[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren โ€” 19 Maart 2018ACM Publicaties

EG Group mag NRGValue overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

EG Group mag NRGValue overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de overname wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een overname hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 19 Maart 2018 om 09:00

EG Group mag NRGValue overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

EG Group mag NRGValue overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 19 Maart 2018 om 09:00
OuderACM Publicaties

ERGP publiceert prioriteiten werkprogramma 2018

Door ACM.nl

De European Regulators Group for Postal Services (ERGP) heeft op 8 maart 2018 een persbericht uitgebracht over de belangrijkste onderwerpen uit zijn werkprogramma voor 2018. Dat zijn onder meer de geharmoniseerde implementatie van de nieuwe Europese erordening over grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten en het ondersteunen van de Europese Commissie met het oog op de herziening en hervorming van de Europese Postrichtlijn.

De ERGP bestaat uit de nationale toezichthouders op postgebied uit de EU-landen, de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en landen met kandidaatstatus voor toetreding tot de EU. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is namens Nederland lid van de ERGP.

 • 16 Maart 2018 om 10:30

ReintenInfra wil Van Wijk Beheer overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

ReintenInfra wil Van Wijk Beheer overnemen. De bedrijven hebben op 8 maart 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • ReintenInfra is actief op het gebied van grond-, weg- en waterbouw en activiteiten die daaraan dienstbaar zijn, zoals verkeersmaatregelen, aanbrengen van markteringen en de productie van asfalt
 • Van Wijk Beheer is een groep van bedrijven die gespecialiseerd is in grond-, weg-, beton-, en waterbouw, sloopwerk, groenrecycling, bronbemaling en verhuur van machines.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                                      

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 15 Maart 2018 om 10:30

Eneco Levering mag E.ON Benelux Levering overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Eneco Levering mag E.ON Benelux Levering overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

Vergunning aanvragen

Als de bedrijven een vergunning aanvragen, dan neemt de ACM binnen 13 weken een beslissing of de [fusie, overname of joint venture] wel of niet door mag gaan. Ook in deze periode kunnen de bedrijven oplossingen aandragen.

Soms heeft de ACM meer informatie nodig. We vragen die informatie dan op bij de bedrijven die een [fusie, overname of joint venture] hebben aangemeld. We zetten in dat geval de behandeltermijn stil totdat we die informatie hebben ontvangen.

 • 15 Maart 2018 om 10:00

Eneco Levering mag E.ON Benelux Levering overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Eneco Levering mag E.ON Benelux Levering overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 15 Maart 2018 om 10:00

Goedkeuring back-upmethodologie Nord Pool CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van Nord Pool AS (hierna: Nord Pool) voor de back-upmethodologie goed.

Het voorstel voor de back-upmethodologie bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De back-upmethodologie

De NEMO’s moeten volgens artikel 36, derde lid, van de CACM Verordening een voorstel voor de back-upmethodologie ontwikkelen. Op 16 februari 2017 ontving de ACM dit voorstel van Nord Pool. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan Nord Pool verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2017 heeft Nord Pool aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de back-upmethodologie goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 16:30

Goedkeuring back-upmethodologie EPEX Spot CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van EPEX Spot SE (hierna: EPEX Spot) voor de back-upmethodologie goed.

Het voorstel voor de back-upmethodologie bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De back-upmethodologie

De NEMO’s moeten volgens artikel 36, derde lid, van de CACM Verordening een voorstel voor de back-upmethodologie ontwikkelen. Op 16 februari 2017 ontving de ACM dit voorstel van EPEX Spot. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan EPEX Spot verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2017 heeft EPEX Spot aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de back-upmethodologie goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 16:30

Goedkeuring producten intraday EPEX Spot CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van EPEX Spot SE (hierna: EPEX Spot) voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces goed.                             

Het voorstel voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Producten voor het intradaykoppelingsproces

De NEMO’s moeten volgens artikel 53, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel ontwikkelen voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces. Op 16 februari 2017 ontving de ACM het voorstel voor de producten voor  het intradaykoppelingsproces van EPEX Spot. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan EPEX Spot verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2017 heeft EPEX Spot aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 15:30

Goedkeuring producten day-ahead EPEX Spot CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van EPEX Spot SE (hierna: EPEX Spot) voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces goed.

Het voorstel voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Producten voor het day-aheadkoppelingsproces

De NEMO’s moeten volgens artikel 40, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel ontwikkelen voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces. Op 16 februari 2017 ontving de ACM het voorstel voor de producten voor  het day-aheadkoppelingsproces van EPEX Spot. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan EPEX Spot verzocht het voorstel te wijzigen. Op 1 december 2017 heeft EPEX Spot aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 15:30

Goedkeuring producten day-ahead Nord Pool CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van Nord Pool Spot AS (hierna: Nord Pool) voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces goed.

Het voorstel voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Producten voor het day-aheadkoppelingsproces

De NEMO’s moeten volgens artikel 40, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel ontwikkelen voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces. Op 16 februari 2017 ontving de ACM het voorstel voor de producten voor  het day-aheadkoppelingsproces van Nord Pool. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan Nord Pool verzocht het voorstel te wijzigen. Op 16 november 2017 heeft Nord Pool aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige day-aheadkoppelingsproces goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 15:30

Goedkeuring producten intraday Nord Pool CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van Nord Pool Spot AS (hierna: Nord Pool) voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces goed.

Het voorstel voor producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. De ACM heeft in eerdere besluiten EPEX Spot en Nord Pool aangewezen als NEMO. Deze NEMO’s hebben als taak om deze Europese elektriciteitshandel uit te voeren. Op grond van de CACM Verordening moeten de NEMO’s binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Producten voor het intradaykoppelingsproces

De NEMO’s moeten volgens artikel 53, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel ontwikkelen voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces. Op 16 februari 2017 ontving de ACM het voorstel voor de producten voor  het intradaykoppelingsproces van Nord Pool. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 14 augustus 2017 aan Nord Pool verzocht het voorstel te wijzigen. Op 16 november 2017 heeft Nord Pool aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 31 januari 2018 keurt de ACM het voorstel voor de producten waarmee rekening kan worden gehouden bij het eenvormige intradaykoppelingsproces goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 14 Maart 2018 om 15:30

Nimbus mag Tune Holding en J. de B. Holding overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Nimbus Investment Fund III Coöperatief U.A. mag Tune Holding B.V. en J.de B. Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 12 Maart 2018 om 16:00

Nimbus mag Tune Holding en J. de B. Holding overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Nimbus Investment Fund III Coöperatief U.A. mag Tune Holding B.V. en J.de B. Holding B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 9 maart 2018 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 12 Maart 2018 om 15:30

Goedkeuring regionaal ontwerp transmissierechten TenneT FCA Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor het regionaal ontwerp transmissierechten Channel regio goed.

Het regionaal ontwerp transmissierechten Channel regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders in de Channel regio moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening een voorstel voor een regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten ontwikkelen. Op 18 april 2017 ontving de ACM het voorstel voor het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel regio van BritNed. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 18 oktober 2017 aan BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 18 december heeft BritNed aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 16 februari 2018 keurt de ACM het voorstel voor het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Channel regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Lees het Staatscourantbericht 

 • 12 Maart 2018 om 14:00

Goedkeuring regionaal ontwerp transmissierechten BritNed FCA Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor het regionaal ontwerp transmissierechten Channel regio goed.

Het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel regio bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).                           

Het voorstel

De transmissiesysteembeheerders in de Channel regio moeten volgens artikel 31 van de FCA Verordening een voorstel voor een regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten ontwikkelen. Op 18 april 2017 ontving de ACM het voorstel voor het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel regio van BritNed. Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 18 oktober 2017 aan BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 18 december heeft BritNed aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 16 februari 2018 keurt de ACM het voorstel voor het regionaal ontwerp voor langetermijntransmissierechten in de Channel regio goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Channel regio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 12 Maart 2018 om 14:00

KPN heeft niet te laag geprijsd bij overheidsaanbesteding vaste telefonie in 2010

Door ACM.nl

Tele2 heeft de ACM in 2016 gevraagd te onderzoeken of het aanbod van KPN in de overheidsaanbesteding voor vaste telefonie in 2010 (OT2010) niet te laag geprijsd was. KPN had destijds de verplichting om in haar prijsstelling te zorgen voor voldoende marge tussen de retail- en wholesaletarieven (ook wel gedragsregel 5 genoemd).  Op die manier werd gestimuleerd dat de concurrentie ook in staat was om een aanbod te doen. 

De ACM heeft hierop onderzoek gedaan en concludeert dat KPN deze verplichting niet heeft overtreden. In een besluit van 24 maart 2017 heeft de ACM daarom het verzoek van Tele2 om handhavend op te treden tegen KPN, afgewezen.

Tele2 heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

De ACM komt in een beslissing op bezwaar tot de conclusie dat de bezwaren van Tele2 ongegrond zijn.

De ACM publiceert nu zowel het primaire besluit als de beslissing op bezwaar van 14 februari 2018.

 • 12 Maart 2018 om 11:00

Speciale uitgave: Effectmeting van mededingings- en reguleringsbeleid

Door ACM.nl

De Economist heeft een speciale editie uitgegeven over de effecten van het toezicht op de mededinging en regulering.

Effectmeting onderbouwt het optreden van toezichthouders én leert toezichthouders over haar optreden. In deze speciale editie staan voorbeelden van effectmetingen, bijvoorbeeld van de fusies van telecomproviders en de demonopolisering van één nationaal afvalbedrijf. Andere artikelen gaan over de effecten van mededingings- en reguleringsbeleid op welvaart. De algemene conclusie uit al deze studies is dat eerlijke concurrentie belangrijk is voor de welvaart van consumenten en economische ontwikkeling.

De bijdragen staan allemaal in De Economist. De redactie van deze editie lag mede bij de ACM. De artikelen zijn geschreven in het Engels.

 • 8 Maart 2018 om 16:00

De affiliate marketing industrie aan zet voor betere naleving regels spam

Door ACM.nl

De ACM maakt deel uit van UCENet (Unsolicited Communications Enforcement Network). In dit wereldwijde netwerk werken bestrijders van spam en andere ongevraagde elektronische berichten samen bij het toezicht en handhaving. Verschillende toezichthouders binnen dit netwerk, waaronder de ACM, hebben vorig jaar gezamenlijk een wereldwijde controle gedaan naar het versturen van ongevraagde berichten in de affiliate marketing industrie, waarbij ruim 900 websites zijn onderzocht. De resultaten van de sweep zijn nu openbaar. Hierbij blijkt dat het mogelijk is de regels na te leven, maar dat dit wel inspanningen vraagt van alle betrokken partijen.

Bekijk hier resultaten van de sweep

Marktmodel

Een affiliate netwerk vormt dé schakel tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Door tussenkomst van het netwerk kunnen zij elkaar vinden en kan promotiemateriaal van adverteerders op een snelle manier worden verspreid onder een grote groep consumenten.

Resultaten

De controle heeft laten zien dat het heel goed mogelijk is om de wet na te leven. Er waren voldoende voorbeelden waar het goed geregeld was. Wel zijn er enkele aandachtspunten om de hoeveelheid spam via affiliate netwerken te verminderen.

Ten eerste is er een gebrek aan zelfregulering binnen de affiliate marketing industrie. In de algemene voorwaarden van de affiliate netwerken zouden richtlijnen moeten komen die duidelijk maken wat wel of niet is toegestaan met betrekking tot ongevraagde communicatie. In Nederland heeft de ACM hierin eerder stappen gezet.

Ook is er een gebrek aan juiste toestemming van consumenten. In verschillende landen, ook in Nederland, moet de consument toestemming hebben gegeven voordat partijen commerciële berichten mogen mailen. Vaak bleek deze toestemming niet juist te zijn of te ontbreken.

E-mails die via affiliate netwerken worden verzonden blijken vaak misleidende advertenties te bevatten. Deze worden verzonden door publishers die snel weer verdwijnen of van identiteit wisselen. Zij versturen de spam onder veel verschillende en vaak wisselende namen. Dit maakt handhaving lastig.

Toezicht ACM

Wanneer de controles hierop binnen de affiliate marketing industrie niet goed geregeld zijn, dan kan er al snel sprake zijn van spam. Spamberichten zijn commerciële elektronische berichten die consumenten ontvangen zonder dat zij daar specifieke toestemming voor hebben gegeven. Dit is verboden. Alle drie de partijen, de adverteerders, publishers en de netwerken zijn verantwoordelijk voor het verzenden van e-mailberichten. De ACM is al langer bezig met onderzoek naar affiliate marketing. Een aantal netwerken heeft de ACM aangesproken op hun gedrag. Als het nodig is kan de ACM ook boetes opleggen. Dat is ook al gebeurd in een aantal zaken.

 • 8 Maart 2018 om 12:30

Eiffage en Svelar willen de gezamenlijke zeggenschap over Kropman verkrijgen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Eiffage en Svelar willen samen een nieuwe onderneming starten. De bedrijven hebben op 1 maart 2018 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de joint venture.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

Eiffage is wereldwijd actief in de sectoren bouw en concessies waarin de volgende expertises gebundeld zijn zoals civiele techniek, energie en staalconstructies. Eiffage heeft haar activiteiten onderverdeeld in 4 bedrijfstakken: bouw, energie, infrastructuur en concessies;

Svelar  is een houdstervennootschap met een 100% deelneming in Powertec Diesel Services. Deze onderneming opereert in heel Nederland en onderhoudt noodstroomaggregaten van vrijwel alle fabricaten. Daarnaast heeft Svelar een 15% deelneming in Marema B.V.

Kropman is actief op het gebied van werktuigbouw, elektrotechniek en meet en regeltechniek in Nederland. Zij levert diensten op het gebied van ontwerp, bouw en beheerdiensten met betrekking tot facilitaire installaties. Zij is hoofdzakelijk actief op utiliteit, gezondheidszorg en industrie.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde joint venture en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:                                            

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 8 Maart 2018 om 09:00
โŒ