[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 20 November 2017ACM Publicaties

Argos Soditic wil FI (Future) Groep overnemen (concentratiemelding)

Door itol

Wat staat er in de melding?

Louise Future S.A . , onderdeel van Argos Soditic,
wil FI (Future) Groep B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 16 november 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Argos Soditic houdt zich bezig met investeringen
 • Future Groep houdt zich bezig met management consultancy op het gebied van sociale zekerheid, budgetbeheer, H.R.-advies en communicatiestrategie
 • 20 November 2017 om 16:18
OuderACM Publicaties

Nog geen goedkeuring voor fusie ziekenhuizen regio Eindhoven

Door shoogdorp

Twee ziekenhuizen in de regio Eindhoven, het Catharina ziekenhuis en het Sint Anna ziekenhuis, mogen nog niet fuseren. Als zij de fusie willen doorzetten, moeten zij een vergunning aanvragen. Dit concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na onderzoek  van de voorgenomen fusie.

De ACM constateert dat er na de fusie weinig keuzemogelijkheden overblijven voor patiënten en zorgverzekeraars in de regio Eindhoven voor algemene ziekenhuiszorg. De ziekenhuizen zijn gedeeltelijk in hetzelfde gebied actief. De zorgverzekeraars onderhandelen met ziekenhuizen over de inkoop van zorg. De meeste zorgverzekeraars zijn kritisch over de voorgenomen fusie omdat zij het Sint Anna ziekenhuis na de fusie niet meer als alternatief kunnen inzetten in de onderhandelingen met het Catharina ziekenhuis en andere ziekenhuizen in de regio. Hierdoor verslechtert hun onderhandelingspositie. Dit zou kunnen leiden tot een stijging van de zorgkosten voor de verzekerden.

Als de ziekenhuizen besluiten een vergunning aan te vragen zal de ACM een aanvullend onderzoek uitvoeren.

 • 17 November 2017 om 12:23

ACM stelt maximumtarieven vast voor nieuwe diensten glasvezelnetwerk KPN

Door itol

De ACM heeft maximumtarieven vastgesteld die KPN mag rekenen aan concurrenten die gebruik willen maken van een aantal nieuwe diensten op het glasvezelnetwerk naar woningen. Dit glasvezelnetwerk heet Fiber to the Home (FttH).

KPN heeft een eigen glasvezelnetwerk gericht op consumenten. Andere telecomaanbieders kunnen toegang inkopen op dit netwerk, zodat zij ook diensten aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit heet ‘ontbundelde toegang’.

De ACM reguleert verschillende tarieven die KPN mag rekenen voor de toegang tot dit glasvezelnetwerk. Hiermee wordt voorkomen dat KPN voor bepaalde diensten te hoge tarieven kan vragen. Als de tarieven te hoog zijn, kunnen andere telecomaanbieders geen concurrerend aanbod doen aan hun klanten. Daarmee wordt toegang tot het KPN-netwerk moeilijker of zelfs effectief onmogelijk gemaakt.

Om welke diensten gaat het

KPN heeft recentelijk vier nieuwe diensten geïntroduceerd:

 • aansluitpunt (FTU) vervanging door operator,
 • Doe Het Zelf Monteur (DHZ) voor Telco-Telco migraties,
 • DHZ voor Poortmigraties en
 • Project- en Bulkmigraties.

Dit zijn allemaal diensten waarmee andere telecomaanbieders zelf (makkelijker) werkzaamheden voor hun klanten kunnen uitvoeren. KPN heeft kostprijsonderbouwingen voor deze diensten aangeleverd. De ACM heeft deze kostprijsonderbouwingen beoordeeld en tariefplafonds vastgesteld. Aan de hand hiervan is de ACM tot een ontwerpbesluit gekomen.

Wat ging vooraf

De ACM heeft tot 13 juni 2017 het ontwerpbesluit voor de tariefplafonds geconsulteerd. Daarop hebben KPN en T-Mobile gereageerd. De ACM heeft de reacties van de partijen verwerkt.

Vervolgens is het ontwerpbesluit aan de Europese Commissie aangeboden. De Commissie had geen opmerkingen ten aanzien van het besluit waarmee het tariefbesluit kon worden afgerond. Tegen het besluit staat beroep bij het CBb open.

 • 17 November 2017 om 10:00

ACM stelt tariefplafonds voor eenmalige diensten MDF Pair Bonding vast

Door shoogdorp

De ACM legt aan KPN tarieven op die hij mag rekenen voor het samenvoegen van twee lijnen om zo de bandbreedte te verhogen.

Hoe kan KPN de bandbreedte verhogen?

In het koperen aansluitnetwerk van KPN worden niet altijd beide lijnen gebruikt. KPN kan de bandbreedte verdubbelen door de ongebruikte lijn te activeren. Het in gebruik nemen van die tweede koperlijn heet pair bonding.

Andere aanbieders kunnen met KPN concurreren en ook zo’n snellere aansluiting afnemen en daarop diensten aanbieden aan consumenten. De ACM stelt maximumtarieven vast om ervoor te zorgen dat er meer concurrentie komt op de telecommunicatiemarkten.

Wat ging vooraf?

In 2015 heeft de ACM het marktanalysebesluit ontbundelde toegang op wholesaleniveau vastgesteld. Hierdoor kunnen andere bedrijven bij KPN toegang tot het aansluitnetwerk inkopen. Zo kunnen zij telefonie, internet en televisiediensten verkopen aan consumenten of aan andere dienstverleners. In dit besluit is ook opgenomen dat de ACM de maximumtarieven vast stelt. De ACM stelt in het te notificeren besluit de eenmalige tarieven voor MDF Pair Bonding vast.

De ACM heeft dit besluit op 10 april 2017 ter consultatie aan de markt voor gelegd. De reacties op deze consultaties zijn in het besluit verwerkt.

Vervolgens is het besluit aan de Europese Commissie ter notificatie voorgelegd. De Commissie had geen opmerkingen ten aanzien van het besluit waarmee het tariefbesluit kon worden afgerond. Tegen het besluit staat beroep bij het CBb open.

 • 17 November 2017 om 13:24

Herenweg en Bregal willen de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over IG Investments (concentratiemelding)

Door itol

Wat staat er in de melding?

Herenweg en Bregal willen de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over IG Investments.

De bedrijven hebben op 10 november 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Herenweg: beheert investeringen
 • Bregal: Private equity fonds
 • IG Investments: Houdstermaatschappij van een groep ondernemingen die gasgestookte CV-ketels produceren

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 16 November 2017 om 10:00

Herenweg Holding B.V. mag resterende aandelen in IG Investments B.V. overnemen (eindmededeling)

Door shoogdorp

Wat staat er in het besluit?

Herenweg Holding B.V. mag de resterende aandelen in IG Investments B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 3 november 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 16 November 2017 om 12:58

Brief aan bedrijven over naleving telemarketingregels

Door itol

[unable to retrieve full-text content]Brief aan bedrijven over naleving telemarketingregelsitol do, 11/16/2017 - 09:00 Correspondentie Brief aan bedrijven over naleving telemarketingregels ACM: regels voor telefonische verkoop zijn er niet voor niets

 • Telefonie
 • Telemarketing
 • On Wendy Beekelaar ACM Off Uit ACM heeft bedrijven die telefonisch klanten werven een brief gestuurd om hen op te dragen hierbij de wettelijke regels na te leven.

  ACM draagt bedrijven op hun werkwijze bij telefonische verkoop kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te verbeteren.

  Publicatie kenmerken

  Documenttype

  Correspondentie

  Beslisdatum

  23-10-2017

  Zaak

  Zaaknummer: ACM/17/001302

  Trefwoorden

   

  Onderwerpen

   
 • Verkoop aan consumenten
 • Inhoud met linker en rechter zijbalken Brief aan bedrijven over naleving telemarketingregels (PDF - 115.96 KB)
  • 16 November 2017 om 09:00

  ACM: regels voor telefonische verkoop zijn er niet voor niets

  Door itol

  De regels die gelden bij telefonische verkoop zijn er om consumenten te beschermen tegen ongevraagde telefoontjes en ongewenste aankopen. Omdat het aantal meldingen bij ConsuWijzer over ongevraagde telefoontjes weer toenam, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de problemen met telemarketing in kaart gebracht. Vervolgens heeft de ACM een aantal acties ondernomen om de naleving van de regels te verbeteren. Zo heeft de ACM bedrijven die klachten veroorzaakten gewezen op de regels. Via ConsuWijzer heeft zij consumenten gewezen op hun rechten zodat zij ongewenste telefoontjes kunnen weren.

  Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM: “Als bedrijven willen dat consumenten vertrouwen houden in de telefoon als verkoopkanaal is het belangrijk dat zij zich aan de regels houden. Consumenten ergeren zich aan ongevraagde telefoontjes en lijden schade door ongewenste aankopen.”

  Bedrijven aangesproken

  De ACM heeft 16 bedrijven die veel klachten veroorzaakten aangesproken. Het gaat daarbij met name om bedrijven die consumenten bellen die hebben aangegeven dat ze niet gebeld willen worden. De ACM vindt dat bedrijven hun werkwijze kritisch onder de loep moeten nemen om ervoor te zorgen dat ze de regels naleven. Doen zij dat niet of niet voldoende, dan kan de ACM boetes opleggen.

  De belangrijkste regels bij telefonische verkoop:

  • Bedrijven mogen geen consumenten bellen die staan ingeschreven in het Bel-me-niet Register. Zij moeten het register raadplegen voordat zij bellen;
  • Er is een uitzondering op deze regel: bedrijven mogen eigen (ex-)klanten bellen, ook al staan zij ingeschreven bij het Bel-me-niet Register;
  • Bedrijven mogen geen consumenten bellen die hebben aangegeven dat zij niet (meer) door dit bedrijf gebeld willen worden. Dit heet het ‘recht van verzet’. Consumenten kunnen hiervan op ieder gewenst moment tijdens het gesprek gebruik maken.

  Deze regels gelden bij telefonische verkoop aan zowel consumenten als kleine ondernemers. Daarnaast stelt de wet diverse regels aan de inhoud van het telefoongesprek. Zo moet degene die belt duidelijk zijn over zijn identiteit, waarom hij belt, de voorwaarden van het aanbod en de bedenktijd. Bij de verkoop van abonnementen geldt het schriftelijkheidsvereiste: de overeenkomst komt pas tot stand nadat de consument er schriftelijk mee heeft ingestemd.

  De ACM heeft de DDMA, de branchevereniging data en marketing, gevraagd haar leden hierop te wijzen. De DDMA ziet het belang van goede naleving van de regels rondom telemarketing. Zij heeft haar leden hierop gewezen en inventariseert de mogelijkheden van een collectieve aanpak.

  De ACM zal de meldingen over telemarketing blijven monitoren.

  Consumentenvoorlichting

  Om consumenten voor te lichten over hun rechten bij verkooptelefoontjes geeft de ACM veel praktische informatie

  Zo waarschuwt de ACM consumenten voor het invullen van enquêtes of het meedoen aan prijsvragen op internet. Hoewel het invullen ervan geen vrijbrief is voor bedrijven om te bellen, gebeurt dit wel vaak. De ACM brengt deze informatie actief onder de aandacht van consumenten. Zij kunnen hun signalen blijven melden bij ConsuWijzer.

  • 16 November 2017 om 09:00

  Herenweg Holding B.V. mag resterende aandelen in IG Investments B.V. overnemen (concentratiebesluit)

  Door shoogdorp

  Herenweg Holding B.V. mag resterende aandelen in IG Investments B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 3 november 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

  • 15 November 2017 om 13:06

  Consumers are more aware of their energy bills and of potential savings

  Door itol

  Almost half of all Dutch consumers go through their annual energy bills, and check them for accuracy. This is one of the conclusions of the 2017 Energy Monitor that the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) published today. ACM helps these consumers by tackling unclear bills sent by energy providers. Consumers are entitled to receiving energy bills that they can understand and check themselves.

  Becoming more and more aware of the savings that switching generates

  Consumers have become more and more aware of the savings that can be achieved when switching energy providers. Considering the trends and developments in the energy supply market, ACM, too, sees opportunities for consumers to realize big savings by switching providers. For example, a consumer that, on September 1, 2017, signed a permanent contract with variable rates, the so-called sleeper rate, could have saved up to EUR 452 if they had switched to the cheapest one-year contract with fixed rates. These so-called sleepers are not the only ones who could save a lot from switching: switching products within a single product group (for example within the category of one-year fixed-rate contracts) could also lead to tremendous savings.

  Number of consumers that have never switched is shrinking

  The number of consumers that have never switched continues to decrease. Only 29% of all Dutch consumers have never switched. Last year, that percentage was at 31%. This year, approximately 1.2 million households switched providers. That is about the same number as last year. Consumers that have switched once are more likely to switch again in subsequent years. In order to compare different offers from energy providers, consumers more and more often use price-comparison websites.

  • 10 November 2017 om 09:39

  Ontheffingsbesluit Liander voor 150/20 kV net OS Haarlemmermeer

  Door itol

  Liander heeft een aanvraag ingediend tot ontheffing in de zin van artikel 37a van de E-wet. Liander verzoekt voor een deel van haar onderstation in Haarlemmermeer te worden ontheven van de enkelvoudige storingsreserve en deels van de voorgeschreven congestieprocedure en van de compensatievergoeding zoals voorgeschreven in de Netcode Elektriciteit.

  De ACM heeft op 19 juni 2017 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. De ACM heeft hiervan kennis gegeven in de Staatscourant van 19 juni 2017. In het ontwerpbesluit concludeert de ACM dat er sprake is van een bijzondere aanleiding om in dit geval een ontheffing van de Netcode Elektriciteit te verlenen. De ACM acht een codewijzigingsvoorstel, gezien de tijdelijkheid van de ontheffing, niet opportuun.

  TenneT TSO B.V. heeft op 27 juli 2017 een zienswijze op het ontwerpbesluit ingediend. De ACM geeft haar oordeel daarop in het besluit.

  De ACM heeft in het besluit en aantal wijzigingen aangebracht naar aanleiding van gewijzigde inzichten op het ontwerpbesluit. Op 29 september 2017 is een gesprek geweest tussen aanvrager en de ACM, waarin de ACM een toelichting heeft gegeven bij deze gewijzigde inzichten op het ontwerpbesluit. Aanvrager heeft daarop mondeling gereageerd. De ACM heeft de argumenten van Liander meegenomen in haar beoordeling van het verzoek.

  • 15 November 2017 om 09:00

  Codebesluit Naamswijziging Coteq en Epex

  Door itol

  Met dit codebesluit wijzigt de ACM codes vanwege de naamswijziging van twee organisaties.

  Per 1 september 2017 is de naam van Cogas Infra & Beheer B.V. veranderd in Coteq Netbeheer B.V. Tevens is per 31 december 2016 APX Power B.V. opgegaan in EPEX SPOT SE. De ACM wijzigt de Gebiedsindelingscode elektriciteit, de Gebiedsindelingscode gas en de Netcode elektriciteit om deze naamswijzigingen in de codes op te nemen.

  Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

  Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

  • 14 November 2017 om 10:31

  ACM pakt onduidelijke energiefactuur aan

  Door itol

  De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen. Toch verschillen de facturen van energiebedrijven sterk op deze punten. Van de 40 energiebedrijven waarvan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de energiefacturen heeft onderzocht, stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017. 21 Bedrijven moeten wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Drie bedrijven presteren dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom heeft aangekondigd.

  De ACM had eerder vastgesteld dat de controleerbaarheid en begrijpelijkheid van de energierekening beter kan en moet. De toezichthouder had de energiebedrijven tot 1 juli 2017 de tijd gegeven om met aanpassingen te komen. De ACM heeft onderzocht of de energiebedrijven op die datum inderdaad controleerbare en begrijpelijke energierekeningen versturen. Uit dat onderzoek blijkt dus dat dit sterk uiteenloopt.

  Uitgangspunten bij het onderzoek

  De ACM heeft gecontroleerd of de facturen begrijpelijk zijn en of deze in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

  De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

  • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
  • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).

  Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van de ACM: “Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energierekening door. Zij moeten het hele traject van aanbod naar contract naar factuur kunnen controleren en begrijpen. Dan kunnen zij makkelijk nagaan of de leverancier heeft geleverd wat er was afgesproken en tegen welke prijs.”

  Energiebedrijven met controleerbare en begrijpelijke facturen

  De energiebedrijven die de ACM heeft onderzocht en die voldoen aan de uitgangspunten van controleerbare en begrijpelijke facturen zijn:

  Naam vergunninghouder Handelsnaam
  CEN B.V. WoonEnergie
  Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A. om
  De Nederlandse Energie Maatschappij B.V. NLE
  De Vrije Energie Producent B.V. DVEP Energie
  DELTA Comfort B.V. Delta
  Eneco Consumenten B.V. Eneco
  Energiedirect B.V. Energiedirect.nl
  Essent Retail Energie B.V. Essent
  HVC Energie B.V. HVC
  MAIN Energie B.V. MAIN Energie
  Oxxio Nederland B.V. Oxxio
  Qurrent Nederland B.V. Qurrent
  Qwint B.V. Qwint Energie
  Raedthuys Energie B.V. Pure Energie
  ServiceHouse B.V. ServiceHouse
  Vandebron Energie B.V. Vandebron
  • 14 November 2017 om 07:00

  Afwijzing handhavingsverzoek tegen Stage Entertainment

  Door shoogdorp

  ACM wijst een handhavingsverzoek tegen Stage Entertainment B.V. af. ACM acht het niet aannemelijk dat Stage Entertainment misbruik maakte van haar economische machtspositie. Volgens klager claimt Stage Entertainment het onderwerp ‘Vincent van Gogh’ voor (het produceren van) een theaterproductie. Bovendien is ACM van oordeel dat verdergaand onderzoek minder zwaar weegt dan het belang van onderzoek in andere zaken.

  • 13 November 2017 om 09:43

  Hitachi Capital wil Lease Visie overnemen (concentratiemelding)

  Door itol

  Wat staat er in de melding?

  Hitachi Capital Corporation wil, via zijn dochteronderneming Noordlease Holding B.V., Lease Visie B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 3 november 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

  Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  Noordlease Holding B.V., houdt zich bezig met
  operationele lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, het verhuren van motorvoertuigen op lease basis, bemiddeling bij autofinanciering en autoverzekeringen, handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s alsmede detailhandel in gebruikte motorvoertuigen;

  Lease Visie B.V. houdt zich bezig met operationele lease van motorvoertuigen en detailhandel in gebruikte leaseauto’s

  Kan ik reageren op de melding?

  Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

  Autoriteit Consument en Markt
  Directie Mededinging
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag
  Telefoon: (070) 722 2000
  Telefax: (070) 722 2355

  • 13 November 2017 om 10:16

  Rendementsmonitor: financiΓ«le rendementen warmte 2015 en 2016

  Door itol

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de financiële rendementen van warmteleveranciers onderzocht op grond van de Warmtewet (de Rendementsmonitor). Deze monitor komt eens per twee jaar uit. De ACM rapporteert aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (Minister) over de uitkomsten. Dit is de tweede Rendementsmonitor sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet, en kijkt naar de rendementen in de jaren 2015 en 2016. De eerste Rendementsmonitor over de jaren 2013 en 2014 bracht de ACM in 2015 uit.

  De Rendementsmonitor is uitgevoerd door advies- en onderzoeksbureau Ecorys.

  In hoofdlijnen luidt de conclusie dat warmteleveranciers in de jaren 2015 en 2016 een rendement behaalden dat onder de bandbreedte voor het redelijk rendement ligt. Dit is gelijk aan het jaar 2014, terwijl warmteleveranciers in 2013 wel een redelijk rendement behaalden.

  Het onderzoek baseert zich op de kosten- en omzetgegevens van de vergunninghouders warmte, die in totaal ongeveer 59% van de markt uitmaken. In de huidige monitor zijn verhuurders die warmte leveren, in tegenstelling tot de eerdere monitor, niet meegenomen in het onderzoek. Reden hiervoor is dat uit de eerdere monitor bleek dat deze leveranciers veelal niet de benodigde gegevens apart inzichtelijk hebben in de administratie. In het rapport worden de resultaten van de rendementsmonitor op totaalniveau gepresenteerd, dus niet per warmteleverancier.

  Resultaten: gemiddelde rendementen (zonder vastgoed)

  Gemiddelde rendementen* van warmteleveranciers zonder vastgoed in de jaren 2013 tot en met 2016:

  • 2013: 7,7%
  • 2014: 2,1%
  • 2015: 2,2%
  • 2016: 4,8%

  * De gemiddelde rendementen zijn hierbij nominaal, hetgeen betekent dat deze inclusief inflatie zijn. De ACM hanteert in haar regulering reële rendementen (zonder inflatie). Reële rendementen zijn doorgaans lager dan nominale rendementen.

  Het rendement in 2013 en 2016 ligt beduidend hoger dan in 2014 en 2015. Hierbij speelt mee dat 2014 en 2015 relatief warme jaren waren. Ook speelt mee dat in 2016 een stijging in de energiebelasting plaatsvond, die leidde tot een stijging in de maximumprijs voor de levering van warmte en daarmee de omzet van warmteleveranciers. Ten slotte beïnvloeden ontwikkelingen op de gasmarkt zowel via de inkomsten (de maximumprijs) als via de kosten (de inkoop van energie) het rendement. Gegeven de jaarlijkse fluctuatie in bovenstaande factoren is het van belang om rendementen over een langere tijdsperiode te bekijken.

  • 13 November 2017 om 10:00

  Consumenten bewust van energierekening en mogelijke besparing

  Door itol

  Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energie-jaarrekening door en controleert deze. Dat blijkt uit de Energiemonitor 2017 die de ACM vandaag publiceert. De ACM ondersteunt deze consumenten door onduidelijke facturen van energieleveranciers aan te pakken. De consument heeft recht op een energierekening die hij kan controleren en begrijpen.

  Steeds bewuster van besparingen door overstappen

  De consument is zich steeds bewuster van de besparing die overstappen van energieleverancier met zich mee kan brengen. De ACM ziet aan de ontwikkelingen op de energieleveringsmarkt ook dat de consument met overstappen nog veel geld kan besparen. Een consument die bijvoorbeeld op 1 september 2017 een contract afsloot met een variabele prijs en een onbepaalde looptijd, het zogenaamde slaperstarief, had tot wel 452 euro kunnen besparen door over te stappen naar het goedkoopste 1 jaar vaste prijs contract. Niet alleen slapers kunnen veel besparen met een overstap: ook het overstappen binnen productgroepen (bijvoorbeeld binnen 1 jaar vaste prijs producten) kan leiden tot een flinke besparing.

  Dalend aantal consumenten is nog nooit overgestapt

  Het aantal consumenten dat nog nooit is overgestapt, blijft dalen. Slechts 29% van de consumenten is nog nooit overgestapt. Vorig jaar lag dit percentage nog op 31%. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens zijn het afgelopen jaar overgestapt. Dit is evenveel als vorig jaar. Consumenten die ooit zijn overgestapt, doen dit de jaren daarna vaker. Om zich te oriënteren op de energiemarkt maken consumenten steeds vaker gebruik van prijsvergelijkingssites.

  • 10 November 2017 om 09:00

  Energiemonitor voor consumenten – 2017

  Door shoogdorp

  De Energiemonitor geeft weer hoe de energiemarkt voor consumenten zich heeft ontwikkeld in het eerste halfjaar van 2017. Hieruit blijkt dat consumenten zich bewust zijn van de energierekening en de mogelijke besparing.

  Bijna de helft van de consumenten neemt zijn energie-jaarrekening door en controleert deze. De consument is zich steeds bewuster van de besparing die overstappen van energieleverancier met zich mee kan brengen. De ACM ziet in de ontwikkelingen op de energieleveringsmarkt ook dat de consument met overstappen nog veel geld kan besparen.

  Slechts 29% van de consumenten is nog nooit overgestapt. Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens zijn het afgelopen jaar overgestapt.

  • 10 November 2017 om 09:00

  HAB / ASVB wil ADSN overnemen (concentratiemelding)

  Door itol

  Zaak

  Zaaknummer: ACM/17/019991

  Partijen

  Heanig An Belegging B.V. Aan de Stegge Verenigde Bedrijven B.V. Aan de Stegge Nederland B.V.

  • 9 November 2017 om 09:27

  Verzoek goedkeuring nominatieregels TenneT (FCA Verordening)

  Door shoogdorp

  TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft het voorstel voor de nominatieregels voor fysieke transmissierechten op de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

  De vaststelling van nominatieregels voor fysieke transmissierechten bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

  FCA Verordening

  Op 17 oktober 2016 zijn de Richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening) in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM). Dit voorstel is er daar één van.

  Het voorstel

  De FCA Verordening schrijft voor dat transmissiesysteembeheerders die fysieke transmissierechten voor een biedzonegrens aanbieden, een voorstel voor nominatieregels voor fysieke transmissierechten moeten voorleggen aan de relevante regulerende instanties.
  Het voorstel van TenneT ziet op de nominatieregels voor fysieke transmissierechten voor de biedzonegrens Nederland – Luxemburg/ Duitsland. Op grond van artikel 36 van de FCA Verordening dienen in ieder geval de nominatierechten, de technische eisen, tijdschema’s en het format voor de nominatie opgenomen te worden in het voorstel.

  TenneT heeft dit voorstel op 18 oktober 2017 bij de ACM voor goedkeuring ingediend. De relevante transmissiesysteembeheerders hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld.

  De ACM moet binnen zes maanden na ontvangst van het voorstel door de laatste betrokken regulerende instantie van de Europese Unie een besluit nemen. Dit is vermoedelijk 18 april 2017.

  Reacties welkom

  Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

  Tot wanneer kunt u reageren?

  Een mededeling van de ontvangst van de aanvraag wordt gepubliceerd in de Staatscourant zodra de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk veertien dagen na publicatie van de mededeling in de Staatscourant.

  Hoe kunt u reageren?

  U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 17.0681.53.

  per post:

  Autoriteit Consument & Markt
  t.a.v. Directie Energie
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag

  per e-mail:

  secretariaat.DE@acm.nl

  Vertrouwelijke gegevens?

  Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.

  • 8 November 2017 om 11:27
  ❌