[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Gisteren β€” 18 April 2019ACM Publicaties

Caceis Bank mag Kas Bank overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

Caceis Bank S.A. mag Kas Bank N.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 18 april 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 18 April 2019 om 17:51

Caceis Bank mag Kas Bank overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]Caceis Bank S.A. mag Kas Bank N.V. overnemen. Dat heeft de ACM op 18 april 2019 besloten.

 • 18 April 2019 om 17:26

Goedkeuringsbesluit methodologieΓ«n artikel 118 SO Verordening

Door ACM.nl

Dit goedkeuringsbesluit van de ACM vloeit voort uit artikel 118 van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening).

 • 17 April 2019 om 16:18

WoonZorgcentra Haaglanden, Cato en ASB mogen fuseren (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

WoonZorgcentra Haaglanden, Cato en ASB mogen fuseren. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 15 april 2019 besloten. Er blijft na de fusie voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

 • De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:
 • Stichting Woonzorgcentra Haaglanden: ouderenzorgorganisatie
 • Stichting Cato: ouderenzorgorganisatie in de regio Den Haag
 • Algemene Stichting Bejaardenzorg: (zorg)vastgoed  
 • 18 April 2019 om 14:53

Grafton Holdings Netherlands wil Polvo overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Grafton Holdings Netherlands B.V. wil Polvo B.V. overnemen. De bedrijven hebben op 11 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Grafton Holdings Netherlands B.V.: is een internationaal distributeur van bouwmaterialen aan professionele afnemers die voornamelijk actief zijn in reparatie en onderhoud van woningen en bedrijfshuisvesting, onderhoud en verbeterprojecten en woningbouw.
 • Polvo B.V.: is een handelsonderneming die ijzerwaren, sanitaire producten, gereedschappen, deur- en raambeslag, apparatuur en bouwtechnische producten verkoopt.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 18 April 2019 om 10:04
OuderACM Publicaties

Goedkeuring BritNed CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van BritNed Development Limited (hierna: BritNed) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday goed.

Het  bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 56, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday ontwikkelen. Op 23 februari 2018 ontving de ACM het voorstel van BritNed.

Het voorstel beschrijft de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de intradaymarkt. De uitkomst van deze berekeningen geeft de geplande uitwisseling per programmatijdseenheid tussen iedere biedzone, planningsgebied en handelsplaatsen.

Het eerste voorstel kon de ACM niet goedkeuren. Op 14 september heeft de ACM daarom BritNed verzocht het voorstel te wijzigen. Op 28 november 2018 heeft BritNed een gewijzigd voorstel aan de ACM voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 17 April 2019 keurt de ACM het voorstel goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 17 April 2019 om 11:30

Goedkeuring TenneT TSO CACM Verordening

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor de methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday goed.

Het  bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening

CACM Verordening

Op 15 augustus 2015 is Verordening (EU) [2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om een Europese geïnterconnecteerde eenvormige day-ahead- en intraday elektriciteitsmarkt te creëren. Op grond van de CACM Verordening moeten alle transmissiesysteembeheerders van de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 56, eerste lid, van de CACM Verordening een voorstel voor een methodologie voor het berekenen van geplande stroomuitwisselingen op de intraday ontwikkelen. Op 23 februari 2018 ontving de ACM het voorstel van TenneT.

Het voorstel beschrijft de methodologie voor het berekenen van de geplande uitwisselingen op de intradaymarkt. De uitkomst van deze berekeningen geeft de geplande uitwisseling per programmatijdseenheid tussen iedere biedzone, planningsgebied en handelsplaatsen.

Het eerste voorstel kon de ACM niet goedkeuren. Op 14 september heeft de ACM daarom TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 28 november 2018 heeft TenneT een gewijzigd voorstel aan de ACM voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 16 April 2019 keurt de ACM het voorstel goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de CACM Verordening.

De regulerende instanties van de Europese Unie hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

 • 17 April 2019 om 11:30

Vervolgonderzoek nodig naar samengaan Magister en Malmberg

Door ACM.nl

Sanoma Learning, eigenaar van uitgeverij Malmberg, wil Iddink overnemen. Iddink is onder andere eigenaar van school-administratiesysteem Magister. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat een vervolgonderzoek nodig is naar de gevolgen van deze overname.

Bedrijven willen inspelen op digitale ontwikkelingen op scholen     

Sanoma Learning is via Malmberg uitgever van (digitaal) lesmateriaal en toetsen. Iddink is onder andere distributeur van (digitaal) lesmateriaal. Iddink heeft in het voortgezet onderwijs ook een veel gebruikt administratiesysteem, Magister. Dat administratiesysteem biedt leerlingen en docenten via een elektronische leeromgeving ook toegang tot digitaal lesmateriaal van uitgevers, zoals Malmberg.

De combinatie biedt volgens de twee bedrijven mogelijkheden om het digitale lesmateriaal van uitgevers beter te laten aansluiten op de elektronische leeromgeving van de school.

Combinatie van digitaal lesmateriaal en administratiesysteem kan mededinging beperken

Uit het marktonderzoek van de ACM blijkt dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs gebruikmaakt van het administratiesysteem Magister. Scholen wisselen niet snel van administratiesysteem. Vanwege de verdere digitalisering wordt digitaal lesmateriaal steeds belangrijker. ACM wil onderzoeken of andere aanbieders van digitaal lesmateriaal door de overname minder goede kansen krijgen om hun lesmateriaal aan te bieden aan leerlingen. Dat zou kunnen als de toegang tot Magister voor andere uitgevers moeilijker wordt. Ook wil de ACM onderzoeken of andere uitgevers geen toegang tot data krijgen waarover Magister en Malmberg na de overname wel beschikken. Dat kan een goed werkende leermiddelenmarkt en de innovatie op deze markt belemmeren. Verschillende marktpartijen hebben hun zorgen hierover bij de ACM naar voren gebracht.

Hoe gaat het onderzoek verder

Sanoma heeft aangegeven een vergunning aan te vragen voor de overname. Daarna zal de ACM vervolgonderzoek doen onder scholen en betrokken ondernemingen over de mogelijke gevolgen van deze overname.

Wat doet de ACM bij fusies en overnames?

De ACM controleert van tevoren of bedrijven die willen samengaan niet te veel macht krijgen. Dit staat zo in de Mededingingswet. Het doel van de wet is om mensen en bedrijven te beschermen tegen hogere prijzen, lagere kwaliteit en/of verminderde innovatie.

 • 17 April 2019 om 08:15

PostNL en Sandd vragen een vergunning aan voor overname (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

PostNL wil Sandd overnemen. De bedrijven hebben op 4 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Wat ging er vooraf aan de vergunningaanvraag?

De ondernemingen hebben de voorgenomen overname op 25 februari 2019 gemeld aan de ACM. De ACM heeft dit gemeld in de Staatscourant van 4 maart 2019. Op 1 april 2019 heeft de ACM besloten dat er een vergunning nodig is voor deze overname. De reden van dit besluit is dat de overname mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie. Dit besluit is vervolgens gemeld in de Staatscourant van 16 april 2019.

Kan ik reageren op de vergunningaanvraag?

Dat kan als u een belang heeft bij deze vergunningaanvraag en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat deze melding is gepubliceerd. Wij ontvangen uw reactie graag schriftelijk. Vermeld het zaaknummer in uw reactie.

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 16 April 2019 om 14:26

Stichting 's Heeren Loo mag Stichting Arduin overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

Stichting 's Heeren Loo mag Stichting Arduin overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 11 april 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep: intra- en extramurale zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking;
 • Stichting Arduin: intra- en extramurale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • 15 April 2019 om 14:11

KKR & Co mag Exact overnemen (eindmededeling)

Door ACM.nl

Wat staat er in het besluit?

KKR & Co Inc. mag Eiger MidCo B.V. (Exact) overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 12 april 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over.

Kan ik reageren op het besluit van de ACM?

Dat kan als u een belang heeft bij dit besluit en als u dat binnen zes weken doet. Deze zes weken termijn start op de dag dat bovenstaande ondernemingen geïnformeerd zijn over het besluit van de ACM. U reageert door een brief aan de Rechtbank Rotterdam te sturen met daarin een onderbouwing waarom uw belangen door dit besluit worden geschaad. U kunt deze brief sturen naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

 • 15 April 2019 om 13:51

KKR & Co mag Exact overnemen (concentratiebesluit)

Door ACM.nl

KKR & Co Inc. mag Eiger MidCo B.V. (Exact) overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op 12 april 2019 besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over. Het besluit van de ACM vindt u als bijlage onderaan deze pagina.

De betrokken ondernemingen voeren de volgende activiteiten uit:

 • KKR & Co Inc.: investeringsmaatschappij;
 • Eiger MidCo B.V. (Exact): ontwikkelen van specifieke IT-softwareoplossingen voor uiteenlopende sectoren.
 • 15 April 2019 om 13:32

Goedkeuring verzoek TenneT wijziging annex bij HAR voor Core regio (FCA Verordening)

Door ACM.nl

De ACM keurt het voorstel van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) voor een wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de geharmoniseerde toewijzingsregels voor langetermijntransmissierechten (Harmonised Allocation Rules, hierna: HAR) goed.

De HAR bevordert de vrije handel in elektriciteit in Europa. Dat draagt bij aan een betaalbare, betrouwbare én duurzame energievoorziening.

FCA Verordening

Op 17 oktober 2016 is Verordening (EU) 2016/1719 van de Commissie van 26 september 2016 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing op de langere termijn (hierna: FCA Verordening), in werking getreden. Deze verordening heeft als doel om de grensoverschrijdende handel via langetermijncontracten te bevorderen door het bieden van indekkingsmogelijkheden tegen toekomstige prijsverschillen tussen biedzones. Dit wordt mogelijk gemaakt door de veiling van langetermijntransmissierechten. Op grond van de FCA Verordening moeten de transmissiesysteembeheerders binnen (delen van) de Europese Unie diverse voorstellen ontwikkelen en ter goedkeuring voorleggen aan hun eigen regulerende instanties (in Nederland is dit de ACM).

Verzoek TenneT goedkeuring wijziging annex bij HAR voor de Core regio (FCA Verordening)

De transmissiesysteembeheerders moeten volgens artikel 51 van de FCA Verordening een voorstel voor de voorwaarden voor het veilen van grensoverschrijdende capaciteit voor jaar- en maandtransporten van elektriciteit voorleggen aan de regulerende instanties, de zogenaamde HAR. Aanvullend hierop mogen transmissiesysteembeheerders voorstellen ontwikkelen voor regionale eisen betreffende de HAR. Deze regionale specifieke eisen vormen een annex bij de HAR. In het besluit van 17 oktober 2017 heeft de ACM de huidige annex bij de HAR voor de Core regio goedgekeurd.

TenneT heeft op 30 april 2018 gewijzigde voorwaarden voor regionale specifieke eisen betreffende de HAR voor de Core regio aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

Het voorstel ziet op de introductie van langetermijntransmissierechten aan de biedzonegrens Tsjechië – Slowakije.
Dat voorstel kon door de ACM niet worden goedgekeurd. Daarom heeft de ACM op 4 oktober 2018 aan TenneT verzocht het voorstel te wijzigen. Op 4 januari 2019 heeft TenneT aan de ACM een gewijzigd voorstel voorgelegd.

Goedkeuring

In het besluit van 27 maart 2019 keurt de ACM het voorstel voor de wijziging van de regionale specifieke eisen voor de Core capaciteitsberekeningsregio voor de HAR goed. De ACM concludeert dat niet is gebleken dat het voorstel in strijd is met de bepalingen van de FCA Verordening.

De regulerende instanties van de Core capaciteitsberekeningsregio hebben elkaar geraadpleegd en gezamenlijk overeenstemming bereikt over de goedkeuring.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.

Naar het bericht op Staatscourant 

 • 12 April 2019 om 09:00

Goedkeuringsbesluit methodologie artikel 156, elfde lid, van de SO Verordening

Door ACM.nl

Dit goedkeuringsbesluit van de ACM vloeit voort uit artikel 156, elfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (hierna: SO Verordening). 

Meer informatie over deze Verordening

 • 12 April 2019 om 09:06

Ontwerpbesluit ontheffing Netcode voor station Middenmeer

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt het ontwerpbesluit op aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. (hierna; TenneT) tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit ter inzage.

In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie-opwekking in het Wieringermeer. Verschillende windmolenparken zullen worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om de aansluiting mogelijk te maken moet TenneT een nieuw 150 kV-station aanleggen: Middenmeer.

Bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het tracé Anna Paulowna – Middenmeer is een vertraging opgetreden. Naar verwachting zal een tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer daardoor op zijn vroegst ongeveer anderhalf jaar later (laatste kwartaal van 2020) in bedrijf worden genomen. In deze situatie, het tijdelijk niet hebben van een tweede 150 kV-verbinding, voldoet TenneT (tijdelijk) niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk om het station eerder in gebruik te kunnen nemen en Liander (en haar aangeslotenen) van transport te kunnen voorzien.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat de windmolenparken zo snel mogelijk kunnen starten met de productie van duurzaam opgewekte windvermogen.

U vindt het ontwerpbesluit onderaan deze pagina.

Kan ik een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit?

U kunt een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit als u belanghebbende bent. Vanaf de dag van publicatie in de Staatscourant heeft u precies zes weken de tijd om schriftelijk een zienswijze in te dienen. Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ten kantore van ACM (Zurichtoren, Muzenstraat 41 te Den Haag) ter inzage voor een periode van zes weken vanaf de datum van deze publicatie. Wanneer u de stukken wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de Directie Energie van ACM (tel. 070-7222000).

 • 12 April 2019 om 09:00

ACM start marktstudie naar de uitrol van glasvezel in Nederland

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil meer inzicht krijgen in hoe telecombedrijven en investeerders bepalen waar zij glasvezel uitrollen en tegen welke problemen zij hierbij aanlopen. De ACM start daarom een verkennend onderzoek naar de uitrol van glasvezel in Nederland.

Henk Don, bestuurslid ACM: ‘In Nederland hebben veel huizen nog geen glasaansluiting. Gelukkig zien wij dat de interesse voor het uitrollen van glasvezel toeneemt. Dat is een goede ontwikkeling die kan leiden tot betere diensten en meer concurrentie. Wij ontvangen echter ook signalen over problemen waar telecombedrijven, investeerders of gemeenten tegenaan lopen bij de uitrol van glasvezel. De ACM vindt het niet wenselijk als die problemen er toe leiden dat investeringen in glasvezel niet doorgaan, of dat de concurrentie op deze markt wordt verstoord. Daarom gaan we in kaart brengen wat er speelt op de markt.’

Marktstudie

De ACM ontving onder meer signalen van partijen dat hun business case verslechtert doordat meerdere bedrijven in hetzelfde gebied willen uitrollen. Hierdoor worden in bepaalde gevallen projecten gestaakt en/of slechts delen van deze gebieden voorzien van glasvezel. Om dit te voorkomen lijken partijen die glasvezel willen uitrollen steeds vaker exclusiviteit te eisen. Enerzijds richting gemeenten om te voorkomen dat meerdere partijen in dezelfde gemeente glasvezel uitrollen. Anderzijds willen zij de garantie van aanbieders van telecomdiensten dat zij geen gebruik zullen maken van concurrerende netwerken. Daarbij roept het belang dat sommige gemeenten zelf in die aanbieders hebben soms ook vragen op. De ACM gaat in kaart brengen wat het effect van deze ontwikkelingen is op de verdere uitrol van glasvezel en de concurrentie op de markt. Na de zomer verwacht de ACM de resultaten van de marktstudie te publiceren. Op basis van die resultaten wordt bepaald of vervolgacties nodig zijn.

In gesprek

Om een beeld te krijgen van de uitrol van glasvezel in Nederland en de problemen die hierbij mogelijk een rol spelen, gaat de ACM de komende tijd in gesprek met telecombedrijven, investeerders en gemeenten die te maken hebben met de uitrol van glasvezel. Heeft u informatie over dit onderwerp en wilt u ons helpen bij deze marktstudie? Dan nodigen we u uit om contact met ons op te nemen via FttH@acm.nl.

 • 12 April 2019 om 09:00

De ACM geeft toestemming voor aansluiten Windpark Wieringermeer

Door ACM.nl

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft TenneT toestemming voor het aansluiten van het Windpark Wieringermeer in Noord-Holland op zijn net. De bedoeling is dat dit park op den duur 370.000 huishoudens van duurzame stroom voorziet.

De ACM verleent TenneT een tijdelijke ontheffing van de regels, waardoor TenneT maar één verbinding hoeft te hebben naar een hoogspanningsstation in plaats van twee verbindingen voor het geval er een storing is. Dat mag tot aan het moment waarop TenneT de tweede verbinding gereed heeft. Mocht er voor die tijd een storing zijn, dan is de afspraak dat de aangesloten windmolens geen stroom mogen leveren. De ACM zorgt er op deze manier voor dat het park sneller in gebruik kan worden genomen. De ACM draagt hiermee bij aan de energietransitie.

 • 12 April 2019 om 09:00

Heylen wil Stipality Groep overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

BVBA Heylen Business & Building wil de Stipality Groep overnemen. De Stipality Groep bestaat uit Stipt Intermediair B.V., Quality Uitzendbureau B.V., Quality Uitzendbureau1 B.V., Stipt Materieel B.V., Stipt Packaging B.V., Stipt Uitzendbureau B.V. en Qualis Domum B.V. De bedrijven hebben op 9 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Heylen houdt zich bezig met investeringen
 • Stipality houdt zich bezig met het aanbieden van personeelsdiensten met een focus op de voedsel-verwerkende en -producerende industrie en de transportsector

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 11 April 2019 om 11:20

Infosys Consulting wil Stater overnemen (concentratiemelding)

Door ACM.nl

Wat staat er in de melding?

Infosys Consulting Pte Ltd wil uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Stater N.V., een dochteronderneming van ABN AMRO N.V. De bedrijven hebben op 1 april 2019 de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om toestemming gevraagd voor de overname.

Waar houden de bedrijven zich mee bezig?

 • Infosys Consulting Pte Ltd is een multinationaal bedrijf, actief op het gebied van IT en consulting;
 • Stater N.V. biedt hypothecaire dienstverlening.

Kan ik reageren op de melding?

Dat kan als u een belang heeft bij deze aangevraagde overname en als u dat binnen 7 dagen doet. De termijn van 7 dagen start op de dag dat de melding is gepubliceerd in de Staatscourant. U reageert door een brief aan de ACM te sturen. Vermeld daarbij het zaaknummer van de melding. Stuur uw reactie naar:

Autoriteit Consument en Markt
Directie Mededinging
Postbus 16326
2500 BH Den Haag
Telefoon: (070) 722 2000
Telefax: (070) 722 2355

 • 11 April 2019 om 09:40

Marktstudie appstores

Door ACM.nl

[unable to retrieve full-text content]In deze marktstudie is onderzocht hoe appaanbieders hun apps in een appstore krijgen en welke invloed de appstores hebben op het aanbod van apps waar eindgebruikers uit kunnen kiezen.

 • 11 April 2019 om 08:00
❌