[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 22 September 2017ACM Publicaties

Sligro mag groothandelsactiviteiten Heineken overnemen (concentratiebesluit)

Door shoogdorp

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) keurt de overname door Sligro van een deel van de groothandelsactiviteiten van Heineken goed. Volgens de ACM leidt de overname niet tot mededingingsproblemen. Er blijven voor afnemers voldoende alternatieven over.

 • 22 September 2017 om 15:09

Dawn Meats groep mag Dunbia overnemen (concentratiebesluit)

Door shoogdorp

[unable to retrieve full-text content]Dawn Meats groep mag Dunbia overnemen (concentratiebesluit)shoogdorp vr, 09/22/2017 - 15:35 Besluit Concentratie Dawn meat group en Dunbia

 • Fusies en overnames
 • On ACM Off Uit Dawn Meats groep mag Dunbia overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 september 2017 besloten.

  Dawn Meats groep mag Dunbia overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

  Publicatie kenmerken

  Documenttype

  Besluit

  Zaak

  Zaaknummer: 17/008984

  Trefwoorden

   
 • Concurrentie & Marktwerking
 • Both sidebars Concentratiebesluit Dawn Meats en Dunbia (PDF - 161.53 KB)
  • 22 September 2017 om 15:35
  OuderACM Publicaties

  Dawn Meats groep mag Dunbia overnemen (eindmededeling)

  Door shoogdorp

  Wat staat er in het besluit?

  De Dawn Meats groep  mag Dunbia (Ireland) Limited, Dunbia (Slane) en de rund en lamsvleesactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk van de Dunbia groep overnemen.. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

  Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

  Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Sector bestuursrecht
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  • 21 September 2017 om 15:29

  AMC en VUmc krijgen vergunning voor fusie (concentratiebesluit)

  Door itol

  AMC en VUmc krijgen een vergunning om te fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 5 september 2017 besloten. De ACM ziet geen grote gevolgen voor de concurrentie. Er blijven na de fusie voldoende keuzemogelijkheden voor patiënten en zorgverzekeraars. Dit geldt zowel voor de basiszorg als voor de (hoog)complexe ziekenhuiszorg of topzorg.

  • 21 September 2017 om 09:51

  Nieuwe beleidsregel van ACM schept duidelijkheid over internetsnelheden

  Door itol

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerp beleidsregel opgesteld waarin staat wat een normale, minimale en maximale internetsnelheid is. Daarmee moeten internetaanbieders aan hun klanten de juiste informatie geven over de aangeboden internetsnelheden. Volgens de Europese regels voor netneutraliteit moeten internetaanbieders transparant zijn over wat ze in het contract met een klant afspreken, bijvoorbeeld over welke maximumsnelheid een aanbieder kan leveren en welke snelheid een consument normaal gesproken kan verwachten. De ACM ziet erop toe dat internetaanbieders deze regels naleven.

  Iedereen kan tot en met vrijdag 20 oktober 2017 een reactie geven op de ontwerp-beleidsregel.

  • 19 September 2017 om 14:27

  Consultatie ontwerp beleidsregel kenbaar maken internetsnelheden

  Door itol

  Volgens de netneutraliteitsverordening moeten internetaanbieders precies omschrijven welke internetsnelheden consumenten mogen verwachten van de internetdienst die ze afnemen. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke maximumsnelheid een aanbieder kan leveren en welke snelheid een consument normaal gesproken kan verwachten.

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een ontwerp beleidsregel gemaakt waarin de verschillende internetsnelheden die worden genoemd in de netneutraliteitsverordening nader worden ingevuld. Op die manier wordt duidelijk welke verschillende snelheden internetaanbieders kenbaar moeten maken.

  Reageren kan tot en met 20 oktober 2017

  Wilt u reageren op deze ontwerp beleidsregel? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw reactie sturen naar de ACM. Dit kan tot en met 20 oktober 2017. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij de definitieve beleidsregel vaststelt.

  Hoe kunt u reageren?

  U kunt uw reactie per post of per e-mail insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer 16.0864.64.

  per post:

  Autoriteit Consument & Markt
  t.a.v. Directie Telecom Vervoer en Post
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag

  per e-mail:

  programma-ma@acm.nl

  • 19 September 2017 om 14:10

  H&S Group en HOYER willen een nieuwe onderneming starten (concentratiemelding)

  Door itol

  Wat staat er in de melding?

  H&S Group en HOYER willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 15 september 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

  Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • H&S Group houdt zich bezig met bulkgoederenlogistiek ten behoeve van de bevoorradingsketen met vloeibare levensmiddelen in Europa en Rusland
    

  • HOYER houdt zich bezig met het transport van vloeibare producten die in grote hoeveelheden en onder bijzondere omstandigheden moeten worden vervoerd

  Kan ik reageren op de melding?

  Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint ventureen als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

  Autoriteit Consument en Markt
  Directie Mededinging
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag
  Telefoon: (070) 722 2000
  Telefax: (070) 722 2355

  • 19 September 2017 om 13:02

  Pon wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over RH Marine (concentratiemelding)

  Door itol

  Wat staat er in de melding?

  Pon Netherlands B.V., een onderdeel van de Pon-groep, wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over RH Marine B.V., waarover zij nu met Parcom Buy Out Fund IV B.V. gezamenlijke zeggenschap heeft. De bedrijven hebben op 14 september 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

  Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • de Pon-groep is in Nederland actief op het gebied van personenauto’s, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, banden, wegenbouw- en grondverzetmaterieel, marine motoren, energieopwekkingsproducten, elektrotechnische oplossingen en diensten in de maritieme en industriële sectoren;

  • RH Marine B.V. is in de maritieme sector actief met het ontwikkelen en installeren van complexe technologische oplossingen voor schepen en met het van leveren van componenten hiervan aan derden.

  Kan ik reageren op de melding?

  Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

  Autoriteit Consument en Markt
  Directie Mededinging
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag
  Telefoon: (070) 722 2000
  Telefax: (070) 722 2355

  • 19 September 2017 om 09:53

  ING mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Riemersma (concentratiebesluit)

  Door itol

  ING Corporate Investments Participaties B.V. mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over B.V. Exploitatiemaatschappij Riemersma. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

  • 18 September 2017 om 17:00

  ING mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Riemersma (eindmededeling)

  Door itol

  Wat staat er in het besluit?

  ING Corporate Investments Participaties B.V. mag gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over B.V. Exploitatiemaatschappij Riemersma. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

  Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

  Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Sector bestuursrecht
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  • 18 September 2017 om 16:34

  Consultatie beleidsregel β€˜Toekenning en intrekking 090x- en 18xy- nummers’

  Door shoogdorp

  Bent u nummerhouder of nummergebruiker van een 090x-nummer of een viercijferig informatienummer dat begint met 18? Of wilt u zo’n nummer aanvragen? Dan heeft de ‘Beleidsregel toekenning en intrekking 090x- en 18xy-nummers’ mogelijk gevolgen voor u. De ACM is van plan om deze beleidsregel in te voeren. Daarom willen wij graag uw reactie op de conceptversie horen. De ACM kan uw input dan verwerken in de eindversie van de beleidsregel.

  Misbruik voorkomen door nieuwe beleidsregel

  De ACM wil voorkomen dat partijen misbruik maken van de tarieven als mensen bellen naar een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18. Daarom geven we met deze beleidsregel duidelijk aan waar een nummerhouder of nummergebruiker deze nummers voor mag gebruiken. De ACM gaat strenger controleren aan de poort: in de beleidsregel staat wanneer wij de aanvraag voor een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18 weigeren. Ook geven we aan wanneer we een toegekend nummer kunnen intrekken.

  Beleidsregel geeft duidelijkheid over interpretatie wetgeving

  De ACM krijgt regelmatig signalen over diensten waarbij de nummergebruiker zich verrijkt door het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen. Nummergebruikers houden bellers bijvoorbeeld onnodig lang aan de lijn, ze bieden betaaldiensten aan die er alleen op uit zijn bellers zo lang mogelijk aan de lijn te houden of ze rekenen een te hoog tarief. Al deze diensten zijn verboden volgens de huidige wetgeving. Voordat de ACM kan optreden tegen deze verboden diensten, willen wij eerst aangeven hoe wij de wetgeving interpreteren over de toekenning en intrekking van 090x-nummers en viercijferige nummers die beginnen met 18. Dit doen wij via deze beleidsregel.

  ACM gaat strenger controleren en actief optreden

  De ACM zal bij de aanvraag van een 090x-nummer of een viercijferig nummer dat begint met 18 strenger gaan controleren of de voorgenomen dienstverlening voldoet aan alle regels. Aanvragers krijgen mogelijk meer vragen voordat wij een aanvraag goedkeuren. Daarnaast gaan wij actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. Dit kan betekenen dat partijen hun dienstverlening binnenkort moeten aanpassen of staken, ook als zij al enige tijd actief zijn.

  Hoe kunt u reageren?

  U kunt uw reactie tot uiterlijk 18 oktober 2017 insturen:

  Per post

  Stuurt u uw reactie naar:
  Autoriteit Consument & Markt
  (o.v.v. beleidsregel, zaaknummer 17.0711.52)
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag

  Per mail

  Mailt u uw reactie naar consultatie@acm.nl Graag onder vermelding van zaaknummer 17.0711.52.

  Bevat uw reactie (bedrijfs)vertrouwelijke informatie? Dan kunt u dat aangeven. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat de ACM ervan uit dat uw reactie aan derden openbaar kan worden gemaakt. De ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden.

  • 18 September 2017 om 11:00

  ACM wil strenger optreden tegen misbruik informatienummers

  Door itol

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) treedt strenger op tegen misbruik van informatienummers die beginnen met 0900, 0906 of 0909 en de viercijferige nummers die beginnen met 18. Deze nummers worden soms misbruikt door voornamelijk doorschakeldiensten, zo blijkt uit signalen die de ACM binnenkrijgt. Om doeltreffend op te treden wil de ACM de regels voor deze informatienummers verduidelijken.

  Mening geven kan tot en met 18 oktober

  De ACM vraagt geïnteresseerden hun mening over de voorgenomen regels. Dat kan tot en met woensdag 18 oktober 2017. De ACM verwerkt de zienswijzen bij het uitwerken van de definitieve versie van de regels.

  ACM gaat strenger controleren en actief optreden

  De ACM zal bij de aanvraag van een 0900 en 0909-nummers en van viercijferig nummers die beginnen met 18, voortaan strenger gaan controleren of de voorgenomen dienstverlening voldoet aan alle regels. Dat kan betekenen dat aanvragers meer vragen moeten beantwoorden voordat de ACM hun aanvraag goedkeurt. De ACM gaat ook actief optreden tegen partijen die zich niet aan de regels houden. De consequentie daarvan kan zijn dat sommige partijen hun dienstverlening binnenkort moeten aanpassen of staken, ook als zij al enige tijd actief zijn.

  Wat is er aan de hand?

  Stel: een consument wil bellen met de klantenservice van zijn telecomaanbieder en zoekt het telefoonnummer op via zijn smartphone. Bovenaan de zoekresultaten verschijnt een advertentie van een doorschakeldienst. De consument denkt rechtstreeks te bellen met het gratis nummer van zijn telecomaanbieder, maar belt via een doorschakeldienst van 90 cent per minuut, zonder dat hij zich daarvan bewust is. De doorschakeldienst verrijkt zich zo wel heel eenvoudig. De nieuwe beleidsregel voorkomt onder andere dat een 0900- of 0909-nummer alleen wordt ingezet om het informatietarief zo lang mogelijk in rekening te brengen. Ook moet een beller voorafgaand aan een gesprek ervan op de hoogte zijn dat hij tijdens het gesprek wordt doorgeschakeld, dat degene die hij belt een doorverbindservice aanbiedt, en welk tarief geldt na doorschakeling.

  • 18 September 2017 om 11:00

  Zuyderland Medisch Centrum mag eigen elektriciteitsnet beheren

  Door itol

  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleent Stichting Zuyderland Medisch Centrum een ontheffing voor het aanwijzen van een netbeheerder. Dit betekent dat zij haar eigen net mag beheren. De ontheffing geldt voor het gesloten distributiesysteem dat is gelegen aan Henri Dunantstraat, sectie H nummers 3350, 3352, 3354, 2302, 2491 en 2492 te Heerlen.

  • 18 September 2017 om 10:00

  Aon Groep mag Unirobe MeeΓΉs Groep overnemen (concentratiebesluit)

  Door npallas

  [unable to retrieve full-text content]Aon Groep mag Unirobe Meeùs Groep overnemen (concentratiebesluit)npallas vr, 09/15/2017 - 16:49 Besluit Aon. wil Meeùs overnemen (concentratiemelding)

 • Fusies en overnames
 • On Annemarie Dorenbos ACM Off Uit Aon Groep mag Unirobe Meeùs Groep overnemen. Dat heeft de ACM op 15 september 2017 besloten.

  Aon Groep mag Unirobe Meeùs Groep overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

  Publicatie kenmerken

  Documenttype

  Besluit

  Zaak

  Zaaknummer: 17.0764.22

  Partijen

  Aon Groep Nederland B.V. Unirobe Meeùs Groep B.V.

  Trefwoorden

   
 • Concurrentie & Marktwerking
 • Both sidebars Aon Groep mag Unirobe Meeùs Groep overnemen (concentratiebesluit) (PDF - 211.74 KB)
  • 15 September 2017 om 16:49

  Aon Groep mag Unirobe MeeΓΉs Groep overnemen (eindmededeling)

  Door npallas

  Wat staat er in het besluit?

  Aon Groep mag Unirobe Meeùs Groep overnemen. Dat heeft de ACM op 15 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

  Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

  Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Sector bestuursrecht
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  • 15 September 2017 om 16:35

  Accuride wil mefro wheels overnemen (concentratiemelding)

  Door itol

  Wat staat er in de melding?

  Accuride Corporation wil mefro wheels GmbH overnemen. De bedrijven hebben op 8 september 2017 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

  Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

  • Accuride Corporation houdt zich bezig met de fabricage en levering van onderdelen voor commerciële voertuigen
  • mefro wheels GmbH houdt zich bezig met fabricage en levering van stalen wielen voor verschillende typen voertuigen

  Kan ik reageren op de melding?

  Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde [fusie/overname/joint venture]en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                          

  Autoriteit Consument en Markt
  Directie Mededinging
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag
  Telefoon: (070) 722 2000
  Telefax: (070) 722 2355

  • 14 September 2017 om 13:58

  TenneT did not comply with statutory requirements in Diemen power outage

  Door shoogdorp

  14-09-2017

  Dutch transmission system operator (TSO) TenneT failed to comply with its statutory requirements in the power outage that occurred in the high voltage power station in Diemen (near Amsterdam) in March 2015. This has been determined by the Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM) in a dispute that international steel producer Tata Steel had filed with ACM.

  Technical cause of the outage

  Following the dispute filed by Tata Steel, ACM launched a new, wider investigation into the power outage in TenneT’s 380kV network. A previous investigation had revealed that the outage was caused by a combination of a technical failure and a human error. That investigation was conducted by an external consultancy commissioned by TenneT, under the watchful eye of ACM.

  The aim of the first investigation was primarily to establish the technical cause of the outage, and to draw lessons from it.

  Obtaining the information to settle the dispute

  In the newer, wider investigation, ACM also looked at the “N-1”- criterion. This statutory criterion means that an outage in one part of the grid, for example in a circuit or in a transformer, cannot lead to an interruption in the transmission of electricity. TenneT has violated this standard through the way in which the Diemen power station was designed.

  The aim of the second investigation, which has been conducted by ACM, was to obtain the necessary information to be able to settle the dispute between Tata Steel and TenneT.

  A million households were left without power

  Due to the power outage of 27 March, 2015, approximately 1 million households in the Dutch province of North-Holland and the adjacent province of Flevoland were left without power for one hour. Rail traffic and air traffic were disrupted, hospitals had to cancel operations, and telephone systems broke down.

  Efficient system operation

  ACM supports the objective of realizing an affordable, secure, and sustainable supply of energy. It regulates system operators that have a monopoly on the transmission of natural gas and electricity. ACM’s regulatory regime ensures that tariffs are not higher than necessary, and it helps create a healthy investment climate.
   

  • 14 September 2017 om 11:08

  Franciscus Gasthuis & Vlietland mag vier specialismen Havenziekenhuis overnemen (concentratiebesluit)

  Door itol

  Stichting Sint Franciscus Vlietland Groep mag de zorgactiviteiten van de specialismen urologie, keel-, neus- en oorheelkunde, longziekten en cardiologie van Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

  • 14 September 2017 om 09:00

  Standard Investment mag Riedel overnemen (eindmededeling)

  Door itol

  Wat staat er in het besluit?

  SIF III Holding Coöperatief U.A. mag Riedel B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 september 2017 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

  Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

  Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

  Rechtbank Rotterdam
  Sector bestuursrecht
  Postbus 50951
  3007 BM Rotterdam

  • 13 September 2017 om 12:39

  DPG verzoekt ACM om vergunningsvoorschrift in te trekken

  Door itol

  De ACM heeft een verzoek ontvangen van De Persgroep Nederland B.V. (DPG) om een eerder opgelegd vergunningvoorschrift in te trekken. Dit voorschrift is opgelegd in 2000 bij de goedkeuring van de overname van VNU Dagbladen door Wegener Arcade (nu: DPG). Het voorschrift houdt in dat de  dagbladen ‘Provinciale Zeeuwse Courant’ (hierna: “PZC”) en ‘BN/De Stem’ onafhankelijk van elkaar moeten blijven. Daarnaast moet Wegener zorgen dat beide titels verspreid blijven worden in Zeeuws-Vlaanderen. DPG heeft de ACM verzocht het voorschrift op te heffen vanwege gewijzigde marktomstandigheden.

  Indien u opmerkingen wilt maken over dit verzoek kunt u dit binnen 7 dagen na publicatie van deze mededeling doen. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                       

  Autoriteit Consument en Markt
  Directie Mededinging
  Postbus 16326
  2500 BH Den Haag
  Telefoon: (070) 722 2000
  Telefax: (070) 722 2355

  • 13 September 2017 om 09:38
  ❌