[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderACM Publicaties

Groei pakkettenmarkt opnieuw compensatie voor krimp postmarkt

Door ACM.nl

In 2018 zijn er opnieuw meer pakketten en minder brieven en kaarten verstuurd dan een jaar geleden. Samen groeiden deze markten wel: met de bezorging van pakketten en brievenbuspost werd ruim €3,5 miljard omzet gegenereerd. Dat staat in de Post- en Pakkettenmonitor 2018 die de ACM vandaag publiceert.

Er werden 504 miljoen pakketjes vervoerd en daarmee behaalden pakketbedrijven 17% meer omzet dan in 2017: bijna €2,5 miljard. De markt voor brievenbuspakjes groeide ook: ten opzichte van 2017 is de groei in omzet 18%.

Consumentenpost en zakelijke post duurder

De hoeveelheid brievenbuspost daalt: in 2018 jaar werden er 2,3 miljard stuks verstuurd, 9% minder dan in 2017. Deze zorgden voor €1 miljard aan omzet, dat was 7% minder dan in 2017. Consumentenpost maakt 6% uit van de totale hoeveelheid post die verzonden wordt. Consumenten verstuurden vorig jaar gemiddeld 8 brieven en kaarten per persoon, in 2017 waren dat er nog 10. De andere 94% van de post wordt door bedrijven en overheidsinstellingen verstuurd.

Voor consumenten werd de post in 2018 duurder: zij gingen gemiddeld 7% meer per stuk betalen. Als verlener van de universele postdienst bezorgde PostNL het overgrote deel van de consumentenpost. Daarnaast bezorgt Sandd een klein, maar groeiend percentage van de brieven en kaarten van consumenten. De regionale postvervoerders bezorgen ook consumentenpost, samen minder dan een procent van het totaal.

De zakelijke post die de volgende dag bezorgd wordt, werd ook duurder: gemiddeld 4%. Ook hier is PostNL veruit de grootste partij. De andere postvervoerders hebben in 2018 wel weer enkele procenten marktaandeel gewonnen.

Zakelijke post die pas later bezorgd hoeft te worden, kent al langere tijd een stabiele prijs van gemiddeld 23 of 24 cent per stuk. Bedrijven gebruiken de langzamere diensten met name voor het versturen van reclame-uitingen en tijdschriften. Overheidsinstellingen maken gebruik van de langzamere diensten voor het verzenden van grote hoeveelheden brieven. Voor langzamere post kunnen verzenders al langere tijd kiezen tussen verschillende postvervoerders.

Bredere dienstverlening voor webshops

De meeste postvervoerders richten zich gezien de groeiende markt ook op het vervoer van pakketten. Ook bieden deze partijen extra diensten aan. Meer bedrijven dan een jaar geleden bieden diensten aan vanaf het moment van bestelling totdat het pakket bij de consument is bezorgd (zoals voorraadbeheer en orderafhandeling). Consumenten profiteren hierdoor van ruimere besteltijden en snellere verzending.

Het versturen van pakketten werd in 2018 goedkoper. PostNL blijft daarbij de grootste aanbieder van pakketvervoer voor bedrijven, maar zeker ook voor consumenten.

 • 23 Augustus 2019 om 08:00

Post- en Pakkettenmonitor 2018

Door ACM.nl

Nederland heeft een groeiende bezorgmarkt: de pakkettenmarkt groeit harder dan de markt voor brievenbuspost krimpt. In deze Post- en Pakkettenmonitor 2018 geeft de ACM een overzicht van de marktontwikkelingen op de bezorgmarkt op basis van gegevens van 30 postvervoerders en 6 pakketvervoerders in Nederland.

 • 23 Augustus 2019 om 08:00

Dura Vermeer mag gezamenlijk met Stichting Administratiekantoor Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn en Geldermalsen zeggenschap verkrijgen over Beheersmaatschappij Gebr. van Doorn Geldermalsen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Dura Vermeer mag gezamenlijk met Stichting Administratiekantoor Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn en Geldermalsen zeggenschap verkrijgen over Beheersmaatschappij Gebr. van Doorn Geldermalsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 augustus 2019 besloten. Er blijft voldoende concurrentie over na de gezamenlijke zeggenschap.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 22 Augustus 2019 om 13:19

Dura Vermeer mag gezamenlijk met Stichting Administratiekantoor Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn en Geldermalsen zeggenschap verkrijgen over Beheersmaatschappij Gebr. van Doorn Geldermalsen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Dura Vermeer mag gezamenlijk met Stichting Administratiekantoor Beheersmaatschappij Gebr. Van Doorn en Geldermalsen zeggenschap verkrijgen over Beheersmaatschappij Gebr. van Doorn Geldermalsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 21 augustus 2019 besloten. Er blijft na de gezamenlijke zeggenschap voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • 22 Augustus 2019 om 12:59

Voorstel codewijziging Aansluitplicht gas LNB

Door ACM.nl

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. De aanleiding voor het voorstel is de wijziging van de wettelijke taak van het aansluiten van grote gasaansluitingen. Netbeheerders hebben vanaf 1 januari 2020 tot taak de volledige aansluiting aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Aansluitcode gas LNB en de Invoedcode Gas LNB, die gaan over het aanvragen, realiseren en aanpassen van aansluitingen op het landelijk gastransportnet. Daarnaast stelt Netbeheer Nederland voor om de Aansluitcode Gas LNB - Aansluitpunt en de Meetcode Gas LNB – Meting door Aangeslotene te laten vervallen. 

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 22 Augustus 2019 om 16:18

NN Group wil VIVAT Schadeverzekeringen overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

NN Group N.V. wil VIVAT Schadeverzekeringen N.V. overnemen. De bedrijven hebben op 19 augustus 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • NN Group N.V. is een Nederlandse verzekeringsgroep met ook een vermogensbeheer-en bankierstak. De verzekeringsactiviteiten houden zowel levensverzekeringen en pensioenproducten in, alsook non-life verzekeringen.
 • VIVAT Schadeverzekeringen N.V. is de non-life verzekeringstak van de VIVAT groep, een Nederlandse verzekeraar en vermogensbeheerder. Deze tak omvat non-life verzekeringen, een distributieovereenkomst met De Volksbank en de activiteiten van Route Mobiel.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 21 Augustus 2019 om 10:44

SkypeOut geregistreerd als openbare elektronische communicatiedienst

Door ACM.nl

De door Skype aangeboden dienst SkypeOut is een openbare elektronische communicatiedienst. Dat volgt uit een uitspraak van 5 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen Skype Communications Sarl en de Belgische toezichthouder (BIPT). Skype heeft zich daarom geregistreerd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

SkypeOut is een betaalde dienst die door Skype wordt aangeboden. Hiermee is het mogelijk om met een computer naar vaste lijnen en mobiele nummers te bellen. Er is geen abonnement voor nodig: de gebruiker moet vooraf een bepaald tegoed kopen, daarna werkt dit tegoed als een soort prepaid-telefoonkaart.

Aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten hebben bepaalde rechten en plichten, die volgen uit de Telecommunicatiewet. Als toezichthouder heeft de ACM de taak om deze aanbieders te registreren en te controleren of zij zich aan de regels houden. Henk Don, bestuurslid ACM: ‘Uit de uitspraak blijkt dat deze regels ook gelden voor diensten zoals SkypeOut. We roepen partijen op om zich bij ons te melden als ze een soortgelijke dienst aanbieden.’

Telecomaanbieders moeten zich registreren bij de ACM als ze een dienst aanbieden die het mogelijk maakt om vaste en mobiele telefoonnummers te bellen via Voice over IP. Daarnaast is, volgens het Hof, ook van belang dat het gaat om een dienst tegen betaling en dat een interventie van de telecomproviders is vereist om de verbinding met vaste en mobiele nummers te bewerkstelligen.

In de zaak rond de registratie van Skype legde de ACM eerder een last onder dwangsom op, die is opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Hof. Door de registratie komt de overtreding te vervallen en verbeurt Skype de dwangsom niet.

 • 21 Augustus 2019 om 08:00

SkypeOut geregistreerd als elektronische communicatiedienst

Door ACM.nl

De door Skype aangeboden dienst SkypeOut is een openbare elektronische communicatiedienst. Dat volgt uit een uitspraak van 5 juni 2019 van het Europese Hof van Justitie in een zaak tussen Skype Communications Sarl en de Belgische toezichthouder (BIPT). Skype heeft zich daarom geregistreerd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

In de zaak rond de registratie van Skype legde de ACM eerder een last onder dwangsom op, die is opgeschort in afwachting van de uitspraak van het Hof. Door de registratie komt de overtreding te vervallen en verbeurt Skype de dwangsom niet.

 • 21 Augustus 2019 om 08:00

Uitspraak CBb bevestigt kartelboete ondernemingen leesmappen

Door ACM.nl

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 20 augustus 2019 bevestigd dat ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld en daarvoor boetes heeft opgelegd aan ondernemingen die leesmappen verspreiden en hun feitelijk leidinggevers. Deze ondernemingen hadden de markt onderling verdeeld. Zij spraken af om elkaars klanten niet te werven en maakten afspraken over elkaars werkgebied. Ter controle daarvan wisselden de verschillende leesmapondernemingen regelmatig informatie uit.

Het CBb volgt deels de door de ACM gehanteerde systematiek om tot evenredige boetes voor individuele ondernemingen te komen, maar ziet aanleiding de systematiek te verfijnen en de boetes lager vast te stellen.

De uitspraak van het CBb is definitief.

 • 20 Augustus 2019 om 15:24

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard mogen (nog) niet fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 16 augustus 2019 besloten. De voorgenomen fusie heeft mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 20 Augustus 2019 om 10:00
โŒ