[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag โ€” 21 Februari 2019ACM Publicaties

UHT wijziging MR Gaskwaliteit

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (de ACM) heeft de voorgestelde wijziging van de ministeriële Regeling Gaskwaliteit getoetst op te verwachten problemen in de uitvoering en handhaving. Het gaat om wijzigingen waarmee harde grenzen worden gesteld aan de verbrandingswaarde van het gas dat wordt ingevoed. Dit om de veiligheid van de invoeding van groen gas te verbeteren. Ook wordt de maximale hoeveelheid waterstof op het regionale transportleidingnet van de landelijke netbeheerder (RTL-net) en het netwerk van de regionale netbeheerder (RNB-net) gelijkgetrokken. Dit omdat nu de mogelijkheid bestaat om gas van het RNB- naar het RTL-net over te hevelen.

De ACM komt tot de conclusie dat de voorgenomen wijzigingen uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

 • 21 Februari 2019 om 15:56

Welkom Energie mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hiervoor op 12 februari 2019 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Welkom Energie B.V. heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?

 • 21 Februari 2019 om 15:37

Welkom Energie mag gas leveren aan kleinverbruikers

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hiervoor op 12 februari 2019 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Welkom Energie B.V. heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten om energie aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders               

Wat is een kleinverbruiker?

 • 21 Februari 2019 om 15:28
Gisteren โ€” 20 Februari 2019ACM Publicaties

Goedkeuring TenneT TSO CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead goed.

Het  bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 43, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead ontwikkelen. Op 1 maart 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel ziet op de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de day-aheadmarkt. Doel van deze methodologie is om aan de hand van de marktuitkomst de geplande uitwisselingen te berekenen. De marktuitkomst geeft per biedzone een nettopositie en een clearingprijs. De methodologie beschrijft hoe vanuit deze nettopositie en clearingprijs de stromen door de verschillende biedzones lopen, berekend worden. De berekening geeft bijvoorbeeld aan welk gedeelte van een netto stroom van Nederland naar Frankrijk door België en door Duitsland gaat.

Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 september aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2018 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 20 Februari 2019 om 12:00

Goedkeuring BritNed Development Limited CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead goed.

Het bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 43, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de day-ahead ontwikkelen. Op 23 februari 2018 ontving de ACM het voorstel van BritNed.

Het voorstel ziet op de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de day-aheadmarkt. Doel van deze methodologie is om aan de hand van de marktuitkomst de geplande uitwisselingen te berekenen. De marktuitkomst geeft per biedzone een nettopositie en een clearingprijs. De methodologie beschrijft hoe vanuit deze nettopositie en clearingprijs de stromen door de verschillende biedzones lopen, berekend worden. De berekening geeft bijvoorbeeld aan welk gedeelte van een netto stroom van Nederland naar Frankrijk door België en door Duitsland gaat.

Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 september aan BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 28 november 2018 heeft BritNed aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 14 februari 2019 keurt de ACM het voorstel voor de  goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 20 Februari 2019 om 12:00

Wensink Automotive mag Dijkstra Auto Groep overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Wensink Automotive Beheer B.V. mag De Garage B.V. en daarmee Dijkstra Auto Groep B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 19 februari 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Wensink Automotive Beheer B.V.: beheersmaatschappij van Wensink Automotive B.V. die actief is met detailhandel in nieuwe en gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfswagens, vrachtwagens, nieuwe trailers, inclusief bijbehorende onderdelen, accessoires, onderhoud en reparatie, en actief is met autoschadeherstel;
 • De Garage B.V.: holdingmaatschappij van o.a. Dijkstra Auto Groep B.V.;
 • Dijkstra Auto Groep B.V.: via haar werkmaatschappijen actief met detailhandel in nieuwe en gebruikte personenauto’s en lichte bedrijfswagens, inclusief bijbehorende onderdelen, accessoires, onderhoud en reparatie.
 • 20 Februari 2019 om 10:00

Wensink Automotive mag Dijkstra Auto Groep overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Wensink Automotive Beheer B.V. mag De Garage B.V. en daarmee Dijkstra Auto Groep B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 19 februari 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 20 Februari 2019 om 10:00
OuderACM Publicaties

Nuon Sales mag Delta Energie overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

N.V. Nuon Sales, onderdeel van de Vattenfall-groep mag Delta Energie B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 februari 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

N.V. Nuon Sales: is actief op het gebied van verkoop van elektriciteit en gas. Verder ontplooit zij activiteiten op het gebied van de verkoop, installatie en het onderhoud van cv-ketels. De onderneming levert en exploiteert tevens laadpunten, laaddiensten en laadpassen voor elektrische auto’s.

Delta Energie B.V.: is actief op het gebied van verkoop van elektriciteit en gas. Verder ontplooit de onderneming activiteiten op het vlak van installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur.

ACM heeft onderzocht of de activiteiten van beide partijen elkaar overlappen en of daardoor de  mededinging zou kunnen worden beperkt. De overlap beperkt zich in hoofdzaak tot de verkoop van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers. Door de overname van Delta neemt het aandeel van Nuon op die markt in geringe mate toe; er blijven voldoende concurrenten over, waaronder Eneco en Essent.

 • 19 Februari 2019 om 14:01

Nuon Sales mag Delta Energie overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

N.V. Nuon Sales, onderdeel van de Vattenfall-groep mag Delta Energie B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 februari 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 19 Februari 2019 om 13:52

Stichting Conrisq Groep en Stichting Vincent van Gogh mogen fuseren (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Stichting Conrisq Groep en Stichting Vincent van Gogh mogen fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 februari 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 19 Februari 2019 om 10:59

ACM ziet kansen voor lagere prijzen van dure geneesmiddelen

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de ontwikkelingen op het gebied van geneesmiddelen scherp in de gaten. Een recente ontwikkeling betreft het zelf bereiden van weesgeneesmiddelen door (ziekenhuis)apotheken. Deze magistrale bereiding biedt kansen voor lagere prijzen van ‘dure geneesmiddelen’. Zo ontstaat namelijk een goedkoper alternatief. De ACM let erop dat geneesmiddelenfabrikanten en grondstoffenleveranciers geen ongerechtvaardigde belemmeringen opwerpen voor magistrale bereiding, bijvoorbeeld door toegang tot grondstoffen te beperken of onredelijke voorwaarden te hanteren. Ook wijst de ACM ziekenhuizen en zorgverzekeraars op de ruimte voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Door hun inkoopvolume binnen Nederland en over de grenzen heen te bundelen kunnen zij lagere prijzen van geneesmiddelen bedingen.

Wat doet de ACM?

In 2018 heeft de ACM het onderwerp ‘prijzen van geneesmiddelen’ op haar agenda gezet vanwege het maatschappelijke debat over medicijnprijzen en de druk op de zorgkosten. In dat kader is de ACM enkele onderzoeken gestart. Zo doet de ACM onderzoek naar de hoge prijzen van het middel CDCA van Leadiant naar aanleiding van een handhavingsverzoek van de Stichting Farma ter Verantwoording. Hierin speelt de vraag of de fabrikant misbruik maakt van een machtspositie. Daarbij volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rondom magistrale bereiding door het Amsterdam UMC. Het al dan niet slagen van de magistrale bereiding is relevant omdat er daarmee mogelijk een alternatief ontstaat voor patiënten. Ook doet de ACM een sectoronderzoek naar reumamiddelen.

Weesgeneesmiddelen

Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen met een bijzondere status. Het gaat om middelen voor een kleine groep patiënten met een specifieke aandoening. De European Medicines Agency (EMA) kent een weesgeneesmiddelenstatus toe aan de hand van verschillende criteria. De bijzondere status zorgt ervoor dat de fabrikant het middel voor een periode van 10 jaar exclusief op de markt mag brengen om bijvoorbeeld ontwikkelingskosten terug te verdienen. Een uitzondering op deze exclusiviteit is magistrale bereiding van het middel. Dit betekent dat een apotheker het middel onder bepaalde voorwaarden zelf mag bereiden.

 • 19 Februari 2019 om 11:00

De ACM houdt toezicht op concurrentie bij richtlijn betaaldiensten โ€˜PSD2โ€™

Door ACM.nl

PSD2 is de afkorting van de Herziene Richtlijn Betaaldiensten (Payment Services Directives II). Dit is een Europese Richtlijn die meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk maakt. De regels zijn op 19 februari 2019 ingegaan. Hierdoor krijgen bedrijven die toetreden op de betaalmarkt een kans om betaaldiensten aan consumenten aan te bieden. Dit betekent dat consumenten meer keuze krijgen in hoe zij kunnen betalen aan de kassa en online. Bijvoorbeeld niet meer alleen via de bank betalen, maar ook via derde partijen die bijvoorbeeld een app of een wallet aanbieden. Ook kunnen consumenten, als ze daar uitdrukkelijk toestemming voor geven, een bedrijf toegang geven tot de informatie op  hun betaalrekening zodat zij bijvoorbeeld een ‘huishoudboekje’ kunnen maken.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is bij PSD2 verantwoordelijk voor de toegang tot betaalsystemen en betaalrekeningdiensten van betaalinstellingen, bijvoorbeeld banken. De ACM houdt ook toezicht op het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel (“surcharging”). Daarnaast houdt de ACM ook in deze sector toezicht op de naleving van de mededingingsregels.

Concurrentie tussen bedrijven, ook op financiële markt

Nieuwkomers op de betaalmarkt moeten op basis van eerlijke voorwaarden – open, transparant, niet-discriminerend – kunnen concurreren met de bestaande banken. De ACM heeft de afgelopen periode signalen ontvangen van nieuwkomers op de betaalmarkt dat het soms niet eenvoudig is om toegang te krijgen tot de omgeving van bestaande banken, ook al is dat technisch gezien nu al mogelijk of bieden banken zelf al vergelijkbare diensten aan. Om die reden zal de ACM een aantal van deze signalen nader bekijken.

Wat doet de ACM?

De ACM houdt op een deel van de PSD2 toezicht. Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe voor het toezicht van de ACM:

 • Toegang tot betaalrekeningen

Het toezicht op toegang tot betaalrekeningen. Om (nieuwe) betaaldiensten aan te kunnen bieden, hebben bedrijven toegang tot een betaalrekening nodig. Wij controleren of banken iedereen gelijk behandelen bij die toegang. En of de toegang tot de betaalrekening uitgebreid genoeg is om betaaldiensten aan te bieden.

 • Surcharging: het berekenen van toeslagen voor het gebruik van een betaalmiddel  

Voor het grootste deel van de betaaltransacties mogen winkeliers straks geen toeslagen meer in rekening brengen voor het gebruik van het betaalmiddel, bijvoorbeeld een pinpas, automatisch incasso, de meeste creditcards of een overschrijving. Voor de betalingen die niet onder dit verbod op surcharging vallen, zoals iDEAL of PayPal, mogen winkeliers alleen de werkelijke kosten in rekening brengen.

 • Toegang tot betaalsystemen

Wij houden toezicht op de toegang tot betaalsystemen. Voor het aanbieden van betaaldiensten is het nodig om ook toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen. Wij letten er op dat deze toegang niet onnodig wordt beperkt of geweigerd.

Naast de PSD2 regels blijven ook de mededingingsregels gelden waarop de ACM al toezicht houdt.

Heeft u een tip of melding als u ziet dat bedrijven eerlijke concurrentie belemmeren? Meldt het de ACM.

Wat doen andere toezichthouders?

De Nederlandsche Bank

DNB verleent vergunningen aan banken, betaalinstellingen en elektronische geldinstellingen. Verder ziet DNB toe op onder meer de financiële positie van banken en betaalinstellingen, de veilige toegang tot betaalrekeningen, de beheersing van risico’s en de authenticatie (de wijze waarop u uzelf kenbaar maakt tegenover de bank en toestemming geeft voor toegang tot de rekening).

Autoriteit Financiële Markten

De AFM houdt toezicht op de informatieverstrekking van betaaldienstverleners. Zij ziet erop toe dat betaaldienstverleners zorgvuldig omgaan met hun klanten.

Autoriteit Persoonsgegevens

De AP houdt toezicht op de bescherming van de privacy van mensen. Daarbij kijkt de AP naar de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en naar de eisen die zijn opgenomen in PSD2. De AP ziet er op toe dat consumenten om uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd alvorens ze aan betaaldienstverleners toegang geven tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van hun betalingsdiensten.

De toezichthouders werken onderling met elkaar samen om goed toezicht te houden op betaaldienstverleners die actief zijn op de Nederlandse markt.

 • 19 Februari 2019 om 10:00

Parcom wil NSM overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A. wil Nedac Sorbo Mascot B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 11 februari 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Parcom Buy-Out Fund V Coöperatief U.A.: is een fonds van Parcom Capital Management B.V., een investeringsmaatschappij die  actief is in mid-market private equity, voornamelijk in de Benelux.
 • Nedac Sorbo Mascot B.V.: is actief op de groothandelsmarkt in non-foodproducten voor onder andere supermarkten, discounters, doe-het-zelfzaken en warenhuizen in Europa.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                       

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 18 Februari 2019 om 16:04

Voorstel codewijziging reparatie gascodes

Door ACM.nl

Voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes energie om enkele omissies te herstellen.

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden gas. Met het voorstel worden diverse fouten en omissies in de codes hersteld. Als aanleiding voor dit codevoorstel noemt Netbeheer Nederland wijzigingen die zij in een eerder voorstel had opgenomen, maar die niet zijn overgenomen in het besluit van de ACM. Deze wijzigingen heeft Netbeheer Nederland weer opgenomen in dit voorstel. Daarnaast bevat het voorstel diverse tekstuele wijzigingen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 18 Februari 2019 om 10:09

Voorstel codewijziging aanpassing afnamecategorie

Door ACM.nl

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de ACM voor het wijzigen van de voorwaarden gas. Met het voorstel wordt een voorwaarde toegevoegd aan de Allocatiecode gas. Met de voorgestelde bepaling wordt verplicht dat netbeheerders de betrokken marktpartijen informeren over een wijziging van de afnamecategorie.

Elke aangeslotene op een gastransportnet is ingedeeld in een bepaalde afnamecategorie. Deze categorie bepaalt de wijze waarop de allocatie van gas plaatsvindt voor de betreffende aangeslotene. Voor grootverbruikers is de afnamecategorie mede afhankelijk van de hoeveelheid afgenomen gas. Wijziging in de afname van gas kan daardoor tot gevolg hebben dat de netbeheerder de afnamecategorie wijzigt.

Tot nu toe was het niet verplicht dat de netbeheerder de aangeslotene, leverancier en meetverantwoordelijke informeerde over een wijziging van afnamecategorie. Met dit codevoorstel wil Netbeheer Nederland daar verandering in aanbrengen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 18 Februari 2019 om 10:03

ACM: KPN overtrad verbod op tariefdifferentiatie niet

Door ACM.nl

Tele2 heeft bij de ACM een handhavingsverzoek ingediend tegen KPN wegens overtreding van het verbod op tariefdifferentiatie met betrekking tot gereguleerde

toegang tot het koperaansluitnetwerk van KPN (MDF Access). Het verbod op tariefdifferentiatie houdt kort gezegd in dat KPN geen verschillende tarieven mag hanteren voor gelijke wholesalediensten. Volgens Tele2 heeft KPN dit verbod, zoals dat is opgenomen in het Marktanalysebesluit Ontbundelde Toegang 2011, overtreden. 

In dit besluit oordeelt de ACM dat KPN het verbod op tariefdifferentiatie niet heeft overtreden, omdat KPN tariefverhogingen in rekening heeft gebracht bij alle afnemers van MDF Access Het handhavingsverzoek van Tele2 wordt daarom afgewezen.

 • 18 Februari 2019 om 08:00

HAL Investments mag Atlas Professionals overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

HAL Investments B.V. mag Atlas Professionals B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 februari 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 15 Februari 2019 om 13:41

Hal Investments mag Atlas Professionals overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

HAL Investments B.V. mag Atlas Professionals B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 februari 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 15 Februari 2019 om 13:38

MWVSDG, Thijka en VWBA mogen gezamenlijke zeggenschap krijgen over ECR (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

MWVSDG Holding B.V., Thijka B.V. en VWBA B.V. (samen houders van alle aandelen in Blueprint Group B.V.) mogen samen, via een nieuw opgerichte vennootschap, ECR 2.0 B.V., gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over European Care Residences Hotels and Resorts B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 februari 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 15 Februari 2019 om 10:59

MWVSDG, Thijka en VWBA mogen gezamenlijke zeggenschap krijgen over ECR (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

MWVSDG Holding B.V., Thijka B.V. en VWBA B.V. (samen houders van alle aandelen in Blueprint Group B.V.) mogen samen, via een nieuw opgerichte vennootschap, ECR 2.0 B.V., gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over European Care Residences Hotels and Resorts B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 februari 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de fusie, overname of joint venture wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een fusie, overname of joint venture hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 15 Februari 2019 om 10:52
โŒ