[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

๐Ÿ”’
โŒ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderACM Publicaties

Concept codebesluit snelle spanningsvariaties

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een conceptbesluit over het voorstel van Netbeheer Nederland over snelle spanningsvariaties.

De kwaliteitseisen die afnemers van de netbeheerder mogen verwachten op netten vanaf 1 kV worden aangepast. Het betreft de snelle spanningsvariatie; dit zijn de veranderingen van de spanning binnen een fractie van een seconde. Ook bepaalt deze codewijziging de maximale toelaatbare netvervuiling die een afnemer mag veroorzaken.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 14 Juni 2019 om 09:35

Ontwerp codewijzigingsbesluit uitfasering profielsegment E3

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een ontwerpbesluit opgesteld over het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU over de uitfasering van het profielsegment E3. Met dit ontwerpbesluit stelt ACM wijzigingen van de Meetcode elektriciteit, de Begrippencode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas vast.

Het doel van deze wijzigingen is om het E3-profiel uit te faseren, waardoor er een eerlijkere verdeling van kosten tussen afnemers ontstaat.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies 6 weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. ACM biedt ook de gelegenheid om uw zienswijze mondeling te geven.

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 14 Juni 2019 om 09:31

NIBC, Rotterdam Port Fund en Fred Schouten Beheer mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding (eindmededeling)

Door ACM.nl

NIBC Co-Investments Holding B.V., Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. en Fred Schouten Beheer B.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 juni 2019 besloten. Er blijft na de concentratie voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 14 Juni 2019 om 10:00

NIBC, Rotterdam Port Fund en Fred Schouten Beheer mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

NIBC Co-Investments Holding B.V., Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. en Fred Schouten Beheer B.V. mogen gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Rolande Holding B.V. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 13 juni 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • NIBC Co-Investments Holding B.V. is onderdeel van de NIBC Groep, een investeringsbank;
 • Coöperatie Rotterdam Port Fund U.A. is een investeringsfonds gericht op ondernemingen die onderdeel zijn van de transitie van de havensector naar de toekomst;
 • Fred Schouten Beheer B.V. is onderdeel van de Schouten Groep die actief is op het gebied van onderhoud van, reparatie van en handel in gebruikte en nieuwe bedrijfswagens en bijbehorende onderdelen, lease en verhuur van bedrijfswagens en handel in en exploitatie van (vloeibaar) aardgas;
 • Rolande Holding B.V. exploiteert vloeibaar aardgas (LNG) en vloeibaar biogas (bio-LNG) in het wegtransport middels 12 tankstations.
 • 14 Juni 2019 om 10:00

Koopjedeal.nl past retourbeleid en bereikbaarheid klantenservice aan

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft Koopjedeal.nl  op de vingers getikt. Koopjedeal.nl is een website waarop iedere dag nieuwe aanbiedingen verschijnen. Via ConsuWijzer ontving de ACM sinds eind 2018 tientallen meldingen van consumenten over de onbereikbare klantenservice, retourzendingen die niet goed verwerkt waren of bestellingen die niet geleverd werden. De ACM heeft geëist dat het bedrijf het retourbeleid aanpast, verbeteringen doorvoert in de bereikbaarheid van de klantenservice en de bestelde goederen tijdig levert. Koopjedeal.nl heeft dit gedaan en het nieuwe retourbeleid ingevoerd.

Wat was er aan de hand?

Eind 2018 kreeg ConsuWijzer veel klachten van consumenten over Koopjedeal.nl. De ACM heeft Koopjedeal hierop aangesproken. Het bedrijf gaf aan dat de voorraad door een brand in september 2018 grotendeels was verwoest. Hierna raakte het bedrijf het zicht op de bestellingen en retourzendingen kwijt. Klanten konden het bedrijf slecht bereiken, met lange wachttijden aan telefoon en per mail tot gevolg. Het bedrijf verzuimde zijn klanten te informeren over de oorzaak van de vertraging.

Resultaat: betere klantenservice, achterstanden weggewerkt, retourbeleid aangepast

Koopjedeal.nl heeft na gesprekken met de ACM zijn klantenservice verbeterd. Het bedrijf heeft toegezegd om klanten die vragen stellen per mail of telefoon te woord te staan binnen een redelijke termijn. Het bedrijf meldt dat alle bestellingen, retourzendingen en verzoeken uit de maanden na de brand zijn afgehandeld.

Uit de meldingen bleek ook dat Koopjedeal.nl zijn klanten onjuist informeerde over de manier waarop zij hun aankoop konden annuleren. Zij moesten via hun account op de website laten weten dat zij de bestelling wilden annuleren, waarna zij binnen enkele dagen het verzendlabel ontvingen om de aankoop terug te sturen. Dit mag niet. Klanten moeten hun bestelling kunnen annuleren op verschillende manieren, bijvoorbeeld via mail, telefoon of per brief. Daarnaast moeten klanten uiterlijk bij ontvangst van hun bestelling alle informatie ontvangen over hoe zij hun bestelling terug kunnen sturen. Bovendien mogen consumenten niet afhankelijk zijn van de verkoper om het product terug te sturen. Bij online aankopen is het terugsturen binnen de bedenktijd een basisrecht van de consument. Koopjedeal.nl heeft zijn werkwijze rond annuleren en terugsturen aangepast. Het bedrijf voegt nu bij de bevestiging van de bestelling een herroepingsformulier toe en geeft informatie hoe de klant de aankoop kosteloos terug kan sturen.

Snelle aanpak consumentenproblemen

De ACM heeft verschillende instrumenten tot haar beschikking om consumentenproblemen op te lossen. Bij haar keuze voor een aanpak zet de ACM de consument centraal. In dit geval kiest de ACM voor het aanspreken van het bedrijf om het probleem op te lossen. Via meldingen bij ConsuWijzer blijft de ACM volgen of het bedrijf de afgesproken aanpassingen ook in praktijk brengt. Als dat niet het geval is kan de ACM handhavend optreden.

 • 14 Juni 2019 om 09:30

Besluit ontheffing Netcode voor station Middenmeer

Door ACM.nl

De ACM verleent  TenneT TSO B.V. een ontheffing van de Netcode zodat de windmolenparken aangesloten op station Middenmeer eerder in gebruik kunnen worden genomen.

In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie-opwekking in het Wieringermeer. Verschillende windmolenparken zullen worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om de aansluiting mogelijk te maken moet TenneT een nieuw 150 kV-station aanleggen: Middenmeer.

Bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het tracé Anna Paulowna – Middenmeer is een vertraging opgetreden. Naar verwachting zal een tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer daardoor op zijn vroegst ongeveer anderhalf jaar later (laatste kwartaal van 2020) in bedrijf worden genomen. In deze situatie, het tijdelijk niet hebben van een tweede 150 kV-verbinding, voldoet TenneT (tijdelijk) niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk om het station eerder in gebruik te kunnen nemen en Liander (en haar aangeslotenen) van transport te kunnen voorzien.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat de windmolenparken zo snel mogelijk kunnen starten met de productie van duurzaam opgewekte windvermogen.

Op 12 april 2019 heeft de ACM het ontwerpbesluit geconsulteerd. Daarop zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 14 Juni 2019 om 09:00

Nikita SAS wil Airplane Holding B.V. overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Nikita SAS wil Airplane Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 3 juni 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Nikita SAS: is een houdstermaatschappij van de Franse private equity investeerder Naxicap Partners. Naxicap partners houdt via Nikita SAS honderd procent van de aandelen in verschillende entiteiten die gezamenlijk de Technicis Group vormen. Technicis levert vertaaldiensten in Frankrijk, België, Zwitserland, Italië, Finland, Spanje, Tsjechië en Canada.
 • Airplane Holding B.V.: is de holding die Livewords houdt. Livewords levert vertaaldiensten in Nederland. Airplane houdt verder alle aandelen van enkele andere kleinere aanbieders van vertaaldiensten.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 13 Juni 2019 om 15:56

AXA wil DoubleTree Amsterdam overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Triplewood Holding B.V. wil Wisdom Property NL II B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 11 juni 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Triplewood Holding B.V. is een onderdeel van de AXA Groep. De AXA Groep is een internationale verzekeringsgroep en vermogensbeheerder
 • Wisdom Property NL II B.V. houdt zich bezig met de exploitatie van het Double Tree Hotel by Hilton in Amsterdam

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 13 Juni 2019 om 11:55

DWS mag NLDC overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

DWS Alternatives Global Limited mag NLDC B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 12 juni 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 13 Juni 2019 om 11:51

DWS mag NLDC overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

DWS Alternatives Global Limited mag NLDC B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 12 juni 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

 • DWS Alternatives Global Limited: investeringsmaatschappij
 • NLDC B.V.: het aanbieden van collocatie- en connectiviteitsdiensten en de exploitatie van datacenters
 • 13 Juni 2019 om 11:45

Last onder dwangsom De Moor wegens illegaal beheer netten

Door ACM.nl

In verband met concrete ontwikkelingen in de overgang van de netten van De Moor naar netbeheerder Liander heeft de ACM in een wijzigingsbesluit twee onderdelen van de last onder dwangsom verwijderd. De Moor hoeft geen taxatierapport en technische tekening aan Liander te sturen, om aan zijn verplichting om een netbeheerder aan te wijzen, te voldoen.

De Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) heeft in haar besluit van 25 mei 2018 geconstateerd dat André De Moor Holding B.V. (hierna: De Moor) geen netbeheerder heeft aangewezen voor het beheer van een elektriciteitsnet en een gastransportnet dat aan hem toebehoort. Hiermee overtreedt De Moor artikel 10, negende lid, en artikel 16, derde lid Elektriciteitswet 1998 (hierna: E‑wet) en artikel 2, achtste lid Gaswet.

Om deze overtreding te laten beëindigen heeft de ACM aan De Moor een bindende aanwijzing opgelegd als bedoeld in artikel 12j Instellingswet Autoriteit Consument en Markt (hierna: Iw ACM).

De ACM heeft De Moor in deze bindende aanwijzing tot 25 september 2018 de tijd gegeven om alsnog een netbeheerder aan te wijzen voor het beheer van het elektriciteits- en gastransportnet dat aan hem toebehoort. In dit besluit geeft de ACM aan op welke wijze De Moor een netbeheerder moet aanwijzen zoals bedoeld in artikel 10, negende lid, van de E‑wet en artikel 2, achtste lid Gaswet. Ook staat in het besluit dat De Moor de ACM voor 30 september 2018 moest rapporteren over de aanwijzing.

Na 25 september 2018 heeft de ACM vastgesteld dat De Moor geen netbeheerder heeft aangewezen en hierover ook niet heeft gerapporteerd aan de ACM. Daarom legt de ACM nu een last onder dwangsom op om af te dwingen dat De Moor alsnog de bindende aanwijzing naleeft.

 • 13 Juni 2019 om 11:22

Nader onderzoek nodig naar overname LipsPlus door Active Capital Company (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Active Capital Company mag LipsPlus nog niet overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 4 juni 2019 besloten. De overname heeft mogelijk een negatieve invloed op de concurrentie.

Active Capital Company is een investeringsmaatschappij met onder andere het textielverzorgingsbedrijf CleanLease. CleanLease heeft grote wasserijen in Nederland en België. LIPS+ is een grote dienstverlener in de textielverzorging met wasserijen over het hele land. Beide bedrijven reinigen textiel, zoals lakens, kleding en handdoeken voor onder andere horeca, zorginstellingen en ziekenhuizen. Na het eerste onderzoek kan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een mogelijke negatieve invloed op de concurrentie niet uitsluiten. De ACM wil daarom de gevolgen van de overname verder onderzoeken.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 12 Juni 2019 om 14:38

CBb bevestigt overtreding kostenberekening jachthaven gemeente

Door ACM.nl

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft op 11 juni 2019 uitspraak gedaan in het hoger beroep van de gemeente Hellevoetsluis tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De rechtbank vond dat de ACM terecht heeft geconstateerd dat de gemeente niet alle kosten doorberekende voor ligplaatsen in boxen in de gemeentelijke jachthaven. Dat is in strijd met de Mededingingswet (onderdeel Wet Markt en Overheid). Volgens deze wet mogen overheden concurreren, maar dan moeten ze wel alle relevante kosten door berekenen. Op die manier wordt oneerlijke concurrentie voorkomen en ontstaat een gelijk speelveld tussen overheid en bedrijfsleven.

Gemeente moet alle kosten doorberekenen

De gemeente en de ACM waren het erover eens dat het exploiteren van ligplaatsen in de jachthaven een economische activiteit is. Maar de ACM en de gemeente verschilden sterk van mening over welke kosten in welke mate toegerekend moesten worden zodat de ‘kostprijs’ kon worden bepaald. Het College van Beroep heeft de uitspraak van de rechtbank bevestigd. Doordat de gemeente niet alle kosten doorberekende in haar jachthaven, ondervond een nabijgelegen commerciële jachthaven oneerlijke concurrentie.

Manier van kosten doorberekenen nu duidelijker

De uitspraak van de rechter is niet alleen van belang voor jachthavens. De uitspraak biedt duidelijkheid over de manier hoe kosten toegerekend moeten worden bij economische activiteiten van overheidsorganen. Verder staat vast dat overheden die economische activiteiten verrichten ook moeten bewijzen en onderbouwen dat zij alle relevante kosten in rekening brengen.

Deze uitspraak is onherroepelijk. Er is geen beroep mogelijk tegen de uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Dit betekent dat het eerdere besluit van ACM in deze zaak in rechte is vast komen te staan.

Lees de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven op rechtspraak.nl 

 • 11 Juni 2019 om 17:12

ACM in actie tegen verboden bemiddelingskosten

Door ACM.nl

Omdat huurbemiddelaars nog steeds in strijd met de regels bemiddelingskosten rekenen aan huurders is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in actie gekomen. Bemiddelingskosten rekenen is niet toegestaan als huurbemiddelaars in opdracht van verhuurders handelen. De ACM heeft lasten onder dwangsom opgelegd aan enkele huurbemiddelaars. Hiermee dwingt de ACM de bedrijven te stoppen met het rekenen van bemiddelingskosten. Na de zomer gaat de ACM opnieuw controleren. Huurbemiddelaars die dan nog steeds onterechte kosten rekenen aan huurders kunnen een boete van de ACM verwachten. De boetes die de ACM kan opleggen bedragen maximaal 900.000 euro per overtreding.

Verboden bemiddelingskosten

Een huurbemiddelaar bemiddelt tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder wil de woning of kamer verhuren en de bemiddelaar zoekt daar een huurder bij. De wet zegt dat als de bemiddelaar werkt in opdracht van de verhuurder hij geen kosten voor de bemiddeling in rekening mag brengen bij de huurder. Was het vroeger vaak gebruikelijk om een maand huur te vragen, nu gaat het meestal om een bedrag van gemiddeld 200 euro. Kosten rekenen aan de huurder is verboden, onder welke naam de huurbemiddelaar de kosten ook presenteert (bemiddelingskosten, administratiekosten, contractkosten etc.). Huurders worden vaak verplicht deze kosten te voldoen voordat zij de woning kunnen betrekken. Huurbemiddelaars maken hiermee misbruik van de kwetsbare positie van consumenten op de overspannen woningmarkt.

Omdat de ACM via haar loket ConsuWijzer nog steeds meldingen ontving over bemiddelingskosten, kondigde de ACM eerder dit jaar aan hiertegen te zullen optreden. Dat is nu bij een aantal huurbemiddelaars gebeurd. De uitkomsten van deze actie zal de ACM later bekend maken.

Meldingen belangrijk

De ACM wil dat er een einde komt aan het rekenen van verboden bemiddelingskosten. In dit kader heeft de ACM gesproken met de brancheorganisaties NVM, VBO en Vastgoedpro om nogmaals hun achterban – althans het deel verhuurmakelaardij - te informeren en op te roepen de regels na te leven.

De komende tijd zal de toezichthouder in kaart brengen wat het effect is en of meer acties nodig zijn. Meldingen van consumenten bij ConsuWijzer over hun recente ervaringen zijn daarbij belangrijk. Mocht de ACM meldingen krijgen dat huurbemiddelaars doorgaan met het rekenen van verboden bemiddelingskosten, onder welke noemer dan ook, dan zal de ACM hard optreden.

Consumenten vinden op de website van ConsuWijzer  ook informatie over hun rechten bij huurbemiddeling en een voorbeeldbrief waarmee zij onterecht betaalde kosten kunnen terugvorderen.

 • 11 Juni 2019 om 10:30

Afspraken over niet meebieden op online advertenties nader bekeken

Door ACM.nl

In Nederland maken veel hotelketens afspraken met boekingssites om níet te adverteren op zoekresultaten voor hun merknaam. Dit soort afspraken kan leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Dit blijkt uit een artikel dat is geschreven door medewerkers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zij hebben onderzocht wat de effecten zijn van dit soort afspraken op de prijzen van hotelkamers.

De afspraken tussen hotels en boekingssites gaan erover dat een boekingssite niet mag meebieden op online advertentieruimte die zoekmachines tonen als de consument de naam van het hotel als zoekterm gebruikt. De ACM heeft in de ‘Leidraad afspraken tussen leverancier en afnemer‘ eerder al beschreven dat dit soort afspraken meestal verboden zijn omdat de concurrentie hierdoor beperkt wordt.

Hoe werkt het?

Als je als consument een naam van een hotel intypt in een zoekmachine, wordt achter de schermen een geautomatiseerde flitsveiling gehouden over welke advertentie bovenaan komt te staan. Dit gaat in honderdsten van seconden. Doordat een hotel afspreekt met een boekingssite dat de boekingssite níet meebiedt in de veiling als de consument de merknaam van het hotel intypt, ziet de consument alleen een advertentie van het hotel en daaronder de onbetaalde zoekresultaten. Dat is gunstig voor het hotel; de consument krijgt minder snel een boekingssite in beeld waardoor het hotel minder concurrentie ervaart van andere hotels op de boekingssite en hogere prijzen kan rekenen. Een mogelijk voordeel van de afspraken is dat de kosten van adverteren omlaag gaan. Deze kostenbesparing zou het hotel kunnen doorgeven in de vorm van een lagere prijs. Uit het artikel komt naar voren dat de kamerprijs bij hotels die deze afspraken maken gemiddeld iets hoger ligt dan in vergelijking met hotels die deze afspraken niet maken.

De ACM heeft op dit onderwerp nauw samengewerkt met de Britse mededingingsautoriteit (CMA) en gebruik gemaakt van de kennis die zij heeft opgedaan tijdens haar marktstudie naar online prijsvergelijkers.

De digitale economie

Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in de Nederlandse samenleving. Bedrijven maken meer en meer gebruik van data en algoritmes om innovatieve diensten en producten aan te bieden aan de consument. De digitale economie biedt met deze innovaties bedrijven en consumenten veel voordelen. Dagelijks gebruiken consumenten het internet om onder andere informatie te vinden en producten en diensten te kopen, verkopen en vergelijken. Deze markten moeten wel goed blijven werken. Concurrentievervalsing en misleiding van consumenten horen daar niet bij.

Zie ook:

 • 7 Juni 2019 om 11:06

De energietransitie

Door ACM.nl

Het energiebeleid in Nederland staat de komende jaren vooral in het teken van het verminderen van de uitstoot van CO2 en het zoveel mogelijk tegengaan van verdere klimaatverandering. Innovatie speelt een grote rol in de transitie naar een duurzame energiesector. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor de huidige energiebedrijven, voor nieuwe partijen op de markt en voor consumenten.

Denk aan partijen die ervoor zorgen dat je minder energie verbruikt  wanneer elektriciteit duur is omdat er weinig wind of zon is. Of aan handige apps waarmee je op afstand je verwarming lager kunt zetten of het licht uit kunt doen. Of aan de mogelijkheid om zelf energie op te wekken via zonnepanelen. Dankzij deze innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. Om daarin goede keuzes te kunnen maken, moeten consumenten wel begrijpelijke informatie krijgen.

De ACM en de energiemarkt

Als toezichthouder draagt de ACM bij aan een goed werkende energiemarkt. Bij dit toezicht staan betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal. De ACM bewaakt dat de prijs van energie tot stand komt door eerlijke concurrentie. En dat de kosten van het transport van die energie niet hoger zijn dan nodig is.

De ACM wil:

 • de stap naar een duurzame energievoorziening efficiënt laten verlopen, zodat energie betaalbaar blijft. Goed werkende markten spelen daarbij een onmisbare rol. De ACM laat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk doen door:
  • concurrentie te bevorderen zodat consumenten keuzemogelijkheden behouden.
  • tarieven en andere voorwaarden te reguleren wanneer concurrentie niet goed mogelijk is. Zo blijft het net voor alle aangeslotenen betaalbaar blijft.
 • dat de energievoorziening bij de omschakeling naar duurzame energie betrouwbaar blijft. Op weg naar duurzame energie moeten consumenten en bedrijven op de levering van energie kunnen blijven vertrouwen.
 • de consument goed informeren over zijn rechten. Je staat sterker en kunt betere, bewustere keuzes maken met goede en begrijpelijke informatie.

Drie thema’s

De ACM richt zich op het gebied van energie nu vooral op de volgende drie thema’s:

 • De ACM reguleert de netbeheerders, om de energievoorziening zo betaalbaar en betrouwbaar mogelijk te laten zijn, nu en in de toekomst. Nederland bouwt gebruik van aardgas af en werkt aan productie met wind en zon. Om de levering van (duurzame) energie ook in de toekomst veilig te stellen, investeren netbeheerders  in een betere infrastructuur voor het transport van energie. De ACM ziet er op toe dat netbeheerders deze investeringen zo efficiënt mogelijk doen. Ook laat de ACM netbeheerders geen activiteiten verrichten die niet tot de kerntaken behoren – en die marktpartijen beter kunnen doen.
 • De Europese elektriciteitssector wil zo goed mogelijk gebruik maken van de grote hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt met wind en zon. Deze duurzame elektriciteit is niet altijd en overal beschikbaar. Bovendien kan stroom niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Verbruikers moeten dus flexibel zijn. Hoe kunnen bedrijven en consumenten zo goed mogelijk energie gebruiken wanneer het aanbod ervan groot is (demand side response)? Europese marktintegratie levert ook in de toekomst grote voordelen op. Maar nieuwe regels moeten wel goed uitvoerbaar en handhaafbaar zijn. De ACM denkt hierover dan ook mee op nationaal en Europees niveau.
 • Consumenten en bedrijven die hun energieverbruik afstemmen op het aanbod van wind- en zonne-energie, dragen bij aan de energietransitie. Dat maakt elektriciteit een nog ingewikkelder product dan het al was. Consumenten moeten de juiste informatie hebben om een aanbod van een leverancier te kunnen begrijpen en zo de juiste keuzes te maken. Ze moeten ook zelf kunnen bepalen wie er over hun eigen energieverbruiksdata kunnen beschikken. De ACM ziet hierop toe vanuit de consumentenwetgeving en versterkt de positie van de consument.

Specifieke vraagstukken

 • De ACM richt zich binnen deze thema’s ook op de volgende specifieke vraagstukken:
 • Leveren transporttarieven die variëren met de drukte op het net een bijdrage aan de energietransitie? Zo ja, onder welke voorwaarden?
 • Hoe kunnen leveringstarieven die van uur tot uur verschillen bijdragen aan de ontwikkeling van demand side response? Welke consumentenbelangen zijn daarbij in het geding?
 • Waar lopennieuwe partijen tegenaan wanneer ze de markt betreden? Denk daarbij aan partijen die demand side response willen ontwikkelen ( zogenoemde aggregators) of aan lokale initiatieven, die de door hen geproduceerde hernieuwbare elektriciteit op de markt willen afzetten.
 • Hoe zorgen we ervoor dat de uitfasering van gasnetten en de aanleg van nieuwe warmtenetten zo betaalbaar mogelijk blijft voor de aangeslotenen?

Nieuwsberichten

Andere publicaties

 • 7 Juni 2019 om 10:00

Onex en Waterland willen zowel KidsFoundation als Partou overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Onex Corporation en Waterland Private Equity Investments B.V. willen zowel KidsFoundation Holdings B.V. als Partou Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 29 mei 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Onex Corporation: Onex is een in Canada gevestigd bedrijf dat genoteerd staat aan de Toronto Stock Exchange en investeert in bedrijven via zijn investeringsplatforms.
 • Waterland Private Equity Investments B.V.: Waterland is een onafhankelijke Nederlandse investeringsmaatschappij. De investeringsstrategie van Waterland richt zich op vier beleggingsthema's: Vergrijzing, Outsourcing en Efficiëntie, Vrije tijd en Luxe en Duurzaamheid.
 • KidsFoundation Holdings B.V. (KFH):  KFH is een Nederlandse dienstverlener van kinderopvang gericht op kinderdagopvang en buitenschoolse opvang onder de merknamen Smallsteps, Zus en Zo, KITS, SKS Alles Kids, de Speelbrug, Kindercentrum.nl en Belle Fleur. KFH is op dit moment een 100% dochteronderneming van Onex.
 • Partou Holding B.V.: Partou is een Nederlandse aanbieder van kinderopvang. Partou biedt onder de naam Partou kinderdagopvang  en buitenschoolse opvang.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000

 • 6 Juni 2019 om 16:06

Geschilbesluit Akzo/Stedin en TenneT over systeemdienstentarieven

Door ACM.nl

Het geschil draait om de vraag of Stedin Netbeheer B.V. en/of TenneT TSO B.V. in de periode 2000-2001 in strijd met de E-wet systeemdienstentarieven bij Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. in rekening hebben gebracht.

De ACM is van oordeel dat zij op basis van de feiten niet kan vaststellen dat de systeemdienstentarieven in rekening zijn gebracht en wijst de klacht van Akzo daarom af.

 • 6 Juni 2019 om 11:04

Voorstel codewijziging Regulering grootverbruikaansluitingen gas

Door ACM.nl

Voorstel van Netbeheer Nederland voor het wijzigen van de codes energie over de regulering van de grootverbruikaansluitingen gas.

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor het wijzigen van de voorwaarden gas. De aanleiding voor het voorstel is de wijziging van de wettelijke taak van het aansluiten van grote gasaansluitingen. Netbeheerders hebben vanaf 1 januari 2020 tot taak de volledige aansluiting aan te leggen, te beheren en onderhouden en te wijzigen en verwijderen. Deze wetswijziging vergt enkele aanpassingen in de Tarievencode gas, de Aansluit- en Transportcode gas en de Gebiedsindelingscode gas.

Tevens stelt Netbeheer Nederland via dit codevoorstel voor om de huidige aansluitcategorieën voor aansluitingen groter dan 40 m3/h te vervangen door nieuwe aansluitcategorieën. De Tarievencode gas onderscheidt momenteel 21 categorieën voor aansluitingen groter dan 40 m3/h. Netbeheer Nederland stelt ten eerste voor om de categorieën die een vrijwel gelijk kosten- en tariefniveau kennen te groeperen, waardoor het aantal aansluitcategorieën wordt teruggebracht.

Daarnaast wil Netbeheer Nederland dat de aansluitcategorieën zijn ingedeeld op basis van het type net waarop is aangesloten, namelijk een hogedruknet of een lagedruknet. Momenteel geldt een onderscheid op basis van leveringsdruk. Hierdoor komt het voor dat aansluitingen op een hogedruknet in de aansluitcategorie voor een lagedruknet zijn ingedeeld. Netbeheer Nederland is van mening dat de voorgestelde indeling in aansluitcategorieën beter overeenstemt met de werkelijkheid en leidt tot tarieven die de kosten beter weerspiegelen.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 • 6 Juni 2019 om 10:44

OLVG mag het Slotervaartziekenhuis overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

OLVG mag het Slotervaartziekenhuis overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 2 mei 2019 besloten. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Wanneer mag de fusie niet doorgaan?

Een fusie of overname mag niet doorgaan als het samengaan van de bedrijven negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie. En daarmee uiteindelijk ook voor de consument negatief uitpakt. De bedrijven kunnen dan oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen.

Vindt de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende? Dan mag de fusie of overname doorgaan. Accepteren wij die oplossingen niet? Dan moeten de bedrijven een vergunning bij ons aanvragen en doen wij nader onderzoek in een zogeheten tweede fase.

 • 6 Juni 2019 om 10:37
โŒ