[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
Vandaag β€” 21 Februari 2019Nieuws.nl

Aantal Rotterdammers in bijstand daalt

Door ANP

Het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam is in 2018 gedaald van 37.667 naar 35.292. Dit is een daling van 6,3 procent. Voor het eerst in jaren is er geen tekort op de bijstand in de gemeentebegroting.

Rotterdam wil het aantal bijstandsuitkeringen laten dalen naar 30.000 in 2022. Wethouder Richard Moti (Werk & Inkomen, PvdA) is verheugd. Volgens hem ligt Rotterdam op koers. ,,De tussentijdse mijlpaal van 36.000 uitkeringen, eind 2018 is gehaald. Het betekent dat we in Rotterdam 2375 huishoudens minder in de uitkering hebben dan vorig jaar. We zijn er nog niet, Rotterdam moet wel doorpakken.”

Moti wil een verdere daling onder meer bereiken door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak te bieden.

Het bericht Aantal Rotterdammers in bijstand daalt verscheen eerst op Nieuws.nl.

Minder vertraging door dieren op het spoor

Door ANP

Dieren hebben vorig jaar voor minder problemen gezorgd op het spoor. Bij ProRail kwamen vorig jaar 1792 meldingen binnen, die in 784 gevallen tot vertraging leidden. In totaal 4475 treinen liepen hierdoor vertraging op of vielen uit. In 2017 waren dit er nog 4861, dat is bijna 10 procent meer.

Wanneer dieren op of dicht langs het spoor terechtkomen kan dit zorgen voor vertragingen. Het kan daarbij gaan om vee van een boer dat door een open hek op het spoor terecht komt. Wild en vogels en huisdieren spelen de treinenloop ook vaak parten. Daarnaast kan het zijn dat er schade ontstaat doordat dieren aan kabels knagen.

ProRail probeert duurzaam en diervriendelijk de problemen te verminderen. Naast het plaatsen van hekwerken en sloten en andere natuurlijke afrasteringen, worden dieren gemanipuleerd in hun gedrag. Zo worden proeven gedaan met geur, geluid, lichtbarrières en andere flexibele afschriksignalen. Met de geurpalen wordt bijvoorbeeld geprobeerd wild te leiden naar veilige oversteekplaatsen. Dit heeft op die plekken geleid tot 63 procent minder aanrijdingen en incidenten.

Het bericht Minder vertraging door dieren op het spoor verscheen eerst op Nieuws.nl.

Azarkan niet vervolgd voor nep-PVV-banner

Door ANP

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan wordt niet vervolgd voor het plaatsen van een banner op internet die afkomstig leek van de PVV. De advertentie, die korte tijd online stond, zag eruit alsof ze van de PVV afkomstig was en bevatte het bericht dat de partij van Wilders Nederland na de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 zou gaan ,,zuiveren”. PVV-leider Geert Wilders deed aangifte van onder meer belediging.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat – hoewel vaststaat dat de nep-banner door of met politieke partij DENK is ontwikkeld – er niet kan worden vastgesteld dat het online plaatsen van de banner in opdracht of met medeweten van Azarkan of DENK is gebeurd. ,,Het enkel ontwerpen of ontwikkelen van een dergelijke banner is op zichzelf niet strafbaar”, licht het OM toe.

DENK zag uiteindelijk af van deze manier van campagnevoeren tegen de PVV.

Het bericht Azarkan niet vervolgd voor nep-PVV-banner verscheen eerst op Nieuws.nl.

β€˜Proef in PBC met weigeraars een succes’

Door ANP

Een proef in het Pieter Baan Centrum met verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek, is een succes gebleken. Onderzoekers waren vaker in staat om een stoornis bij iemand vast te stellen, wat weer nodig is om in een rechtszaak tbs eventueel op te kunnen leggen.

De speciale ‘weigerafdeling’ zal daarom blijven bestaan, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Kamer weten. Op deze afdeling kunnen verdachten veel intensiever worden geobserveerd, en dat werpt zijn vruchten af, aldus de bewindsman.

Het Wetenschappelijk Evaluatie en Documentatiecentrum (WODC) evalueerde de proef, waarbij 47 weigeraars werden vergeleken met een even grote controlegroep van voor de pilot.

Bij 49 procent van de deelnemers in de proef kon een stoornis worden vastgesteld, tegenover 34 procent in de controlegroep. Van 23 procent kon worden gezegd hoe groot de kans op herhaling was, bij de controlegroep was dat 11 procent.

Het bericht ‘Proef in PBC met weigeraars een succes’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Greenpeace niet tevreden met Plastic Pact

Door ANP

Het Plastic Pact dat kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties zijn overeengekomen over het gebruiken van minder plastic, is ,,een schijnoplossing”. Zo luidt de teleurgestelde reactie van Greenpeace op het akkoord, dat donderdag wordt getekend. ,,De maatregelen in dit pact doen geen recht aan de urgentie en omvang van het plastic monster.”

Het pact is vooral ,,een efficiëntieslag en kostenbesparende maatregel”, die de groei van het aantal plastic wegwerpverpakkingen niet zal tegengaan, aldus Greenpeace. ,,Een fundamentele en noodzakelijke systeemwijziging om anders om te gaan met plastic blijft helaas uit. Reductie en hergebruik zouden topprioriteit moeten zijn, in plaats van recyclen van verpakkingen voor eenmalig gebruik.”

Afgesproken is dat in 2025 een vijfde minder plastic wordt gebruikt en dat alleen nog plastic wordt gebruikt dat volledig recyclebaar is. Greenpeace was niet bij de totstandkoming van het akkoord betrokken. ,,Ze zijn vergeten de planeet aan tafel te zetten”, zegt een woordvoerster van de milieuorganisatie daarover.

Het bericht Greenpeace niet tevreden met Plastic Pact verscheen eerst op Nieuws.nl.

Vliegmaatschappijen bewuster risico’s na MH17

Door ANP

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn zich sinds de ramp met vlucht MH17 bewuster van de risico’s die gepaard gaan met vliegen boven conflictgebieden. Echter, landen of staten die te maken hebben met een gewapend conflict op hun grondgebied, hebben nog nauwelijks iets veranderd in hun luchtruimbeheer. Dat is een aandachtspunt, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het donderdag verschenen aanvullend onderzoek over vliegen boven conflictgebieden.

Aanleiding voor het onderzoek is vliegramp uit 2014 met het toestel van Malaysia Airlines. Deze vlucht was opgestegen in Amsterdam en werd onderweg naar Kuala Lumpur in de zomer van 2014 door een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog woedde. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

De OVV heeft onderzocht in hoeverre onder meer overheden en luchtvaartmaatschappijen de aanbevelingen uit het rapport uit 2015 hebben overgenomen.

Het bericht Vliegmaatschappijen bewuster risico’s na MH17 verscheen eerst op Nieuws.nl.

β€˜Te weinig steun voor LHBTI’s bij asielverzoek’

Door ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ziet lhbti-belangenorganisaties als ‘onbetrouwbare bronnen’. Dat bleek volgens de LGBT Asylum Support die de afgelopen maanden bij verschillende zittingen over asielprocedures waar de organisatie getuige was.

Volgens LGBT Asylum Support heeft de werkwijze van de IND tot gevolg dat veel lhbti’s die een herhaalde asielaanvraag doen, bij voorbaat kansloos zijn. Verklaringen en ondersteuningsbrieven van organisaties moeten helpen bij hun aanvraag. Het niet accepteren van ondersteuningsbrieven van lhbti-belangenorganisaties is in strijd met de werkinstructie voor de IND, aldus LGBT Asylum Support. De organisatie heeft staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) om opheldering gevraagd.

,,Dit gaat over de integriteit van honderden vrijwilligers in Nederland die dag en nacht werkzaam zijn bij verschillende lhbti-belangenorganisaties om lhbti-asielzoekers bij te staan. Zij worden nu als fraudeurs weggezet als zij ondersteuningsbrieven schrijven”, zegt voorzitter Sandro Kortekaas. ,,Door deze organisaties als niet objectieve, onbetrouwbare bronnen neer te zetten, kan de IND deze bewijsstukken weigeren.”

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt zich niet in de kritiek van LGBT Asylum Support te herkennen. ,,De IND gaat zorgvuldig om met beoordelingen omdat die vaak grote impact hebben op de persoonlijke situatie van mensen. Daarbij wordt een lhbti-achtergrond ook zeer serieus genomen.”

Het is volgens het ministerie ,,niet juist dat bepaalde organisaties door de IND als onbetrouwbaar zouden zijn aangemerkt.” Maar, voegt Justitie eraan toe, een ondersteunende brief van een derde partij wordt alleen meegewogen als daarmee nieuwe ,,feitelijke informatie wordt toegevoegd aan het dossier”.

Het bericht ‘Te weinig steun voor LHBTI’s bij asielverzoek’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

PBL rekent warmtefonds voor huizen door

Door ANP

Mensen die hun huis willen isoleren kunnen daarvoor in de toekomst op twee manieren hulp van de overheid krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat de twee opties – een lening tegen een gunstige rente en een subsidie voor het isoleren van je huis – nu doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving.

Huiseigenaren zouden maximaal 25.000 euro kunnen lenen om hun huis duurzamer te maken, tegen 2 procent rente. Het gaat daarbij niet om een bedrag dat op hun rekening wordt gestort, maar dat in een pot wordt gestopt waaruit de aannemer kan putten. Voor de afbetaling zouden burgers twintig jaar de tijd krijgen.

De andere mogelijkheid die minister Kajsa Ollongren het PBL vraagt te bestuderen, is een subsidie van 10 procent op investeringen die mensen doen, tot een maximum van 2500 euro.

Het zogenoemde warmtefonds is een idee van de onderhandelaars van het Klimaatakkoord en moet worden gevuld met geld van de overheid en private partijen. De overheid stopt tot 2030 elk jaar 50 tot 80 miljoen euro in het fonds. ,,Met private middelen kan dit warmtefonds uitgroeien naar een omvang van 4,5 miljard euro”, aldus Ollongren.

Het bericht PBL rekent warmtefonds voor huizen door verscheen eerst op Nieuws.nl.

Droogte nog lang niet voorbij

Door ANP

De grote droogte van vorig jaar laat nog steeds sporen na. Nog altijd heeft Nederland te maken met een flink neerslagtekort. Uit onderzoek van weerbureau Weeronline blijkt dat de droogte nu zelfs erger is dan in de winter van 1976-1977.

Gemiddeld over heel Nederland is er sinds april 2018 121 millimeter minder neerslag gevallen dan dat er is verdampt. Normaal is er in deze tijd van het jaar een overschot van 171 mm. Met droog en vrij zonnig weer in het vooruitzicht wordt het neerslagtekort alleen maar groter.

In de winter van 1976-1977 was het ook erg droog, maar toen viel er toch nog wel wat regen. Nu heeft het de afgelopen maanden maar weinig geregend.

Het neerslagtekort is niet in heel Nederland van het hetzelfde niveau. Zo is de droogte in het zuiden, zuidoosten en oosten veel ernstiger dan in bijvoorbeeld het Groene Hart. Op dit moment heerst in het Limburgse Arcen nog steeds een neerslagtekort van maar liefst 260 mm. Rotterdam heeft een neerslagoverschot van ongeveer 20 mm. Het neerslagtekort of -overschot wordt bepaald vanaf april, omdat dan het groeiseizoen begint.

Het bericht Droogte nog lang niet voorbij verscheen eerst op Nieuws.nl.

β€˜Meldingen over verwarde mensen verdubbeld’

Door ANP

Bij de politie zijn afgelopen jaar meer dan 90.000 meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden, meldt NRC op basis van cijfers die de krant heeft opgevraagd bij de landelijke politie.

De stijging was het sterkst in de politieregio’s Rotterdam, Oost-Brabant en Noord-Nederland. Alleen in Noord-Holland was sprake van een lichte daling. Het aantal incidenten is het grootst in Amsterdam.

Agenten rukken volgens NRC dagelijks uit na meldingen over verwarde mensen, variërend van een psychiatrisch patiënt die naakt op straat loopt tot een vrouw die stemmen hoort en de buren ’s nachts wakker houdt met haar geschreeuw.

Er zijn verschillende verklaringen voor het groeiend aantal incidenten met verwarde mensen. De meest voor de hand liggende is dat er door bezuinigingen in de zorg minder bedden beschikbaar zijn in psychiatrische instellingen, waardoor patiënten vaker gewoon in woonwijken wonen.

Het bericht ‘Meldingen over verwarde mensen verdubbeld’ verscheen eerst op Nieuws.nl.

Campagne: stop met kwetsen op sociale media

Door ANP

Gebruikers van sociale media moeten ophouden nabestaanden en slachtoffers van misdrijven, rampen en ongevallen lastig te vallen met kwetsende opmerkingen. Die oproep doet Slachtofferhulp Nederland in de campagne #socialslachtoffer die donderdag begint.

Harde cijfers over het online lastigvallen van slachtoffers heeft Slachtofferhulp Nederland niet, maar medewerkers krijgen steeds vaker vragen over vervelende ervaringen op sociale media, zegt bestuursvoorzitter Rosa Jansen. ,,Mensen zouden voortaan eerst na moeten denken en zich inleven in het slachtoffer voordat ze een reactie op social media plaatsen.”

Door de snelheid van bijvoorbeeld Twitter en Facebook kunnen hatelijke opmerkingen een groot bereik hebben, terwijl de verspreiders vaak anoniem blijven. Het is meestal onmogelijk vervelende opmerkingen te verwijderen, terwijl ze wel heel pijnlijk zijn, zegt Slachtofferhulp, en de verwerking van een ongeval of verlies moeilijker kunnen maken.

Op verschillende plaatsen zijn donderdag ontbijtsessies waar de deelnemers praten over het thema. In Utrecht zijn burgemeester Jan van Zanen en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aanwezig bij het ontbijt, evenals Jacob Sesselaar, die het gezicht van de campagne is. Hij kreeg naar eigen zeggen te maken met ,,afschuwelijke” posts over zijn broer die vorig jaar verongelukte nadat hij achter het stuur in slaap was gevallen. ,,Dat het Jan-Willems eigen schuld was, dat hij gedronken zou hebben, dat hij te hard gereden zou hebben. Allemaal niet waar, het was een noodlottig ongeval waarbij Jan-Willems vermoeidheid hem fataal is geworden.”

Sesselaar doet zijn verhaal in een filmpje dat Slachtofferhulp tijdens de campagne verspreidt op sociale media.

Het bericht Campagne: stop met kwetsen op sociale media verscheen eerst op Nieuws.nl.

Akkoord over vermindering gebruik plastic

Door ANP

Kabinet, bedrijfsleven en milieuorganisaties gaan de komende jaren het gebruik van plastic terugdringen. Ze spreken af om 20 procent minder plastic te gebruiken in 2025. Ook zal dan alleen nog maar plastic worden gebruikt dat volledig recyclebaar is.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) sluit hierover donderdag een akkoord met zeventig ondernemingen en milieuorganisaties. Levensmiddelenbedrijven, supermarkten, festivals, cateraars, producenten, verpakkers en milieu-organisaties doen mee aan het Plastic Pact.

De doelstelling is verder om over zes jaar minimaal 70 procent van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen te recyclen zonder kwaliteitsverlies. Dit eenmalig te gebruiken plastic hoeft in 2025 trouwens niet volledig uit gerecycled plastic te bestaan, maar uit minimaal 35 procent.

,,Plastic is een nuttig en veelzijdig materiaal, maar hoort niet thuis in ons milieu. Met het Plastic Pact gaan we meer doen met minder plastic”, aldus de staatssecretaris. ,,Minder plastic produceren, slimmer ontwerpen, anders samenstellen en beter recyclen.”

Volgens directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu vindt de brede samenwerking voor het pact winst. ,,De hele keten pakt het probleem nu samen op.” Maar wetgeving blijft volgens haar ook hard nodig om minder plastic in het milieu te krijgen. ,,Wij zien het pact als een goede aanvulling hierop.”

Met de verpakkingsindustrie is vorig jaar al afgesproken dat die de hoeveelheid plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent gaat verminderen. Als dit niet lukt, komt er vanaf 2021 statiegeld op kleine plastic flessen. Jaarlijks komen er tussen de 50 en 100 miljoen kunststof flesjes in het zwerfafval.

Het bericht Akkoord over vermindering gebruik plastic verscheen eerst op Nieuws.nl.

Nieuw rapport vliegen boven conflictgebied

Door ANP

De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt donderdag met het aanvullende onderzoek over vliegen boven conflictgebieden, naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17 in 2014. De OVV heeft onderzocht in hoeverre onder meer overheden en luchtvaartmaatschappijen de aanbevelingen uit het rapport uit 2015 hebben overgenomen. Uit dat rapport bleek dat er voldoende aanleiding was om het luchtruim boven het oostelijk deel van Oekraïne te sluiten.

Volgens de bevindingen van de OVV waren er in de maanden voor de ramp zeker zestien Oekraïense militaire vliegtuigen en helikopters door rebellen uit de lucht geschoten. ,,De Oekraïense autoriteiten wisten dat, maar sloten het luchtruim niet”, zei voorzitter Tjibbe Joustra destijds.

Twee keer werd een toestel op grotere hoogte neergeschoten met een krachtig wapen. Kiev zag desondanks niet genoeg aanleiding om het luchtruim te sluiten. ,,Niet alleen de staat Oekraïne, ook luchtvaartmaatschappijen, andere landen en internationale organisaties hebben de risico’s niet adequaat ingeschat. Niemand dacht aan een bedreiging voor civiele vliegtuigen.”

Het toestel van Malaysia Airlines werd in de zomer van 2014 door een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog woedde. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

Het bericht Nieuw rapport vliegen boven conflictgebied verscheen eerst op Nieuws.nl.

Curaçao moet snel gat in begroting dichten

Door ANP

De regering van Curaçao heeft tot 6 maart de tijd gekregen om minimaal voor 127 miljoen gulden (ongeveer 60 miljoen euro) aan oplossingen te presenteren voor het gat in de begroting 2019. Dat heeft het College Financieel Toezicht (CFT), dat toezicht houdt op de financiën van het eiland, woensdag aangegeven.

Als de Curaçaose regering niet op tijd met maatregelen komt, zal het CFT het Nederlandse kabinet adviseren om een aanwijzing op te leggen. Dat betekent dat Den Haag Curaçao kan dwingen bezuinigingen door te voeren om de begroting op orde te brengen.

Al geruime tijd wordt er door het college aangedrongen op maatregelen in verband met tekorten op de begroting. Maar de Curaçaose minister van Financiën heeft steeds geweigerd extra belastingen te heffen. Hij wil de terugbetaling van het tekort voor 2019 over meerdere jaren uitspreiden. Maar het CFT heeft aangegeven dat het financiële gat nog dit jaar gedicht moet worden.

Het bericht Curaçao moet snel gat in begroting dichten verscheen eerst op Nieuws.nl.

Ambassadeur VS in Kamer verandert niets

Door ANP

De Amerikaanse oproep om geen gas meer te kopen uit Rusland, kreeg in de Tweede Kamer zoals verwacht geen navolging. De Kamerleden debatteerden over de oproep onder het toeziend oog van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

De Amerikanen dringen al langer aan om de Russische gasleiding Nord Stream II niet te steunen. Die gaat lopen van Rusland naar Duitsland. Washington dreigt bedrijven die meewerken met de aanleg met sancties. Hoekstra heeft zich ook al vaker over de kwestie uitgelaten. Moskou krijgt teveel invloed in Europa met de leiding, zegt hij.

Maar Nederland gaat de aanleg niet boycotten. Het is een commercieel project dat de internationale regels niet schendt, verklaarde minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Sancties zouden volgens hem ,,zeer onjuist” zijn. Partijen in de Kamer vinden dat de VS geen dreigementen moet uiten. Onder meer Shell, Van Oord en Boskalis zijn bij Nord Stream II betrokken.

In de EU werd vorige week over de gasleiding een compromis bereikt. Nederland steunt dat, verklaarde minister Eric Wiebes (Economische Zaken). Europa heeft nog heel wat jaren nog Russisch gas nodig.

Het bericht Ambassadeur VS in Kamer verandert niets verscheen eerst op Nieuws.nl.

Toezicht op CBR door ministerie aangescherpt

Door ANP

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aangescherpt. De instantie kampt onder meer met vertragingen en is onvoldoende bereikbaar voor burgers.

,,Op dit moment gaat het niet goed bij het CBR en ik deel uw zorgen rondom de problematiek van het CBR”, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Door de lange doorlooptijden komen mensen in de problemen met de vernieuwing van hun rijbewijs.

De minister wil dat de situatie bij het CBR op korte termijn verbeterd. Ze krijgt maandelijks rapporten van het CBR over de stand van zaken. Verder wordt vanuit het ministerie vaker en intensiever meegekeken bij de gekozen maatregelen en acties die door het CBR in gang zijn gezet.

Het CBR heeft een aantal maatregelen genomen om de problemen het hoofd te bieden. Er wordt onder meer extra personeel aangetrokken en zijn de openingstijden van de klantenservice verruimd. Digitalisering moet het proces bij de instantie uiteindelijk versnellen, maar de invoering hiervan duurt langer.

De verwachting is dat de vertragingen in de doorlooptijden nog tot het najaar duren. Donderdag vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over de problemen bij het CBR.

Het bericht Toezicht op CBR door ministerie aangescherpt verscheen eerst op Nieuws.nl.

Extern onderzoek melding oud-Defensiefotograaf

Door ANP

Er komt een onafhankelijk onderzoek hoe het ministerie van Defensie is omgegaan met een melding over misstanden gedaan door de voormalige Defensiefotograaf Rinze Klein. Dat schrijft staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Naast het feitelijke onderzoek hoe met de melding is omgegaan, wil Visser ook dat beide onderzoekers met aanbevelingen voor de toekomst komen. Hierna volgt een vervolgonderzoek naar de gemelde misstanden. Dat laatste gaat echter pas gebeuren zodra Defensie over ,,voldoende concrete feiten beschikt”.

De oud-fotograaf meldde misdragingen van mariniers tijdens een missie in Tsjaad in 2008 en 2009. Hij heeft die ook op video vastgelegd. Defensie wil die beelden gebruiken voor het onderzoek. De advocaat van Klein zei eerder dat zijn cliënt de beelden niet wil overdragen omdat hij vreest voor zijn veiligheid.

Het bericht Extern onderzoek melding oud-Defensiefotograaf verscheen eerst op Nieuws.nl.

Blok: Curaçao niet gepasseerd over Venezuela

Door ANP

Curaçao is niet gepasseerd bij het opzetten van een knooppunt voor humanitaire hulp aan Venezuela. Dat zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Hij begrijpt de zorgen die op het eiland leven. Maar ,,deze beslissing is in nauw overleg tussen de regering van Nederland en de regering van Curaçao genomen”.

Het parlement van Curaçao vindt dat Blok de regering van Curaçao in een lastig parket heeft gebracht en ,,voor zijn karretje heeft gespannen”. Het parlement vindt dat de minister de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath heeft gepasseerd door het plan voor de ‘humanitaire hub’ zelf naar buiten te brengen voordat Rhuggenaath het kon uitleggen.

Dat Curaçao een spil wordt in de hulp aan de noodlijdende bevolking van buurland Venezuela, gebeurt op verzoek van de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó en de Verenigde Staten. Die hadden daarom gevraagd en Nederland en Curaçao stemmen daarmee in. Guaidó is door Nederland erkend als interim-leider.

Het bericht Blok: Curaçao niet gepasseerd over Venezuela verscheen eerst op Nieuws.nl.

Defensie aansprakelijk voor dood marechaussee

Door ANP

Het ministerie van Defensie erkent aansprakelijkheid voor de dood van een 20-jarige marechaussee in 2016. Kelvin Bosman kwam toen om het leven tijdens de eindoefening van zijn basisopleiding in Apeldoorn. Defensie heeft in de zaak fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek.

Bosman overleed aan de gevolgen van hitteletsel opgelopen tijdens de oefening. Uit onderzoek blijkt dat er bij Defensie onvoldoende kennis was over hitteletsel. De risico’s van hitteletsel zijn onvoldoende onderkent en was er te weinig veiligheidsbewustzijn bij het Opleidings-, Training en Kennis Centrum Koninklijke Marechaussee.

Volgens staatssecretaris Barbara Visser zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het ongeval. Defensie praat met nog met de familie over ,,een passende wijze waarop uiting aan deze aansprakelijkheid gegeven kan worden”, aldus Commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink.

Het bericht Defensie aansprakelijk voor dood marechaussee verscheen eerst op Nieuws.nl.

Minister gaat jongste affaire UWV uitzoeken

Door ANP

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees gaat ,,dieper duiken” in de jongste onthulling over mogelijke misstanden bij uitkeringsinstantie UWV. Hij wil uitzoeken wat er precies aan de hand is en of het nieuws klopt: ,,Eerst de feiten op een rijtje.”

RTL Nieuws meldt dat de in opspraak geraakte mega-instantie met haar 1,3 miljoen klanten op een illegale manier zeker 1900 arbeidsongeschikten een levenslange uitkering heeft toegekend. De dossiers van deze personen werden niet door een verzekeringsarts beoordeeld maar door verpleegkundigen, aldus deskundigen en een klokkenluider.

Het UWV, dat kampt met grote achterstanden bij het keuren van mensen door een tekort aan verzekeringsartsen, kon door de inzet van verpleegkundigen in een paar maanden tijd 2555 dossiers van arbeidsongeschikten wegwerken.

Partijen in de Tweede Kamer reageren verontrust. Dennis Wiersma van regeringspartij VVD noemt het heel zorgelijk. Eerder woensdag pleitte hij, samen met de PvdA, nog voor meer keuringsartsen.

Als het klopt, is het ,,niet de juiste manier om achterstanden in te lopen”, benadrukt Pieter Heerma van het CDA. Het zou in strijd zijn met de wet, aldus Steven van Weyenberg van coalitiepartner D66.

,,Dat kan niet waar zijn”, vindt Paul Smeulders van oppositiepartij GroenLinks. Hij vindt dat de Kamer beter moet worden geïnformeerd over de gang van zaken bij het UWV. ,,Pas na journalistiek graafwerk komen er dingen naar boven.”

Het bericht Minister gaat jongste affaire UWV uitzoeken verscheen eerst op Nieuws.nl.

❌