[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 17 Januari 2018ACM Publicaties

Boete besluit voor Belvilla voor misleidende prijsvermelding

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet @Leisure BR B.V. voor het misleidend vermelden van prijzen op zijn website www.belvilla.nl. De ACM legt @Leisure BR B.V. hiervoor een boete op van 325.000 euro.

Overtreding

De vanaf-prijzen voor het boeken van vakantiehuizen op de website waren onjuist. Het bleek niet mogelijk een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs  te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten. De ACM had @Leisure BR B.V. eerder al gewezen op onjuiste en misleidende prijzen op www.belvilla.nl. De ACM legt het bedrijf nu een boete op voor misleidende prijsvermelding.

Waar kan ik meer vinden over verkoop aan consumenten?

Naar reizen aanbieden aan consumenten

Waar kan ik meer vinden over prijstransparantie in de reisbranche?

Naar prijstransparantie in de reisbranche

 • 17 Januari 2018 om 10:00

Boete voor Belvilla voor misleidende prijsvermelding

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt @Leisure BR B.V. een boete op voor het misleidend vermelden van prijzen op zijn website www.belvilla.nl. De vanaf-prijzen voor het boeken van vakantiehuizen op de website waren onjuist. Het bleek niet mogelijk een vakantiehuis voor de vermelde vanaf-prijs  te boeken. Ook werden consumenten misleid over de onvermijdbare kosten. De ACM legt @Leisure BR B.V. hiervoor een boete op van 325.000 euro.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “Consumenten hebben recht op duidelijke prijzen. Zo kunnen ze de verschillende aanbiedingen goed vergelijken. En ondernemers kunnen eerlijk met elkaar concurreren. Daarom is prijstransparantie een aandachtspunt voor de ACM.”

Duidelijke prijzen

De ACM zet zich al geruime tijd in voor duidelijke prijzen in de reisbranche. Uitgangspunt daarbij is dat de reis of het vakantiehuisje geboekt moet kunnen worden voor de vermelde prijs. Tijdens het zoekproces moeten de bijkomende kosten juist en voldoende duidelijk worden vermeld. De kosten die onvermijdbaar zijn, moeten in de prijs zijn opgenomen. Ook de prijzen in de advertenties en op de website moeten reëel zijn. Je moet een huis kunnen boeken voor de vanaf-prijs in de advertentie. Als dat niet het geval is, is de prijs misleidend.

Overtreding

De ACM had @Leisure BR B.V. eerder al gewezen op onjuiste en misleidende prijzen op www.belvilla.nl. De ACM legt het bedrijf nu een boete op voor misleidende prijsvermelding. Dit is de eerste keer dat de ACM een boete oplegt volgens de in 2016 aangepaste boetebeleidsregels. De ACM kan nu hogere boetes opleggen.

 • 17 Januari 2018 om 10:00
OuderACM Publicaties

Jeroen Bosch Ziekenhuis mag ZANOB overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis mag coöperatie ZANOB U.A. en daarmee ZANOB B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 december 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de overname wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een [fusie, overname of joint venture] hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 11 Januari 2018 om 16:20

Afwijzing handhavingsverzoek Aldivèr

Door ACM.nl

De ACM wijst het handhavingsverzoek van Aldivèr af.  Het is de ACM niet duidelijk of sprake is van een overtreding van de Mededingingswet. Volgens de ACM staat de mate van onderzoek dat zij moet verrichten niet in verhouding staat tot de ernst en mogelijke gevolgen van een eventuele overtreding. De ACM geeft voorrang aan andere onderzoeken.

 • 11 Januari 2018 om 15:55

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2018 en 2019

Door ACM.nl

Advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu de maximale vermogenskostenvoet (nominale WACC na belastingen) vast te stellen op 3,4% voor de jaren 2018 en 2019. De ACM ziet geen aanleiding om voor individuele drinkwaterbedrijven een afwijkende waarde vast te stellen en adviseert de minister daarom deze vermogenskostenvoet vast te stellen voor alle drinkwaterbedrijven.

Vermogenskostenvoet

De vermogenskostenvoet is een percentage dat wordt toegepast op het vermogen van de drinkwaterbedrijven, ter dekking van de vermogenskosten. Voor vreemd vermogen (lening) zijn deze kosten bijvoorbeeld de rente, voor eigen vermogen gaat het bijvoorbeeld om dividend aan de aandeelhouders.

De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister van I&M elke twee jaar een maximum stelt voor de vermogenskostenvoet. De drinkwaterbedrijven mogen niet meer dan dat maximum verwerken in hun tarieven. Hiermee wordt beoogd dat drinkwaterbedrijven hun investeringen efficiënt financieren.

Adviesrol ACM

De drinkwaterwetgeving bepaalt ook dat de minister advies moet vragen aan de ACM. De ACM heeft op 24 februari 2017 een verzoek van de minister ontvangen om een advies te sturen ten behoeve van de vermogenskostenvoet voor 2018 en 2019.
De huidige publicatie bevat het advies dat ACM op 10 augustus 2017 aan de minister heeft gestuurd. Op deze pagina vindt u ook de bijlagen die met dit advies zijn meegestuurd.

 • 11 Januari 2018 om 15:34

Reactie Vewin op concept advies WACC drinkwater 2018-2019

Door ACM.nl

Bijlage bij advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Op deze pagina vindt u een zienswijze van Vewin van 6 juli 2017, waarin zij reageert op het conceptrapport van The Brattle Group ‘Update to WACC parameters for Drinking Water’ van 9 juni 2017 en het concept advies ‘WACC drinkwater 2018-2019’ van de ACM van 9 juni 2017.

De zienswijze van Vewin is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2109 mogen verwerken.

 • 11 Januari 2018 om 15:28

Reactie VEMW op concept advies WACC drinkwater 2018-2019

Door ACM.nl

Bijlage bij advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Op deze pagina vindt u een zienswijze van VEMW van 5 juli 2017, waarin zij reageert op het concept advies ‘WACC drinkwater 2018-2019’ van de ACM van 9 juni 2017.

De zienswijze van VEMW is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2109 mogen verwerken.

 • 11 Januari 2018 om 15:18

Rapport The Brattle Group, Update to WACC Parameters for Drinking Water

Door ACM.nl

Bijlage bij advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Dit document is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2109 mogen verwerken. Het betreft een rapport van The Brattle Group, “Update to WACC Parameters for Drinking Water”.

 • 11 Januari 2018 om 13:56

Reactie op zienswijzen WACC drinkwater 2018-2019

Door ACM.nl

Bijlage II – reactie op zienswijzen

Dit document is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2019 mogen verwerken. Het betreft een reactie op de zienswijzen die zijn ontvangen. Mede op basis van deze zienswijzen heeft zowel de ACM als Brattle haar rapport op enkele punten verduidelijkt. Daar waar de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het rapport is dat vermeld in deze bijlage. De zienswijzen zelf zijn eveneens toegevoegd als aparte bijlagen bij het advies.

 • 11 Januari 2018 om 13:27

Rapport WACC drinkwater 2018-2019

Door ACM.nl

Bijlage bij advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Dit document is een bijlage bij het bij het advies van de ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet (de WACC) die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2018 en 2019 mogen verwerken. Het betreft een rapport van de ACM over de vaststelling van de WACC voor drinkwaterbedrijven voor 2018 en 2019.

 • 11 Januari 2018 om 10:17

Last onder dwangsom Robin Energie voor overtreding consumentenregels

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de energieleverancier Robin Energie een last onder dwangsom op omdat zij onduidelijke energierekeningen stuurt.

Robin Energie verstuurde bijvoorbeeld facturen waarbij onder meer de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM in 2017 heeft gedaan naar de duidelijkheid van de facturen van energiebedrijven.

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Robin Energie gold dat niet en zij heeft de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Robin Energie dient de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoet aan de last krijgt zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Uitgangspunten voor een duidelijke energiefactuur

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

 • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
 • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).
 • 11 Januari 2018 om 09:00

Last onder dwangsom Fenor voor overtreding consumentenregels

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de energieleverancier Fenor een last onder dwangsom op omdat zij onduidelijke energierekeningen stuurt.

Fenor verstuurde bijvoorbeeld facturen waarbij onder meer de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM in 2017 heeft gedaan naar de duidelijkheid van de facturen van energiebedrijven.

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Fenor gold dat niet en zij heeft de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Fenor dient de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoet aan de last krijgt zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro.

Uitgangspunten voor een duidelijke energiefactuur

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

De belangrijkste uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

 • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
 • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).
 • 11 Januari 2018 om 09:00

Fenor en Robin Energie krijgen last onder dwangsom voor sturen van onduidelijke facturen

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de energieleveranciers Fenor en Robin Energie een last onder dwangsom op omdat zij nog steeds onduidelijke energierekeningen sturen. De consument heeft recht op een energierekening die hij begrijpt en kan controleren . Fenor en Robin Energie verstuurden bijvoorbeeld facturen waarbij onder meer de tarieven niet duidelijk waren gekoppeld aan de bijbehorende verbruiksperiode.

De last onder dwangsom volgt op een onderzoek dat de ACM in 2017 heeft gedaan naar de duidelijkheid van de facturen van 40 energiebedrijven. Van de 40 energiebedrijven waarvan de ACM de energiefacturen had onderzocht, stuurden 16 bedrijven duidelijke facturen op de peildatum van 1 juli 2017.

Verder moesten 21 bedrijven wat dit betreft nog enkele stappen zetten. Zij moeten dit doen voor 2 februari 2018.

Drie bedrijven presteerden dermate slecht dat de ACM een last onder dwangsom had aangekondigd. Eén van deze drie bedrijven had de facturen inmiddels aangepast waardoor er geen sprake meer was van een overtreding. Voor Fenor en Robin Energie gold dat niet en zij hebben de last onder dwangsom dus daadwerkelijk gekregen. Zij dienen de last uiterlijk op 2 februari 2018 te hebben uitgevoerd. Voor elke dag na deze datum dat zij niet voldoen aan de last moeten zij een dwangsom van 1.000 euro per dag met een maximum van 50.000 euro betalen.

Uitgangspunten voor een duidelijke energiefactuur

Energiefacturen moeten begrijpelijk zijn en in opzet eenvoudig te herleiden zijn naar het contract en naar prijswijzigingsinformatie. De ACM heeft geen onderzoek gedaan naar de correctheid van de facturen.

Belangrijke uitgangspunten bij het onderzoek van de ACM waren:

 • Tarieven die tussentijds zijn aangepast moeten afzonderlijk zichtbaar zijn op de factuur en niet als gemiddelde over de hele factuurperiode worden vermeld. Anders kan de klant niet eenvoudig herleiden of hij de tarieven heeft gekregen die zijn afgesproken in het contract en die tussentijds zijn gecommuniceerd bij een prijswijziging.
 • Op de rekening moet worden gerekend met dezelfde eenheden als in het contract en de prijswijzigingsinformatie (dus niet bijvoorbeeld in het contract per maand en op de rekening per dag).
   
 • Lees hier het nieuwsbericht voor consumenten 
 • 11 Januari 2018 om 09:00

Laatste nieuwsberichten

Laatste nieuwsberichten https://www.acm.nl/nl/nieuws/rss/publicaties nl ATAL-Medial is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen, Slotervaartziekenhuis en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland https://www.acm.nl/nl/publicaties/atal-medial-voornemens-uitsluitende-zeggenschap-te-verkrijgen-over-de-laboratoriumdiagnostiek-en-trombosezorg-van-mc-ijsselmeerziekenhuizen-slotervaartziekenhuis-en-medisch-diagnostisch-centrum-amstelland Stichting ATAL-Medial is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., Slotervaartziekenhuis B.V. en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V. wo, 10 jan 2018 13:56:36 +0100 ACM.nl e75b946f-be30-4e11-8d36-716c84e02c84 Smart Holding mag Mascot Europe overnemen (concentratiebesluit) https://www.acm.nl/nl/publicaties/smart-holding-mag-mascot-europe-overnemen-concentratiebesluit Smart Holding mag Mascot Europe overnemen. Dat heeft de ACM op 8 januari 2018 besloten. wo, 10 jan 2018 10:00:00 +0100 ACM.nl cce656e8-3586-436a-bdc3-a64ead2f3615 Smart Holding mag Mascot Europe overnemen (eindmededeling) https://www.acm.nl/nl/publicaties/smart-holding-mag-mascot-europe-overnemen-eindmededeling Smart Holding mag Mascot Europe overnemen. Dat heeft de ACM op 8 januari 2018 besloten. wo, 10 jan 2018 10:00:00 +0100 ACM.nl db87f81b-d2af-4512-a9a1-debda163c364 Parnassia wil een deel van Virenze overnemen (concentratiemelding) https://www.acm.nl/nl/publicaties/parnassia-wil-een-deel-van-virenze-overnemen-concentratiemelding Parnassia wil een deel van Virenze overnemen. De bedrijven hebben de ACM om toestemming gevraagd voor de overname. ma, 08 jan 2018 10:00:00 +0100 ACM.nl fe47b8d3-544e-4092-9ad2-73ab87a959c5 Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn vertrekt bij de ACM https://www.acm.nl/nl/publicaties/bestuursvoorzitter-chris-fonteijn-vertrekt-bij-de-acm Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM, heeft aangekondigd dat hij bij de ACM gaat vertrekken. Hij stopt op 1 mei 2018. ma, 08 jan 2018 09:10:42 +0100 ACM.nl a83996f8-8c10-40cc-a792-ebd153cea574 IK Investment Partners mag Optimum Group overnemen (concentratiebesluit) https://www.acm.nl/nl/publicaties/ik-investment-partners-mag-optimum-group-overnemen-concentratiebesluit OG III B.V., onderdeel van IK Investment Partners, mag Optimum Group B.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 5 januari 2018 besloten. ma, 08 jan 2018 09:00:00 +0100 ACM.nl 91095c3a-8ad1-46a6-a2b4-de31c5bd88d6 IK Investment Partners mag Optimum Group overnemen (eindmededeling) https://www.acm.nl/nl/publicaties/ik-investment-partners-mag-optimum-group-overnemen-eindmededeling OG III B.V., onderdeel van IK Investment Partners, mag Optimum Group B.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 5 januari 2018 besloten. ma, 08 jan 2018 09:00:00 +0100 ACM.nl 51d9e721-6696-4a5b-930a-441dae98f1dd Sun Capital mag Afri Flowers overnemen (eindmededeling) https://www.acm.nl/nl/publicaties/sun-capital-mag-afri-flowers-overnemen-eindmededeling Sun Capital mag Afri Flowers overnemen. Dat heeft de ACM op 3 januari 2018 besloten. do, 04 jan 2018 16:04:09 +0100 ACM.nl 20d9164b-b688-4e39-91bf-a36b05c04e6a Sun Capital mag Afri Flowers overnemen (concentratiebesluit) https://www.acm.nl/nl/publicaties/sun-capital-mag-afri-flowers-overnemen-concentratiebesluit Sun Capital mag Afri Flowers overnemen. Dat heeft de ACM op 3 januari 2018 besloten. do, 04 jan 2018 15:40:25 +0100 ACM.nl 83d70439-ec0a-42b3-afec-32aa81a43522 GGP mag gas leveren aan kleinverbruikers https://www.acm.nl/nl/publicaties/ggp-mag-gas-leveren-aan-kleinverbruikers GGP B.V. mag gas leveren aan kleinverbruikers. ACM heeft op 21 december 2017 hiervoor een vergunning verleend. di, 02 jan 2018 11:21:37 +0100 ACM.nl fd5ce306-3fc5-44ae-9db2-52d61fbdbfe7
 • 11 Januari 2018 om 07:00

ATAL-Medial is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen, Slotervaartziekenhuis en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Stichting ATAL-Medial is voornemens uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de laboratoriumdiagnostiek en trombosezorg van MC IJsselmeerziekenhuizen B.V., Slotervaartziekenhuis B.V. en Medisch Diagnostisch Centrum Amstelland B.V.

De bedrijven hebben op 22 december 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de fusie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                  

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 10 Januari 2018 om 13:56

Smart Holding mag Mascot Europe overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Smart Holding mag Mascot Europe overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 8 januari 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de overname wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een overname hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 10 Januari 2018 om 10:00

Smart Holding mag Mascot Europe overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Smart Holding mag Mascot Europe overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 8 januari 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 10 Januari 2018 om 10:00

Bestuursvoorzitter Chris Fonteijn vertrekt bij de ACM

Door ACM.nl

Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), heeft vandaag aangekondigd dat hij bij de ACM gaat vertrekken. Hij stopt op 1 mei 2018.

Chris Fonteijn maakte zijn besluit bekend op de nieuwjaarsbijeenkomst van de ACM. “Deze beslissing gaat me enorm aan het hart. Ik wil mezelf dwingen om een nieuwe uitdaging te vinden en dat lukt het beste buiten de ACM”, zei hij in zijn toespraak.

Na een carrière in de advocatuur werd Chris Fonteijn in 2005 benoemd als Collegevoorzitter van de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). In 2011 volgde het voorzitterschap van BEREC (het Europese samenwerkingsverband van telecomtoezichthouders) en de NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Hij werd toen ook benoemd als toekomstig voorzitter van de ACM. Chris Fonteijn is momenteel ook vicevoorzitter van de International Competition Network (ICN), het mondiale samenwerkingsverband van mededingingstoezichthouders.

Bij zijn vertrek heeft Chris Fonteijn 13 jaar leiding gegeven aan de OPTA, de NMa en de ACM. De ACM viert dan zijn eerste lustrum. “Dat is een mooi moment om afscheid te nemen”, zei hij in zijn toespraak. “De ACM is een succes. Het is een onafhankelijke, open organisatie met zeer professionele medewerkers. Ik heb daar alles in gelegd wat ik heb. Ik ben er trots op.”

Henk Don en Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuursleden van de ACM: “Wij gaan Chris missen. De ACM heeft veel aan hem te danken. Als eerste voorzitter van de ACM heeft Chris een ACM-brede strategie ontwikkeld: kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten en probleemoplossend toezicht. Daarmee heeft hij de fusie van drie toezichthouders tot een succes gemaakt. Kenmerkend is hoe hij de vertrouwde aanpak steeds ter discussie stelt en ons uitdaagt om sneller en effectiever resultaat te boeken.”

De wervingsprocedure voor een nieuwe voorzitter begint binnenkort.

 • 8 Januari 2018 om 09:10

Parnassia wil een deel van Virenze overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Parnassia Groep B.V. wil een deel van Virenze Algemeen Beheer B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 29 december 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Parnassia is een aanbieder van reguliere klinische en niet-klinische GGZ aan volwassenen, ouderen, jeugdigen en kinderen; forensische psychiatrie en woonbegeleiding
 • Virenze is een aanbieder van niet-klinische GGZ aan volwassenen, ouderen, jeugdigen en kinderen

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                      

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 8 Januari 2018 om 10:00

IK Investment Partners mag Optimum Group overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]OG III B.V., onderdeel van IK Investment Partners, mag Optimum Group B.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 5 januari 2018 besloten.

 • 8 Januari 2018 om 09:00
❌