[Contact]

Nieuwskop.nl Nieuwskoppen Nederland

πŸ”’
❌ Over FreshRSS
Er zijn nieuwe artikelen beschikbaar, klik om de pagina te vernieuwen.
OuderAlle Nieuwskoppen

Voorkom stilstaand water op de vloer, want bacteriΓ«n liggen op de loer!

Door Aco BV
bacterien

Afwatering, uit het oog uit het hart

De voedingsmiddelenindustrie ontkomt niet aan potentieel gevaarlijke omstandigheden door de temperatuur, vloeistoffen en vetten. Iedereen weet dat voedselveiligheid, hygiëne en kostenbeheersing belangrijke factoren zijn. Elke producent heeft een HACCP-protocol voor een voedselveilige productie en de daarbij behorende reiniging van apparatuur en ruimten. Dus is het vanzelfsprekend dat de schoonmaak effectief is, de werktafels schoon zijn en dat in de werkomgeving geen vuil en besmetting voorkomen. Maar er is meer nodig.

Helaas is in de praktijk de afwatering een aspect dat niet de hoogste prioriteit heeft. Het ontwerp van veel afwateringssystemen is vaak niet goed doordacht en dus niet optimaal uitgevoerd, terwijl dit juist erg belangrijk is en je hem maar een keer goed kunt doen in combinatie met de juiste vloer. In het beste geval leidt dit tot onnodig hoge kosten voor reiniging en onderhoud, maar het kan ook leiden tot besmettingen. Als het afwateringssysteem niet goed is ontworpen, onderhouden en schoongehouden, kunnen bacteriën als Listeria en Salmonella ongestoord groeien. En in het ergste geval tot (tijdelijke) sluiting van productieafdelingen of zelfs sluiting van hele bedrijven. Hieruit kunnen recalls volgen en imago-schade van de desbetreffende fabrikant.

Voorkom besmetting door 100% aandacht voor hygiëne

Ondanks HACCP-normen en schoonmaakprotocollen gebeurt de schoonmaak soms te snel en wordt alle vuiligheid door de put of goot weggespoeld. Daarom deze waarschuwing voor iedereen die werkt met eten: geef 100% aandacht aan hygiënische omstandigheden. Plaats opvangbakken onder de transportband(en), waardoor de vloer schoner en veiliger blijft. Dit zorgt voor snelle en effectieve kostenbesparende schoonmaak. Maar de vloer en de werkruimte zijn pas écht schoon als ook de afwatering schoon is. Daarom wil ik het belang benadrukken van optimale hygiënische afwateringsoplossingen. Zorg sowieso voor voldoende afschot in de vloeren richting putten en goten, of voor afschot in de goten als dit in de vloer lastig te realiseren is. Voorkom het blijven staan van plassen water tijdens productie, streef naar plasvrije vloeren en zorg voor een goede reiniging en desinfectie. Verder moeten afvoerputten hygiënisch en eenvoudig toegankelijk zijn en contaminatie van bacteriën worden voorkomen. Nu kan iedereen een put maken: vier RVS platen aan elkaar lassen, een goot en een rooster en klaar. Maar lassen en scherpe haakse verbindingen zijn lastig schoon te maken. Dat kost veel tijd en levert extra risico’s op. Daarom kiezen wij voor het dieptrekken van producten, waardoor hoeken met een radius >= 3 mm ontstaan. Deze hoeken zijn goed reinigbaar, dus hygiënisch.

Wij zetten hygiëne op de eerste plaats; Hygiëne First!

Bij ACO werken we met de Hygiëne First-filosofie. Voor ons draait alles om voedselveiligheid, kostenbeheersing en Health & Safety. Al onze producten, van afvoerputten en keukengoten (opvangbakken ) tot rooster- en sleufgoten, zijn ontworpen om productie- en schoonmaakwater veilig en efficiënt af te voeren. Ons doel is om stilstaand water te voorkomen en de groei van bacteriën in en rond de afwateringssystemen te stoppen, om zo het risico tot besmetting van levensmiddelen te voorkomen. ACO is het eerste bedrijf dat een volledig pakket in afwateringsproducten heeft dat voldoet aan de strenge eisen van de European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG).


Beveiliging van aantal websites onder toezicht

Door Joran Spauwen

Een aantal online dienstverleners zijn tegenwoordig wettelijk verplicht om hun cyber security op orde te hebben. Sinds kort moeten online marktplaatsen, zoekmachines en clouddiensten namelijk passende maatregelen nemen “om de risico’s voor de beveiliging van hun netwerk- en informatiesystemen te beheersen”. Natuurlijk zit niemand te wachten op een hack of een lek, dus het regelen van je beveiliging is eigenlijk altijd een goed idee. Belangrijk is echter dat de deze nieuwe wetgeving (de Wbni) ook verplicht om cyber security incidenten actief te melden bij bepaalde instanties.

Valt jouw site onder de nieuwe wet?

Online marktplaatsen en zoekmachines zullen zichzelf waarschijnlijk snel herkennen in de nieuwe wet. Voor clouddiensten is dat wat vager. Volgens de overheid gaat het om infrastructure en platform as-a-service (Iaas en Paas), maar ook om SaaS-diensten, zoals “een financieel pakket, online office, etc.”. Dat is natuurlijk vrij breed.

Niet iedereen krijgt overigens te maken met de nieuwe meld- en beveiligingsplicht. De wet geldt grof gezegd niet voor kleine bedrijven (minder dan 50 werknemers en balanstotaal < €10mio).

Ook hoeven niet alle incidenten gemeld te worden. Alleen voor incidenten met ‘aanzienlijke gevolgen’ geldt een meldplicht. De overheid heeft hiervoor een handig schemaatje gemaakt.

Datalekken moesten toch al gemeld worden?

Dit soort regels zijn niet helemaal nieuw. Voor het verwerken van persoonsgegevens gelden vergelijkbare verplichtingen. Qua scope is de Wbni iets breder; deze geldt bijvoorbeeld ook voor partijen/systemen die geen persoonsgegevens verwerken. Belangrijk is vooral dat cyber-incidenten met persoonsgegevens (datalekken) nu niet meer alleen bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld moeten worden, maar ook bij het CSIRT-DSP.

Kortom: ben je als bedrijf online actief – check even vooraf welke stappen je precies moet nemen voor als er onverhoopt toch iets fout gaat.

Met dank aan Joost Lichtendahl

AG Hof van Justitie: alleen right to be forgotten binnen de EU

Door Lotte Oranje

Advocaat-generaal Szpunar van het Hof van Justitie van de EU heeft op 10 januari 2019 twee interessante conclusies gewezen over het ‘right to be forgotten’.

Het gaat om twee Franse zaken. In de eerste zaak (CNIL/Google) heeft Google, na een verzoek van een persoon om zoekresultaten te verwijderen, deze zoekresultaten verwijderd, maar alleen binnen de domeinnaamextenties van de Europese Unie. De Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) eist dat Google de verwijdering toepast op alle domeinnaamextenties van haar zoekmachine, dus ook bijvoorbeeld .com. Wereldwijde verwijdering dus. De grondslag hiervoor zou volgens de autoriteit de Europese privacy-richtlijn en het Google Spain arrest zijn. De advocaat-generaal is het daar niet mee eens en vindt dat gekeken moet worden naar de plaats van waaruit de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Is dit buiten het grondgebied van de Europese Unie, dan komen de zoekopdrachten niet voor een verwijdering van koppelingen uit de zoekresultaten in aanmerking. Het recht van de Europese Unie kan namelijk niet zo ruim worden uitgelegd dat het ook van toepassing is buiten de landsgrenzen van de lidstaten. Alleen in bijzondere gevallen waarin de interne markt geraakt wordt, kan sprake zijn van extraterritoriale gevolgen (bijvoorbeeld in het mededingings- of merkenrecht). In deze zaak is daar geen sprake van. Daarom is de exploitant van een zoekmachine in principe niet verplicht de verwijdering toe te passen op alle domeinnaamextenties van zijn zoekmachine. De AG benadrukt echter wel een andere belangrijke beperking in het recht op toegang tot informatie. Zodra een recht op verwijdering van koppelingen binnen de EU is vastgesteld, moet de exploitant van een zoekmachine alle mogelijke maatregelen nemen om te zorgen voor een doeltreffende en volledige verwijdering van de koppelingen binnen het grondgebied van de Europese Unie. Volgens de AG kan dit door geoblocking toe te passen: het blokkeren van toegang tot bepaalde webpagina’s op basis van de geografische locatie van de internetgebruiker. Als gevolg hiervan krijgen internetgebruikers met IP-adressen uit EU-lidstaten geen toegang tot de koppelingen in de zoekresultaten, ongeacht de domeinnaam die wordt ingevoerd door de internetgebruiker of de nationaliteit van de internetgebruiker. Geen wereldwijde blokkade dus.

In de tweede zaak (CNIL/betrokkenen) gaat het om de vraag of het verbod om bijzondere persoonsgegevens te verwerken ook van toepassing is op de exploitant van een zoekmachine. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de geloofsovertuiging of gezondheid van personen. De advocaat-generaal beantwoordt deze vraag bevestigend. Dit verbod brengt met zich mee dat de exploitant van de zoekmachine “systematisch de verzoeken tot verwijdering van koppelingen naar webpagina’s met daarop dergelijke gegevens moet inwilligen”, waarbij rekening moet worden gehouden met de uitzonderingen uit de Europese privacy-richtlijn die deze verwerking toestaan. Het systematisch inwilligen van verzoeken kan een groot risico opleveren voor het recht op toegang tot informatie, omdat hierdoor standaard links op internet verwijderd worden, zonder dat er een belangenafweging plaatsvindt. Hiervoor lijkt Szpunar oog te hebben en hij stelt daarom dat de zoekmachine exploitant altijd nog verplicht is een afweging te maken tussen het recht op bescherming van gegevens enerzijds en het recht op toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting anderzijds. Hierbij moet rekening worden gehouden met de vraag of de betrokken informatie journalistieke, artistieke of literaire doeleinden dient. De vraag is echter hoe een exploitant van een zoekmachine verzoeken tot verwijdering “systematisch” kan inwilligen als de exploitant bij elk individueel verzoek uitzonderingen moet bekijken en juridische belangenafwegingen moet maken. Deze vraag laat de advocaat-generaal helaas onbeantwoord.

Een conclusie van de AG is een aanbeveling voor het Hof. Het Hof volgt meestal het advies van de AG, maar is daar niet toe verplicht. Zo besloot het Hof in het Google Spain arrest de advocaat-generaal niet te volgen (zie ook: MR 2014-035).

Voor een samenvatting in het Nederlands van de twee conclusies: zie hier en hier.

❌