzaakt om updates uit te voeren. Dit terwijl Google juist verdient aan de advertentie-inkomsten en de meetbaarheid daarvan. Daarom probeert Google de cookies niet volledig uit te schakelen. Zij proberen hier een middenweg te vinden waarin zowel de consument die privacy op het web wil houden, als de publishers die hun winst willen maximaliseren en de marketeer die de effectiviteit van de online bestedingen hoog wil houden. Hiervoor stappen ze naar de markt en gaan ze in gesprek met partijen die de Google technologie gebruiken. Dit doen ze via de Chromium Privacy Sandbox. Alles wordt gedocumenteerd, er wordt gediscussieerd en uitvoerig getest. Een concrete voorstelling van hoe dit er in de toekomst uit gaat zien konden ze helaas nog niet geven, maar als Google met iets komt dan is het meestal goed.

Project Rearc and Life after Cookies
De tweede spreker was Dennis Buchheim, president van Tech Lab. Dat is een overkoepelende internationale tak van het IAB die zich richt op technische standaardisatie van online advertenties over de gehele wereld. Ze houden zich voornamelijk bezig met frameworks voor vraagstukken rondom:

 • Identiteit, data en privacy;
 • Brand safety en ad fraude;
 • Advertentie ervaring en meetbaarheid;
 • Programmatic effectiviteit.

De spreker heeft het naast de technische kant ook gehad over verschillende manieren van kijken naar targeting. Wij als marketeers moeten ons niet doodstaren op onze eigen gebouwde audiences, maar een spectrum van targeting blijven gebruiken. Zo kan er op basis van context op een website al een goede match gemaakt worden met de juiste user, gezien het feit dat deze gebruiker op dat moment bezig is met het vergaren van informatie over een bepaald onderwerp. Dat is soms het enige wat je hoeft te weten om deze user interessant te vinden voor jouw campagne. Daarnaast kan er op specifieke devices getarget worden, wanneer browsers het cross-device tracken blokkeren. Dit kan naast de strategieën ingezet worden die zich wel op cookies en audience data richten. Zo kan er gekeken worden wat voor jouw merk het beste werkt.

The Cookie-less era, so what?
De laatste spreker was Wouter Hulst, founder van 201 Connected Media. Zijn bedrijf focust zich al jaren op technologie omtrent online advertenties. Hij gaf veel voorbeelden vanuit de markt en wat er nu precies gebeurt. Hij had graag gezien dat Nederlandse publishers de handen ineenslaan om een framework op te zetten waarin de Facebook en Google knoppen en daarmee hun technologie verdwijnen vanuit de Nederlandse websites. In de plaats daarvan zouden de Nederlandse publishers, wellicht met het initiatief NLProfiel, als dat zich verder ontwikkelt, ervoor kunnen zorgen dat het onlinegedrag en data van de Nederlandse consument binnen de eigen landsgrenzen blijft. In de ideale situatie voldoen we aan de wetgeving, kan het privacy stuk netjes afgehandeld worden en kunnen we op een correcte manier toch over verschillende domeinen heen relevante advertenties aan mensen tonen. Dit lijkt nog ver weg, maar binnenkort zijn deel twee en drie van de IAB webinars gepland en daarin hopen we meer te horen. Benieuwd naar deze insights? Houd onze website in de gaten!

Mediabureau ZIGT – Dmitry Ouzkikh

The post The Cookieless-era: wat kunnen we verwachten? appeared first on ZIGT.

❌