[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 21 Februari 2019NOS Journaal

Merijn kan niet naar gewone scholen:Β 'Rolstoeltoilet was alleen voor leerkrachten'

Duizenden kinderen met een beperking gaan niet naar school vanwege lichamelijke of psychische redenen. De zorg die zij nodig hebben, zou beter moeten aansluiten bij scholing zodat ook zij onderwijs kunnen genieten, vinden hoogleraren en belangenorganisaties.

Om hun punt kracht bij te zetten gaven vandaag drie minderjarige ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) voorafgaand aan een debat over onderwijs en zorg een sloophamer aan ministers Slob voor Onderwijs en De Jonge van Volksgezondheid.

"Tussen onderwijs en zorg staat een muur", zegt Merijn Rootlieb (14), die cerebrale parese ofwel spasme heeft. "Met de hamer willen we die muur gaan slopen."

Merijn zit in een rolstoel omdat hij niet zelfstandig kan lopen. Hij gaat naar een speciale school. "Ik ben ooit gaan kijken op een gewone school in de buurt, maar daar kunnen ze niet de zorg bieden die ik nodig heb. Het rolstoeltoilet was bijvoorbeeld alleen voor de leerkrachten."

Maatwerk is nodig

Ieder kind met een handicap of beperking heeft maatwerk nodig bij het schoolgaan en onderwijs, zegt Illya Soffer van Ieder(in), een koepelorganisatie van mensen met een handicap. "Er zijn natuurlijk kinderen die hele dagen naar school kunnen met een beetje steun, maar andere kinderen houden dat niet vol. Dat betekent niet dat ze geen recht hebben op onderwijs."

En dat hoeft niet per se op een school. "Het kan ook thuis, bij kleinschalige initiatieven of bijvoorbeeld op een boerderij met paarden."

Volgens Soffer is het bieden van maatwerk geen kwestie van geld, maar van de verdeling daarvan. "Voorheen kwam het geld uit de onderwijspot en de zorgpot samen rondom de leerling. Sinds 2015 komt het onderwijsgeld via 75 samenwerkingsverbanden bij honderden schoolbesturen terecht. Het zorggeld komt nu van 350 gemeenten, de zorgverzekeraars en het rijk. Maak daar maar eens maatwerk van, dat lukt gewoon niet."

Hoogleraar gehandicaptenzorg Marian Jongmans (Universiteit Utrecht): "Ik schaam me weleens voor Nederland als ik lees hoe wij achterblijven in het echt nemen van maatregelen. Dat kunnen we niet over ons heen laten gaan, ieder kind zou de kans moeten krijgen om optimaal in de samenleving te participeren."

Dat is belangrijk voor de lesstof, taal-spraakontwikkeling, eigenwaarde en de ontwikkeling van sociale competenties. "Daar moeten ze in een schoolse setting ervaring mee op kunnen doen. Sociale interactie met leeftijdsgenootjes is ontzettend belangrijk", aldus Jongmans.

En als het medisch haalbaar is om naar school te kunnen, dan zouden kinderen moeten gaan, vindt hoogleraar ontwikkelingspsychologie Hans Koot. "Als er speciale medische zorg nodig is die de school niet kan geven, moet die zorg binnen gehaald worden. Dat gebeurt nog te weinig. Iemand met COPD bijvoorbeeld, die levensbedreigende ademnood kan krijgen, daar moeten voorzieningen voor zijn. Van leraren kan je dat niet verwachten en daar is niks mis mee. Als je het op individuele leerkrachten laat neerkomen, zakken die door hun hoeven, punt."

Naast de kinderen, hoogleraren en belangenorganisaties willen ook regeringspartijen dat het voor gehandicapte kinderen eenvoudiger wordt om onderwijs te volgen. Ze roepen minister Slob vandaag op om de financiering te versimpelen. Ze willen één loket, waar de ouders alles kunnen regelen. SP, GroenLinks en PvdA steunen de oproep.

Minister Slob zegt in een reactie al te werken aan een plan: "We zijn hard aan het werk om te kijken of we geld voor zorg inderdaad in een pot bij elkaar kunnen krijgen. En om het onderwijs te helpen om die zorg ook wat eenvoudiger in de scholen te kunnen gebruiken."


 • 21 Februari 2019 om 19:14

Kindertoeslag: 'Ouders zouden van de rechter best gelijk kunnen krijgen'

Ouders die naar de rechter stappen om hun volledige achterstallige kindgebonden budget op te eisen zouden best eens gelijk kunnen krijgen, zei staatssecretaris Snel van Financiën in de Tweede Kamer.

De Kamer heeft met verbazing gereageerd op de fout van de Belastingdienst. Hierdoor kregen honderdduizenden gezinnen ten onrechte geen kindgebonden budget uitgekeerd. Het gaat om bedragen tot 1000 euro per kind per jaar.

Door een fout in het systeem van de Belastingdienst kregen ouders die meer waren gaan verdienen, en daardoor hun toeslag kwijtraakten, het geld niet vanzelf weer uitgekeerd na een nieuwe inkomensdaling. De Belastingdienst had beloofd dat dit automatisch zou gaan op basis van de inkomensgegevens.

Niemand opgevallen

Snel legt de Kamer uit hoe dat kan. "Er is één systeemfout gemaakt die consequent is doorgevoerd. Tien jaar lang is dat niemand opgevallen. Bij een check waarom zo weinig mensen de toeslag kregen zijn we achter de fout gekomen."

De overheid kiest ervoor om de fout te herstellen over de afgelopen vijf jaar. Over die periode zijn de gegevens van de ouders nog makkelijk te achterhalen en kan een betrouwbare berekening gemaakt worden. De ouders krijgen dit achterstallige kindgebonden budget automatisch uitgekeerd.

Half miljard euro

Maar sommige ouders zijn langer de toeslag van de Belastingdienst misgelopen. Het staat hen vrij naar de rechter te stappen, zegt Snel. En als de rechter eenmaal uitspraak heeft gedaan, dan geldt dat vonnis mogelijk ook voor andere ouders.

Snel houdt rekening met een financiële tegenvaller die kan oplopen tot een half miljard euro. Om dat te kunnen betalen wordt de toeslag van alle ouders per 1 januari 2020 niet geïndexeerd, ofwel verhoogd in verband met prijsstijgingen.

Een deel van de oppositie vindt dat niet eerlijk, omdat de laagste inkomens hierdoor last hebben van een fout van de overheid. De regeringspartijen vinden dit besluit goed te verdedigen omdat iedereen met een kindgebonden budget als het ware een beetje meebetaalt.


 • 21 Februari 2019 om 18:57

Gedeputeerde: minderjarige stagiairs 's nachts ingezet op Schiphol

Op Schiphol werken minderjarigen die tijdens hun stage geregeld nachtdiensten moeten doen. Dat stelt gedeputeerde Adnan Tekin van Noord-Holland in een brandbrief aan de baas van de luchthaven, Dick Benschop.

Het gaat om minderjarigen die werken voor het bedrijf Axxicom, dat mensen met een beperking helpt door hen bijvoorbeeld naar het vliegtuig te brengen. Tekin roept in de brief Schiphol op om de arbeidsomstandigheden van deze zogenoemde passenger assistants te verbeteren. De medewerkers van Axxicom voeren al vier weken actie voor een nieuwe cao.

Kots opruimen

Tekin stelt dat de begeleiders soms twintig kilometer op een dag moeten lopen en kots van passagiers opruimen omdat er te weinig schoonmaakpersoneel is, schrijft NH Nieuws. "Het komt bovendien regelmatig voor dat minderjarige stagiairs in de nacht door hun ouders naar Schiphol worden gebracht om nachtdiensten te draaien", stelt de provinciebestuurder in de brief.

De gedeputeerde vindt dat de gastvrijheid van Schiphol ten koste gaat van de passenger assistants. "Naar mijn mening zijn dit aspecten die niet passen bij een gastvrije luchthaven. Ik zou je dringend willen vragen je invloed aan te wenden bij de directie van Axxicom", schrijft hij aan Benschop.

Axxicom was niet bereikbaar voor commentaar op de aantijgingen.


 • 21 Februari 2019 om 18:45

Tennet: 'Deltawerken vallen in het niet bij energietransitie'

De overgang naar schonere energiebronnen is een transitie "waar de Deltawerken bij in het niet vallen". Topvrouw van Tennet Manon van Beek zei dat bij de presentatie van de jaarcijfers.

De landelijke beheerder van het elektriciteitsnet verwacht de komende tien jaar zo'n 35 miljard euro te investeren, waarvan 12 miljard euro in Nederland en 23 miljard euro in Duitsland. Het geld gaat voor een belangrijk deel naar de aansluiting van windparken op zee op het elektriciteitsnet op het land.

Voor de bijeenkomst had Tennet een bijzondere locatie gekozen: de aanwezigen werden in Schiedam rondgeleid op en langs een enorme gele 'stekkerdoos', die binnenkort op zee wordt geplaatst bij windpark Borssele.

Zo zien de 'stekkerdozen' eruit:

De installatie wordt gebruikt om de opgewekte energie door windparken aan land te brengen. Het worden onbemande platforms, die alleen twee keer per jaar worden bezocht voor onderhoud. In Duitsland staan al twaalf van deze stekkerdozen op zee, in Nederland wordt dit de eerste.

Tot 2023 worden er in de Nederlandse Noordzee vijf geplaatst, daarna zal nog een aantal volgen. Ook zullen ze steeds groter worden, verwacht Tennet. Met een animatie werd een platform getoond dat goed is voor 2000 megawatt, een primeur in de wereld.

Discussie over kosten

De baas van Tennet ging ook in op de actuele discussie over de kosten van het klimaat- en energiebeleid. Het bedrijf zoekt voortdurend naar een balans tussen leveringszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid, zei Van Beek. Een "precair evenwicht", erkende ze. "Het gaat om indrukwekkende bedragen, maar het zijn ook investeringen in een duurzame samenleving."

Tennet was betrokken bij de totstandkoming van het voorlopige Klimaatakkoord. De netbeheerder maakt zich zorgen over het draagvlak in de maatschappij, zeker gezien het feit dat het bedrijf al volop bezig is met de energietransitie. "Wij zijn bezig, we gaan ook gewoon door, we hebben nog veel plannen. En dan is ook in ons belang dat er maatschappelijk draagvlak is."

Daartoe is het volgens Tennet belangrijk dat iedereen open is over de kosten. "Zeker, daar moet eerlijk over gedaan worden. Ik denk dat het belangrijk is dat alle partijen die aan tafel zitten praten vanuit dezelfde feiten, dezelfde analyses en vanuit dezelfde inzichten over de kosten. Want het is vrij makkelijk om langs elkaar heen te praten."

Zonneparken aansluiten

Tennet reageerde ook opnieuw op berichten dat het onmogelijk is om alle zonneparken die nu ontwikkeld worden aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er zonneparken zouden worden aangesloten van opgeteld 500 tot 1000 megawatt, maar nu zijn er plannen voor opgeteld 7000 megawatt (ter vergelijking: de kerncentrale Borssele is goed voor ruim 400 MW).

"Daar hadden we het net niet voor klaarstaan. Gelukkig maar, want anders zou het veel duurder zijn geworden." Toch is dit nu een van de grootste uitdagingen: hoe kan het elektriciteitsnet zo snel mogelijk geschikt gemaakt worden voor alle lokaal opgewekte energie door zon en wind?

En nog een probleem: wat te doen als het niet waait en de zon niet schijnt?

Werkgelegenheid

De omvangrijke operatie is goed nieuws voor de werkgelegenheid. Tennet zoekt het komende jaar 500 nieuwe medewerkers. Ook voor het bedrijf HSM Offshore, waar de presentatie van Tennet plaatsvond, heeft de transitie naar andere energiebronnen grote gevolgen.

Dat bedrijf werkte sinds de jaren 70 voor de olie- en gasindustrie, maar tegenwoordig is het vaak betrokken bij windparken. "Wij hebben de olie- en gasmarkt helemaal zien wegzakken", zegt directeur Jaco Lemmerzaal van HSM Offshore. Toch zag hij recent de investeringen in aardgas weer toenemen, terwijl het werk in de windsector naar lagelonenlanden verdwijnt.

"Ik ben daar heel zorgelijk over. We zijn volop strijd aan het voeren om onze overheid en ook bedrijven als Tennet duidelijk te maken dat als dit soort platforms in het verre buitenland gebouwd worden, het geen enkele werkgelegenheid voor ons oplevert."


 • 21 Februari 2019 om 18:39

Waarom zebra's strepen hebben (en hoe een paard in een zebrapak dat aantoont)

Zebra's hebben misschien wel een van de bijzonderste vachten uit het dierenrijk. Zwart/wit gestreept, als ware ze wandelende streepjescodes zijn, en dat terwijl ze op Afrikaanse savannes leven waar alles bruin, geel, grijs en groen is.

Waarom de dieren zo afwijken van dat kleurenpalet is iets waarover velen, onder wie Charles Darwin, hun hoofd al gebroken hebben. Een groep wetenschappers komt na onderzoek in een Britse dierentuin met een nieuwe hypothese: het is camouflage tegen vliegen.

Lang is gedacht dat de streepjes ter camouflage zijn, maar dan tegen roofdieren. Maar dat is nooit aangetoond, legt evolutionair bioloog Maurijn van der Zee uit. "Je kunt je voorstellen dat als leeuwen zo'n kudde zien met allemaal zwarte en witte streepjes dat ze moeilijk kunnen zien waar de ene zebra begint en de andere ophoudt." Dat zou het lastiger maken om één prooi te selecteren.

Op zich een mooie veronderstelling, maar er is een probleem. "Het schijnt eigenlijk dat leeuwen relatief veel zebra's vangen, meer dan ongestreepte dieren", aldus de bioloog van Leiden University, die niet betrokken was bij het onderzoek. "Dus waarschijnlijk klopt het niet."

Naast roofdieren hebben zebra's nog een natuurlijke vijand: vliegen. In de gebieden waar de zebra's leven komen onder meer bloedzuigende dazen voor, en tseetseevliegen die ziektes kunnen overbrengen.

"De onderzoekers hebben gekeken naar vliegen op zebra's en naar gewone paarden. En toen hebben ze vastgesteld dat de vliegen beduidend vaker op paarden gingen zitten dan op zebra's", vertelt Van der Zee.

De vliegen kunnen vooral niet goed landen op de gestreepte vacht. "Ze remmen niet goed af. Het lijkt alsof ze het niet goed als oppervlak kunnen herkennen. Het is een slechte landingsbaan in feite, zeggen de onderzoekers."

Om uit te sluiten dat de vliegen paarden om een andere reden aantrekkelijker vinden, trokken de onderzoekers die dieren een zebrapak aan. "Ze hingen doeken over paarden heen, een zwarte, een witte of een gestreepte. En ook daarbij werd er minder geland op de gestreepte doek."

Van der Zee denkt dat het onderzoek hout snijdt, maar het is geen definitief bewijs, vindt hij. "Zo'n vlieg heeft natuurlijk visuele aanwijzingen nodig, dus ik kan me er wat bij voorstellen, maar er is ook wel wat af te dingen op het onderzoek. Ze hebben bijvoorbeeld maar naar drie zebra's en zes paarden gekeken. Het laatste woord is er vast nog niet over gezegd."


 • 21 Februari 2019 om 18:36

Nijmegen herdenkt 'vergissingsbombardement' dat geen vergissing was

Morgen is het precies 75 jaar geleden dat Nijmegen werd aangevallen door geallieerde bommenwerpers. Er vielen bijna 800 doden. Vrijwel allemaal burgers, wat niet de bedoeling was. Vanavond om 20.00 uur branden lichtjes bij alle herinneringsplaatjes in het centrum van Nijmegen en hardlopers rennen met fakkels langs de brandgrens.

Op verschillende plekken worden verhalen verteld, gedichten voorgedragen en muziek gespeeld door veertig muziekgroepen en koren. Aan het einde van de herdenking zingt een koor in Museum Het Valkhof het lied Mijn Stad van Huug Duin.

Vliegtuigfabriek

Het bombardement op Nijmegen was een van de zwaarste in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In een halve minuut werd vrijwel de hele binnenstad verwoest. Er vielen ongeveer net zoveel slachtoffers als bij het Duitse bombardement van Rotterdam in 1940.

Nijmegen was niet het aanvankelijke doel van de geallieerden. Ze wilden eigenlijk, in de aanloop naar D-Day, de Duitse stad Gotha aanvallen. Een belangrijk doelwit daar was de fabriek waar de Messerschmidt-jachtvliegtuigen werden gebouwd.

Het was een gevaarlijke missie, waarbij de Amerikanen uren over vijandelijk grondgebied moesten vliegen. Gaandeweg bleken de weersomstandigheden te slecht, waardoor plan B in werking trad: de stad Eschwege bombarderen. Maar ook dat bleek niet haalbaar.

Dan maar Nijmegen

De Amerikaanse piloten wisten dat ze in zo'n geval een 'gelegenheidsdoel' moesten kiezen, want het was te gevaarlijk om met hun bommen terug te keren naar hun basis in Engeland. De groep was inmiddels uit elkaar gevallen en een van de groepen koos Nijmegen. De andere lieten hun bommen vallen boven Arnhem, Deventer en Enschede. Ook daar vielen tientallen doden.

In Nijmegen ging het luchtalarm niet tijdig af. Eerder op de dag, toen de vliegtuigen over Nijmegen naar Duitsland vlogen, gebeurde dat wel. Daarna leek het gevaar geweken. Pas toen de bommen vielen, was het luchtalarm opnieuw te horen, maar de inwoners hadden geen tijd meer om naar de schuilkelders te gaan. Mede daardoor was het dodental zo hoog. De stad stond drie dagen in brand.

De grote vraag was: waarom bestookten de geallieerden, bondgenoten van Nederland, de binnenstad van Nijmegen? De officiële lezing was decennialang dat de vliegers dachten dat ze nog boven Duitsland vlogen en dat ze bijvoorbeeld Kleef of Goch aanvielen. Het zou dus een vergissingsbombardement zijn geweest.

Andere verklaringen kregen weinig ruimte, want de geallieerden waren onze vrienden. Die konden nooit bewust zoveel Nederlanders hebben gedood, was de redenering. Maar voor de Nijmegenaren bleef de gedachte dat hun stad 'per ongeluk' was verwoest, moeilijk te verteren.

En er waren wel degelijk aanwijzingen dat het niet alleen maar een vergissing was. Zo vertelden piloten dat ze wisten dat ze boven Nijmegen vlogen, al konden sommigen niet zeggen of die stad Nederlands of Duits was. Hun doelwit was het spooremplacement, dat door de Duitsers veelvuldig werd gebruikt voor wapentransporten.

Flater

Pas in de jaren 80 werden de slachtoffers van het bombardement, dat toen officieel nog steeds als vergissing werd aangemerkt, voor het eerst herdacht. In 2000 werd het herdenkingsmonument De Schommel geplaatst. En pas jaren daarna werd de werkelijke toedracht duidelijk door onderzoek van historicus Joost Rosendaal.

Hij kwam in 2009 tot de slotsom dat het bombardement meer was dan een simpele vergissing. "Er is bewust een gelegenheidsdoel gebombardeerd, dat echter niet eensluidend geïdentificeerd was", zei Rosendaal in De Gelderlander.

De Amerikanen namen volgens hem bewust een groot risico, waarbij zowel in de communicatie als in de uitvoering van alles misging. Het beoogde doel, het spoorwegterrein, werd wel geraakt, maar de meeste bommen vielen te vroeg en kwamen op de binnenstad terecht. Kortom: het bombardement was geen vergissing, maar een 'faux pas', een flater.

Minuut stilte bij NEC

Niet alleen vanavond, maar ook morgen zijn er herdenkingen: in de Stevenskerk, bij monument De Schommel en op begraafplaats Daalseweg. Om 13.28 uur luiden de kerkklokken twee minuten.

Voetbalclub NEC staat morgen voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Almere City ook stil bij het bombardement; in stadion De Goffert wordt dan een minuut stilte gehouden.


 • 21 Februari 2019 om 18:20

Kwetsende reacties na vergismoord: 'Dan had je er niet zo Marokkaans uit moeten zien'

Verwerpelijk en een onnodige trap na. Zo noemt Janke Verhagen de reacties die ze kreeg nadat haar vriend was doodgeschoten. Haar partner Stefan Eggermont werd in 2014 in Amsterdam-Oost onder vuur genomen toen hij thuis kwam na een avondje voetbal kijken.

Een greep uit de eerste online reacties: "Het zal wel een crimineel zijn", "Overdag een brave huisvader, maar ondertussen 's avonds coke rippen" en "Waar rook is, is vuur. Je wordt niet zomaar doodgeschoten."

Al snel bleek Stefan slachtoffer van een persoonsverwisseling. Hij was aangezien voor een crimineel die in de buurt woonde en dezelfde auto reed. "Dan had hij er maar niet zo Marokkaans uit moeten zien", was een van de reacties op het nieuws dat het om een vergismoord ging.

Het kwetste Verhagen en de ouders van Stefan enorm. "Er is al iets gebeurd wat niet had mogen gebeuren en dan komen er ook nog van die ontzettend kortzichtige, nare reacties", vertelt ze. "Dat voelt dubbel onrechtvaardig."

Vooroordelen

Vandaag begon Slachtofferhulp een campagne tegen kwetsende reacties op sociale media. Een goed initiatief, vindt Verhagen.

"Mijn zoon was pas 2 toen het gebeurde, maar wat op internet staat gaat niet zo snel meer weg. Zou jij willen dat jouw zoon zoiets leest als hij later groot is?"

Ze geeft toe dat ze zelf ook vooroordelen had. "Voor dit gebeurde met Stefan, dacht ik bij een bericht over een liquidatie ook wel eens: laat ze elkaar maar doodschieten. Ik heb zelfs gedacht: je wordt niet zomaar doodgeschoten in Nederland. Nou, dat word je dus wel. Ik snap dat mensen geneigd zijn om snel in een aanname te schieten. Maar als je iets denkt, hoef je het toch niet te delen met de hele wereld?"

Toetsenbordkrijgers

Volgens Henri Beunders, hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zijn extreme reacties online vaak een schreeuw om aandacht. "Mensen worden razend dat anderen aandacht krijgen, ook al is het voor een drama als een verongelukt kind", zegt Beunders.

Zulke 'toetsenbordkrijgers' zijn volgens de hoogleraar "mensen die zich in de mediamaatschappij totaal geëmancipeerd voelen" en vinden dat ze recht hebben op aandacht. "Vroeger zei je iets tegen elkaar op de markt, nu zeg je het op Twitter of Instagram. Dat is de wereld waarin we nu leven."

Een oproep voor meer fatsoen op sociale media kan volgens hem nooit kwaad. "Maar je moet je ook afvragen waarom nabestaanden alle reacties willen lezen. Je kunt niet van de wereld verlangen dat mensen alleen maar positief reageren."

Moderator

Voor Janke Verhagen was het niet eenvoudig de online wereld links te laten liggen. "Je bent verschrikkelijk in de war. Om te begrijpen wat er gebeurd is, ga je op zoek naar informatie. En je bent op zoek naar medeleven en sympathie."

Beunders adviseert slachtoffers een 'moderator' aan te stellen die berichten voor hen leest. "Je kunt ook denken: ik verwerk mijn leed zelf en hoor later wel hoeveel steunbetuigingen ik heb gekregen."

Ook Verhagen heeft een advies, voor de mensen die zich toch graag scherp uitlaten op sociale media. "Denk even tien seconden na. Is het waar wat ik schrijf? Hoe zou ik het vinden als mijn naaste dit terug zou lezen? Als je dan nog steeds vindt dat je moet reageren, veel plezier dan. Maar sta er even bij stil, besef tot wie je je richt."


 • 21 Februari 2019 om 17:55

YouTube neemt maatregelen na seksueel getinte reacties bij kindervideo’s

Zorgen over seksueel getinte reacties onder video's van kinderen hebben geleid tot een schoonmaak bij YouTube. Zo is de mogelijkheid om te reageren uitgezet onder tientallen miljoenen video's waar minderjarigen in voorkomen.

Daarnaast heeft YouTube nog eens duizenden "ongewenste" reacties verwijderd die onder video's waar kinderen in voorkomen stonden. Verder zijn er vierhonderd accounts verwijderd, van waaruit reacties onder video's werden geplaatst.

Tenslotte zijn er tientallen video's verwijderd die "werden geplaatst met onschuldige bedoelingen, maar duidelijk kinderen in gevaar brengen".

Agressieve aanpak

Het bedrijf spreekt van een "agressieve aanpak", die verder gaat dan wat er normaal gebeurt. De schoonmaakoperatie is de afgelopen twee dagen uitgevoerd.

De reacties stonden onder video's waarin kinderen, veelal jonge meisjes, te zien zijn. De filmpjes op zich zijn vaak onschuldig: zo doen de kinderen bijvoorbeeld gymnastiekoefeningen.

Maar in reacties werden vervolgens tijdcodes geplaatst van momenten dat bepaalde lichaamsdelen of houdingen zichtbaar zijn. Nog niet alles is weggehaald, bij een aantal video's worden in de reacties nog tijdcodes genoemd.

De laatste dagen is er veel aandacht voor dit probleem op YouTube. De discussie kwam op gang via YouTuber Matt Watson, die zondag een video plaatste waarin hij het probleem aan de orde stelt. Hij sprak van een 'pedofielennetwerk' op het videoplatform.

Advertenties teruggetrokken

De druk om er iets aan te doen werd de afgelopen dagen niet alleen opgevoerd door kijkers en andere YouTubers, maar ook door de advertentiewereld. Persbureau Bloomberg meldde gisteravond dat Nestlé - het grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld - en mediaconglomeraat Disney hun advertenties van YouTube hebben teruggetrokken. Gamemaker Epic Games en het bedrijf achter Dr. Oetker besloten hetzelfde te doen.

Het is niet voor het eerst dat YouTube onder vuur ligt voor de manier waarop zijn platform wordt gebruikt. Eind 2017 trokken verschillende adverteerders al eens tijdelijk hun reclames terug. Ook toen ging het om ongewenste reacties bij video's.


 • 21 Februari 2019 om 17:51

Belangrijkste Nutella-fabriek ligt stil vanwege kwaliteitsproblemen

De grootste Nutellafabriek, die in het Franse Villers-Écalles, is sinds dinsdagavond tijdelijk gestopt met het maken van de potten chocoladepasta en Kinder Bueno-repen.

Moederbedrijf Ferrero heeft dat besloten omdat er problemen waren bij een van de producten. Het gaat mogelijk om een bacterie.

Ferrero zegt dat producten die in de winkel liggen wel voldoen aan zijn kwaliteitsstandaard. Voorlopig zullen de klanten niks van merken van de productiestop, want er is genoeg voorraad.

De fabriek in Normandië produceert normaal 600.000 potten chocopasta per dag, een kwart van de wereldproductie. Wanneer de fabriek weer gaat draaien is nog niet bekend.


 • 21 Februari 2019 om 17:25

'Geen twijfel, ook Picnic moet volgens de cao betalen'

Ook een online verkoper van melk, vlees en andere voedingsmiddelen moet zijn personeel betalen volgens de supermarkt-cao. Dat zegt het Vakcentrum, een organisatie die namens werkgevers de cao-onderhandelingen voert.

De online supermarkt Picnic weigert zijn personeel volgens die supermarkt-cao te betalen en daar is vakbond FNV het niet mee eens. Zo krijgen medewerkers op zondag niet dubbel uitbetaald. Volgens het bedrijf zijn de afspraken in de supermarkt-cao niet van toepassing, omdat Picnic geen fysieke winkels heeft.

Virtuele winkel

De cao voor supermarkten is door het ministerie van Sociale Zaken algemeen bindend verklaard voor bedrijven in die sector. In de tekst staat dat de afspraken gelden voor "iedere fysieke en virtuele inrichting waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen zoals eieren, groente, fruit etc." wordt verkocht.

"Het maakt dus niet uit of het een virtuele of een stenen winkel is, de cao is van toepassing", zegt Patricia Hoogstraaten, directeur van het Vakcentrum. "Ik twijfel er niet aan dat deze afspraken ook voor Picnic gelden."

Picnic zegt dat de distributiecentra van het bedrijf "niet onder de werkingssfeer van de supermarkt-cao vallen". Waarom er een uitzonderingspositie zou gelden, wil het bedrijf niet toelichten.

Oorlog

Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, denkt ook dat Picnic de supermarkt-cao moet gaan toepassen. "Picnic heeft hier geen sterk argument. Die discussie gaan ze niet zomaar winnen."

Volgens hem is er een "oorlog" aan de gang over de arbeidsrechten in Nederland. Zo werkt Deliveroo met bezorgers die ingeschreven zijn als zzp'er en PostNL zet pakketbezorgers in die worden ingehuurd door onderaannemers. Zo hoeft niet volgens de cao te worden betaald.

In het museum

Picnic-oprichter Michiel Muller zei vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal dat hij de supermarkt-cao achterhaald vindt. Hij wijst erop dat die tientallen jaren oud is. "Wij zijn niet tegen een cao, maar we willen er een waarvan onze medewerkers blij worden. Dat moet een moderne cao worden, deze cao hoort eerder in het museum thuis."

Patricia Hoogstraaten van het Vakcentrum snapt die opmerking niet. "We zitten om de een, twee jaar aan tafel om nieuwe zaken af te spreken. We hebben nu persoonlijke opleidingsbudgetten, experimenteren met zelf inroosteren. De cao lijkt helemaal niet meer op die van tien jaar geleden."

"Volkswagen bestaat ook al tientallen jaren, maar de auto's van nu zien er heel anders uit dan vroeger." Vakbond FNV is bezig de rechtszaak voor te bereiden, maar het is nog onduidelijk wanneer die gaat dienen.


 • 21 Februari 2019 om 17:17

Bewonersgroepen: openen Lelystad Airport voorbarig en onwettig

Het kabinetsbesluit om Lelystad Airport te openen is prematuur, in strijd met de wet en gebaseerd op inhoudelijk onjuiste uitgangspunten. Belangrijke kwesties zijn niet onderzocht en er is geen behoorlijke maatschappelijke kosten-baten-analyse gemaakt.

Dat zijn in een notendop de bezwaren die de bewonersgroepen, verenigd in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen), opsommen in hun zogenoemde Zienswijze. Het stuk is vandaag bij het ministerie ingediend in verband met de lopende inspraakprocedure rond de luchthaven.

Dat de bewoners bezwaren hebben tegen de opening van Lelystad Airport is al langer duidelijk. Zij verzetten zich tot nu toe vooral tegen de laagvliegroutes die nodig zijn om verkeer van en naar Schiphol te ontwijken. In het nu ingediende document van ruim 200 pagina's brengen ze andere argumenten naar voren.

In strijd met de wet

De bewoners stellen dat al sinds 2008 bekend is dat het luchtruim van Nederland opnieuw moet worden ingedeeld om Lelystad Airport mogelijk te maken en dat het ministerie van Infrastructuur adviezen daartoe systematisch in de wind heeft geslagen. Het voorgenomen luchthavenbesluit is volgens de bewoners in strijd met Europese wet- en regelgeving, de Nederlandse Wet Luchtvaart en het Klimaatakkoord.

Het ministerie zou gebruik gemaakt hebben van verouderde methoden bij de berekening van geluidshinder en er is geen rekening gehouden met de cumulatie van lawaai uit al bestaande vliegroutes.

Verder zou er geen realistische schatting zijn gemaakt van het gevaar van vogel-aanvaringen, wat bij laagvliegen relevant is. In een groter verband is opening van Lelystad Airport - en dus groei van de luchtvaart - slecht voor het streven om de uitstoot van CO2 te verminderen, zo stelt SATL.

Rechter

De zienswijze van de bewonersgroepen moet door minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat worden meegenomen in de procedure naar een definitief besluit over het vliegveld. Dat wordt in mei verwacht. Als dat ongunstig uitpakt voor de bewoners, ligt het voor de hand dat SATL naar de rechter stapt.


 • 21 Februari 2019 om 17:15

Duits-Marokkaans stel in Duitsland verdacht van voorbereiden aanslag

Een Duits-Marokkaans stel is in de omgeving van Frankfurt gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. Ook heeft de politie vijftien woningen doorzocht, meldt het Duitse openbaar ministerie in Frankfurt.

De twee moslims waren volgens de aanklager in een vroege fase van voorbereidingen. Een concreet doelwit of andere vergevorderde plannen zouden zij nog niet hebben gehad.

Het stel, beiden 26 jaar, probeerde in 2016 nog naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij terreurgroep IS. Zij werden opgepakt in Turkije en teruggestuurd naar Duitsland.

De twee zijn gearresteerd in hun woning in Raunheim in de deelstaat Hessen. De andere huiszoekingen waren ook daar en in het aanpalende Noordrijn-Westfalen. Twaalf Duitse en Duits-Marokkaanse bewoners van die huizen worden verdacht van medeplichtigheid. Zij zijn nog niet aangehouden.


 • 21 Februari 2019 om 16:30

Zeeuwse scholieren mogen gratis met de bus naar culturele uitstapjes

Zeeuwse scholieren kunnen vanaf nu gratis met de bus naar musea en andere culturele activiteiten. Het is een proef van de provincie en kennisplatform Cultuurkwadraat. Jaarlijks wordt er 80.000 euro voor uitgetrokken.

De regeling geldt voor basisscholen, alle onderbouwklassen van middelbare scholen en het VMBO, schrijft Omroep Zeeland. Het doel is de drempel voor scholieren te verlagen om een cultureel uitstapje te maken.

De provincie Zeeland doet meer om jongeren te betrekken bij kunst en cultuur. Zo waren gisteren ruim 600 kinderen bij een bijeenkomst met koningin Máxima in Vlissingen. Zij ondertekende daar als erevoorzitter het Zeeuwse convenant van stichting Méér Muziek in de Klas; een initiatief om op basisscholen structureel muziekonderwijs te geven. Zeeland is de vijfde provincie waar dat convenant is gesloten.


 • 21 Februari 2019 om 16:04

Zelfrijdende busjes uit mislukte proef Wageningen gaan de grens over

Reizigers kunnen vanaf vandaag op het Duitse vliegveld Weeze instappen in een Gelderse WEpod. De zelfrijdende busjes zijn gebruikt in een mislukt project in Wageningen.

WEpods zijn busjes zonder stuur of chauffeur, die op de openbare weg mogen rijden. De route is geprogrammeerd en camera's, laser, radar en gps lezen de omgeving uit.

Het is de eerste keer dat in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen zelfrijdend openbaar vervoer wordt gebruikt. "Wij willen ons ontwikkelen tot de voorbeeldregio voor mobiliteit", zegt minister van Verkeer Hendrik Wüst. De WEpods waren in 2016 de eerste zelfrijdende voertuigen op de openbare weg ter wereld.

Tweede kans

Drie jaar geleden werden twee WEpods nog feestelijk gepresenteerd in Wageningen. Het plan was dat ze blijvend zouden gaan rijden tussen station Ede-Wageningen en de campus van Wageningen UR. Maar uiteindelijk hebben ze alleen passagiers vervoerd over de campus van de universiteit.

In 2017 draaide de provincie de geldkraan dicht, want rijden zonder chauffeur op de openbare weg bleek lastiger dan gedacht. Zo waren er bijvoorbeeld technische problemen en bleek de route te lang te zijn.

De Europese Unie investeert miljoenen euro's in het verder ontwikkelen van het geautomatiseerde voertuig. Gedeputeerde Conny Bieze van Flevoland zegt dat "Duitse en Nederlandse bedrijven en organisaties hier samenwerken aan de mobiliteit van de toekomst".

Grensoverschrijdend

Op het uitgestrekte luchthaventerrein zullen de WEpods het komende half jaar worden getest.

Daarna zullen de pendelbusjes tijdelijk terugkomen naar Wageningen en rijden tussen station Ede-Wageningen en het ROC in Ede, een kortere route.

Een derde WEpod is in de maak. Er zijn plannen om die grensoverschrijdend te laten rijden, bijvoorbeeld tussen Aken en Vaals of Enschede en Gronau.


 • 21 Februari 2019 om 15:09

Dode en zieken na maaltijd in sterrenrestaurant Valencia

De Spaanse autoriteiten onderzoeken de dood van een 46-jarige vrouw in Valencia. Ze had samen met haar man en zoon gegeten in het sterrenrestaurant Riff toen ze ziek werd en overleed. Haar man en zoon werden ook ziek, maar zij hadden mildere symptomen.

De vergiftiging deed zich afgelopen weekend al voor, maar gisteren werd pas bekend dat in totaal negentien mensen ziek zijn geworden na hun maaltijd in het restaurant. Ze moesten overgeven en hadden last van diarree.

Een eerste inspectie van het restaurant door de Spaanse gezondheidsdienst heeft niets opgeleverd. Op dit moment worden de voedingswaren in het restaurant onderzocht.

Morieljes

Geruchten dat de vergiftiging is veroorzaakt door morieljes, een soort paddestoel, wil de gezondheidsdienst niet bevestigen. "We zullen moeten wachten op de uitslag van de autopsie voor we kunnen vaststellen of haar dood is veroorzaakt door iets wat ze at, of dat ze al last had van een bepaalde aandoening", zei een woordvoerder.

De eigenaar van het restaurant zegt in een verklaring dat hij samenwerkt met de gezondheidsdienst en dat inspectie heeft aangetoond dat zijn restaurant "voldoet aan alle hygiënische voorschriften". Het spijt hem wat er is gebeurd en hij hoopt dat de feiten binnenkort op tafel liggen.

Restaurant Riff blijft voorlopig gesloten totdat duidelijk is waardoor de vrouw is overleden.


 • 21 Februari 2019 om 15:05

Miljoenenboete geΓ«ist tegen bedrijf Rotterdam om vervuiling

Het Openbaar Ministerie heeft een boete van ruim 11 miljoen euro geëist tegen het Rotterdamse bedrijf Aluchemie wegens milieuvervuiling. Het bedrijf stootte volgens het OM jarenlang veel meer zwaveldioxide uit dan was toegestaan.

In augustus 2017 werd het bedrijf door de rechtbank al op de vingers getikt en beboet met 150.000 euro wegens het produceren van meer uitstoot dan in de vergunning stond.

Het OM heeft vastgesteld dat Aluchemie jarenlang de norm bewust heeft overschreden omdat dat financieel aantrekkelijk was. Omdat andere bedrijven zich wel aan de norm houden, komt dat neer op het behalen van oneerlijk voordeel en concurrentievervalsing, zegt het OM.

Justitie neemt het het bedrijf kwalijk dat het eigen gewin zwaarder liet wegen dan de bescherming van het milieu tegen een te hoge uitstoot.

De rechtbank doet op 21 maart uitspraak in de zaak.


 • 21 Februari 2019 om 15:01

Schouten: we hadden pulstechniek niet voor onszelf moeten houden

Nederland had de pulsvistechniek niet voor zichzelf moeten houden, maar ook met andere EU-landen moeten delen. Dat is volgens minister Schouten een belangrijke les die te leren is uit de affaire rond de pulsvisserij.

"Innovaties moeten we voortaan Europa-breed uitzetten", zei de minister in de Tweede Kamer, waar werd gedebatteerd over de kwestie. Door een verbod van het Europees Parlement verliest een groot deel van de Nederlandse pulsvissers zijn vergunning.

Vissers in andere EU-landen, zoals Frankrijk, zien de pulsvisserij als oneerlijke concurrentie. Het is een zeer efficiënte techniek en de brandstofkosten zijn veel lager dan bij de traditionele boomkorvisserij, waarbij de netten over de bodem worden gesleept. Schouten denkt dat de weerstand zo groot kon worden, omdat de vissers uit die andere landen niet over de nieuwe techniek beschikten.

De Tweede Kamer wil weten hoe het zo mis kon gaan. In Nederland ziet bijna iedereen de pulsvisserij als een duurzame innovatie, maar toch ligt er nu een verbod. Er komt wel een overgangsperiode, maar waarschijnlijk kunnen veel minder vissers daarvan profiteren dan eerst gedacht.

Vorige week, nadat het EU-akkoord was gesloten, dacht Schouten nog dat 42 vissers voorlopig konden blijven pulsen. Nu er meer bekend is over de juridische uitwerking, lijkt het er meer op dat het hooguit 15 schepen zullen zijn.

Motie van wantrouwen

Minister Schouten kon in de Tweede Kamer naar eigen zeggen niet uitgebreid ingaan op alles wat er is gebeurd. Volgens haar is dat niet in het belang van de vissers, omdat de onderhandelingen in Brussel nog lopen. "We zitten nog midden in het proces."

Ze wil zo veel mogelijk uit het vuur slepen, maar waarschuwt voor te hoge verwachtingen. "Als het gaat om het voorkomen van een verbod is er niet veel meer te redden. Zo eerlijk moet je ook zijn."

De PVV vond het "een groot drama". Volgens die partij heeft de minister gefaald en daarom diende Kamerlid Madlener een motie van wantrouwen in. Thierry Baudet van Forum voor Democratie diende een motie in dat de minister moet aftreden als ze er niet in slaagt de pulsvisserij te behouden. De Partij voor de Dieren diende een motie van afkeuring in. Alle drie de moties kregen niet genoeg steun om te worden aangenomen.


 • 21 Februari 2019 om 14:59

IsraΓ«l wil vannacht geschiedenis schrijven en naar de maan

Israël wil vannacht vanaf Cape Canaveral in Amerika een onbemande sonde naar de maan sturen. Als alles volgens plan gaat is Israël, na de Sovjet-Unie, Amerika en China, het vierde land dat op de maan landt. Ook is het de eerste maanmissie die door private investeerders is gefinancierd.

"Ik ben opgewonden en ontzettend nerveus tegelijkertijd. Iedereen staat op hoogspanning vandaag", zegt Eran Shmidt, een van de ingenieurs van SpaceIL, de non-profitorganisatie die de maanlander heeft gebouwd. "We zijn nu elk uur testen aan het doen in Amerika en hier bij het commandocentrum in Israël. We weten pas twintig minuten voor de geplande lancering of het echt door kan gaan. We hebben keihard gewerkt om het te laten slagen, maar er kan nog van alles misgaan."

De Beresheet, Hebreeuws voor "in den beginne", zal onderweg en op de maan beeldmateriaal maken. Het ruimtevaartuig neemt een tijdcapsule mee, met onder andere de Israëlische vlag en het volkslied, de Thora en het verhaal van een holocaustoverlevende. De Beresheet zal ook data verzamelen over magnetische velden op de maan. "Maar onze belangrijkste missie is dat we Israëlische kinderen door de maanmissie enthousiast maken voor de wetenschap. Dat noemen we het Beresheet-effect", zegt Shmidt.

SpaceIL werd opgericht naar aanleiding van een wedstrijd van Google, de Lunar XPRICE. Het eerste team dat erin slaagde om een onbemand ruimtevaarttuig naar de maan te sturen en daar 500 meter te laten rijden, zou zo'n 26 miljoen euro krijgen. Maar niemand heeft de deadline gehaald. Toch besloot SpaceIL, samen met de Israel Aerospace Industries, door te gaan.

Volgens Shmidt kwam de Israëlische missie een aantal keer in gevaar door geldgebrek. "Als je voor een bedrijf investeerders zoekt is het veel makkelijker, omdat je dan een rendement op de investering kan bieden. Maar dit doe je alleen omdat je het belangrijk vindt voor Israël. Je krijgt er verder niets voor terug." De maanmissie heeft tot nu toe ongeveer 88 miljoen euro gekost.

Als de lancering slaagt zal een Falcon 9-raket van SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, de sonde in een baan rondom de aarde brengen. Daarna moet een Brits voortstuwingssysteem het vaarttuig in een steeds grotere baan brengen, zodat het dichter bij de maan komt.

In deze video is te zien hoe de Beresheet de maan moet bereiken:

Na meerdere rondes zal de lander proberen om zich door de zwaartekracht van de maan aan te laten laten trekken. "Naast de lancering en landing is dat het belangrijkste moment van de missie", vertelt Shmidt. "Maar als ik eerlijk ben zijn er ook veel andere momenten waarop het mis kan gaan."

Shmidt en de andere ingenieurs zullen de lancering vannacht om 02.45 uur Nederlandse tijd vanuit het commandocentrum in het Israëlische Yehud gaan volgen. Het team hoopt dat de Beresheet midden april op de maan landt.

Voor wie de lancering zelf wil zien: die is vannacht te volgen via een webcast van SpaceX.


 • 21 Februari 2019 om 14:25

Onderzoek naar behoud belangrijke kunst na onrust over veiling 'Rubens'

Een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-D66-leider Pechtold gaat onderzoeken of er genoeg kan worden gedaan om de verkoop van belangrijke Nederlandse kunstvoorwerpen in het buitenland te voorkomen. Minister Van Engelshoven heeft daar om gevraagd naar aanleiding van de veiling in New York van een tekening van Rubens door prinses Christina. De tekening, waar ook Nederlandse musea belangstelling voor hadden, bracht ruim 6 miljoen euro op.

"We merkten dat daar maatschappelijke onrust over was", zegt Van Engelshoven. "We zien dat men het in Nederland belangrijk vindt dat we ons openbaar kunstbezit ook houden en dat Nederlandse musea de kans krijgen om te kijken of zij het willen aankopen en of zij daar de fondsen voor kunnen verwerven. Daardoor kan zo'n werk voor het hele Nederlandse publiek te zien blijven en verdwijnt het niet zomaar in een collectie in het buitenland."

Rembrandt van Jan Six

De minister voor Cultuur zegt dat er al was besloten om de nieuwe Erfgoedwet te evalueren. Die wet is sinds 1 juli 2016 van kracht en moet voorkomen dat voorwerpen en verzamelingen met een bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis in het buitenland worden verkocht. Er staat ook in dat voorwerpen die "onvervangbaar en onmisbaar" worden geacht, moeten worden opgenomen in het register beschermde cultuurgoederen.

Naar aanleiding van de Rubens-affaire is de evaluatie naar voren gehaald, zegt de minister. Ze zegt dat het haar niet gaat om de nu verkochte Rubens, maar om al die andere bijzondere voorwerpen die in bezit zijn van particulieren. "Denk aan de Rembrandt van Jan Six of het zilver van Kasteel de Haar. Er is heel veel particulier kunstbezit in Nederland dat we wellicht beschermwaardig vinden."

In de commissie zitten naast Alexander Pechtold Fusien de Bijl de Vroe, directeur van de Vereniging Rembrandt, de Leidse hoogleraar staatsrecht Tom Barkhuysen en Lennart Booij, ondernemer in de kunstwereld. Hij promoveerde als kunsthistoricus op het werk van de Franse glaskunstenaar Lalique.

Bij de veiling bij Sotheby's in New York trok prinses Christina een stuk van Lalique terug. Het ging om een met tulpen versierde glazen tafeldecoratie. De Franse glaskunstenaar maakte die in 1937 voor het huwelijk van Christina's ouders Juliana en Bernhard. Het was een cadeautje aan het bruidspaar van de Nederlandse ambassadeurs in het buitenland.


 • 21 Februari 2019 om 14:01

Opnieuw minder vertragingen door dieren op het spoor

Treinreizigers hebben het afgelopen jaar minder last gehad van vertraging door dieren. Er kwamen bijna achthonderd meldingen binnen van dieren die tot vertragingen leidden. Het gaat dan om bijvoorbeeld zwanen, wild of overstekend vee.

ProRail heeft maatregelen genomen om de overlast te beperken. Naast kilometers lange hekken naast het spoor doet de spoorbeheerder proeven met barrières door geur en laser. Zo zijn er paaltjes geïnstalleerd met etherische oliën die dieren moeten afschrikken. De proef heeft geleid tot een afname van 63 procent in het aantal aanrijdingen en incidenten.

Om overlast van zwanen tegen te gaan, zijn linten voor sloten bij het spoor gespannen. De bedoeling is dat de zwanen ervoor kiezen om van het spoor af de lucht in te gaan, in plaats van in de richting van het spoor vertrekken. Ook is meer ervaring opgedaan in het diervriendelijk vangen van zwanen. ProRail spreekt daarnaast veehouders erop aan om hun weilanden afgesloten te houden.

Tien procent minder

In 2018 kampten in totaal 4475 treinen met vertraging of moesten ritten worden geschrapt door dieren op het spoor. Dat is tien procent minder dan een jaar eerder. Ook toen was dit soort vertragingen al teruggelopen, met 20 procent.

De meeste problemen met dieren ondervinden de machinisten op de Veluwe en weilanden in het noorden en oosten van het land. Ook hebben ze in het Groene Hart last van vogels en loopt er in de duingebieden veel wild.


 • 21 Februari 2019 om 13:53
❌