[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderACM Publicaties

Vacalians Group SAS mag Select in Leisure Holding overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Vacalians Group SAS mag Select in Leisure Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 24 mei 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 25 Mei 2018 om 11:20

Mobiel dataverbruik voor het eerst meer dan 100 miljard MB in รฉรฉn kwartaal

Door ACM.nl

Het mobiele dataverbruik is eind 2017 gestegen tot meer dan 100 miljard MB in één kwartaal. Daarnaast is het aantal vast-mobiele bundels in 2017 de twee miljoen aansluitingen gepasseerd. Dit staat in de Telecommonitor over het jaar 2017 die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

Mobiele aanbieders springen in op databehoefte consumenten

Om klanten te winnen en te behouden passen telecomaanbieders continu hun productaanbod aan. Tele2 en T-Mobile bieden sinds het voorjaar van 2017 onbeperkte databundels aan dat heeft geleid tot een explosieve groei van het mobiele dataverbruik. Henk Don, waarnemend voorzitter van de ACM: “Consumenten lijken steeds meer behoefte te hebben aan grotere databundels. Het is een positieve ontwikkeling dat mobiele aanbieders hier op inspringen.”  In het vierde kwartaal van 2017 werd voor het eerst meer dan 100 miljard MB verbruikt in één kwartaal. Dit is ongeveer twee keer zo veel als het totale dataverbruik uit 2014 en ongeveer gelijk aan het totale verbruik uit 2015. Over heel 2017 werd ruim 325 miljard MB verbruikt.  

Ondanks dat Tele2 maar 5-10% van het aantal mobiele aansluitingen verzorgt is het marktaandeel van Tele2 op basis van dataverbruik in 2017 gestegen van 5-10% naar 15-20%. Het marktaandeel op basis van dataverbruik van T-Mobile bleef constant. KPN en VodafoneZiggo zagen allebei hun marktaandeel in dataverbruik met 0-5% dalen.

Vast-mobiele bundels in trek, investeringen in vaste netwerken dalen

Het aantal vast-mobiele bundels is de afgelopen jaren fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen eind 2014, tot meer dan twee miljoen eind 2017. Het gaat hier om de combinatie van vaste breedbanddiensten – internet, televisie en/of vaste telefonie –met mobiele diensten in één pakket. Met name grote partijen met een eigen vast en mobiel netwerk, zoals KPN en VodafoneZiggo, bieden deze bundels aan.

Partijen investeerden in 2017 minder in vaste netwerken. Werd hier in 2014 nog bijna 1,7 miljard euro in geïnvesteerd, in 2017 was dit zo’n 1 miljard euro. Deze daling is terug te zien in de vertraagde uitrol van het glasvezelnetwerk in 2017. Werden vorig jaar 66.000 nieuwe huishoudens op het glasvezelnet aangesloten, in de drie voorgaande jaren waren dit er jaarlijks gemiddeld  230.000.

De ACM blijft zorgen voor voldoende concurrentie

De ACM draagt bij aan een concurrerende telecomsector waar consumenten en bedrijven voldoende keuze hebben en deze keuze ook goed kunnen maken. Om dit voor de toekomst te behouden heeft de ACM in februari 2018 voorgesteld dat alternatieve aanbieders voortaan ook toegang moeten krijgen tot het kabelnetwerk van VodafoneZiggo. Zij kunnen dan ook via de kabel internet-, televisie- en vaste telefoondiensten aanbieden. Op dit moment hebben alternatieve aanbieders alleen toegang tot het door de ACM gereguleerde koper- en glasvezelnetwerk van KPN.

Over de Telecommonitor

De ACM publiceert over elk kwartaal de marktcijfers van de telecomsector in de Telecommonitor. Deze laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie, breedband, televisie en bundels op basis van cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

 • 25 Mei 2018 om 11:02

Telecommonitor tweede halfjaar 2017

Door ACM.nl

De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van:

 • mobiele diensten
 • vaste telefonie
 • breedband
 • televisie en
 • bundels

De ACM gebruikt voor de ontwikkelingen cijfers van de belangrijkste partijen in de telecomsector.

Voor de Telecommonitor verstrekken de grootste partijen in de sector periodiek gegevens over hun activiteiten. De ACM controleert deze gegevens. Zo houdt de ACM een vinger aan de pols bij de ontwikkelingen op de diverse markten. De cijfers vormen een belangrijke basis voor de driejaarlijkse marktanalyses van de ACM.

 • 25 Mei 2018 om 10:53

Codebesluit correctietermijn gasmeting

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft het besluit genomen om de meetcorrectietermijn op entry- en exitpunten van het landelijk gastransportnet te verkorten. De termijn wordt voor alle entry- en exitpunten, behalve op de verbinding met een regionaal gastransportnet, zogeheten systeemverbindingen, verkort tot één maand. Op laatst genoemde punten wordt de termijn verkort tot vier maanden. Het voorstel is door Netbeheer Nederland opgesteld.

Om de meetcorrectietermijn te verkorten wijzigt de ACM:

 • de Allocatiecode gas
 • de Meetcode gas LNB
 • de Meetcode gas LNB meting door aangeslotene,
 • de Netkoppelingscode gas LNB
 • de Aansluitcode gas LNB
 • de Aansluitcode gas LNB aansluitpunt
 • de Invoedcode gas LNB en de Transportcode gas LNB.

Wat staat er in het besluit?

In het besluit van de ACM staat dat de voorstellen van Netbeheer Nederland binnen de wettelijke kaders blijven en dat de ACM ze daarom wil vaststellen. Dit voornemen is gebaseerd op de informatie die de ACM heeft gekregen van Netbeheer Nederland. Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen en is gepubliceerd op de website van de ACM. Er zijn echter geen zienswijzen ingediend.

Wat is het doel van het besluit?

Met het wijzigen van de meetcorrectietermijn wordt invulling gegeven aan de wens van programmaverantwoordelijken om de termijnen voor het corrigeren van meetcorrecties te verkorten. Daarnaast stelt het GTS in staat om zogeheten interconnectieovereenkomsten te sluiten met de Duitse Transmissie Systeem Beheerders.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van de ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van de ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat de ACM een besluit neemt?

 • 25 Mei 2018 om 10:34

Vacalians Group mag Select in Leisure overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Vacalians Group SAS mag Select in Leisure Holding overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 24 mei 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 24 Mei 2018 om 14:43

Regeling doorberekening kosten ACM 2018

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor de doorberekening kosten 2018 van Autoriteit Consument en Markt aan marktpartijen.

 • 24 Mei 2018 om 11:25

ECL mag eigen elektriciteitsnet beheren

Door ACM.nl

De ACM verleent ECL Netwerk B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op Kalenbergerweg 8-1 en 26-TR in Luttelgeest en de Baarloseweg 9-2 en Vollenhoverweg 3  in Marknesse, kadastraal aangeduid als gemeente Noordoostpolder, perceelnummers B 3568, B 3589, B 3591, B 3694, B 3695, B 3698, B 3796, B 3800, B 3884 en B 3921.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 • 23 Mei 2018 om 13:07

ECL mag eigen gastransportnet beheren

Door ACM.nl

De ACM verleent ECL Netwerk B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen gastransportnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen op Kalenbergerweg 8-1 en 26-TR in Luttelgeest en de Baarloseweg 9-2 en Vollenhoverweg 3  in Marknesse, kadastraal aangeduid als gemeente Noordoostpolder, perceelnummers B 3568, B 3589, B 3591, B 3694, B 3695, B 3698, B 3796, B 3800, B 3884 en B 3921.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 • 23 Mei 2018 om 12:55

Akzo Nobel mag eigen elektriciteitsnet beheren

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. een ontheffing voor het beheer van een eigen elektriciteitsnet. Het betreft het gesloten distributiesysteem gelegen aan de Welplaatweg 12 te Botlek Rotterdam, meer specifiek gelegen op het perceel, kadastraal bekend als Botlek Rotterdam sectie AK nummer 1210.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen:

 • 18 Mei 2018 om 13:16

Nieuwe Europese verordening voor grensoverschrijdend pakketvervoer

Door ACM.nl

De Europese Commissie wil dat het voor consumenten makkelijker wordt om online producten in andere Europese landen te kopen. Daarom is er een verordening vastgesteld om de tarieven van grensoverschrijdend pakketvervoer transparanter te maken voor consumenten en bedrijven. Deze verordening treedt op 22 mei 2018 in werking. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt in Nederland toezicht op deze verordening en krijgt ook een aantal nieuwe taken.

Inhoud van de verordening

De verordening introduceert een aantal verplichtingen voor bedrijven die pakketvervoersdiensten aanbieden. Als zij meer dan 50 werknemers hebben of in meerdere EU-landen actief zijn, moeten zij zich bij de ACM registreren. Ook moeten ze jaarlijks gegevens aan de ACM opsturen over onder andere hun volumes, omzetten en hun tarievenlijsten voor enkelstukspostzendingen. Een pakketvervoerder is een onderneming die één of meer grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten aanbiedt. Het gaat hier om het ophalen, sorteren, het vervoer en de distributie van pakketten.

De verordening  verplicht  webwinkels  om consumenten voorafgaand aan een aankoop te informeren over de beschikbare bezorgopties, bezorgkosten en klachtenprocedures van grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten.

Implementatie van de verordening

Pakketvervoerders moeten  zich later dit jaar bij de ACM registreren en in de eerste helft van 2019 de voorgeschreven informatie bij de ACM  aanleveren. De standaardformulieren die hiervoor gebruikt worden, zullen later dit jaar door de Europese Commissie worden vastgesteld.

 • 22 Mei 2018 om 09:45

Brainnet wil Novisource overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Brainnet wil Novisource overnemen. De bedrijven hebben op 14 mei 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Brainnet houdt zich bezig met het centraal begeleiden van het detacheringsproces voor klanten in Nederland in de commerciële en publieke sector en het verlenen van aanvullende diensten die hier rechtstreeks mee verband houden, zoals pre-employment screening, het ontwikkelen van software applicaties en advisering.
 • Novisource houdt zich bezig met de detachering van (interim) personeel en consultants in Nederland (100%) en dan met name in de financiële sector. Verder verzorgt Novisource de nodige aanvullende diensten die hier rechtstreeks mee verband houden.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000

 • 22 Mei 2018 om 09:02

Onderzoek Europese toezichthouders naar websites telecomaanbieders

Door ACM.nl

De Europese Commissie publiceert vandaag de resultaten van het onderzoek van de Europese toezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument & Markt (ACM), naar de websites van telecomaanbieders. Zij deden onderzoek naar de informatieverstrekking op de websites van aanbieders van telecomdiensten en andere digitale diensten. Het onderzoek vond plaats in het kader van het Europese samenwerkingsverband Consumer Protection Cooperation (CPC). De belangrijkste conclusie is dat op veel websites duidelijke informatie over klachtafhandeling ontbreekt. De ACM gaat de onderzochte Nederlandse bedrijven hierop aanspreken. Zij zullen hun websites moeten aanpassen zodat zij voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen.

 • 18 Mei 2018 om 14:19

Uitspraak rechtbank Wet Markt en Overheid Klic-viewer Kadaster

Door ACM.nl

Rechtbank Rotterdam bevestigt oordeel ACM over activiteiten Kadaster

Het Kadaster biedt de Klic-viewer applicatie gratis aan om haar informatie beter te kunnen lezen. Hier was een handhavingsverzoek tegen ingediend bij de ACM door Prosilic dat een concurrerende applicatie aanbiedt. De ACM oordeelde echter dat de activiteiten van het Kadaster passen binnen haar wettelijke taak en wees daarom het handhavingsverzoek af.

De rechtbank Rotterdam bevestigt het oordeel van de ACM. Indien een activiteit behoort tot de wettelijke taak van een bestuursorgaan is er geen sprake van een economische activiteit die onder de mededingingsregels valt. Artikel 25i van de Mw is dan ook niet van toepassing.

Met deze uitspraak is er nu meer duidelijkheid gekomen voor bedrijven en bestuursorganen wanneer een activiteit onder de Mededingingswet valt.

Prosilic kan nog tegen het oordeel van de rechtbank in hoger beroep.

 • 18 Mei 2018 om 13:11

Tarievenbesluit GTS 2019

Door ACM.nl

Met dit besluit stelt de ACM de tarieven vast die GTS vanaf 1 januari 2019 moet hanteren voor het beheer van het landelijke gastransportnet.

Het transporttarief stijgt vanaf 1 januari 2019 gemiddeld met circa 2% ten opzichte van de tarieven over 2018. De oorzaak voor de stijging van de tarieven is dat de verwachte verkoopvolumes van GTS dalen. Er wordt minder gas ingevoed uit het Groningenveld en minder L-gas geëxporteerd.

Wat bepaalt dit besluit?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt jaarlijks de tarieven vast voor alle netbeheerders. In dit besluit stelt ACM de tarieven vast voor GTS die zij moet hanteren vanaf 1 januari 2019 voor het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het gaat om tarieven voor de uitvoering van:

 • de transporttaak
 • de taak balancering
 • de taak kwaliteitsconversie
 • de aansluittaak en
 • de bestaande aansluitingtaak

Wat doet GTS?

GTS is eigenaar en beheerder van het landelijk gastransportnet in Nederland. GTS is verantwoordelijk voor het in werking hebben, onderhouden en ontwikkelen van dit netwerk. Voor deze en andere wettelijke taken mag GTS kosten in rekening brengen. Deze kosten worden doorberekend aan consumenten en bedrijven.

 • 18 Mei 2018 om 15:59

Inkomsten GTS dalen met 8 miljoen euro in 2019

Door ACM.nl

De inkomsten van Gasunie Transport Services (GTS) dalen in 2019 met ruim 8 miljoen euro, naar in totaal 878 miljoen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vastgesteld. Deze inkomstendaling is met name het gevolg van een efficiëntiekorting die de ACM eerder heeft vastgesteld. Desondanks stijgen de tarieven die GTS in rekening brengt gemiddeld met zo’n 2%, omdat GTS naar verwachting minder transportcapaciteit verkoopt. Wat deze tariefstijging precies betekent voor consumenten, is afhankelijk van hoeveel wordt doorberekend door de gasleveranciers.

Verkoop transportcapaciteit door GTS

Dat de tarieven gemiddeld gezien stijgen, terwijl de inkomsten afnemen, komt doordat GTS naar verwachting minder transportcapaciteit verkoopt. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere export van gas, minder transport van gas naar regionale netten en vermindering van de binnenlandse gasproductie. Al enkele jaren achtereen verkoopt GTS minder transportdiensten, waarmee sprake is van een trend.

De ACM stelt tarieven vast voor verschillende wettelijke taken van GTS. De tariefveranderingen verschillen ook per wettelijke taak. Zo stijgen de transporttarieven met circa 4%, terwijl de tarieven voor andere wettelijke taken dalen: bestaande aansluitingen (-12%) , aansluitpunten (-17%) en kwaliteitsconversie (-8%). Aangezien de ACM per individueel entry- en exitpunt tarieven vaststelt, kunnen de tariefswijzigingen ook per punt verschillen.

Veranderde timing tarievenbesluit

De timing van het jaarlijkse tarievenbesluit voor GTS is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De Europese netwerkcode over tariefstructuren (NC TAR) bepaalt dat de tarieven uiterlijk één maand voorafgaand aan de veiling van jaarcapaciteit bekend moeten zijn. Dit jaar vindt de jaarveiling plaats op 2 juli 2018.

Effect voor consumenten

De transportkosten van GTS worden niet rechtstreeks bij consumenten en bedrijven in rekening gebracht. De ACM verwacht wel dat de effecten van de nieuwe tarieven via de gasleveranciers worden doorberekend.

Betaalbare en betrouwbare energievoorziening

De ACM ondersteunt een betaalbare en betrouwbare energievoorziening. Ze houdt toezicht op netbeheerders, die een monopolie hebben op het transport van gas en elektriciteit. Dat toezicht zorgt ervoor dat de transporttarieven niet hoger zijn dan nodig is. Tegelijkertijd biedt het de netbeheerders een marktconform rendement op hun investeringen.

 • 18 Mei 2018 om 11:00

Powerup Energie mag elektriciteit leveren aan kleinverbruikers

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 8 mei 2018 namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat hiervoor een vergunning verleend.

De ACM vindt dat Powerup Energie B.V. voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de wettelijke vereisten die nodig zijn om elektriciteit aan kleinverbruikers te leveren.

Een vergunning is alleen nodig voor de levering aan kleinverbruikers.

Verplichtingen vergunninghouders

Wat is een kleinverbruiker?

 • 18 Mei 2018 om 16:20

Goedkeuring toerekeningssysteem Loodswezen 2019-2023

Door ACM.nl

Wat heeft de ACM besloten?

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stemt in met het toerekeningssysteem dat het Nederlands Loodswezen op 26 april 2018 bij de ACM heeft ingediend. Het gaat om de periode 2019 tot en met 2023.

Het nieuwe toerekeningssysteem is een verlenging van het oude. De tekst van het nieuwe systeem is op een aantal onderdelen duidelijker gemaakt.

Wat is er aangepast?

De loodsen maken gebruik van vaartuigen bij het beloodsen van zeeschepen. De kosten voor de afschrijving van deze vaartuigen komen in de loodsgeldtarieven terecht. De beschrijving van de afschrijvingsmethode van deze vaartuigen is uitgebreid.

Daarnaast is de toerekening van kosten in de regio Scheldemonden duidelijker beschreven. In deze regio werken de Nederlandse loodsen samen met de Vlaamse loodsen. Het toerekeningsysteem beschrijft de wijze waarop de kosten van deze samenwerking worden toegerekend.

Toerekeningssysteem

Het toerekeningssysteem bevat regels over hoe de kosten van het Nederlands Loodswezen moeten worden berekend. Dit zorgt ervoor dat alleen toegestane kostensoorten in de loodsgeldtarieven terecht komen. De reders betalen deze tarieven. Deze kosten maken daardoor deel uit van de vervoerskosten van producten.

Het toerekeningssysteem is door het Loodswezen geconsulteerd onder belanghebbende partijen. Deze partijen hebben ook kennis genomen van het definitieve toerekeningssysteem. Belangstellenden die het toerekeningssysteem in willen zien, kunnen zich tot het Loodswezen wenden.

Nieuwe Loodswet

De ACM stemt in met een toerekeningssysteem voor de loodsen met een looptijd van vijf jaar. Mocht in deze periode de nieuwe Loodsenwet worden ingevoerd, dan wordt deze periode ingekort en moet het Loodswezen een aangepast toerekeningssysteem aan de ACM voorleggen.

Rol ACM

Zeeschepen kunnen niet zomaar aanmeren in een Nederlandse zeehaven. Ze zijn verplicht een loods aan boord te nemen. Deze loodsen hebben een monopoliepositie. Daarom houdt de ACM toezicht op de efficiency, kwaliteit en tarieven van de loodsen. Hun klanten, de rederijen, betalen zo een prijs die gebaseerd is op doelmatige kosten bij een bepaalde kwaliteit en op een wettelijk vastgesteld uurtarief. De ACM bepaalt welke kosten de loodsen mogen opnemen in hun prijs, beoordeelt voorgestelde tarieven en stelt tarieven vast in een tariefbesluit.

 • 17 Mei 2018 om 15:55

Geschilbesluit Crown Van Gelder en TenneT over stroomstoring bij Diemen

Door ACM.nl

De klacht van Crown Van Gelder B.V. is niet-ontvankelijk omdat zij geen partij is die een geschil heeft met een netbeheerder. 

Het geschil gaat over de vraag of TenneT heeft voldaan aan haar wettelijke verplichtingen bij de stroomstoring in Diemen. De ACM concludeert echter dat Crown van Gelder geen partij is die een geschil heeft met een netbeheerder. Op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 kan alleen een partij die een geschil heeft met een netbeheerder een klacht indienen. Omdat Crown Van Gelder niet aan het vereiste voldoet, kan zij geen klacht indienen en is de klacht niet-ontvankelijk.

 • 17 Mei 2018 om 10:00

Van Drie mag Westreenen overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Van Drie mag Westreenen overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 14 mei 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 17 Mei 2018 om 15:16

Vesteda-groep mag 6000-7000 huurwoningen overnemen van Delta Lloyd (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Vesteda-groep mag een portefeuille van 6000-7000 huurwoningen overnemen van de fondsen die worden beheerd door Delta Lloyd. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 14 mei 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 17 Mei 2018 om 11:40
โŒ